İthalatta KORUNMA Önlemleri ve GÖZETİM Uygulaması Hakkında TEBLİĞLER

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

Ticaret Bakanlığından: 22.02.2020-31047 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. GTP EşyanınTanımı Birim Gümrük Kıymeti …

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)Read More »

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)

Ticaret Bakanlığından: 19.02.2020-31044 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/2) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. GTİP Eşyanın Tanımı Birim …

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)Read More »

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/10)

Ticaret Bakanlığından: 27.12.2019-30991 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/10) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. GTİP Eşyanın Tanımı Birim …

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/10)Read More »

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)

Ticaret Bakanlığından: 24.12.2019-30988 Resmi Gazete İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/4) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8) kapsamında uygulanan korunma önleminin …

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)Read More »

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)

Ticaret Bakanlığından: 24.12.201930988 Resmi Gazete İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/3) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Poliesterlerden” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/9) kapsamında uygulanan korunma önleminin uzatılması …

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)Read More »

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/9)

Ticaret Bakanlığından: 22.11.2019-30956 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/9) Kapsam MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. GTİP Eşyanın Tanımı Birim …

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/9)Read More »

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)

Ticaret Bakanlığından: 22.10.2019-30926 Resmi Gazete İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/2) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 30/12/2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmî Gazete’de …

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)Read More »

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/7)

Ticaret Bakanlığından: 12.10.2019-30916 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/7) Kapsam MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı CIF …

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/7)Read More »

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)

Ticaret Bakanlığından:  25.09.2019-30899 Resmi Gazete İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/6) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/4/2019 tarihli ve 1002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan tabloda Gümrük Tarife İstatistik …

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)Read More »

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)

Ticaret Bakanlığından: 03.09.2019-30877 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/6) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. 2019-6 Gözetim uygulaması MADDE …

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)Read More »