Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 9 – Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat

FASIL 9 KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT Fasıl Notları. 04 ilâ 09.10 pozisyonlarına giren ürünlerin birbirleriyle olan karışımları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: Aynı pozisyona giren iki veya daha fazla ürün karışımları o pozisyonda sınıflandırılır; Farklı pozisyonlara giren iki veya daha fazla ürün karışımları 09.10 pozisyonunda sınıflandırılır. 09.04 ilâ 09.10 nolu pozisyonlardaki ürünlere (veya yukarıdaki (a) …

FASIL 9 – Kahve, çay, paraguay çayı ve baharatRead More »

FASIL 10 – Hububat

FASIL 10 HUBUBAT Fasıl Notları. 1.- (A) Bu Fasılın pozisyonlarında belirtilen ürünler, ancak tane halinde iseler, başakları içinde veya saplarında olsun olmasın bu pozisyonda sınıflandırılır; (B) Bu Fasıla, kavuzundan çıkarılmış veya başkaca bir şekilde işlenmiş hububat taneleri dahil değildir. Bununla beraber kavuzu çıkarılmış, değirmenden geçirilmiş, parlatılmış, yarım kaynatılmış veya kırık pirinçler 10.06 pozisyonunda sınıflandırılır. 2.- …

FASIL 10 – HububatRead More »

FASIL 11 – Değirmencilik ürünleri; malt; Nişasta; İnulin; buğday gluteni

 FASIL 11 DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ; MALT; NİŞASTA; İNULİN; BUĞDAY GLUTENİ Fasıl Notları. Bu Fasıla aşağıda yazılı olanlar dahil değildir: Kahve yerine kullanılan kavrulmuş malt (09.01 veya 21.01 pozisyonları); 01 pozisyonundaki hazırlanmış unlar, kabaca öğütülerek elde edilen küçük parçalar, kaba unlar veya nişastalar; 04 pozisyonunda yer alan mısır gevreği (corn flakes) ve diğer ürünler; 01,20.04 veya 20.05 …

FASIL 11 – Değirmencilik ürünleri; malt; Nişasta; İnulin; buğday gluteniRead More »

FASIL 12 – Yağlı tıhum ve meyveler; mahtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem

 FASIL 12  YAĞLI TOHUM VE MEYVELER; MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVELER; SANAYİDE VEYA TIPTA KULLANILAN BİTKİLER; SAMAN VE KABA YEM Fasıl Notları. 07 pozisyonu, diğerleri meyanında, palm meyvesi ve çekirdeği, pamuk tohumu, Hint yağı tohumu, susam, hardal, aspir, haşhaş tohumlarına ve shea fıstığına (karite fıstığı) uygulanır. 12.07 pozisyonu, 08.01 veya 08.02 pozisyonlarında yer alan ürünler …

FASIL 12 – Yağlı tıhum ve meyveler; mahtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yemRead More »

FASIL 13 – Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar

FASIL 13 LAK; SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR Fasıl Notu. 02 pozisyonu, diğerleri meyanında, meyan kökü hülasası, pire otu hülasası, şerbetçi otu hülasası, sabır bitkisi hülasası ve afyon hülasasını da kapsar. Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir: Ağırlık itibariyle %10’dan fazla sakkaroz içeren veya şekerleme mamulleri olarak hazırlanmış olan meyan kökü …

FASIL 13 – Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalarRead More »

FASIL 14 – Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler

FASIL 14 ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER Fasıl Notları. Nasıl hazırlanmış olursa olsun, esas itibariyle mensucat imalinde kullanılan bitkisel maddeler ve bitkisel madde lifleri ile sadece mensucat imalinde kullanılabilecek hale getirilmiş diğer bitkisel maddeler bu Fasıla dahil olmayıp, XI. Bölümde yer alırlar. 01 pozisyonu, diğerleri meyanında, bambular …

FASIL 14 – Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünlerRead More »

FASIL 15 – Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar

BÖLÜM III HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL MUMLAR FASIL 15 HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL MUMLAR Fasıl Notları. Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir: 09 pozisyonunda yer alan …

FASIL 15 – Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlarRead More »

FASIL 16 – Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları

BÖLÜM IV GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER Bölüm Notu. Bu bölümde “pellet” tabirinden, doğrudan doğruya sıkıştırma suretiyle veya ağırlığının %3’ünü geçmeyecek oranda bir bağlayıcı ilavesiyle küçük topaklar halinde bir araya getirilen ürünler anlaşılır. FASIL 16 ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU 0MURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI …

FASIL 16 – Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, veya diğer su omurgasızlarının müstahzarlarıRead More »

FASIL 17 – Şeker ve şeker mamulleri

FASIL 17 ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ Fasıl Notu. Bu Fasıl aşağıdakileri kapsamaz: Kakao içeren şeker mamulleri (18.06 pozisyonu); Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz hariç) veya 29.40 pozisyonunda yer alan diğer ürünler; veya 30 uncu Fasılda yer alan ilaçlar ve diğer ürünler. Altpozisyon Notları. 12, 1701.13 ve 1701.14 altpozisyonları anlamında “ham şeker” …

FASIL 17 – Şeker ve şeker mamulleriRead More »

FASIL 18 – Kakao ve kakao müstahzarları

FASIL 18 KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI Fasıl Notları. Bu Fasıl 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ve 30.04 pozisyonlarında yer alan müstahzarları kapsamaz. İçinde kakao bulunan şeker mamulleri ve bu Fasılın (1) no’lu Notundaki hükmü saklı kalmak şartıyla kakao içeren diğer gıda müstahzarları 18.06 pozisyonunda yer alır.   GENEL AÇIKLAMALAR Bu Fasıl, kakaonun …

FASIL 18 – Kakao ve kakao müstahzarlarıRead More »