Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 19 – Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri

FASIL 19 HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI; PASTACILIK ÜRÜNLERİ Fasıl Notları. Bu Fasıl aşağıda yazılı olanları kapsamaz: 02 Pozisyonundaki doldurulmuş mamuller hariç olmak üzere, ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis, et, sakatat, kan, balık ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları veya bunların herhangi bir karışımını içeren gıda müstahzarları (Fasıl 16); Hayvanların beslenmesinde kullanılmak …

FASIL 19 – Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleriRead More »

FASIL 20 – Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar

  FASIL 20 SEBZELER, MEYVELER, SERT KABUKLU MEYVELER VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR Fasıl Notları. Aşağıda yazılı olanları bu Fasıla dahil değildir: 7, 8 veya 11. Fasıllarda belirtilen usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, sebze, meyve ve sert kabuklu meyveler; Ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis, et, sakatat, kan, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya …

FASIL 20 – Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlarRead More »

FASIL 21 – Yenilen çeşitli gıda müstahzarları

FASIL 21 YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI Fasıl Notları. Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir: 12 pozisyonundaki sebze karışımları; Herhangi bir oranda kahve içeren kavrulmuş kahve yerine kullanılan maddeler (09.01 pozisyonu); Aromalandırılmış çay (09.02 pozisyonu) 04 ila 09.10 pozisyonlarında yer alan baharat veya diğer ürünler, 03 veya 21.04 pozisyonlarında belirtilen ürünler dışında kalan, ağırlık itibariyle …

FASIL 21 – Yenilen çeşitli gıda müstahzarlarıRead More »

FASIL 22 – Meşrubat, alkollü içecekler ve sirke

FASIL 22 MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE Fasıl Notları. Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir: (a)        Bu Fasılda yer alan, yemek pişirmede kullanılmak amacıyla hazırlanmış ve dolayısıyla içecek olarak tüketilmeye uygun olmayan ürünler (22.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (genellikle 21.03 pozisyonu); (b)        Deniz suyu (25.01 pozisyonu); Damıtılmış veya iletkenliği olan sular ve benzeri saflıktaki …

FASIL 22 – Meşrubat, alkollü içecekler ve sirkeRead More »

FASIL 23 – Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler

FASIL 23          GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ;  AYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER  Fasıl Notu. Bitkisel veya hayvansal maddelerin bitki döküntüleri, bitki kalıntıları ve yan ürünler dışında, ana maddenin esas özelliklerini kaybettirecek derecede bir işleme tabi tutulmasıyla elde edilen, Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvan gıdası olarak kullanılmaya elverişli ürünler 23.09 pozisyonunda yer …

FASIL 23 – Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemlerRead More »

FASIL 24 – Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler

FASIL 24 TÜTÜN VE TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER Fasıl Notu. Tıbbi sigaralar bu Fasıla dahil değildir (Fasıl 30). Altpozisyon Notu. 11 alt pozisyonundaki “nargile tütünleri” ifadesi aromatik yağ ve hülasalar, melas veya şeker ihtiva etsin etmesin ve meyve ile aromalandırılmış olsun olmasın, tütün ve gliserol karışımı içeren, nargile için olan tütünleri kapsar. Bununla birlikte, …

FASIL 24 – Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddelerRead More »

FASIL 25 – Tuz; Kükürt, topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento

BÖLÜM V MİNERAL MADDELER FASIL 25 TUZ; KÜKÜRT, TOPRAKLAR VE TAŞLAR; ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO  Fasıl Notları. Pozisyon metinlerinde ve bu Faslın 4 numaralı Notunda aksi belirtilmedikçe, sadece, ham veya yıkanmış (maddenin yapısını değiştirmeksizin saflığı bozan maddelerin bertaraf edilmesi için kimyasal maddelerle yıkanmış olsalar dahi), ezilmiş, öğütülmüş, toz haline getirilmiş, nemli haldeyken ezilerek toz hale …

FASIL 25 – Tuz; Kükürt, topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimentoRead More »

FASIL 26 – Metal cevherleri, cüruf ve kül

FASIL 26 METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL Fasıl Notları: 1.-     Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir: Makadam şeklinde hazırlanmış cüruf ve diğer sanayii artıkları (25.17 pozisyonu). Tabii magnezyum karbonat (manyezit), kalsine edilmiş olsun olmasın (25.19 pozisyonu). Esasen petrol yağlarının depolandığı tankların dibinde kalan tortular (27.10 pozisyonu); Fasılda yer alan bazik cürufu. Cüruf yünü, kaya …

FASIL 26 – Metal cevherleri, cüruf ve külRead More »

FASIL 27 – Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar

FASIL 27 MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN  DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER; BİTÜMENLİ  MADDELER; MİNERAL MUMLAR Fasıl Notları: Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir: Kimyaca belirli yapıda bulunan izole edilmiş organik bileşikler (27.11 pozisyonunda yer alan saf metan ve propan hariç); 03 ve 30.04 pozisyonlarında yer alan ilaçlar; 01, 33.02 veya 38.05 pozisyonlarında yer …

FASIL 27 – Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlarRead More »

FASIL 28 – İnorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya inorganik bileşikleri

BÖLÜM VI KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ Bölüm Notları. 1.- (A) (28.44) veya (28.45) Pozisyonlarından birindeki tanıma uyan bütün ürünler (radyoaktif cevherler hariç) bu pozisyonlara dahil olup, Tarifenin başka pozisyonlarına girmez; (B) Yukarıda (a) bendindeki hükümler saklı kalmak şartıyla,(28.43), (28.46) veya (28.52) pozisyonlarından birindeki tanıma uyan bütün ürünler bu pozisyonlara dahil olup, bu …

FASIL 28 – İnorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya inorganik bileşikleriRead More »