Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 29 – Organik Kimyasallar

FASIL 29 ORGANİK KİMYASALLAR Eklerini görmek için TIKLAYINIZ…. Fasıl Notları. – Metinde aksi belirtilmedikçe, bu Fasıl yalnız: (a) Kimyaca belirli bir yapıda olan izole edilmiş organik bileşikleri, safsızlık içersin içermesin; (b) Aynı organik bileşiğin iki veya daha fazla izomerinin karışımlarını (bu karışımlar safsızlık içersin içermesin), doymuş olsun olmasın, stereoizomerler dışındaki asiklik hidrokarbonların izomerleri karışımları hariçtir. …

FASIL 29 – Organik KimyasallarRead More »

FASIL 30 – Eczacılık ürünleri

FASIL 30  ECZACILIK ÜRÜNLERİ Fasıl Notları. Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir: Damardan alınan besleyici müstahzarlar hariç, yiyecekler ve içecekler (dietetik, diabetik veya zenginleştirilmiş yiyecekler, gıda takviyeleri, tonikler ve maden suları gibi) (Bölüm IV) Sigarayı bırakmaya yardımcı tablet, sakız veya bant şeklinde müstahzarlar (transdermal sistemler) (21.06 veya 38.24 pozisyonları); Dişçilikte kullanılmak üzere özellikle kalsine …

FASIL 30 – Eczacılık ürünleriRead More »

FASIL 31 – Gübreler

FASIL 31  GÜBRELER Fasıl Notları. Bu Fasıl aşağıda yazılı olanları kapsamaz: 11 pozisyonunda yer alan hayvan kanı; Kimyasal olarak belirli bir yapıda bulunan izole edilmiş bileşikler (aşağıdaki 2(a),3(a),4(a) ve 5 numaralı notlardaki tanıma uyanlar hariç); veya 24 pozisyonunda yer alan her birinin ağırlığı 2,5 gr veya daha fazla olan potasyum klorür kristalleri (optik elemanlar hariç); …

FASIL 31 – GübrelerRead More »

FASIL 32 – Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; cam macunu ve diğer macunlar; mürekkepler

FASIL 32 DEBAGATTE VEYA BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR BOYALAR VE VERNİKLER; CAM MACUNU VE DİĞER MACUNLAR; MÜREKKEPLER Fasıl Notları. 1.-   Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir: (a)     Kimyaca belirli bir yapıda bulunan izole edilmiş elementler veya bileşikler (32.03 veya 32.04 pozisyonlarında yer alan maddeler, luminofor …

FASIL 32 – Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; cam macunu ve diğer macunlar; mürekkeplerRead More »

FASIL 33 – Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları

 FASIL 33 UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER; PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI Fasıl Notları. Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir: 01 veya 13.02 pozisyonlarındaki tabii yağ reçineleri (oleoresin) veya bitkisel hülasalar; 01 Pozisyonunda yer alan sabunlar ve diğer ürünler; veya 05 pozisyonunda yer alan terebantin esansı, çam ağacı esansı veya kağıt imalinden arta kalan sülfatlı …

FASIL 33 – Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarlarıRead More »

FASIL 34 – Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, mühtahzar mumlar, temizlame veya bakım mühtahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, “dişçi mumları” vealçı esaslı dişçilik mühtahsarları

FASIL 34 SABUNLAR, YÜZEY-AKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA MÜSTAHZARLARI, YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, SUNİ MUMLAR, MÜSTAHZAR MUMLAR, TEMİZLEME VEYA BAKIM MÜSTAHZARLARI, IŞIK TEMİNİ İÇİN KULLANILAN HER TÜRLÜ MUMLAR VE BENZERLERİ, MODEL YAPMAYA MAHSUS HER TÜRLÜ PATLAR, “DİŞÇİ MUMLARI”  VE ALÇI ESASLI DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI Fasıl Notları. 1.-     Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir: (a)        Döküm kalıpları müstahzarları olarak …

FASIL 34 – Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, mühtahzar mumlar, temizlame veya bakım mühtahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, “dişçi mumları” vealçı esaslı dişçilik mühtahsarlarıRead More »

FASIL 35 – Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler

 FASIL 35 ALBÜMİNOİD MADDELER; DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ NİŞASTA ESASLI ÜRÜNLER; TUTKALLAR; ENZİMLER Fasıl Notları. Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir: Mayalar (21.02 pozisyonu); Kan fraksiyonları (tedavi veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmamış olan kan albümini hariç), 30. Fasıldaki ilaçlar veya diğer ürünler; Ön dabaklamada kullanılan enzimli müstahzarlar (32.02 pozisyonu); Fasılda yer alan ıslatıcı veya yıkayıcı enzimli …

FASIL 35 – Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimlerRead More »

FASIL 36 – Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler

FASIL 36 BARUT VE PATLAYICI MADDELER; PİROTEKNİ MAMULLERİ; KİBRİTLER; PİROFORİK ALAŞIMLAR; ATEŞ ALICI MADDELER Fasıl Notları. Bu Fasıla, aşağıdaki iki numaralı notun (a) veya (b) bentlerinde yazılı bulunanlar hariç olmak üzere kimyasal olarak belirli bir yapıda bulunan izole edilmiş bileşikler dahil değildir. 06 pozisyonundaki “ateş alıcı maddeler” tabiri yalnızca aşağıda yazılı olanları kapsar: Metaldehit, hekzametilentetramin …

FASIL 36 – Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddelerRead More »

FASIL 37 – Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya

FASIL 37 FOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA Fasıl Notları. Döküntü ve ıskartalar bu fasla dahil değildir. Bu Fasılda “fotoğrafçılığa ait” tabiri, ışığa karşı hassas yüzeylerde ışık hareketi veya diğer ışın yayma şekilleriyle doğrudan veya dolaylı olarak görülebilen şekiller meydana getirme işlemi ile ilgilidir. GENEL AÇIKLAMALAR Fasılda yer alan fotoğrafçılık levhaları, film, kağıt, karton ve mensucat, …

FASIL 37 – Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşyaRead More »

FASIL 38 – Muhtelif Kimyasal Ürünler

FASIL 38 MUHTELİF KİMYASAL ÜRÜNLER Fasıl Notları. Aşağıda yazılı olanlar bu Fasla dahil değildir: Aşağıda yazılı olanlar hariç olmak üzere, kimyasal olarak belirli yapıda olan izole edilmiş element ve bileşikler: Suni grafit (38.01 pozisyonu); 08 pozisyonunda belirtilen şekillerde hazır hale getirilmiş olan haşarat öldürücü, kemirgen öldürücü, zararlı mantarları ve yabancı otları yok edici, çimlenmeyi önleyici …

FASIL 38 – Muhtelif Kimyasal ÜrünlerRead More »