Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 39 – Plastikler ve mamulleri

BÖLÜM VII  PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ Bölüm Notları. 1.- Tamamen veya kısmen bu bölümde birbirinden farklı bir kaç maddeden oluşan ve karıştırıldıktan sonra VI. veya VII. Bölümün bir ürününü oluşturabilen takım halinde konulmuş maddeler, bileşimlerinin aşağıdaki şekillerde olması kaydıyla bu bölümlerdeki, o ürünün bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır: (a)     Oluşturduğu şekle göre, tekrar bir araya …

FASIL 39 – Plastikler ve mamulleriRead More »

FASIL 40 – Kauçuk ve kauçuktan eşya

 FASIL 40 KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA Fasıl Notları. 1.-     Metinde aksi belirtilmedikçe, Tarifenin neresinde geçerse geçsin “kauçuk” tabiri, vulkanize edilmiş veya sertleştirilmiş olsun olmasın, şu ürünleri kapsar: Tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar, sentetik kauçuk, sıvı yağlardan üretilen taklit kauçuk ve bu maddelerin rejenere edilmiş olanları. 2.-     Aşağıda yazılı olanlar …

FASIL 40 – Kauçuk ve kauçuktan eşyaRead More »

FASIL 41 – Ham Postlar, deriler (Kürkler hariç) ve köseleler

BÖLÜM VIII HAM POSTLAR VE DERİLER, KÖSELELER,  KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ BAĞIRSAĞI HARİÇ) FASIL 41 HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER Fasıl Notları: 1.- Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dahil değildir: Ham …

FASIL 41 – Ham Postlar, deriler (Kürkler hariç) ve köselelerRead More »

FASIL 42 – Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (İpek böceği guddesi hariç)

FASIL 42 DERİ EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ GUDDESİ HARİÇ)   Fasıl Notları.  1.-   Bu fasılın uygulanmasında, “deri” tabiri güderiyi (kombine deri dahil), ruganı, ruganla kaplanmış deri ve köseleleri ve metalize deri ve köseleleri kapsar. 2.-    Aşağıda yazılı olanlar …

FASIL 42 – Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (İpek böceği guddesi hariç)Read More »

FASIL 43 – Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

 FASIL 43  KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER; BUNLARIN MAMULLERİ Fasıl Notları. Tarifenin neresinde geçerse geçsin “kürk” tabiri 43.01 pozisyonunda yer alan ham kürkler hariç olmak üzere, tüm hayvanların dabaklanmış veya aprelenmiş, tüyü veya yünü alınmamış post veya derileri ifade eder. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dahil değildir: Kuşların tüylü derileri veya tüylü başka kısımları (05.05 veya …

FASIL 43 – Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleriRead More »

FASIL 44 – Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü

 BÖLÜM IX AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI FASIL 44 AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ Fasıl Notları. 1.-   Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir: (a)   Başlıca parfümeride, eczacılıkta veya böceklerin öldürülmesinde, mantarların yok edilmesinde veya benzeri …

FASIL 44 – Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürüRead More »

FASIL 45 – Mantar ve mantardan eşya

FASIL 45   MANTAR VE MANTARDAN EŞYA Fasıl Notu. 1.-   Bu Fasıl aşağıda yazılı olanları kapsamaz: (a)   64. Fasıldaki ayakkabılar veya aksamı; (b)   65. Fasıldaki başlıklar veya aksamı; veya (c)   95. Fasıldaki eşya (oyuncaklar, oyun, spor malzemesi gibi). GENEL AÇIKLAMALAR Mantar, özellikle Güney Avrupa ve Kuzey Afrika’da yetişen mantar meşesinin (Quercus suber) dış kabuklarından elde …

FASIL 45 – Mantar ve mantardan eşyaRead More »

FASIL 46 – Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamüller; sepetçi ve hasırcı eşyası

FASIL 46 HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI Fasıl Notları. 1.-   Bu Fasılda “örülmeye elverişli madde” tabirinden, örülmeye, birbirine geçmeye ve benzeri işlemlere uygun durumdaki veya şekildeki maddeler anlaşılır; bu tabir hasır, söğüt veya sepetçi söğüdü sürgünleri, bambuları, benekli hint kamışını, saz saplarını, kamışları, ağaç şeritlerini, bitkisel maddelerden şeritleri …

FASIL 46 – Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamüller; sepetçi ve hasırcı eşyasıRead More »

FASIL 47 – Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdalar

BÖLÜM X ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KAĞIT VE KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ FASIL 47 ODUN VEYA DİĞER SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR   Fasıl Notu. 1.-   47.02 Pozisyonu anlamında, “çözünür kimyasal odun hamuru,” tabirinden, 20°C …

FASIL 47 – Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdalarRead More »

FASIL 48 – Kağıt ve karton; kağıt hamurundan; kağıttan veya kartondan eşya

FASIL 48 KAĞIT VE KARTON; KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA  Fasıl Notları. 1.-  Bu faslın uygulanmasında, metinde aksi belirtilmedikçe “kağıt”a yapılan atıflar, kartona yapılan atıfları da içerir (kalınlığına ya da metrekare ağırlığına bakılmaksızın). 2.-  Bu Fasıl aşağıda yazılı olanları kapsamaz: Fasıldaki eşya; 12 Pozisyonundaki ıstampacılığa mahsus varaklar; (c)  Parfümlü kağıtlar veya kozmetik emdirilmiş veya …

FASIL 48 – Kağıt ve karton; kağıt hamurundan; kağıttan veya kartondan eşyaRead More »