Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 49 – Basılı kitaplar, gazeteler,resimler ve baskı sanayinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar

 FASIL 49 BASILI KİTAPLAR, GAZETELER, RESİMLER VE BASKI SANAYİNİN DİĞER MAMULLERİ; EL VE MAKİNA YAZISI METİNLER VE PLANLAR Fasıl Notları. 1.-   Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dahil değildir: (a)   Saydam mesnetli negatif ve pozitif fotoğraflar (Fasıl 37); (b)   Rölyef halindeki haritalar, planlar veya küreler (baskılı olsun olmasın)(90.23 pozisyonu); (c)   95. Fasıldaki oyun kağıtları ve diğer …

FASIL 49 – Basılı kitaplar, gazeteler,resimler ve baskı sanayinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlarRead More »

FASIL 50 – İpek

FASIL 50 İPEK GENEL AÇIKLAMALAR Bu Fasıla ait açıklama notlarının incelenmesinde XI nci Bölüme ait Genel Açıklama Notlarında belirtilen hususların dikkate alınması gerekir. Bu Fasıl anlamında “ipek” tabiri, sadece Bombyx mori denilen ve dut yaprağı ile beslenen ipek böceğinin salgısı olan lifli maddeyi değil, aynı zamanda benzeri böceklerin (Bombyx textor gibi) salgılarından meydana gelen yabani …

FASIL 50 – İpekRead More »

FASIL 51 -Yapağı ve yün, ince ve kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat

FASIL 51 YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI; AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT  Fasıl Notu: 1.-   Tarifenin neresinde geçerse geçsin: (a)   “Yapağı ve yün” tabiri, koyun veya kuzulardan elde edilen tabii lifler anlamındadır. (b)   “İnce hayvan kılı” tabiri, alpaka, lama, vikuna, deve (tek hörgüçlü deve dahil), yak kılı ve Ankara, Tibet, Kaşmir …

FASIL 51 -Yapağı ve yün, ince ve kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucatRead More »

FASIL 52 – Pamuk

FASIL 52 PAMUK Altpozisyon Notu. 5209.42 ve 5211.42 alt pozisyonları anlamında “denim” tabiri; çözgülü yüzünde, çözgü iplikleri tek ve aynı renkte, atkı iplikleri ise ağartılmış, ağartılmamış, griye boyanmış veya çözgü ipliklerindekinden daha açık bir tonda boyanmış olan (kırık dimi dahil) 3’lü veya 4’lü dimili farklı renkteki ipliklerden mensucat anlamındadır. GENEL AÇIKLAMALAR Bu Fasıla ait Açıklama …

FASIL 52 – PamukRead More »

FASIL 53 – Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat

FASIL 53 DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER; KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT GENEL AÇIKLAMALAR Bu Fasıla ait Açıklama Notlarının incelenmesinde, XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notlarında yer alan hususların da dikkate alınması gerekir. Genelde, bu Fasıl, 53.05 pozisyonu Açıklama Notunda belirtilen bazı istisnalar dikkate alınmak kaydıyla, pamuk haricinde kalan dokumaya elverişli bitkisel maddelerin …

FASIL 53 – Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucatRead More »

FASIL 54 – Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler

 FASIL 54 SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER Fasıl Notları. 1.- Tarifenin neresinde geçerse geçsin ” sentetik ve suni lifler ” tabirinden aşağıda yazılı işlemlerden biriyle üretilen organik polimerlein filamentleri ve devamsız lifler anlamına gelir: (a) Poliamidlerin, poliesterlerin, poliolefinlerin veya poliüretanların üretiminde kullanılan organik monomerlerin polimerizasyonu ile veya …

FASIL 54 – Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddelerRead More »

FASIL 55 – Sentetik ve suni devamsız lifler

FASIL 55 SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER Fasıl Notları. 1.- 55.01 ve 55.02 pozisyonları, demet uzunluğuna eşit yeknesak uzunlukta birbirine paralel filamentlerden oluşan ve aşağıda belirtilen tanımları karşılayan sentetik ve suni filament demetlerine uygulanır: (a) Demet uzunluğu 2 m.den fazla olan; (b) Demet bükümü metre başına 5 turdan az olan; (c) Her bir filamenti 67 …

FASIL 55 – Sentetik ve suni devamsız liflerRead More »

FASIL 56 – Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya

 FASIL 56 VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT; ÖZEL İPLİKLER; SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA Fasıl Notları. 1.-   Bu Fasıl, aşağıda yazılı olanları kapsamaz: Dokumaya elverişli madde sadece mesnet olarak kullanıldığında, maddeler veya müstahzarlar (Fasıl 33 deki parfüm ve kozmetik, 34.01 pozisyonundaki sabun veya deterjanlar, 34.05 pozisyonundaki cila, krem vb. müstahzarlar, 38.09 pozisyonundaki …

FASIL 56 – Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşyaRead More »

FASIL 57 – Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları

FASIL 57 HALILAR VE DİĞER DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN YER KAPLAMALARI Fasıl Notları. Bu Fasıl anlamında “halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları” tabirinden, kullanımında dışa bakan yüzleri dokumaya elverişli maddelerden olan yer kaplamaları anlaşılır ve bu tabire dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları özelliğini gösteren ancak başka amaçlar için kullanılan eşya dahildir. Bu fasıla, döşeme …

FASIL 57 – Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamalarıRead More »

FASIL 58 – Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela, duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler

FASIL 58 ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT; TUFTE EDİLMİŞ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MENSUCAT; DANTELA, DUVAR HALILARI; ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI; İŞLEMELER Fasıl Notları. Bu Fasıla 59. Fasılın 1. notunda bahsedilen emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat veya 59. Fasılda yer alan diğer eşya dahil değildir. Atkı ipliklerinin, çözgü ipliklerinin üzerinden kaydırılan kısımları kesilerek uçları …

FASIL 58 – Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela, duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemelerRead More »