Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 59 – Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya

FASIL 59 EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN MENSUCAT; DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN TEKNİK EŞYA Fasıl Notları. 1.- Metinde aksi belirtilmedikçe, bu fasılın tatbikinde “dokumaya elverişli mensucat” tabirinden 50 ila 55. fasıllarda ve 58.03 ve 58.06 pozisyonlarında yer alan dokunmuş mensucatla 58.08 pozisyonundaki parça halinde kordonlar ve süs eşyası ile 60.02 ila 60.06 …

FASIL 59 – Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşyaRead More »

FASIL 60 – Örme veya kroşe eşya

FASIL 60 ÖRME VEYA KROŞE EŞYA Fasıl Notları. 1.- Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: (a)  58.04 pozisyonunda yer alan tığla yapılmış dantelâlar; (b)  58.07 pozisyonunda yer alan örme veya kroşe etiketler, armalar ve benzeri     eşya veya (c)  59. fasılda yer alan emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş örme veya kroşe mensucat. Bununla beraber …

FASIL 60 – Örme veya kroşe eşyaRead More »

FASIL 61 – Örme veya kroşe giyim eşyası ve aksesuarı

FASIL 61 ÖRME VEYA KROŞE GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI Fasıl Notları. 1.- Bu fasıl sadece hazır örme veya kroşe eşyaya uygulanır. 2.- Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: (a) 62.12 pozisyonundaki eşya; (b) 63.09 pozisyonundaki kullanılmış giyim eşyası ve diğer kullanılmış eşya veya (c) Ortopedik cihazlar, cerrahi bant ve kuşaklar, fıtık bağları ve benzerleri. …

FASIL 61 – Örme veya kroşe giyim eşyası ve aksesuarıRead More »

FASIL 62 – Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı

FASIL 62 ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI Fasıl Notları. 1- Bu fasıl, örülmüş eşya hariç olmak üzere ( 62.12 pozisyonunda yer alanlar dışındaki ) sadece, vatka dışında her nevi dokumaya elverişli mensucattan hazır eşyaya uygulanır. 2- Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: (a)   63.09 pozisyonundaki kullanılmış giyim eşyası ve diğer kullanılmış eşya veya (b) …

FASIL 62 – Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarıRead More »

FASIL 63 – Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar

FASIL 63 DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA; TAKIMLAR; KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN KULLANILMIŞ EŞYA; PAÇAVRALAR Fasıl Notları. 1- I. tali fasıl sadece dokumaya elverişli herhangi bir maddeden mamul hazır  eşyaya uygulanır. 2- Aşağıda yazılı olanlar I. tali fasıla dahil değildir: (a) 56 ila 62. fasıllardaki eşya; (b) 63.09 pozisyonundaki kullanılmış giyim …

FASIL 63 – Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralarRead More »

FASIL 64 – Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı

BÖLÜM XII AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KAMÇILAR, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA FASIL 64 AYAKKABILAR, GETRLER, TOZLUKLAR VE BENZERİ EŞYA; BUNLARIN AKSAMI Fasıl Notları. 1.- Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir: Ayak veya ayakkabı için hafif veya az …

FASIL 64 – Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamıRead More »

FASIL 65 – Başlıklar ve aksamı

 FASIL 65 BAŞLIKLAR VE AKSAMI Fasıl Notları. 1.- Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: (a) 63.09 pozisyonundaki kullanılmış başlıklar; (b) Amyanttan (asbestten) başlıklar (68.12 pozisyonu); veya (c) 95. fasıldaki oyuncak bebek şapkaları, diğer oyuncak şapkalar veya karnaval eşyası. 2.- 65.02 pozisyonuna, dikilerek hazırlanan şapka taslakları dahil değildir (şeritlerin helozoni bir şekilde basitçe dikilmesiyle elde …

FASIL 65 – Başlıklar ve aksamıRead More »

FASIL 66 – Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı

FASIL 66 ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KAMÇILAR, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI Fasıl Notları. 1.- Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: (a) Ölçü gösteren baston ve benzerleri (90.17 pozisyonu); (b) Tüfekli bastonlar, kılıçlı bastonlar, kurşunlu bastonlar ve benzerleri (Fasıl  93); veya (c) 95. fasıldaki eşya (oyuncak şemsiyeler, oyuncak güneş şemsiyeleri gibi). 2.- 66.03 …

FASIL 66 – Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamıRead More »

FASIL 67 – Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çicekler; insan saçından eşya

FASIL 67 HAZIRLANMIŞ İNCE VE KALIN KUŞ TÜYLERİ VE BUNLARDAN EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN EŞYA Fasıl Notları. 1.- Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: (a) İnsan saçından tasir torbaları (59.11 pozisyonu); (b) Danteladan, işlemeden veya diğer dokumaya elverişli mensucattan çiçek motifleri (Bölüm XI); (c) Ayakkabılar (Fasıl 64); (d) Başlıklar veya saç fileleri (Fasıl …

FASIL 67 – Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çicekler; insan saçından eşyaRead More »

FASIL 68 – Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya

BÖLÜM XIII TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA FASIL 68 TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA Fasıl Notları. 1.- Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: (a) 25. fasıldaki eşya; (b) 48.10 veya 48.11 pozisyonlarındaki sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kağıt ve karton (mika …

FASIL 68 – Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşyaRead More »