Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 69 – Seramik mamulleri

  FASIL 69 SERAMİK MAMULLERİ Fasıl Notları. 1.- Bu fasıl, sadece, şekil verildikten sonra pişirilmiş seramik mamullerini kapsar. 69.04 ila 69.14 pozisyonları sadece 69.01 ila 69.03 pozisyonlarında sınıflandırılanların dışındaki mamullere uygulanır. 2.- Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: (a)  28.44 pozisyonundaki ürünler; (b)  68.04 pozisyonundaki eşya; (c)  71. fasıldaki eşya (taklit mücevherci eşyası gibi); …

FASIL 69 – Seramik mamulleriRead More »

FASIL 70 – Cam ve cam eşya

 FASIL 70  CAM VE CAM EŞYA Fasıl Notları. 1.-     Bu Fasıl aşağıda yazılı olanları kapsamaz: (a)     32.07 Pozisyonundaki eşya (cam haline getirilebilen emayeler ve sırlar, cam firit, toz, granül veya pul şeklindeki diğer camlar gibi); (b)     71. Fasıldaki eşya (örneğin taklit mücevherci eşyası); (c)     85.44 Pozisyonundaki optik lif kabloları, elektrik izolatörleri (85.46 pozisyonu) veya 85.47 …

FASIL 70 – Cam ve cam eşyaRead More »

FASIL 71 – Tabii inciler veya kültür incileri, kımetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar

BÖLÜM XIV TABİİ İNCİLER VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR,KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR FASIL 71 TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR   Fasıl Notları. …

FASIL 71 – Tabii inciler veya kültür incileri, kımetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralarRead More »

FASIL 72 – Demir ve çelik

BÖLÜM XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA Bölüm Notları. 1.- Aşağıda yazılı olanlar bu Bölüme dahil değildir: Esası metalik toz veya pul olan müstahzar boyalar, mürekkepler ile diğer ürünler (32.07 ila 32.10, 32.12, 32.13 veya 32.15 pozisyonları); Ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar (36.06 pozisyonu); 06 veya 65.07 pozisyonunda yer alan başlıklar veya bunların aksam …

FASIL 72 – Demir ve çelikRead More »

FASIL 73 – Demir veya çelikten eşya

 FASIL 73 DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA Fasıl Notları. Bu Fasılda geçen “dökme demir” tabiri, demirin ağırlık itibariyle diğer elementlerin her birine üstün geldiği döküm yoluyla elde edilen ve 72. Faslın 1 (d) notunda tanımlanan çeliğin kimyasal bileşimine uymayan ürünlere uygulanır. Bu Fasılda geçen “tel” tabirinden, sıcak veya soğuk şekil verilmiş, enine kesiti herhangi bir şekilde …

FASIL 73 – Demir veya çelikten eşyaRead More »

FASIL 74 – Bakır ve bakırdan eşya

FASIL 74    BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA Fasıl Notları. Bu fasılda geçen tabirler aşağıda tanımlanmıştır: Rafine bakır. Ağırlık itibariyle en az % 99,85 bakır içeren metal; veya Ağırlık itibariyle, diğer herhangi bir elementin miktarı aşağıdaki tabloda gösterilen oranları aşmamak kaydıyla en az % 97,5 bakır içeren metal: TABLO – Diğer Elementler   Element     …

FASIL 74 – Bakır ve bakırdan eşyaRead More »

FASIL 75 – Nikel ve nikelden eşya

       FASIL 75       NİKEL VE NİKELDEN EŞYA Fasıl Notları. Bu Fasılda geçen tabirler, aşağıda tanımlanmıştır: Çubuklar Enine kesitleri uzunlukları boyunca daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde (karşılıklı iki kenarı konveks eğri, diğer iki kenarı düz eşit uzunlukta ve paralel olan “yassılaştırılmış daireler” ve “şekil değiştirilmiş dikdörtgenler” dahil) aynı …

FASIL 75 – Nikel ve nikelden eşyaRead More »

FASIL 76 – Aluminyum ve aluminyumdan eşya

FASIL 76 ALUMİNYUM VE ALUMİNYUMDAN EŞYA Fasıl Notları. Bu Fasılda geçen tabirler aşağıda tanımlanmıştır: Çubuklar; Enine kesitleri uzunlukları boyunca daire, oval, kare dikdörtgen, ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğri diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan “yassılaştırılmış daireler” ve “şekli değiştirilmiş dikdörtgenler” dahil) haddeleme, …

FASIL 76 – Aluminyum ve aluminyumdan eşyaRead More »

FASIL 78 – Kurşun ve kurşundan eşya

FASIL 78       KURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA Fasıl Notları. Bu Fasılda geçen tabirler aşağıda tanımlanmıştır: Çubuklar Bunlar, enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca daire, oval, kare, dikdörtgen, ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde (karşılıklı iki kenarı konveks eğri, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan “yassılaştırılmış daireler” ve “şekli değiştirilmiş dikdörtgenler” dahil) ve …

FASIL 78 – Kurşun ve kurşundan eşyaRead More »