Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 79 – Çinko ve çinkodan eşya

FASIL 79 ÇİNKO VE ÇİNKODAN EŞYA Fasıl Notları. Bu Fasılda geçen tabirler aşağıda tanımlanmıştır: Çubuklar Bunlar, enine kesitleri, bütün uzunlukları boyunca daire, oval, kare, dikdörtgen, ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şekilde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğri diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan “yassılaştırılmış daireler” ve “şekli değiştirilmiş dikdörtgenler” …

FASIL 79 – Çinko ve çinkodan eşyaRead More »

FASIL 80 – Kalay ve kalaydan eşya

FASIL 80 KALAY VE KALAYDAN EŞYA Fasıl Notları. Bu Fasılda geçen tabirler aşağıda tanımlanmıştır: Çubuklar Bunlar enine kesitleri, bütün uzunlukları boyunca daire, oval, kare, dikdörtgen, ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde ve aynı olan (karşılıklı iki kenarı konveks eğri, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan “yassılaştırılmış daireler” ve “şekli değiştirilmiş dikdörtgenler” …

FASIL 80 – Kalay ve kalaydan eşyaRead More »

FASIL 81 – Diğer adi metaller; sermentler; bunlardan eşya

FASIL 81 DİĞER ADİ METALLER; SERMETLER; BUNLARDAN EŞYA Altpozisyon Notu. Faslın 1 No.lu notunda “çubuklar”, “profiller”, “teller” ve “levhalar, saclar, şeritler ve yapraklar” tanımları, gerekli değişiklikler yapılarak, bu Fasıl için uygulanır.     GENEL AÇIKLAMALAR     Bu Fasıl Tarifenin diğer yerlerinde daha özel bir şekilde yer almamış bulunan aşağıda yazılı adi metallerle, bunların alaşımları …

FASIL 81 – Diğer adi metaller; sermentler; bunlardan eşyaRead More »

FASIL 82 – Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları

FASIL 82 ADİ METALLERDEN ALETLER, BIÇAKÇI EŞYASI VE SOFRA TAKIMLARI; ADİ METALLERDEN BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI Fasıl Notları. 09 Pozisyonunda yer alan eşya ile kaynak lambaları, portatif demirci ocakları, monte edilmiş öğütücüler ve manikür ve pedikür takımları hariç olmak üzere, bu Fasıl, bıçağı veya iş gören kısmı sadece aşağıda yazılı maddelerden yapılmış olan eşyayı kapsar: …

FASIL 82 – Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçalarıRead More »

FASIL 83 – Adi metallerden çeşitli eşya

FASIL 83 ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA Fasıl Notları. 1.- Bu Fasıl anlamında, adi metallerden aksamlar, ait olduğu eşyanın pozisyonunda sınıflandırılır. Bununla beraber 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 veya 73.20 pozisyonlarındaki, demir veya çelikten eşya veya diğer adi metallerden benzeri eşya (74 ilâ 76 ve 78 ilâ 81. Fasıllar) bu Fasıldaki eşyanın aksam ve parçası sayılmaz. 2.- …

FASIL 83 – Adi metallerden çeşitli eşyaRead More »

FASIL 84 – Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları

BÖLÜM XVI  FASIL 84   NÜKLEER REAKTÖRLER, KAZANLAR, MAKİNALAR, MEKANİK CİHAZLAR VE ALETLER; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI Fasıl Notları. 1.-   Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir: Değirmen taşları, öğütücü taşlar ve 68. Fasıldaki diğer eşya; Seramikten mamul makinalar, cihazlar ve aletler (pompalar gibi) ve makinalar, cihazlar ve aletlerin seramikten yapılmış parçaları. (Fasıl 69); Laboratuarlar …

FASIL 84 – Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçalarıRead More »

FASIL 85 – Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarları

FASIL 85  ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDETMEYE VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SESLERİNİN KAYDEDİLMESİNE VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİN TEKRAR VERİLMESİNE MAHSUS CİHAZLAR VE BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI   Fasıl Notları. 1.-     Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir: Elektrikle ısıtılan battaniye ve …

FASIL 85 – Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarlarıRead More »

FASIL 86 – Nakil vasıtaları

    BÖLÜM XVII           FASIL 86  NAKİL VASITALARI   Notları: 1.-     Bu Bölüm 95.03 veya 95.08 pozisyonlarına giren eşya ile 95.06 pozisyonuna giren küçük ve büyük yarış kızakları ve benzerlerini kapsamaz. 2.-     “Aksam ve parça” ve “aksam, parça ve aksesuar” tabirleri bu Bölümdeki nakil vasıtalarına mahsus oldukları anlaşılsa bile aşağıda yazılı olan eşyaya uygulanmaz: (a)     Yapıldığı …

FASIL 86 – Nakil vasıtalarıRead More »

FASIL 87 – Kara nakil vasıtaları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç) ve bunların aksam, parça ve aksesuarları

FASIL 87 KARA NAKİL VASITALARI (DEMİRYOLU VEYA TRAMVAY TAŞITLARI HARİÇ) VE BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLARI   Fasıl Notları. 1.-   Bu Fasıl, yalnız raylar üzerinde hareket etmek üzere imal edilmiş demiryolu veya tramvay taşıtlarını kapsamaz. 2.-   Bu Fasıl anlamında “traktör”; tabirinden, esas itibariyle diğer kara taşıtlarını, cihazları veya yükleri çekmekte veya itmekte kullanılmak üzere imal …

FASIL 87 – Kara nakil vasıtaları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç) ve bunların aksam, parça ve aksesuarlarıRead More »

FASIL 88 – Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları

FASIL 88 HAVA TAŞITLARI, UZAY TAŞITLARI VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI  Altpozisyon Notu: 1.-   8802.11 ila 8802.40 altpozisyonlarındaki “boş haldeki ağırlık tabirinden, personelin, yakıtın ve sabit halde bulunanlar dışındaki diğer teçhizatın ağırlığı dışında kalan normal uçuş düzenindeki cihazların ağırlığı anlaşılır. GENEL AÇIKLAMALAR Bu Fasıl balonları, hava gemilerini ve motorsuz uçakları (planörler) (88.01 pozisyonu) diğer uçakları, …

FASIL 88 – Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalarıRead More »