G.T.İ.P.

Sızdırmazlık Contası Ticari Tanımlı Eşyanın Sınıflandırılması

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :17474625-162.01 Konu :Sızdırmazlık Contası Ticari Tanımlı Eşyanın Sınıflandırılması 25.08.2020 / 56781453 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :Orta Akdeniz GDTBM’nin 04.08.2020 tarihli ve 56309470 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda Tekno Bağlantı Elemanları Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sızdırmaz conta ticari ismiyle tanımlanan eşya için Bağlayıcı Tarife Bilgisi talebinde bulunulduğu, Mersin …

Sızdırmazlık Contası Ticari Tanımlı Eşyanın SınıflandırılmasıRead More »

TS EN 13358 Metodunun Cut-Backs Cinsi Eşyalar İçin Kullanılması Hk.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Konu :TS EN 13358 Metodunun Cut-Backs Cinsi Eşyalar İçin Kullanılması Hk.   09.05.2019 / …. DAĞITIM Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde 2715.00.00.00.00 no.lu GTİP’te sınıflandırılmaktadır. Öte yandan, 22.03.2016 tarih ve …

TS EN 13358 Metodunun Cut-Backs Cinsi Eşyalar İçin Kullanılması Hk.Read More »

Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar (Genelge 2019/19)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     : 17474625-010.06.01 Konu : Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar GENELGE (2019/19) Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ekli listede kayıtlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin olarak karşılarında belirtilen sınıflandırma kriterlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederim. e-imzalıdır Rıza Tuna TURAGAY Bakan a. Bakan Yardımcısı EK: Sıra …

Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar (Genelge 2019/19)Read More »

8528.71.99.00.00 GTİP numaralı ürünün ithalatının ÖTV’ye tabi olup olmadığı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-135-E.58539 17.01.2019 Konu : 8528.71.99.00.00 GTİP numaralı ürünün ithalatının ÖTV’ye tabi olup olmadığı. İlgi : 31/01/2018 tarihli ve 364930 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz ve ekleri. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanız tarafından ithal edilmek istenilen 8528.71.99.00.00 …

8528.71.99.00.00 GTİP numaralı ürünün ithalatının ÖTV’ye tabi olup olmadığıRead More »

-İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516)

Karar Sayısı: 517     29.12.2018-30640 (Mükerrer) Resmi Gazete Ekli ” İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 …

-İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516)Read More »

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2019 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 499)

Karar Sayısı: 499       26.12.2018-30637 Resmi Gazete Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2019 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınmasına, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun …

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2019 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 499)Read More »

Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun (474 Sayılı Kanun)

474 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik için TIKLAYINIZ.. 25.05.1964-11711 Resmi Gazete Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun (474 Sayılı Kanun)   Madde 1 – (Değişik: 10/11/1988 – 3502/2 md.) Gümrük Giriş Tarife Cetveli, Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak ilişikte gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu cetvelde yer alan eşyaların pozisyonlarını, alt tarife pozisyonlarını ve bunlara …

Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun (474 Sayılı Kanun)Read More »

Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti (Genelge 2017/14)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 17474625-109 Konu : Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti GENELGE (2017/….) İthalat ve ihracata konu eşya, Bakanlığımız ve muhtelif kamu kurumlarının uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat çerçevesinde tahlile tabi tutulabilmektedir. Aynı eşyanın muhtelif kamu kurumlarınca tahlile tabi tutulması ithalatçılar ve ihracatçılara ilave yükler getirmekte ayrıca kamu kaynaklarının israfına …

Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti (Genelge 2017/14)Read More »

Alüminyumdan yaprak ve şeritler (Genelge 2014/24)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 17474625/010.06 Konu : Alüminyumdan yaprak ve şeritler GENELGE (2014/24) Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden 76.07 tarife pozisyonuna giren alüminyumdan yapraklar ve şeritlerin alt pozisyonlarının tespitinde tereddüt ve farklı uygulamalar olduğu anlaşıldığından uygulamada yeknesaklığın sağlanması bakımından bu pozisyona giren eşyanın sınıflandırılmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Gümrük …

Alüminyumdan yaprak ve şeritler (Genelge 2014/24)Read More »