Kambiyo-Mali

İhracat Genelgesi

İHRACAT GENELGESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk …

İhracat GenelgesiRead More »

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 03.08.2019-30851 Resmi Gazete VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 508) Yetki MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye …

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508)Read More »

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 01.06.2019-30791 Resmi Gazete VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 507) Giriş MADDE 1 – (1) Günümüzde bilgi-iletişim ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli mesafeler, mükelleflerimizin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, maliyet avantajı, …

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)Read More »

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar

İHRACAT GENELGESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk …

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarRead More »

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 505)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 02.02.2019-30674 Resmi Gazete VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 505) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2018 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu …

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 505)Read More »

8528.71.99.00.00 GTİP numaralı ürünün ithalatının ÖTV’ye tabi olup olmadığı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-135-E.58539 17.01.2019 Konu : 8528.71.99.00.00 GTİP numaralı ürünün ithalatının ÖTV’ye tabi olup olmadığı. İlgi : 31/01/2018 tarihli ve 364930 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz ve ekleri. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanız tarafından ithal edilmek istenilen 8528.71.99.00.00 …

8528.71.99.00.00 GTİP numaralı ürünün ithalatının ÖTV’ye tabi olup olmadığıRead More »

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 540)

Karar Sayısı: 540   31.12.2018-30642 (4.Mükerrer) Resmi Gazete Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir. 31 Aralık 2018 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 31/12/2018 TARİHLİ VE 540 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR MADDE 1- (1) Bu Karar, bazı mallara uygulanacak …

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 540)Read More »

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 31.12.2018-30642 (3.M) R.G. HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 83) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere …

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)Read More »

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 31.12.2018-30642 (3.M.) Resmi Gazete HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 82) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit …

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)Read More »