Kanunlar

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun Sayısı:(7161)

18.01.2019-30659 Resmi Gazete VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7161          Kabul Tarihi: 17/1/2019 MADDE 1- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yollar Hazine adına tescil olunur.” MADDE …

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun Sayısı:(7161)Read More »

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (7155 Sayılı Kanun)

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN  Kanun No. 7155         Kabul Tarihi: 6/12/2018           19.12.2018,29630 Resmi Gazete Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, …

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (7155 Sayılı Kanun)Read More »

– Gümrük Kanunu (4458 Sayılı Kanun)

Kanun Metninin tamamını görmek için TIKLAYIN…. 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2009/15481) için TIKLAYINIZ… Bilgi ( Madde 8-9) CEZALAR Madde 231-241 Çalışma Zamanları, Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı Madde 220-224 Dahilde İşleme Rejimi Madde 108-122 Diğer Hükümler (Madde 10-14) Eşyanın Ağırlığı ve Kapları (Madde 32 ) Eşyanın Bir Gümrük …

– Gümrük Kanunu (4458 Sayılı Kanun)Read More »

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri (640 Sayılı K. H. K.)

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 08.06.2011-27958 (Mükerrer) Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Görevler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Görevler MADDE 2- (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görevleri şunlardır: a)   Gümrük politikasının …

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri (640 Sayılı K. H. K.)Read More »

Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun (474 Sayılı Kanun)

474 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik için TIKLAYINIZ.. 25.05.1964-11711 Resmi Gazete Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun (474 Sayılı Kanun)   Madde 1 – (Değişik: 10/11/1988 – 3502/2 md.) Gümrük Giriş Tarife Cetveli, Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak ilişikte gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu cetvelde yer alan eşyaların pozisyonlarını, alt tarife pozisyonlarını ve bunlara …

Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun (474 Sayılı Kanun)Read More »

Damga Vergisi Kanunu (488 Sayılı Kanun)

2018 Yılı Damga Vergisi Tutarları için TIKLAYIN… 11.07.1964-11751 Resmi Gazete Damga Vergisi Kanunu (488 Sayılı Kanun) BİRİNCİ BÖLÜM Mükellefiyet ve İstisnalar Konu: Madde 1 – Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir. Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu …

Damga Vergisi Kanunu (488 Sayılı Kanun)Read More »

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletlet Hakkında Kanun (6136 Sayılı Kanun)

15.07.1953-8458 Resmi Gazete Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletlet Hakkında Kanun (6136 Sayılı Kanun) Madde 1 – (Değişik: 12/6/1979 – 2249/2 md.) Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satınalınması, taşınması veya bulundurulması bu kanun hükümlerine tabidir. Madde 2 – …

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletlet Hakkında Kanun (6136 Sayılı Kanun)Read More »

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (Kanun Sayısı: 5746 )

12.03.2008-26814 Resmi Gazete Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (Kanun Sayısı: 5746 ) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin …

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (Kanun Sayısı: 5746 )Read More »

Karayolları Trafik Kanunu (2918 Sayılı Kanun)

18.10.1983-18195 Resmi Gazete KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam   Amaç : Madde 1 – Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.   Kapsam: Madde 2 – Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve …

Karayolları Trafik Kanunu (2918 Sayılı Kanun)Read More »

Serbest Bölgeler Kanunu (3218 sayılı Kanun)

SERBEST BÖLGELER KANUNU (3218 Sayılı Kanun) 15.06.1985-18785 Resmi Gazete                                          BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam: Madde 1 – (Değişik: 12/11/2008-5810/1 md.) Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarıyla faaliyet konularının belirlenmesi, …

Serbest Bölgeler Kanunu (3218 sayılı Kanun)Read More »