Kanunlar

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7256 Sayılı Kanun)

17.11.2020-31307 Resmi Gazete BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (7256 Sayılı Kanun) Karar Tarihi: 11/11/2020 Kapsam ve tanımlar MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri; a) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; (aa) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) …

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7256 Sayılı Kanun)Read More »

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (7223 Sayılı Kanun)

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU (Kanun No:7223) 2.03.2020-31066 Resmi Gazete  (Bu Kanun yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.) Kabul Tarihi: 5/3/2020 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak; piyasa gözetimi ve denetiminin esasları ile yetkili kuruluşların görevlerini ve …

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (7223 Sayılı Kanun)Read More »

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No:7186)

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (Kanun No:7186) 19.07.2019-30836 (Mükerrer) Resmi Gazete MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 113 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. “Hasılat esaslı kazanç tespiti MADDE 113 – Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret …

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No:7186)Read More »

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun (7183 Sayılı Kanun)

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7183      Kabul Tarihi: 11/7/2019          (15.07.2019-30832 Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine …

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun (7183 Sayılı Kanun)Read More »

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun Sayısı:(7161)

18.01.2019-30659 Resmi Gazete VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7161          Kabul Tarihi: 17/1/2019 MADDE 1- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yollar Hazine adına tescil olunur.” MADDE …

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun Sayısı:(7161)Read More »

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (7155 Sayılı Kanun)

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN  Kanun No. 7155         Kabul Tarihi: 6/12/2018           19.12.2018,29630 Resmi Gazete Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, …

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (7155 Sayılı Kanun)Read More »

– Gümrük Kanunu (4458 Sayılı Kanun)

Kanun Metninin tamamını görmek için TIKLAYIN…. 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2009/15481) için TIKLAYINIZ… Bilgi ( Madde 8-9) CEZALAR Madde 231-241 Çalışma Zamanları, Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı Madde 220-224 Dahilde İşleme Rejimi Madde 108-122 Diğer Hükümler (Madde 10-14) Eşyanın Ağırlığı ve Kapları (Madde 32 ) Eşyanın Bir Gümrük …

– Gümrük Kanunu (4458 Sayılı Kanun)Read More »

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri (640 Sayılı K. H. K.)

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 08.06.2011-27958 (Mükerrer) Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Görevler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Görevler MADDE 2- (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görevleri şunlardır: a)   Gümrük politikasının …

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri (640 Sayılı K. H. K.)Read More »

Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun (474 Sayılı Kanun)

474 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik için TIKLAYINIZ.. 25.05.1964-11711 Resmi Gazete Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun (474 Sayılı Kanun)   Madde 1 – (Değişik: 10/11/1988 – 3502/2 md.) Gümrük Giriş Tarife Cetveli, Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak ilişikte gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu cetvelde yer alan eşyaların pozisyonlarını, alt tarife pozisyonlarını ve bunlara …

Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun (474 Sayılı Kanun)Read More »

Damga Vergisi Kanunu (488 Sayılı Kanun)

2018 Yılı Damga Vergisi Tutarları için TIKLAYIN… 11.07.1964-11751 Resmi Gazete Damga Vergisi Kanunu (488 Sayılı Kanun) BİRİNCİ BÖLÜM Mükellefiyet ve İstisnalar Konu: Madde 1 – Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir. Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu …

Damga Vergisi Kanunu (488 Sayılı Kanun)Read More »