CB Kararnameleri – BKK

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2017/10798) (Tayland menşeli klimaların gümrük vergileri hk)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2017/10798) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/9/2017 tarihli ve 90068 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 …

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2017/10798) (Tayland menşeli klimaların gümrük vergileri hk)Read More »

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Tahsili Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2017/10236)

01.06.2017-30083 Resmi Gazete Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Tahsili Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2017/10236) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Kararı’nın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/4/2017 tarihli ve 38317 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve …

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Tahsili Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2017/10236)Read More »

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine ilişkin Karar (Karar Sayısı:2016/9495)

26.11.2016-29900 Resmi Gazete Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine ilişkin Karar (Karar Sayısı:2016/9495) Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 26/9/2016 tarihli ve 103320 sayılı yazısı üzerine, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı …

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine ilişkin Karar (Karar Sayısı:2016/9495)Read More »

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2016/9640) İlave Gümrük Vergisi (Fasıl 42,43,61,62,65)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2016/9640) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 29/11/2016 tarihli ve 128870 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, …

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2016/9640) İlave Gümrük Vergisi (Fasıl 42,43,61,62,65)Read More »

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar (Karar Sayısı:2016/9099)

BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2016/9099) MADDE 1- (1) Rusya ve Irak’a yönelik ihracatın finansmanı amacıyla bankalarca kullandırılan Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) kaynaklı sevk öncesi belgesiz ihracat kredileri ile bankaların kendi kaynaklarından kullandırdıkları ve birinci ve ikinci grupta izledikleri (standart nitelikli ve yakın izlemedeki …

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar (Karar Sayısı:2016/9099)Read More »

Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar (2014/6852)

Karar Sayısı : 2014/6852 16.10.2014-29147 Resmi Gazete Ekli “Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 2957965 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. VADELİ İTHALATTA KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ HAKKINDA KARAR Vadeli ithalatta fon kesintilerinin takip …

Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar (2014/6852)Read More »

Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2012/2924)

Sigara Transiti (Genelge 2012/14) Karar Sayısı : 2012/2924 22.03.2012-28241 Resmi Gazete Ekli “Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 14/2/2012 tarihli ve 4677 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ ÜZERİNDEN TRANSİT EDİLECEK SİGARALAR HAKKINDA …

Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2012/2924)Read More »

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar (Karar Sayısı:2010/339)

Karar Sayısı : 2010/339        02.06.2010 – 27599 Resmi Gazete Ekli “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 2/4/2010 tarihli ve 13668 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 …

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar (Karar Sayısı:2010/339)Read More »

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar (Karar Sayısı:2005/9808)

23.12.2005-26032 Resmi Gazete BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI BELGELERİ HAKKINDA KARAR (2005/9808) MADDE 1- (Değişik: R.G.-23/08/2006-26268) İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren 31/12/2006 tarihine kadar yapılacak ihracat; 29/7/2004 tarihinden önce alınan Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin ihracat taahhütlerine sayılır ve bu süre zarfında kredi ile ilgili yapılan …

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar (Karar Sayısı:2005/9808)Read More »