Posta / Kargo / Yolcu

Taşıt İşlemlerine İlişkin E-Devlet Üzerinden Verilen Hizmetler (GGM)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :72093537-225.99  16.12.2019 / 50419237 Konu   :Taşıt İşlemlerine İlişkin E-Devlet Üzerinden Verilen Hizmetler   1 Seri No.lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği kapsamında taşıt getiren kişilerce taşıtsız olarak yurtdışına çıkılması durumunda, taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin anılan Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken taahhütname …

Taşıt İşlemlerine İlişkin E-Devlet Üzerinden Verilen Hizmetler (GGM)Read More »

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2020 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1841)

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2020 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1841) TIKLAYINIZ…

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması (Genelge 2018/13)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 40216608-010.06.02 Konu : Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması GENELGE (2018/13) 1) Gümrüksüz satış mağazalarında serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşyanın satılması 08/08/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin sekizinci fıkrası; “Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma …

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması (Genelge 2018/13)Read More »

Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2009/15481)

2009/15481 Kararın Ekleri için TIKLAYINIZ… 2009/15481 Sayılı Kararın tamamını görmek için Tıklayınız.. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Madde 1-3) Ambalajlar, Özel Nitelikte Eşya, Numuneler, Üretim Araçları ve Parçaları (Madde 33-36) Bilgi Materyali İthalatı (Madde 98-100) Bir Ticari Faaliyetin Yürütülmesi ile Bağlantılı İthalat (Madde 80-92) Cenaze ve Cenaze ile İlgili Eşyanın Serbest Dolaşıma Sokulması (Madde 101-102) …

Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2009/15481)Read More »

Petrol ürünlerinin ISO tanklar içerisinde depolandığı akaryakıt antrepolarının açılışına ilişkin düzenleme (Genelge 2010/30)

T.C. BAŞKANLIK Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.14.00.131.01.01.1694 9/7/2010 Konu : GENELGE (2010/30) Bilindigi üzere, Gümrük Yönetmeliginin 520 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, A ve B tipi genel antrepo açmak ve isletmek isteyen ve 519 uncu maddede belirtilen sartları haiz tüzel kisilerin, asagıda geçen belgelerle birlikte ilgili gümrük idarelerine müracaat etmeleri gerektigi, aynı …

Petrol ürünlerinin ISO tanklar içerisinde depolandığı akaryakıt antrepolarının açılışına ilişkin düzenleme (Genelge 2010/30)Read More »

Posta ve hizli kargo tasimaciligi yoluyla gelen esya hk. (Genelge 2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIGI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen esya GENELGE (201417) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayimlanan 2009115481 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazi Maddelerinin Uygulanmasi Hakkında Kararın Besinci Kisim hükümleri cercevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı …

Posta ve hizli kargo tasimaciligi yoluyla gelen esya hk. (Genelge 2014/7)Read More »

Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller-Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya (Madde 46-58)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) İKİNCİ BÖLÜM Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya BİRİNCİ AYIRIM Yerleşim Yerini Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Motorluveya Motorsuz Özel Nakil Vasıtaları Muafiyetin kapsamı MADDE 46-(1) Aşağıda belirtilen kişilerin kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil …

Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller-Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya (Madde 46-58)Read More »

Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller-Önemli Değeri Olmayan EşyaPosta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya (Madde 45)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) BEŞİNCİ KISIM Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller BİRİNCİ BÖLÜM Önemli Değeri Olmayan EşyaPosta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya MADDE 45 – (1) (Değişik:15.05.2019-30775 R.G. Karar No:1111) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo  taşımacılığı yoluyla …

Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller-Önemli Değeri Olmayan EşyaPosta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya (Madde 45)Read More »

Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Şirketlerin Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınmasına İlişkin Şartlar (Madde 126-128)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) ONUNCU KISIM Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Şirketlerin Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınmasına İlişkin Şartlar Dolaylı temsil yetkisi verilmesine ilişkin koşullar MADDE 126– (Değişik:20/8/2011-28031 R.G.) (1) Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı …

Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Şirketlerin Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınmasına İlişkin Şartlar (Madde 126-128)Read More »

Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya (Madde 62-66)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya MADDE 62-(1) (Değişik:15.05.2019-30775 R.G. Karar No:1111) Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanıma  …

Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya (Madde 62-66)Read More »