Uncategorized

Türkiye-Kosova STA (Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı : 16934678-724.01.02 Konu : Türkiye-Kosova STA 27 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan, 22/4/2015 tarihli ve 6649 sayılı Kanunla uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” 14/5/2015 tarihli ve 2015/7801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu Anlaşma kapsamında uygulanacak tercihli vergi oranları, İthalat Rejim Kararına ek …

Türkiye-Kosova STA (Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü)Read More »

Posta ve hızlı kargo taşımacılığında muafiyet kalktı

15.05.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1111 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen 22 Avro ve altındaki eşyaya uygulanan muafiyet kaldırdı. Kitap veya benzeri basılı yayın için maktu vergi % 0 olarak uygulandı. Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç, …

Posta ve hızlı kargo taşımacılığında muafiyet kalktıRead More »

İthalatta Gümrük Yükümlülüğü ve Gümrük Müşavirlerinin Müteselsilen Sorumluluğu Hk.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı       68326374-045.02 Konu     İthalatta Gümrük Yükümlülüğü ve Gümrük Müşavirlerinin Müteselsilen Sorumluluğu Hk.   Muhtelif gümrük müşavirliği firmaları ve meslek odalarından intikal eden yazılarda, gümrük müşavirlerinin dolaylı temsilde bulunduğu, ithalat veya ihracatı yapılmış, faturası ve gerekli diğer belgeleri temin edilmiş eşya için beyanname hazırladıkları ve suç konusu fiille illiyet …

İthalatta Gümrük Yükümlülüğü ve Gümrük Müşavirlerinin Müteselsilen Sorumluluğu Hk.Read More »

NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :96603261-120.99[GGM-NCTS   GÜNCELLEMELER] 18.04.2019 / 43659023 Konu   :NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat) İlgi      :04.04.2019 tarihli, 43194426 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızla, Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında söz konusu Sözleşmeye taraf ülkelere sevk edilen ihracat eşyası için alınması gereken teminat miktarının otomatik olarak hesaplanmasına yönelik 15.04.2019 tarihi itibarıyla devreye alınacağı bildirilen NCTS …

NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 02.04.2019-30733 Resmi Gazete ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN İTHALAT VE İHRACATINDA UYGULANACAK İŞLEMLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/2/2011 tarihli ve 27851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) Maksimum kapasitesi 100 kg (100 kg dâhil)’a kadar …

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikRead More »

TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Konu :TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni Sayı    :73421605-106.05  02.03.2019 / 42187173 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınan 18.01.2019 tarihli ve 00040781113 sayılı yazıda; 04.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren Tüketici Ürünlerinin İthalat Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12) ile ilgili olarak, İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (IRIS) Sisteminin kapatılarak; tebliğ …

TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Tarım ve Orman Bakanlığından:  01.03.2019-30701 Resmi Gazete TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığını esas alarak, tütün mamullerinin çeşitli şekillerde tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkilerini önlemeye yönelik tedbirler …

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönetmelikRead More »

Kıymet Kriterli Gözetim Hakkında Genelge (Genelge 2019/1)

  T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     : 85593407-010.06.01 Konu : Kıymet Kriterli Gözetim Hakkında Genelge GENELGE (2019/…) İlgi: 18.05.2018 tarihli, 2018/10 sayılı Genelge. Bilindiği üzere, 2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar’ın 4 üncü maddesinde yer alan “İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra ‘Gözetim Belgesi’de …

Kıymet Kriterli Gözetim Hakkında Genelge (Genelge 2019/1)Read More »

Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar

TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR Tarifenin uygulanmasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır: 1. Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları sadece gösterici niteliktedir; yasal amaçlar için eşyanın tarifedeki yerinin saptanması, pozisyon metinlerine, ilgili herhangi bir bölüm veya fasıl notuna ve bu pozisyonlar veya notlar hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki kurallara göre yapılır. 2. (a) Tarifenin belirli bir pozisyonunda …

Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel KurallarRead More »

Açıklamalar (Gtip)

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli AÇIKLAMALAR A-SÜTUN: “POZiSYON NUMARASI” istatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda 12 rakamlı kod kullanılmıştır. İlk altı rakam Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar AB’nin Kombine Nomanklatür kodunu,  9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 ncı rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kulla­nılmıştır. 1234 …

Açıklamalar (Gtip)Read More »