Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No: 4)

07.11.2004-25636 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 4)

Amaç

Madde 1 —Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak için, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü Dönem Toplantılarında alınan sınıflandırma kararlarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3 —Bu Tebliğin uygulanmasında;

Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

GYK: Tarife Yorumuna İlişkin Genel Yorum Kurallarını,

ifade eder.

Madde 4 —Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince, bu Tebliğin yayımı tarihinde geçerliliğini yitirir.

Yürürlük

Madde 5 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 —Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN EŞYALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLARI 29. DÖNEM ( MAYIS 2002) TOPLANTISI KARARLARI

Eşyanın TanımıTarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi
Glikoz şurubu, emülsiyon halinde bitkisel katı yağ, laktik madde (laktoz) ve çeşitli katkılardan oluşan kahveye süt yerine katılan ürün2106.90
% 55 glikoz şurubu, % 22 emulsiyon haline getirilmiş bitkisel katı yağ, % 18 yağı alınmış süt tozu, % 3 su ve % 2 stabilizan maddeden (E340) oluşan, kahveye süt yerine katılan ürün2106.90 

GYK 1 ve 6

Bazı INN ürünleri.(Ayrıntılar için Liste A’ya bakınız)29 uncu Fasıl
Bazı INN ürünleri.(Ayrıntılar için Liste B’ye bakınız)29 uncu Fasıl
Bazı INN ürünleri.(Ayrıntılar için Liste C’ya bakınız)28, 29, 30 ve 35 inci fasıllar
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamı bazı kimyasal ürünler (Ayrıntılar için Liste D’ya bakınız)28, 29, 30 ve 38 inci fasıllar
Sucralose2932.19
Prasterone ve tibolone2937.29
Thiamphenicol ve florfenicol2941.40
Thymostimulin3001.20
% 4 oranında tobramisin sülfat içeren tıbbi kalitede kalsiyum sülfattan mamul kemik parçası ikame ürünü. Bu ürün çapı 4.8 mm olan düzgün şekilli silindirik pelletler halinde, 5 cc, 10 cc ve 20 cc’lik steril şişelerde perakende satışa sunulmaktadır.3004.20 

GYK 1 ve 6

Doğal poligorskit (atapulgit)-smektit kiline kontrollü bir şekilde sülfürik asit eklenmesiyle elde edilen ürün. Sülfürik asit eklenmesinden sonra, elde edilen ağartılmış kil ürünü su ile yıkanmadan kurutulmakta ve istenen tane boyutuna küçültülmektedir.3802.90 

GYK 1 ve 6

Banknot imalinde kullanılan türden iki-eksenli yönlendirilmiş polipropilen (BOPP) film. Filmin iki tarafı da baskı yoluyla kaplanmıştır. Kaplama işlemi sırasında, bir çok özel kaplama maddesi filmin yüzeyine uygulanır ve manyetik gölgeler, teller, saydam pencere, hologram ve metamerik (renk) filtreler gibi görsel güvenlik özellikleri eklenir. Film, yapraklar halinde sunulmaktadır. Yaprakların boyutları ve dizaynı, filmin üzerine basılacak belirli banknotların boyut ve dizaynına göre belirlenmektedir.3920.20 

GYK 1 ve 6

CD-ROM (Kayıt yapılabilen (CD-R) ve yeniden yazılabilen (CD-RW) gibi) sürücülerle aynı şekilde çalışan DVD-ROM (Kayıt yapılabilen (DVD-R) ve yeniden yazılabilen (DVD-RW) gibi) sürücüler. Bu sürücüler, kullanıcılara normal CD’lere (650 megabayt) göre 7 ila 28 katı daha büyük miktarlardaki bilgilere erişim (okuma ve/veya yazma) imkanı sağlamaktadır. Tek başına çalışamazlar ve sürücünün tüm fonksiyonlarının (durma, başlama, arama, veri transferi) kontrolü için bir otomatik bilgi işlem makinasına bağlanmalıdır. 

Otomatik bilgi işlem makinası, diskten, ihtiyacı olan herhangi bir bilgiyi ve tüm bilgileri belirler. DVD-ROM sürücü, otomatik bilgi işlem makinası tarafından belirlenen konumdaki disk üzerindeki digital bilgilere (1 ve 0’lar halindeki) erişir ve bu bilgileri otomatik bilgi işlem makinasına tekrar gönderir. Bu işlem sırasında, DVD-ROM sürücü, ileri veya geri gönderdiği dijital bilgilerin içeriği hakkında herhangi bir bilgiye ihtiyaç duymamaktadır. DVD-ROM sürücülerde, disk üzerindeki bilgilerin, görünebilir metin veya resimlere çevrilmesi için gerekli olan bileşenler (yazılım ve donanım) bulunmamaktadır.

 

DVD sürücülerde ayrıca, DVD çalıcılarda normal olarak bulunan gerekli bilgi işlem yazılım ve donanımları (şifre çözücü, MPEG-2 kod çözücü, resim yaratım ve kompozit video, S-video ve/veya bileşik video gibi gerekli çıkış portları) da bulunmamaktadır

8471.70 

GYK 1 ve 6

 

84. Fasıl (B) Notu

MP3 formatındaki dosyaları okumak için yazılım içeren bir CD-ROM sürücü, bir uzaktan kumanda ve otomobil içine yerleştirilecek bağlantı kablolarından oluşan sistem. Sistem oto radyosuna bağlanmakta bununla birlikte sistemde oto radyo bulunmamaktadır.8519.99 
Entegre devre (çipler) şeklinde bir flash hafıza ve bir mikroişlemci içeren bir mahfaza, bir ses frekans yükselteci, bir LCD ekran ve kontrol düğmeleri içeren bir elektronik sistemden oluşan ve pil ile çalışan taşınabilir cihaz. Mikroişlemci MP3 yazılımları için programlanmıştır. Cihazın başa veya kulağa takılan stereo kulaklıklar için bağlantıları vardır ve MP3 dosyalarını yüklemek (paralel veya USB portlarını kullanarak) için bir otomatik bilgi işlem makinasına bağlanabilmektedir. Cihazın ayrıca flash kart yuvası da bulunabilmektedir. Yükleme kapasitesi 32 ila 64 MB arasında değişmektedir.8520.90 
Entegre devre (çipler) şeklinde bir flash hafıza ve bir mikroişlemci içeren bir mahfaza, bir ses frekans yükselteci, bir LCD ekran, bir mikrofon ve kontrol düğmeleri içeren bir elekronik sistemden oluşan pil ile çalışan taşınabilir cihaz. Mikroişlemci MP3 yazılımları için programlanmıştır. Cihazın başa veya kulağa takılan stereo kulaklıklar için bağlantıları vardır. MP3 ve diğer dosyalar bu cihazın bağlandığı otomatik bilgi işlem makinasından yüklenebilmekte veya otomatik bilgi işlem makinasına geri yüklenebilmektedir (paralel veya USB portlarını kullanarak). Yükleme kapasitesi 32 ila 64 MB arasında değişmektedir. Cihaz ayrıca, elektronik kişisel bilgi yöneticisi (organizer) ve telefon defteri için ilave yazılım içerebilmektedir8520.90 

 

Entegre devre (çipler) şeklinde bir mikroişlemci ve sabit disk içeren bir mahfaza, bir ses frekans yükselteci, bir LCD ekran, mikrofon ve kontrol düğmeleri içeren bir elekronik sistemden oluşan pil ile çalışan taşınabilir cihaz. Mikroişlemci MP3 yazılımları için programlanmıştır. Cihazın başa veya kulağa takılan stereo kulaklıklar için bağlantıları vardır. MP3 ve diğer dosyalar bu cihazın bağlandığı otomatik bilgi işlem makinasından yüklenebilmekte veya otomatik bilgi işlem makinasına geri yüklenebilmektedir (paralel veya USB portlarını kullanarak). Yükleme kapasitesi 40 MB’dır. Cihaz ayrıca, elektronik kişisel bilgi yöneticisi (organizer) ve telefon defteri için ilave yazılım içermektedir.8520.90 
Bir CD sürücü, bir mikro işlemci, bir flash hafıza veya bir sabit disk, bir LCD ekran, kontrol düğmeleri, analog ses sinyallari ve mikrofon için giriş konnektörleri, ses, S-video ve komposit video sinyalleri için çıkış konnektörleri, otomotik bilgi işlem makinasına veya taşınabilir MP3 çalara MP3 dosyalarını yüklemek veya otomatik bilgi işlem makinası veya taşınabilir MP3 çalardan MP3 dosyaları indirmek için paralel ve USB konnektörleri ve ev içi network ağına veya internete bağlantı için ethernet portu içeren cihaz. Bir TV setine bağlanma, animasyonların gösterilmesinin yanı sıra şarkı listelerini düzenleme ve gezinme için grafiksel kullanıcı arabirimi sağlamaktadır. Cihaz, MP3 ve diğer sıkıştırılmış ses formatlarını okumak için programlanmıştır ve analog ses sinyallerini veya sesi kayıt edebilir.8520.90 

 

Bir CD sürücü, bir mikro işlemci, bir flash hafıza veya bir sabit disk, bir LCD ekran, kontrol düğmeleri, ses için çıkış konnektörleri (kulaklık, hoparlör veya bir stereo sisteme) içeren cihaz. Cihaz bir çok formatı (CD-DA, MP3 vb.) destekler ve standart CD’leri, CD-R ve CD-RW’yi okur. Cihazın fonksiyonları, bir kızılötesi ışınlı uzaktan kumanda cihazı ile kontrol edilebilir.8520.90 

 

MP3 dosyaları için dekoder içeren DVD çalar .8521.90
Dijital bilgileri televizyon alıcıları veya ses (audio) sistemleri tarafından kullanılabilecek görüntü ve ses sinyallerine çevirmek üzere optik disk oynatıcı olarak tasarlanmış DVD oynatıcılar(çalarlar). DVD oynatıcılar, MPEG-2 sıkıştırma sistemi kullanılarak 40/1 oranında sıkıştırılarak kodlanmış video bilgilerini içeren DVD diskleri çalarlar. Bu disklerde stereo sisteminin yanı sıra 5+1 multi kanal sistemleri için farklı ses izleri (tracks) bulunmaktadır. DVD çalıcı, optik diskler üzerine preslenmiş çok yüksek yoğunluklu izleri okumak için lazer ışını kullanmak suretiyle çalışır. Lazer ışını tarafından okunan sinyaller, hata düzeltme, çözme, açma işlemlerinden geçtikten sonra dijital sinyal bir TV alıcısına bağlanabilecek analog sinyale çevrilir. 

DVD çalıcı, otomatik bilgi işlem makinası olmadan tek başına çalışabilmektedir. Cihaz video dosyalarının yerini belirlemek için dosya sistemini okur, dosyaları diskten alır ve göstermek için bilgileri işler. TV/stereo için sinyal yaratmak ve kontrol (hızlı ileri, geri, durdurma veya küçültme/büyütme vb.) için yazılımlar içermektedir.

8521.90 

GYK 1 ve 6

 

 

Üzerine entegre devre şeklinde bir flash hafıza (FLASH E2PROM), entegre devre şeklinde bir mikrokontrolör, çeşitli sayıda kapasitör ve direnç ile bir bağlantı soketinin monte edildiği bir elektronik devre kartından oluşan, “flash hafıza kartı” veya “flash elektronik yükleme kartı” olarak bilinen baskılı devrelerden oluşan (solid state), silinemez 192 MB yükleme kapasitesine sahip veri depolama cihazı. Cihazın boyutları yaklaşık 85 x 54 x 4 mm’dir.Seyrüsefer ve global yer belirleme sitemi (GPS), veri toplama terminalleri, taşınabilir tarayıcılar, tıbbi izleme cihazları, ses kayıt cihazları, çağrı cihazları, mobil telefonlar ve dijital kameralar gibi harici bir kaynaktan gelen veriler, kart üzerine yüklenir ve belirli bir cihaza bağlandıktan sonra bu veriler karttan okunur. Ayrıca veriler özel bir adaptör kullanarak bir otomatik bilgi işlem makinasına da yüklenebilir. Kartların yükleme kapasiteleri 2 ila 500 MB arasında değişmektedir. Kart sadece bağlandığı cihazının gücünü kullanır ve bu nedenle pile gereksinim duymamaktadır.8523.90
Üzerine entegre devre şeklinde bir flash hafıza (FLASH E2PROM) bir kontrolör ile kapasitör ve rezistanslar gibi pasif elemanların monte edildiği bir elektronik devre kartından oluşan, “flash hafıza kartı” veya “flash elektronik yükleme kartı” olarak bilinen baskılı devrelerden oluşan (solid state), 192 MB yükleme kapasitesine sahip silinemez veri depolama cihazı. Cihazın boyutları yaklaşık 43 x 36 x 4 mm’dir. Çeşitli komponentler baskılı devre kartına (PCB) yüzey monte teknolojisi ile monte edilmiş ve daha sonra bu baskılı devre kartı alt ve üst tarafından bir plastik karta bağlanmıştır. Baskılı devre kartı ince veya kalın film teknolojisi ile üretilmemiştir. 

Seyrüsefer ve global yer belirleme sitemi (GPS), veri toplama terminalleri, taşınabilir tarayıcılar, tıbbi izleme cihazları, ses kayıt cihazları, çağrı cihazları, mobil telefonlar ve dijital kameralar gibi harici bir kaynaktan gelen veriler, kart üzerine yüklenir ve belirli bir cihaza bağlandıktan sonra bu veriler karttan okunur. Ayrıca veriler özel bir adaptör kullanarak bir otomatik bilgi işlem makinasına da yüklenebilir. Kartların yükleme kapasiteleri 2 ila 500 MB arasında değişmektedir. Kart sadece bağlandığı cihazının gücünü kullanır ve bu nedenle pile gereksinim duymamaktadır.

8523.90
Üzerine entegre devre şeklinde bir flash hafızaların FLASH E2PROM) monte edildiği, elektriksel düz yüzey kontak noktaları teçhiz edilmiş bir elektronik devre kartından oluşan, “flash hafıza kartı” veya “flash elektronik yükleme kartı” olarak bilinen baskılı devrelerden oluşan (solid state), 64 MB yükleme kapasitesine sahip silinemez veri depolama cihazı. Entegre devreler basklı devre kartına yapay reçine (epoxy) ile irtibatlandırılmakta ve daha sonra baskılı devre kartı bir plastik çerçeveye tutkalla yapıştırılmaktadır. Baskılı devre kartı ince veya kalın film teknolojisi ile üretilmemiştir. Cihazın boyutları yaklaşık 45 x 37 x 2 mm’dir. 

Seyrüsefer ve global yer belirleme sitemi (GPS), veri toplama terminalleri, taşınabilir tarayıcılar, tıbbi izleme cihazları, ses kayıt cihazları, çağrı cihazları, mobil telefonlar ve dijital kameralar gibi harici bir kaynaktan gelen veriler, kart üzerine yüklenir ve belirli bir cihaza bağlandıktan sonra bu veriler karttan okunur. Ayrıca veriler özel bir adaptör kullanarak bir otomatik bilgi işlem makinasına da yüklenebilir. Kartların yükleme kapasiteleri 2 ila 500 MB arasında değişmektedir. Kart sadece bağlandığı cihazının gücünü kullanır ve bu nedenle pile gereksinim duymamaktadır.

8523.90
Flash hafıza (flash memory) ve entegre devreler (çipler) şeklindeki mikroişlemci içeren bir yuva, ses frekansı amplifikatörü içeren bir elektronik sistem, bir LCD ekran, bir mikrofon, bir radyo ayarlayıcısı (tuner) ve kontrol düğmelerinden oluşan, taşınabilen ve batarya ile çalışan cihaz. Mikroişlemci MP3 yazılımları için programlanmıştır. Cihazın başa veya kulağa takılan stereo kulaklıklar ve mikrofon için konnektörleri vardır. MP3 ve diğer dosyalar bu cihazın bağlandığı otomatik bilgi işlem makinasından yüklenebilmekte veya otomatik bilgi işlem makinasına geri yüklenebilmektedir (paralel veya USB portlarını kullanarak). Yükleme kapasitesi 32 ila 64 MB arasında değişmektedir.8527.13
 1. DÖNEM ( KASIM 2002) TOPLANTISI KARARLARI
Eşyanın TanımıTarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi
Su, buğday unu, yumurta, mayalama ajanları, şeker, peynir suyu tozu ve yağdan (genellikle soya fasulyesi yağı) mamul fırıncılık mamulü (waffle). Ürünün içeriği, hamur kıvamına gelinceye kadar çırpılır ve ardından hamur desenli waffle kalıbına dökülür. Ürün tamamıyla piştikten sonra dondurulur. Ağırlık itibariyle ortalama nem oranı, pişirme sonrasında %48, dondurma işlemi sonrasında ise %45’tir.1905.32 

GYK 1

Dayanıklı ve yüksek esnekliğe sahip suni deri üretiminde kullanılan, ağırlık itibariyle %15 poliol, %7 izosiyanat, %8 glikol ve %70 dimetilformamit içeren tek bileşenli yaş işleme poliüretan reçine.3208.90 

GYK 1 ve 6

 

32. Fasıl 4 nolu Notu 39. Fasıl 2 (d) nolu Notu

Perakende satılacak şekilde ölçülendirilmiş dozlar halinde enjekte edilebilir cilt jeli. Söz konusu ürün 1 ml.lik renksiz cam şırınga ve şırınga iğnesi ihtiva eden bir kutu içerisinde 0.4 ve 0.7 ml.lik farklı iki dozajda bulunmaktadır. Deriye ve dudaklara yapılan enjeksiyonla kırışıklıkların giderilmesi ve dudakların biçimlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Jel cam şırınganın içerisinde bulunmakta ve su (1 ml), sodyum klorür (9 mg), hyaluronik asit (20 mg), sodyum fosfat monobazik ve sodyum fosfat dibazik içermektedir. Hyaluronik asit, bakteriyel mayalanma yoluyla biyosentetik olarak üretilmekte ve sonra kararlı hale getirilmektedir.3304.99 

GYK 1, 3-b ve 6

Fischer-Tropsch sentezinin yan ürünü olarak elde edilen % 63-65 etil alkol, %35-37 izopropil alkol ve maksimum %1 C3/ C4 alkollerinden oluşan ürün.3814.00 

GYK 1

Perakende satılacak halde bir kutu içerisinde bölümlere ayrılmış dönen plastik bir tutaçtan oluşan bir makas, maket bıçağı, 1 rulo yapışkan bant, yapışkan bat dağıtıcı, 4 kurşun kalem, 2 tükenmez kalem, cm olarak işaretlenmiş bir cetvel, kalemtraş, tel zımba, bir kutu zımba teli , bir kutu kıskaç, bir silgi, 7 x 9cm boyutlarında bloknot kağıdı, bir kutu plastik başlı raptiye içeren ürün grubu.3926.10 

GYK 3-b ve 6

Yaklaşık 122 x 244 x 1.8 cm ebatlarında zımparalanmış ahşap dikdörtgen paneller. Ürün, her birinin genişliği yaklaşık 3.8 cm olan pek çok ahşap parçanın köşeden köşeye yapıştırılması yoluyla elde edilmiştir.4421.90 

GYK 1 ve 6

Pamuklu örme kumaştan kapitone yastık kılıfı (“Sham”): Ürün, şekil olarak dikdörtgendir (76 x 63 cm.) ve ön ve arka yüzler ile dekoratif kıvrımlardan oluşmaktadır. Ürünün ön yüzünün görünen kısmı iki kat pamuklu kumaş tabakası arasına yerleştirilen bir polyester dolgu tabakası vasıtasıyla kapitone edilmiş bir kapitone kumaştan kesilen parça işinden (patchwork) imal edilmiştir. Ön ve arka yüzler bir cep oluşturacak şekilde birleştirilmiştir ve arka yüzde bir fermuarla teçhiz edilen ve yastık ya da minderin sokulmasını sağlayan bir açma-kapama yeri bulunmaktadır.6304.92 

GYK 1 ve 6

Asansörlere monte edilmesi için bir mekanizmaya sahip olan otomatik açılıp kapanan sürgülü çelik kapı: Ürün, binanın her katındaki asansör boşluklarının girişinde duvara monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Kapı ve mekanizma asansör kabini ile birlikte aşağı ya da yukarı doğru hareket etmemektedir.7308.30 

GYK 1 ve 6

Elektrolitik çökeltilmiş bakır kaplama ile birlikte çekilmiş karbonlu çelikten mamul, dayanıklı çubuk elektrotlar şeklindeki topraklama çubukları. Maksimum 254 mikron (m ) kalınlığındaki bakır tabaka, iki metal arasında mükemmel bir bağlantı sağlar. Bu çubukların uzunluğu 8 ila 10 feet (2.5 ila 3.1 metre) arasındadır ve ağırlıkları 5 kg.a kadar olabilmektedir. Ayrıca, çubukların vidalı bronz bağlantılarla birbirine bağlanabilen alt uçları sivriltilmiştir. Bu çubuklar, yüksek gerilim hatlarını, trafo merkezlerini, iletişim hatlarını, binaları, sokak lambalarını, paratonerleri, antenleri vs. korumak (topraklamak) amacıyla kullanılmaktadır.7326.90 

GYK 1 ve 6

 

XV. Bölüm 7 Nolu Notu

Aşağıda belirtilen prosesle kapsülleri/tabletleri paketleyen makine. 

a) Makineye devamlı bir tabaka olarak giren plastik bir film içinde, bir kapsül/tableti tutacak uygun boyut ve şekillerde çentik şeklinde kabarcıklar (blister) oluşturulur.

b)Daha sonra her kabarcık içine bir kapsül/tablet yerleştirilir.

c)Üst kısım alüminyum folyo ile kapatılır.

d)Daha sonra levha halindeki plastikler paketler halinde kalıpla kesilir.

e)Makine ayrıca folyo üzerine baskıda yapmaktadır.

 

Bu proses süreklilik arz eden bir prosestir ve ilaçların perakende satışa sunulduğu tarzda kapsül/tabletler perakende satılacak şekilde blister (kabarcıklı) paketler üretilmektedir.

8422.40 

GYK 1 ve 6

Polimid tabakalar arasında ince bakır tabakalı bir alüminyum kaideden oluşan elektrostatik torna aynası (Electrostatic Chuck-ESC). Polimid kaplama, bakırı plazma ve elektrik arkından korumaktadır. Kaide basitleştirilmiş katot yüzeyine cıvata ile tutturulur. Kullanılan ince yarı iletken levhanın (wafer) tipine bağlı olarak elektrostatik torna aynası (ESC) ya çentikli ya da düz olabilmektedir. ESC’nin üzerinde ve tabanında açılan helyum kanalları, helyumu ince yarı iletken tabakanın arkası boyunca dağıtır. Helyum akışı yarı iletken ince tabakadan ESC kaidesine doğru ısı transferini arttırır. Bu da yarı iletken ince tabaka üzerinde fotodirenç retikulasyonu oluşmasının önlenmesine yardım eder. Helyum, katottan yarı iletken ince tabakanın arkasına doğru yönlendirilir. 

Plazma, bölmeyi ateşlediği zaman, bu yarı iletken tabakanın arka kısmında bir elektrik yükü oluşturur. Daha sonra bir pozitif DC voltajı ESC’nin bakır tabakasına uygulanır. Böylece yarı iletken tabakanın arka kısmındaki elektrik yüküne zıt bir elektrik yükü oluşturulur. Zıt elektrik yükleri, yarı iletken tabaka ve ESC arasında bir elektrostatik bağ oluşturarak birbirini çeker. Bu çekim, arka kısımdaki helyum basıncı sağlandığında yarı iletken tabakayı yerinde tutmak suretiyle bu tabakayı bağlar. Yarı iletken tabakanın işlenmesinden sonra, arka kısımdaki helyum basıncı ile voltaj düşürülür. Böylece plazmanın fazla olan statik yükü dağıtmasına imkan verilir. Bu işlem yarı iletken tabakayı serbest bırakır. Serbest bırakıldıktan sonra yarı iletken tabaka bölmeden çıkartılmak için hazır hale gelir.

8466.20 

GYK 1 ve 6

 

XVI. Bölüm 2 (b) Nolu Notu

Bir taşıt üzerine monte edilmek üzere dizayn edilmiş aşağıdaki parçalardan oluşan karları temizlemeye mahsus tuz ve kum serpiciler.1-Aynı zamanda sonsuz bir vida olarak dönen parça-kırmalı karıştırıcı ile donatılmış tuz ve kumun depolandığı bir tank, 2-Tuz parçalarını ezmeye/ufalamaya mahsus bir sistem,

3-Serpme diskli hidrolik projeksiyon sistemi.

Makinenin çeşitli fonksiyonları, uzaktan kumanda ile taşıtın şoför mahallinden işletilmektedir.

8479.10 

GYK 1 ve 6

Belirli markada bir cep telefonuna mahsus aşağıdaki parçalardan oluşan şarj edilebilir nikel-kadmiyum akümülatör. 

-3 nikel-kadmiyum akümülatör,

-Akümülatör arasında çalışan iletken şeritler,

-Batarya takımı ile cep telefonun devre sistemini birbirine bağlayan baskılı devre kartı,

-Rezistans ve kondansatör içeren ve akümülatörlerin yeniden şarj edilmesini kontrol eden devre kartı,

-İçerisinde batarya takımının elektrikli parçalarının muhafaza edildiği ve özellikle telefonun dış kapağının bir parçasını oluşturmak üzere dizayn edilen plastik dış mahfaza.

 

Batarya takımı cep telefonunun güç kaynağı olarak görev yapar, başka bir fonksiyonu yoktur. Dış kapak telefonun arka yüzünü oluşturacak şekilde ergonomik olarak dizayn edilmiştir.

8507.30 

GYK 1 ve 6

Aşağıdaki parçalardan oluşan “batarya takımı” 

-3 veya 6 nikel hidrid akümülatör,

-Elektrikli telefon konnektörleri,

-Batarya takımının ısısının, güvenli maksimum ısı seviyesini aşmasını engelleyen ısıl direnç,

-Anormal yüksek akımdan kaynaklanan kısa devrelerden korunmayı sağlamak üzere dayanıklılığı artıran pozitif ısı katsayı devresi (PTC- positive temperature coefficient),

-Plastik iç kapak,

-Telefonun dış kısmının bir parçasını oluşturmak üzere dizayn edilen arka dış mahfaza.

8507.80 

GYK 1 ve 6

Bakır kaplanmış karbon çeliğinden mamul topraklama çubukları, terminaller, bronz kavramalar ve özel kaplanmamış bakır veya bakır kaplanmış çelik kablo veya tellerden oluşan, kablolara ve bağlantı tellerine kaynaklanmış topraklama aleti. Yüksek gerilim hatlarının, trafoların, haberleşme hatlarının, binaların, sokak lambalarının, paratonerlerin ve her türlü antenin korunması için tasarlanmıştır.8535.90 

ya da

 

8536.30

 

(voltaja göre)

Bebeklerin ya da çocukların motorlu taşıtlarda ya da diğer taşıma araçlarında taşınmasında kullanılmaya uygun otomobil emniyet koltukları. Bu ürünler taşınabilir özelliktedir ve bir emniyet kemeri ve kayış vasıtasıyla aracın koltuğuna bağlanmaktadır.9401.80 

GYK 1 ve 6

Sekiz küçük tekerlek üzerine monte edilen boru şeklindeki açılıp-kapanabilir çelik iskelete sahip plastik bebek yürütücüsü. Ürün, küçük tekerlekler üzerinde hareket etmektedir ve üzerinde oyuncaklar bulunan bir tabla ile birlikte, içerisinde bebeğin bacaklarının geçebilmesi için iki delik bulunan bir kumaş parçasından yapılmış bir oturak kısmına sahiptir. Bebeklerin emniyetli bir şekilde yürümeyi öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla dizayn edilmiştir.9403.70 

GYK 1 ve 6

Dış tabanının içerisindeki özel boşluğa daimi olarak yerleştirilmiş, çıkarılıp takılabilen iki tekerlekle birlikte, üst kısmı deri, dış tabanı kauçuktan mamül, ayak bileklerini saran ve tekerlekleri dışarı çıkarıldığı zaman tekerlekli paten (yol pateni) ayakkabısı olarak kullanılmaya elverişli ayakkabılardan oluşan “Tekerlekli Ayakkabılar”9506.70 

GYK 1 ve 6

 1. DÖNEM ( MAYIS 2003) TOPLANTISI KARARLARI
Eşyanın TanımıTarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi
Raja cinsi tırpana balıklarının vücutlarının sağ ve sol kısımlarından elde edilen “kanat” şeklindeki tırpana yüzgeçleri (ya da tırpana kanatları). Derisi alınmış ve dondurulmuş olarak sunulan bu yüzgeçler (ya da kanatlar) ağırlık oranı olarak yaklaşık % 86 et ve % 14 kıkırdak olmak üzere çizgisel şekilde kıkırdak yapılar ihtiva etmektedir.0303.79 

GYK 1 ve 6

Bazı INN ürünleri.(Ayrıntılar için Liste E’ye bakınız)29, 30, 35 ve 39 uncu Fasıllar
Bazı INN ürünleri.(Ayrıntılar için Liste F’ye bakınız)29 ve 30 uncu Fasıllar
Bazı INN ürünleri.(Ayrıntılar için Liste G’ye bakınız)28, 29, 30 ve 35 inci fasıllar
Yaklaşık % 2 koku verici maddeler, % 46 narenciye konsantresi, % 19 sitrik asit (asitleştirici), % 1 askorbik asit (antioksidan), % 1’den az diğer gıda katkıları [yalancı akasya fasulyesi sakızı (stabilizatör), sodyum benzoat (koruyucu) ve beta karoten (renklendirici)] ve su içeren ve alkolsüz içeceklerin imalinde kullanılan müstahzar. Müstahzar, portakal aromalı hafif içecekler vs. gibi nihai ürünler için gerekli olan tüm koku verici maddeleri içermektedir.3302.10 

GYK 1 ve 6

 

33. Fasıl 2 Nolu Notu

 

33.02 pozisyon metninin ikinci kısmı

Belirli bir miktar fosfat eklenmiş olan, amin işlevli katyonik mısır nişastası bazlı amfoterik mısır nişastası. Ürün, ağırlık itibariyle % 0.3872 fosfor ve % 0.000392 silikon içermektedir. Eklenen fosfatın bir kısmı, katyonik modifiye nişastaya anyonik atomlar sağlamak üzere nişastayla reaksiyona girmektedir. Fosfatın bir kısmı ise, nihai üründe serbest olarak kalmaktadır. Hem anyonik gruplar, hem de serbest fosfat, nihai ürünün kağıt yapımında kullanılmasında özel bir işlev görmektedir. Ürün, kağıt yapım makinasının ıslak uç kısmına çok miktarda şapın eklendiği asitle kağıt yapım işlemlerinde kullanılan türdendir.3505.10 

GYK 1 ve 6

Ağırlık itibariyle % 0.185 oranında köpük kırıcı katılmış olan katyonik mısır nişastası. Ürün, kağıt yüzeylerini haşıllama ajanı olarak, haşıl presleri veya ahar yığınında uygulanacak şekilde kağıt yapım endüstrisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.3505.10 

GYK

 

1 ve 6

Etilen oksit, tuz, soda külü, hidroklorik asit ve kostik ile kimyasal olarak modifiye edilmiş olan ve köpük kırıcı madde ihtiva eden mısır nişastası. Bu ürün kağıt endüstrisinde apreleme maddesi olarak kullanılmaktadır.3505.10 

GYK 1 ve 6

Dörtlü amin, hidroklorik asit, tuz, sodyum bisülfit ve kostik ile kimyasal olarak modifiye edilmiş olan ve adipik asit içeren patates nişastası. Adipik asit ürüne, kağıt imalinde apreleme maddesi olarak optimum performansı sağlamak için ilave edilmektedir.3505.10 

GYK 1 ve 6

Sülfürik asit ve etilen oksitle kimyasal olarak modifiye edilmiş olan mısır nişastası. Nötr tuzlar ve köpük kırıcı madde imalat prosesinde işleme bileşeni olarak kullanılmaktadır. Bu ürün kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır.3505.10 

GYK 1 ve 6

Kağıt endüstrisinde kullanılan katyonik modifiye patates nişastası.3505.10 

GYK 1 ve 6

Plastikten biberon emzikleri ve parmak kılıfları3924.90 

GYK 1 ve 6

Akrilik sentetik devamsız liflerden mamul, nihai “S” bükümlü, 736 desiteks, 99.8 g ağırlığındaki çileler halinde sunulan, 2-katlı çok tabakalı (katlanmış) kırmızı iplik.5509.32 

GYK 1 ve 6

 

XI. Bölüm 4 nolu notu

Sıcak içeceklerin seçimi ve dağıtımına mahsus yarı otomatik makina. Bu makine elektrikli bir cihazdır. Bir ısıtma sistemi, bir su kaynağı ve içecekler için çözülebilir karışımları tutan bir kap ihtiva etmektedir. Bu makine kullanıcı tarafından sunulan fincan veya diğer kaplara içecekleri dağıtmak için çeşitli çözülebilir müstahzarları su ile karıştırabilmektedir. Seçme, bileşenlerin karıştırılması, ısıtma ve verilen kaydedilmesi gibi makinanın tüm fonksiyonları işlemci bordu üzerine yerleştirilmiş bir EPROM’a yüklenmiş program vasıtasıyla elektronik olarak kontrol edilmektedir. Eprom üzerindeki program makinanın, içeceklerin ücretsiz olarak dağıtımı, dağıtılan içeceklerin sayısı ve ücretinin hesaplanması veya jeton kabul eden bir cihazla teçhiz edilmesi durumunda, içeceğin dağıtımından önce ödenmesi gereken ücretin hesaplanması için kullanılmasına imkan vermektedir. Mevcut durumda makine jetonla ödeme kabul eden bir cihazla donatılmamıştır. 500 x 379 x 450 mm ebatlarındadır.8419.81 

GYK 1 ve 6

Elektrikli ev tipi ekmek yapma makinesi ( boyutlar: yaklaşık 36 x 22 x 27 cm; ağırlık yaklaşık 5.9 kg), ekmek hamurunun malzemesinin karıştırıldığı ve pişirildiği, çıkarılabilir kaptan (“ekmek kabı”) oluşan bir gövdesi vardır. Ekmek kabının, çıkarılabilir yoğurma bıçağına mahsus, makinenin içine yerleştirildiğinde elektrik motoruna bağlanan döner bir mili vardır. Kap bölgesini çevreleyen elektrikli ısıtıcılar hamuru yapmak için malzemeyi uygun bir sıcaklıkta ısıtmak, kabarırken hamuru doğru sıcaklıkta tutmak ve ekmeği pişirmek için kullanılır. Makinenin, yoğurma ve pişirme için ve sadece yoğurmak için (makinenin üstündeki kontrol panelinden işletilen) otomatik programları vardır. Sonraki durumda, hazırlanan hamur başka bir cihazda pişirilmek için dışarı alınabilir.8516.60 

GYK 1, 3-c ve 6

 1. DÖNEM ( KASIM 2003) TOPLANTISI KARARLARI
Eşyanın TanımıTarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi
% 48.7 sükroz, % 29 su, % 15.1 yağsız katı süt, % 6.9 yağ ve % 0.2 den az stabilizer içeren gıda müstahzarı0402.99 

GYK 1ve 6

% 99.7 oranında kamış şekerinden elde edilen sükroz ve az miktarda karamel (kamış şekerinden) içeren şeker küpleri1701.91 

GYK 1ve 6

% 87 krema (%30’u yağ), % 7 invert şeker şurubu, % 2.3 yoğun süt, % 3.48 glikoz, % 0.01 vanilya tatlandırıcı, % 0.01 carrageen E407 (denizyosunu lifinden elde edilen bir gıda katkısı) içeren aerosol kap içerisinde krema1901.90 

GYK 1 ve 6

“Cachaça”, şekerkamışı suyunun damıtılmasıyla elde edilen alkol2208.40 

GYK 1 ve 6

Gıda üretiminde maya ve küf gelişimini engellemek amacıyla kullanılan, natamycin (bir antibiyotik) (yaklaşık % 50) ve laktoz (yaklaşık % 50) içeren toz halindeki ürün3808.20 

GYK 1ve 6

11.5 x 7.7 x 1 cm ölçülerinde 115 gr ağırlığında avuç içi büyüklüğünde elektronik ajanda (palm-elektronik organizer). Cihazın ön yüzü bir yazma alanının (bilgi girişi paketin içinde bulunan “stylus” olarak adlandırılan bir kalemle yapılmaktadır) da bulunduğu dokunmatik ekran ile çeşitli fonksiyon tuşlarından oluşmaktadır. Cihazı çalıştıran lityum-iyon piller seri bağlantılar sayesinde bir yuva üzerine (cradle) yerleştirildiğinde şarz edilebilmektedir. Piller cihazı çalıştıramayacak duruma gelirse kullanıcının cihazın içindeki bilgileri tamamen kaybetmeden önce cihazı yeniden şarz etmesi için 1 haftası bulunmaktadır. Cihaz bir bilgisayara bağlanabilir ve özel bir yazılım yüklenmesinden sonra (CD_ROM’da ayrıca satılmaktadır) veri değişimi yapabilir. Kızıl ötesi portu sayesinde kızıl ötesi ile çalışan başka cihazlara veri gönderebilir. Temel uygulamaları arasında, randevu defteri, adres defteri, yapılacaklar listesi, unutulmayacaklar bölümü, hesap makinası ve harcama kayıt defteri bulunmaktadır. Cihaz, veri transferi ve şarz amaçlı kullanılan bir yuva (cradle), şarz cihazı, veri girişi için metal bir kalem (stylus) (1 adet plastik yedeği ile birlikte), veri giriş yazılımı, kullanım kitapçığı, şarz edilebilir lityum-iyon pil, DB-25 adaptör ve koruyucu kılıfla satılmaktadır.8471.30 

GYK 3-b ve 6

Numaralanmış video görüntülerinin kaydı, video efektlerinin yaratılması, video programlarının yayınlanmalarından önce montajı ve düzenlenmesine yarayan yazılım ile çeşitli makina kombinasyonundan müteşekkil sistem. Sistem video sinyallerini almaya veya vermeye uygundur. Sistemin içinde, video sinyalleri, merkezi işlem birimi tarafından işlenebilmeleri amacıyla sayısal sinyaller haline dönüştürülmektedir. Sistem aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır: 

1) Merkezi bir işlem birimi ;

 

2) Renkli iki gösterge birimi (monitörler)(verilerin gösterilmesi için birbirine geçmemiş taramalı ve video sunuşları için birbirine geçmiş taramalı) ; bu ünitelerden biri, merkezi işlem birimi tarafından gerçekleştirilen sayısal işlemleri, diğeri elde edilen sonucu göstermektedir ;

 

3) Klavye şeklinde bir giriş birimi ;

 

4) 4 ve 9 Gb’ lık (Gigabyte) iki hafıza birimi ;

 

5) Gerçek bağlantı programı(logging software) ;

 

6) Görüntü verme kartı (video coprocessor board) ;

 

7) Sıkıştırma kartı ( compression board) ;

 

8) Gerçek zaman DVE (Digital Video Effects) kartı;

 

9) Audiomedia II ses kartı ;

 

10) SCSI-II (Small Computer Systems Interface) hızlandırıcı kart;

 

11) Sesi yükselten bir çift kabin.

 

12)Sisteme dijital görüntüleri kaydetme, video efektleri yaratabilme ve radyo-TV yayınları için video programları hazırlanabilmesi imkanı sağlayan CD ortamındaki yazılım

8543.89 

XVI. Bölüm 4 nolu Notu

 

84. Fasıl 5 (E) nolu Notu

Kontrol modülü ve bağlantı kablolarıyla (konsolu bir ses veya görüntü cihazına bağlayan kablo ile güç kaynağı kablosu) birlikte bir kutu içinde perakende halde satışa sunulan cihaz (konsol). Konsol aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır.

 • Merkezi işlem birimi (CPU)
 • 32 Mbits DRAM ana bellek modülü
 • DVD sürücü
 • Grafik mikroçipi
 • 2 adet USB bağlantı portu
 • 2 adet kontrol modülü portu
 • 2 adet bellek kart yuvası
 • ses/görüntü bağlantı portu (IEEE 134)
 • Optik dijital çıkış bağlantı portu

 

Kontrol modülünün dışında konsole standart bir klavye, fare, televizyon alıcısı, data monitörü ya da yazıcı da bağlanabilmektedir.

 

Konsolün içerisindeki sürücü bölümü, hard disk sürücü veya ethernet adaptör ile birlikte kullanılmaya imkan vermektedir.

 

Cihaz, video oyunlarına ait yazılımların işlenmesine ve bunlar üzerinde değişiklikler yapılmasına, DVD veya ses CD’lerinden alınan dijital bilgilerin ses/görüntü sinyallerine çevrilmesine imkan vermekte ve YABASIC dilinde programlanabilmektedir. Kontrol modülünün genellikle video oyunları oynamak amacıyla kullanılan çeşitli kontrol düğmeleri bulunmaktadır.

9504.10 

GYK 1ve 6

 

XVIncı Bölüm 1-p nolu notu

 

 

 

 1. DÖNEM ( MAYIS 2004) TOPLANTISI KARARLARI

 

Eşyanın TanımıTarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi
Çeşitli bitkisel yağların esterleştirilmesi sonucu elde edilen yenilebilir karışım15.17 

GYK 1

Bazı INN ürünleri (85 ve 86 nolu INN listeleri)(Ayrıntılar için Liste H’ye bakınız)29 uncu Fasıl
Bazı INN ürünleri (87 nolu INN listesi)(Ayrıntılar için Liste I’ye bakınız)29 ve 39 uncu fasıllar
Bazı INN ürünleri (88 nolu INN listesi)(Ayrıntılar için Liste J’ye bakınız)29 ve 30 uncu fasıllar
Bazı INN ürünleri (89 nolu INN listesi)(Ayrıntılar için Liste K’ya bakınız)28, 29 ve 30 uncu fasıllar
İtriyum oksit ve küçük bir miktardaki başka bir inorganik oksitin (nadir bulunur element veya skandiyumdan başka) özel bir kullanım yeri için arzu edilen fiziksel özelliklere (yüzey alanı, yoğunluk, erime noktası ve tane büyüklüğü) sahip toz halindeki nihai ürünü elde etmek amacıyla önceden belirlenmiş oranlarda karıştırılmasını, briketlenmesini, pelletlenmesini, briketlerin sinterlenmesini, değirmenden ve daha sonra elekten geçirilmesini kapsayan patentli bir üretim tekniği ile elde edilen iki inorganik oksit karışımı.3824.90 

GYK 1 ve 6

 

28 nci Faslın 1-a nolu notu

Dış yüzü zımbayla işlenmiş deriden, iç yüzü tekstil malzemesinden mamul alt tarafı oval şeklinde 35 x 22.5 x 17 cm ebatlarında deriden mamul el çantası. Çantanın fermuarlı bir gözü, bozuk para bölümü, içeride bir cep telefonu gözü ve iki tarafını üstten birbirine bağlayan bir fermuarı bulunmaktadır. Deriden mamul dış yüzey çıplak gözle görülemeyecek bir şekilde plastikle kaplanmıştır.4202.21 

GYK 1 ve 6

Dış yüzü deriden, ön ve arka tarafların iç yüzeyleri tekstil malzemesinden yapılmış 26 x 13 x 8 cm ebatlarında bel çantası. Bir ana fermuarlı bölüm, bunun iki önünde ve bir arkasında fermuarlı cepler, tekstilden mamul ayarlanabilir çıtçıtlı kayıştan oluşmaktadır. Deriden mamul dış yüzey çıplak gözle görülemeyecek bir şekilde plastikle kaplanmıştır.4202.91 

GYK 1 ve 6

13.8 ila 21.8 mm kalınlıklarında, 129 mm genişliğinde, 900, 1830 ya da 3700 mm uzunluğunda, lamba ve yivleri vasıtasıyla uzunlamasına, tutkallanmış çift sıra dişler sayesinde yanlamasına birleştirilmiş 2 sıra çıta/şeritten mamul döşeme paneli. Panellerin üst yüzeyi nemin etkisini dengelemek amacıyla polipropilen bir filmle kaplanmış, kenarları ile uçları ise lambalanmış ve yiv açılmıştır. Her bir çıta/şeridin uzunluğu 308 mm, 408 mm, 467.5 mm, 474 mm ya da 623.5 mm.dir4418.30 

GYK 1 ve 6

Liste A

 

INNTarife Poziyonu
Alemcinal2932.29
(List 82)
Evernimicin2941.90
(List 82)
Metreleptin (List 82)2937.19
Onercept2934.99
(List 82)
Pegvisomant2937.19
(List 82)
Doripenem (List 83)2941.90
Fondaparinux sodium (List 83), replaces2932.99
Fondaparin sodium (List 79)
Leridistim2934.99
(List 80)

Liste B

 1. Dünya Sağlık Örgütü (LISTE 82)

 

INNTarife Poziyonu
Adrogolide2934.99
Altinicline2933.99
Ataquimast2933.99
Bilastine2933.39
Bulaquine2934.99
Cangrelor2934.99
Conivaptan2933.99
Darusentan2933.59
Emfilermin2933.29
Eptapirone2933.69
Everolimus2934.99
Ezlopitant2933.39
Fiduxosin2934.99
Figopitant2933.59
Implitapide2933.99
Irampanel2934.99
Lanicemine2933.39
Lusaperidone2934.99
Motexafin2933.99
Nebostinel2924.29
Pinokalant2933.49
Posaconazole2934.99
Pumafentrine2933.99
Radolmidine2933.29
Relcovaptan2935.00
Repifermin2933.29
Resiquimod2933.99
Rubitecan2939.99
Sulamserod2935.00
Valrocemide2924.19
Vofopitant2933.39

 

 1. Dünya Sağlık Örgütü (LISTE 83)

 

INNTarife Pozisyonu
Atrasentan2934.99
Capromorelin2933.99
Cridanimod2933.99
Ecraprost2937.50
Ensulizole2933.99
Fosfluconazole2933.99
Isatoribine2934.99
Lixivaptan2933.99
Melevodopa2922.50
Norelgestromin2937.29
Opaviraline2933.99
Opebacan2934.99
Paliperidone2934.99
Rostaporfin2933.99
Rotigotine2934.99
Sitaxentan2935.00
Talaporfin2933.99
Tolvaptan2933.99

III. Önceki Dönemlere Ait INN ürünleri Sınıflandırma Kararları

 

INNTarife Pozisyon
Anecortave2937.28
(WHO List 80)
Exatecan2939.99
(WHO List 81)

 

 1. Tarife Pozisyonu Değişen bazı INN ürünleri

 

INNTarife Poziyonu
Midaxifylline2939.59
(WHO List 79)
Corifollitropin alfa (WHO List 80)2934.99

Liste C

 1. Dünya Sağlık Örgütü (LISTE 84)

 

INNTarife Poziyonu
Carglumic acid2924.19
Lidadronic acid2931.00
Agalsidase alfa3507.90
Agalsidase beta3507.90
Aprepitant2934.99
Balaglitazone2934.10
Bimosiamose2940.00
Brostallicin2933.99
Edotreotide2934.99
Edronocaine2922.19
Eflucimibe2930.90
Eganoprost2937.50
Emodepside2934.99
Erlizumab3002.10
Ertapenem2941.90
Etoricoxib2933.39
Eufauserase3507.90
Farglitazar2934.99
Gavilimomab3002.10
Gemopatrilat2933.79
Imatinib2933.59
Lemalesomab3002.10
Litomeglovir2935.00
Mozenavir2933.99
Navuridine2934.99
Neramexane2921.30
Nolomirole2922.29
Omaciclovir2933.59
Omalizumab3002.10
Pipendoxifene2933.39
Pradofloxacin2933.49
Reglitazar2934.99
Rivoglitazone2934.10
Sabiporide2933.59
Safinamide2924.29
Soneclosan2909.50
Taplitumomab3002.10
paptox
Tezacitabine2934.99
Tidembersat2932.99
Tilmacoxib2935.00
Tomeglovir2935.00
Tridolgosir2933.99
Valomaciclovir2933.59
Vatalanib2933.39
Visilizumab3002.10
Ximelagatran2933.99
Zelandopam2933.49
Ziralimumab3002.10

 

 1. Dünya Sağlık Örgütü (LISTE 85)

 

INNTarife Pozisyonu
Gadocoletic acid2846.90
Afeletecan2939.99
Alfimeprase3507.90
Alilusem2933.49
Ambrisentan2933.59
Amdoxovir2934.99
Amotosalen2932.29
Caldaret2933.59
Cipralisant2933.29
Dalbavancin2941.90
Ecalcidene2933.39
Efalizumab3002.10
Erlosamide2924.29
Erlotinib2933.59
Febuxostat2934.10
Feloprentan2933.59
Finafloxacin2934.99
Gadomelitol2846.90
Gefitinib2934.99
Ingliforib2933.99
Ipravacaine2933.39
Iseganan2934.99
Labetuzumab3002.10
Laniquidar2933.49
Laquinimod2933.79
Laronidase3507.90
Lirimilast2932.99
Manifaxine2934.99
Miglustat2933.39
Miriplatin2843.90
Nasaruplase beta3507.90
Netoglitazone2934.10
Ospemifene2909.49
Pexelizumab3002.10
Ragaglitazar2934.99
Reslizumab3002.10
Ruboxistaurin2934.99
Semaxanib2933.79
Senazodan2933.39
Silodosin2933.99
Solifenacin2933.49
Tadalafil2934.99
Tafluposide2940.00
Tesaglitazar2918.90
Tofimilast2934.99
Xidecaflur2922.19
Zanapezil2933.39
Zoniporide2933.49

 

Liste D

CAS Indeks AdıCAS RNMolekül FormulasıTarife Pozisyonu
Tablo 1
A. Toksik kimyasallar:
(1) O-Alkyl (<C10, cycloalkyl dahil) alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates :
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2-ethylhexyl ester458-71-9C9H20FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, (1-methylethyl)-, methyl ester648-59-9C4H10FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, decyl ester193090-25-4C11H24FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,4-dimethylpentyl ester199850-62-9C8H18FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,3-dimethylbutyl ester352-53-4C7H16FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2,3-dimethylbutyl ester83563-66-0C7H16FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2-methylcyclohexyl ester85473-32-1C8H16FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 4-methylcyclohexyl ester113548-87-1C8H16FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, cyclohexyl ester7284-84-6C8H16FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, (1-methylethyl)-, 1-methylethyl ester665-33-8C6H14FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, methyl ester665-03-2C3H8FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,3,3-trimethylbutyl ester30593-65-8C8H18FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-ethylpropyl ester66348-71-8C6H14FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-d3-, 1,2,2-trimethylpropyl ester104801-09-4C7H13D3FO2P2845.90
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methyl-2-propynyl ester30593-71-6C5H8FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, propyl ester2992-95-2C5H12FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, propyl-, cyclohexyl ester28364-21-8C9H18FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylheptyl ester, [S-(R*,R*)]-24753-12-6C9H20FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylheptyl ester22925-97-9C9H20FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylheptyl ester, [R-(R*,R*)]-22925-96-8C9H20FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, 2-methylpropyl ester2261-83-8C6H14FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, propyl-, 1-methylethyl ester18358-37-7C6H14FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, propyl-, propyl ester18358-36-6C6H14FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, butyl ester18358-34-4C6H14FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, ethyl ester650-20-4C4H10FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, pentyl ester162085-84-9C7H16FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester, (1S)-89254-45-5C7H16FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester, (1R)-89254-46-6C7H16FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 3,3-dimethylbutyl ester660-21-9C7H16FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 3-methylbutyl ester22107-46-6C6H14FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, cyclohexyl ester329-99-7C7H14FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-d3, 1-methylethyl ester104801-08-3C4H7D3FO2P2845.90
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester, labelled with tritium104801-10-7C7H16FO2P2844.40
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylethyl ester107-44-8C4H10FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester96-64-0C7H16FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, 1-methylethyl ester1189-87-3C5H12FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, nonyl ester211192-74-4C10H22FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, cyclopentyl ester7284-82-4C6H12FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylethyl ester, labelled with tritium104801-07-2C4H10FO2P2844.40
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, 1-methylpropyl ester162085-83-8C6H14FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, heptyl ester162085-82-7C8H18FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, cyclooctyl ester14719-38-1C9H18FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, octyl ester144313-52-0C9H20FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, isopropyl-, ethyl ester1426-08-0C5H12FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, hexyl ester135445-19-1C8H18FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, pentyl ester13454-59-6C6H14FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, phenyl ester133826-40-1C7H8FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylpentyl ester13172-12-8C7H16FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, hexyl ester113548-89-3C7H16FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2-ethylbutyl ester126204-48-6C7H16FO2 P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2-butenyl ester, (E)-138780-00-4C5H10FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, methyl ester353-88-8C2H6FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, propyl ester763-14-4C4H10FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, (1S)-1,2,2-trimethylpropyl ester, [P(S)]-24753-16-0C7H16FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, (1S)-1,2,2-trimethylpropyl ester, [P(R)]-24753-15-9C7H16FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, (1R)-1,2,2-trimethylpropyl ester, [P(R)]-22956-47-4C7H16FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylpropyl ester352-52-3C5H12FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2-methylpropyl ester2053-81-8C5H12FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, butyl ester352-63-6C5H12FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, heptyl ester162085-85-0C9H20FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2,2-dimethylpropyl ester372-62-3C6H14FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, (1R)-1,2,2-trimethylpropyl ester, [P(S)]-22956-48-5C7H16FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,2-dimethylpropyl ester6154-51-4C6H14FO2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, ethyl ester673-97-2C3H8FO2P2931.00
(2) O-Alkyl (<C10, cycloalkyl dahil) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates :
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, 1-methylethyl ester63815-55-4C6H13N2O2P2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, methyl ester63815-56-5C4H9N2O2P2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, diethyl-, ethyl ester63815-60-1C7H15N2O2P2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, propyl ester162085-86-1C6H13N2O2P2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, pentyl ester148461-87-4C8H17N2O2P2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, butyl ester162085-87-2C7H15N2O2P2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, 2-methylpropyl ester162085-88-3C7H15N2O2P2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, 1-methylpropyl ester162085-89-4C7H15N2O2P2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, hexyl ester162085-90-7C9H19N2O2P2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, heptyl ester162085-91-8C10H21N2O2P2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, ethyl ester77-81-6C5H11N2O2P2931.00
(3) O-Alkyl (H ya da <C10, cycloalkyl dahil) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ya da i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr ya da i-Pr) phosphonothiolates ve ilgili alkylated ya da protonated tuzlar :
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] O-methyl ester108490-92-2C6H16NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester, (R)-65167-63-7C11H26NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] ester73207-98-4C9H22NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dipropylamino)ethyl] O-ethyl ester62512-68-9C11H26NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-[2-(dimethylamino)ethyl] ester22925-98-0C10H22NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[(ethylthio)methyl] ester33910-75-7C6H15O2PS22930.90
Phosphonothioic acid, isopropyl-, S-(2-diethylaminoethyl) O-ethyl ester99991-06-7C11H26NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester, (S)-65167-64-8C11H26NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] O-ethyl ester20820-80-8C7H18NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(diethylamino)ethyl] O-(1-methylethyl) ester91134-95-1C10H24NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[[2-(dimethylamino)ethyl]thio]ethyl] ester170082-85-6C7H18NO2PS22930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-(2-diethylaminoethyl) O-ethyl ester, oxalate108302-04-1C10H24NO2PS.C2H2O42930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] O-(2-methylpropyl) ester56217-65-3C9H22NO2PS2930.90
Benzenaminium, N-[2-[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N-dimethyl-, methyl sulfate41294-07-9C13H23NO2PS.CH3O4S2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[2-[(4-methoxyphenyl)methylamino]ethyl] ester41294-05-7C13H22NO3PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-cyclopentyl ester, (S)-102490-59-5C14H30NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, propyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] O-ethyl ester218964-59-1C9H22NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[2-[methyl(4-methylphenyl)amino]ethyl] ester41294-04-6C13H22NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-(2-diethylaminoethyl) O-ethyl ester, p-toluenesulfonate107059-49-4C9H22NO2PS.C7H8O3S2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[2-[(3-methoxyphenyl)methylamino]ethyl] ester41294-02-4C13H22NO3PS2930.90
Phosphonothioic acid, propyl-, S-(2-diethylaminoethyl) O-ethyl ester99991-07-8C11H26NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2[methyl(3-methylphenyl)amino]ethyl] ester41294-01-3C13H22NO2PS2930.90
Benzenaminium, N[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-4-methoxy-N,N-dimethyl-, methyl sulfate41294-12-6C14H25NO3PS.CH3O 4S2930.90
Phosphonothioic acid, propyl-, S[2[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester218964-60-4C13H30NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-cyclopentyl ester85473-33-2C14H30NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] O-(2-methylpropyl) ester159939-87-4C11H26NO2PS2930.90
Benzenaminium, N[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N,3-trimethyl-, methyl sulfate41294-08-0C14H25NO2PS.CH3O 4S2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(dimethylamino)ethyl] O-ethyl ester, ethanedioate (1:1)2641-09-0C7H18NO2PS.C2H2O42930.90
Benzenaminium, N[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-3-methoxy-N,N-dimethyl-, methyl sulfate41294-09-1C14H25NO3PS.CH3O 4S2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] O-ethyl ester21770-86-5C9H22NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester, (.+-.)-65167-64-8C11H26NO2PS2930.90
Benzenaminium, N[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N,4-trimethyl-, methyl sulfate41294-11-5C14H25NO2PS.CH3O4S2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S[2-(dimethylamino)ethyl] O-ethyl ester98543-25-0C8H20NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-(2-diethylaminoethyl) O-ethyl ester, oxalate108776-13-2C9H22NO2PS.C2H2O42930.90
Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2[[methyl(1-methylethoxy)phosphinyl]thio]-, iodide1866-98-4C9H23NO2PS.I2930.90
Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2[[methyl(1,2,2-trimethylpropoxy)phosphinyl]thio]-38770-03-5C12H29NO2PS2930.90*
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-butyl ester52364-46-2C13H30NO2PS2930.90
Ethanaminium, 2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]-N,N,N-trimethyl-56217-67-5C8H21NO2PS2930.90*
Phosphonothioic acid, ethyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] O-methyl ester170800-77-8C9H22NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S[2-(dimethylamino)ethyl] O-(1-methylpropyl) ester, ethanedioate (1:1)50929-97-0C10H24NO2PS.C2H2 O42930.90
Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2[[methyl(1-methylethoxy)phosphinyl]thio]-56217-69-7C9H23NO2PS2930.90*
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclohexyl S[2-(diethylamino)ethyl] ester71293-89-5C13H28NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S[2[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-(1-methylethyl) ester162085-95-2C13H30NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] O-ethyl ester21738-25-0C10H24NO2PS2930.90
Ethanaminium, 2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]-N,N,N-trimethyl-, iodide2478-92-4C8H21NO2PS.I2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(dimethylamino)ethyl] O-(1-methylethyl) ester21068-52-0C8H20NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] ester21068-51-9C7H18NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-butyl S[2-(ethylthio)ethyl] ester21055-68-5C9H21O2PS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl]-O-(1-methylethyl) ester, ethanedioate (1:1)2478-93-5C8H20NO2PS.C2H2O42930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-propyl ester52364-45-1C12H28NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester50782-69-9C11H26NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-[2-(dimethylamino)ethyl] ester, (S)-22925-95-7C10H22NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] ester34256-71-8C5H14NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] O-(1-methylethyl) ester162085-92-9C9H22NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-[2-(diethylamino)ethyl] O-(1-methylethyl) ester162085-93-0C11H26NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-(1-methylethyl) ester51446-23-2C12H28NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-[2-(diethylamino)ethyl] ester93240-66-5C12H26NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-methyl ester162085-94-1C11H26NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-[2-(ethylthio)ethyl] O-(1-methylpropyl) ester50824-96-9C10H23O2PS22930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester73835-17-3C12H28NO2PS2930.90
(4) Sulfur mustards :
Ethane 1,1’-(thio-35S)bis[2-chloro-6755-76-6C4H8Cl2S2844.40
Ethane, 1,2-bis[(2-chloroethyl)thio]-3563-36-8C6H12Cl2S22930.90
Ethane, 1,1’-[methylenebis(thio)]bis[2-chloro-63869-13-6C5H10Cl2S22930.90
Ethane-1,1,2,2-d4, 1,1’-thiobis[2-chloro-176327-97-2C4Cl2D8S2845.90
Pentane, 1,5-bis[(2-chloroethyl)thio]-142868-94-8C9H18Cl2S22930.90
Butane, 1,4-bis[(2-chloroethyl)thio]-142868-93-7C8H16Cl2S22930.90
Ethane, 1-chloro-2-[(chloromethyl)thio]-2625-76-5C3H6Cl2S2930.90
Propane, 1,3-bis[(2-chloroethyl)thio]-63905-10-2C7H14Cl2S22930.90
Ethane, 1,1’-oxybis[2-[(2-chloroethyl)thio]-63918-89-8C8H16Cl2OS22930.90
Ethane, 1,1’-thiobis[2-chloro-505-60-2C4H8Cl2S2930.90
Ethane, 1,1’-[oxybis(methylenethio)]bis[2-chloro-63918-90-1C6H12Cl2OS22930.90
(5) Lewisites :
Arsonous dichloride, [(1Z)-2-chloroethenyl]-34461-56-8C2H2AsCl32931.00
Arsine, tris(2-chloroethenyl)-40334-70-1C6H6AsCl32931.00
Arsinous chloride, bis(2-chloroethenyl)-40334-69-8C4H4AsCl32931.00
Arsonous dichloride, (2-chloroethenyl)-541-25-3C2H2AsCl32931.00
(6) Nitrogen mustards :
Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methyl-, hydrochloride55-86-7C5H11Cl2N.ClH2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methyl-51-75-2C5H11Cl2N2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-bis(2-chloroethyl)-555-77-1C6H12Cl3N2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-, compd. with 2,4,6-trinitrophenol (1:1)63915-56-0C6H13Cl2N.C6H3N3O72921.19
Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-, hydrochloride3590-07-6C6H13Cl2N.ClH2921.19
1 Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-538-07-8C6H13Cl2N2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-bis(2-chloroethyl)-, hydrochloride817-09-4C6H12Cl3N.ClH2921.19
Diethylamine, 2,2’-dichloro-N-methyl-, monopicrate2475-58-3C6H3N3O7.C5H11Cl2N2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-bis(2-chloroethyl)-, compd. with 2,4,6-trinitrophenol (1:1)6138-32-5C6H12Cl3N.C6H3N3 O72921.19
(7) Saxitoxins :
1H,10H-Pyrrolo[1,2-c]purine-10,10-diol, 2,6-diamino-4-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-3a,4,8,9-tetrahydro-,35523-89-8C10H17N7O4(3aS,4R,10aS)-3002.90
1H,10H-Pyrrolo[1,2-c]purine-10,10-diol, 2,6-diamino-4-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-3a,4,8,9-tetrahydro-,35554-08-6C10H17N7O4.2ClH dihydrochloride, [3aS-(3a.alpha.,4.alpha.,10aR*)]-3002.90
(8) Ricins :
Ricins9009-86-33002.90
B. Precursors :
(9) Alkyl (Me, Et, n-Pr ya da i-Pr) phosphonyldifluorides :
Phosphonic difluoride, methyl-, mixt. with methylphosphonic dichloride97505-35-6CH3Cl2OP.CH3F2OP3824.90
Phosphonic difluoride, ethyl-753-98-0 C2H5F2OP 2931.00 1B09 Phosphonic difluoride, (1-methylethyl)-677-42-9C3H7F2OP2931.00
Phosphonic difluoride, propyl-690-14-2 C3H7F2OP 2931.00 1B09 Phosphonic difluoride, methyl-676-99-3CH3F2OP2931.00
(10) O-Alkyl (H ya da <C10, cycloalkyl dahil) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ya da i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr ya da i-Pr) phosphonites ve ilgili alkylated ya da protonated tuzlar :
Phosphonic acid, methyl-, 2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl ethyl ester71840-26-1C11H26NO3P2931.00
Phosphonous acid, ethyl-, 2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl ethyl ester159574-69-3C12H28NO2P2931.00
Phosphonous acid, (1-methylethyl)-, 2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl ethyl ester169739-33-7C13H30NO2 P2931.00
Phosphonous acid, propyl-, 2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl ethyl ester169739-24-6C13H30NO2 P2931.00
Phosphonous acid, methyl-, 2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl ethyl ester57856-11-8C11H26NO2P2931.00
(11) Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate :
Phosphonochloridic acid, methyl-, 1-methylethyl ester1445-76-7C4H10ClO2P2931.00
(12) Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate :
Phosphonochloridic acid, methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester7040-57-5C7H16ClO2P2931.00
Tablo 2
A. Toksik kimyasallar
Ethanaminium, 2-[(diethoxyphosphinyl)thio]-N,N,N-triethyl-20194-81-4C12H29NO3PS2930.90
Phosphorothioic acid, S-[2-(diethylamino)ethyl] O,O-diethyl ester, ethanedioate (1:1)3734-97-2C10H24NO3PS.C2H2O42930.90
Phosphorothioic acid, S-[2-(diethylamino)ethyl] O,O-diethyl ester78-53-5C10H24NO3PS2930.90
1-Propene, 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-382-21-8C4F82903.30
Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, 1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl ester6581-06-2C21H23NO32933.39
Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, 1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl ester, hydrochloride13004-56-3C21H23NO3.ClH2933.39
B. Precursors :
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-[(2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] ester54253-87-1C10H13N2O3PS22934.99
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-ethyl O-propyl ester54565-49-0C7H17OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-ethyl O-propyl ester54565-46-7C6H15OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-ethyl O-methyl ester57093-53-5C5H13OPS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-(1-methylethyl) ester57207-30-4C6H15O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dimethyl ester58259-60-2C3H9O2PS2930.90
Phosphonamidothioic acid, N-acetyl-P-ethyl-, S-ethyl ester67242-40-4C6H14NO2PS2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O,S-dimethyl ester54565-44-5C3H9OPS22930.90
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(1-oxopropyl)-, S-methyl ester67242-41-5C6H14NO2PS2930.90
Phosphonic acid, (1-methylethyl)-, dimethyl ester54552-77-1C5H13O3P2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-ethyl O-methyl ester54565-45-6C4H11OPS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-propyl ester, (R)-65167-61-5C9H19O2PS2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(1-oxopropyl)-, S-ethyl ester65331-56-8C7H16NO2PS2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-propyl-, S-methyl ester65331-54-6C4H12NOPS2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O-ethyl ester35575-81-6C10H12ClN2O3PS22934.99
1,3,5,2,4,6-Triphosphatriborin, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-1,2,3,4,5,6-hexamethyl-63917-40-8C6H18B3P32931.00
Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, O-(1-methylethyl) ester64581-67-5C5H12ClOPS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-propyl ester65143-04-6C9H19O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-propyl ester, (R)-65167-51-3C6H15O2PS2930.90
Phosphonochloridothioic acid, (1-methylethyl)-, O-ethyl ester66089-80-3C5H12ClOPS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-propyl ester, (S)-65167-62-6C9H19O2PS2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) S-propyl ester63869-33-0C10H13Cl2OPS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-methyl ester, (S)-65167-60-4C7H15O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-(1-methylethyl) ester, (R)-65167-53-5C6H15O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-(1-methylethyl) ester, (S)-65167-54-6C6H15O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O-ethyl ester, (R)-65167-55-7C7H17O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O-ethyl ester, (S)-65167-56-8C7H17O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-methyl ester, (R)-65167-59-1C7H15O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-pentyl ester, (R)-65167-57-9C8H19O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-pentyl ester, (S)-65167-58-0C8H19O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-propyl ester, (S)-65167-52-4C6H15O2PS2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-methyl-N-(1-naphthalenyloxy)-, O-ethyl ester63815-53-2C13H16NO2PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S-methyl O-propyl ester58259-61-3C5H13O2PS2930.90
Phosphorane, methyltriphenoxy[[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy]-58373-29-8C20H18F3O6PS2931.00
Phosphonamidothioic acid, P-(1-methylethyl)-, S-methyl ester67242-37-9C4H12NOPS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-6-quinolinyl ester58995-43-0C12H14NO2PS2933.49
Aziridine, 1,1’-(methylphosphinylidene)bis[2-methyl-60671-03-6C7H15N2OP2933.99
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(diphenylmethyl) O-ethyl ester62246-71-3C16H19O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-(4-chlorophenyl) O-ethyl ester62421-46-9C10H14ClO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester, (R)-62697-92-1C10H15O2PS2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-ethyl S-methyl ester65397-31-1C4H11OPS22930.90
Thioisohypophosphoric acid ((HO)2P(S)OP(S)H(OH)), ethyl-, triethyl ester63815-52-1C8H20O4P2S22931.00
Acetic acid, [[methyl(propylthio)phosphinothioyl]thio]-, ethyl ester63906-39-8C8H17O2PS32930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(ethylthio)-6-methyl-4-pyrimidinyl] O-methyl ester63815-54-3C9H15N2O2PS22933.59
Phosphonamidothioic acid, trimethyl-, S-methyl ester67242-36-8C4H12NOPS2930.90
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 4-(1-pyrenyl)butyl ester67000-88-8C21H20FO2P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O,O-bis(1-methylethyl) ester66295-45-2C7H17O2PS2931.00
Phosphonous acid, methyl-, bis(1-methylethyl) ester66295-44-1C7H17O2P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-propyl ester66022-44-4C6H15O2PS2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[[(4-chlorophenyl)thio]methyl] O-ethyl ester63869-31-8C11H16ClOPS32930.90
Phosphonamidothioic acid, N-acetyl-P-ethyl-, S-methyl ester67242-39-1C5H12NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester, (S)-62742-85-2C10H15O2PS2930.90
Phosphonothioic dibromide, (1-methylethyl)-27509-13-3C3H7Br2PS2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, ethyl 2-(ethylthio)-6-methyl-4-pyrimidinyl ester25537-46-6C11H19N2O3PS2933.59
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-methyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester25918-54-1C9H10Cl3O2PS2931.00
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-, S-ethyl ester26350-28-7C4H12NOPS2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-, S-methyl ester26350-29-8C3H10NOPS2930.90
Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-, methyl ester26350-31-2C3H10NPS22930.90
Phosphonamidic acid, P-ethyl-N[[(5-methoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-, ethyl ester26594-06-9C10H17N4O4P2933.59
Phosphonobromidodithioic acid, ethyl-, ethyl ester27127-16-8C4H10BrPS22930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-methyl S[(2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] ester35614-25-6C9H11N2O3PS22934.99
Phosphonothioic chloride fluoride, isopropyl-27127-28-2C3H7ClFPS2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chlorophenyl) O-(2-methylpropyl) ester24838-84-4C12H18ClOPS22930.90
Phosphonochloridic acid, ethyl-, propyl ester28829-94-9C5H12ClO2P2931.00
Phosphonochloridic acid, ethyl-, 1-methylethyl ester28829-95-0C5H12ClO2P2931.00
Phosphonochloridic acid, propyl-, methyl ester28829-99-4C4H10ClO2P2931.00
Phosphonochloridic acid, propyl-, ethyl ester28830-00-4C5H12ClO2P2931.00
Phosphonochloridic acid, (1-methylethyl)-, methyl ester28830-02-6C4H10ClO2P2931.00
Phosphonochloridic acid, (1-methylethyl)-, ethyl ester28830-03-7C5H12ClO2P2931.00
2-Oxa-4-thia-7-aza-3-phosphaoctan-8-oic acid, 3,7-dimethyl-6-oxo-, methyl ester, 3-sulfide29173-31-7C7H14NO4PS22930.90
Phosphonothioic chloride fluoride, methyl-27127-27-1CH3ClFPS2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, S[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl] O-methyl ester22243-91-0C11H12NO3PS22930.90
Phosphonothioic acid, (1-methylethyl)-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) ester20978-45-4C11H16NO4PS2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl 4-nitrophenyl ester21070-22-4C16H16NO7P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl 4-nitrophenyl ester21070-23-5C15H13ClNO6P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 4-nitrophenyl 2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl ester21161-62-6C15H13N2O8P2931.00
Phosphonochloridic acid, ethyl-, methyl ester21502-57-8C3H8ClO2P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S-(2-aminoethyl) ester21852-16-4C3H10NO2PS2930.90
Phosphonic acid, propyl-, monoethyl ester21921-96-0C5H13O3P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O,O-dipropyl ester25371-75-9C7H17O2PS2931.00
Phosphinothioic acid, methyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] ester22068-06-0C7H18NOPS2930.90
Phosphinic acid, methyl-, 2-methylpropyl ester25296-66-6C5H13O2P2931.00
Phosphonothioic acid, isopropyl-, Oisopropyl O-(p-nitrophenyl) ester22371-94-4C12H18NO4PS2931.00
Phosphonic acid, methyl-, ethyl 1-methylethyl ester22583-43-3C6H15O3P2931.00
Phosphonic bromide fluoride, methyl-23721-97-3CH3BrFOP2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-propyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide24017-17-2C14H18NO3PS22930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, Oisobutyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide24017-18-3C14H18NO3PS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide24017-20-7C12H14NO3PS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide24017-24-1C13H16NO3PS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-ethyl O-(1-methylethyl) ester32317-03-6C6H15O2PS2930.90
Phosphoramidic acid, [2[(methoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-, bis(1-methylethyl) ester21988-53-4C10H25NO5P2S2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O[2,4-dichloro-6-[(diethylamino)methyl]phenyl] ester50335-09-6C13H20Cl2NO2PS2931.00
Phosphonotrithioic acid, methyl-, diethyl ester31650-57-4C5H13PS32930.90
Phosphonic acid, methyl-, (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphorinan-5-yl)methyl methyl ester41203-81-0C9H20O6P22931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2[(3-chlorophenyl)methylamino]ethyl] O-ethyl ester41294-03-5C12H19ClNO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2[(4-chlorophenyl)methylamino]ethyl] O-ethyl ester41294-06-8C12H19ClNO2PS2930.90
Benzenaminium, 4-chloro-N-[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N-dimethyl-, methyl sulfate41294-13-7C13H22ClNO2PS.CH 3O4S2930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, ethyl (methylthio)methyl ester41391-36-0C6H15PS42930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, (ethylthio)methyl methyl ester41391-37-1C6H15PS42930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-butyl O-methyl ester40618-52-8C7H17O2PS2930.90
Ethanaminium, 2[(fluoromethylphosphinyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-44991-89-1C6H16FNO2P2931.00*
Phosphonodithioic acid, methyl-, S,S-dimethyl ester40145-83-3C3H9OPS22930.90
Phosphonochloridothioic acid, (1-methylethyl)-, O-methyl ester50636-74-3C4H10ClOPS2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) S-(2-ethoxyethyl) ester50869-34-6C11H15Cl2O2PS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-methyl ester51865-09-9C4H11O2PS2930.90
Phosphonic acid, methyl-, bis(tetrabromopropyl) ester51868-11-2C7H9Br8O3P2931.00
Phosphonothioic acid, (1-methylethyl)-, O,O-diethyl ester52038-87-6C7H17O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-methyl ester53156-14-2C4H11O2PS2931.00
Phosphonic acid, propyl-, monophenyl ester53621-79-7C9H13O3P2931.00
Phosphonochloridothioic acid, propyl-, O-ethyl ester53621-83-3C5H12ClOPS2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphorinan-5-yl)methyl] ester42595-45-9C15H31O9P32931.00]
Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dimethyl ester, (S)-79236-72-9C3H9O2PS2930.90
Phosphonic acid, propyl-, monomethyl ester53621-95-7C4H11O3P2931.00
1,3,5,2,4,6-Triazatriphosphorine, 2,4,6-trichloro-2,2,4,4,6,6-hexahydro-2,4,6-trimethyl-32997-23-2C3H9Cl3N3P32931.00
Phosphonic acid, ethyl-, methyl p-tolyl ester33232-85-8C10H15O3P2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, p-chlorophenyl methyl ester33232-87-0C9H12ClO3P2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, methyl ester, ester with p-hydroxybenzonitrile33232-88-1C10H12NO3P2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, methyl p-(methylsulfonyl)phenyl ester33267-37-7C10H15O5PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(methylphenylamino)ethyl] ester34256-72-9C12H20NO2PS2930.90
Phosphonothioic bromide chloride, methyl-40931-89-3CH3BrClPS2931.00
Phosphonochloridodithioic acid, methyl-, propyl ester35506-30-0C4H10ClPS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-ethyl O-methyl ester32317-02-5C4H11O2PS2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O-methyl ester35575-92-9C10H12ClN2O3PS22934.99
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(1-oxobutyl)-, S-ethyl ester67242-42-6C8H18NO2PS2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O-methyl ester37419-16-2C9H10ClN2O3PS22934.99
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O-ethyl ester37429-95-1C11H14ClN2O3PS22934.99
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(1,6-dihydro-5-methoxy-1-methyl-6-oxo-4-pyridazinyl) O-ethyl ester37840-66-7C10H17N2O4PS2933.99
Phosphonic bromide chloride, methyl-38143-90-7CH3BrClOP2931.00
Phosphonic acid, methyl-, ethyl 5,5,5-trichloropentyl ester38672-36-5C8H16Cl3O3P2931.00
Benzenaminium, 3-chloro-N-[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N-dimethyl-, methyl sulfate39928-05-7C13H22ClNO2PS.CH 3O4S2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-, O[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] ester35335-60-5C10H16NOPS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(1-methylethyl) ester, sodium salt92475-33-7C4H11O2PS.Na2931.00
Phosphonochloridodithioic acid, methyl-, 1,1-dimethylethyl ester79220-12-5C5H12ClPS22930.90
Phosphonothioic diiodide, methyl-29725-95-9CH3I2PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(1-methylethyl) S-propyl ester10552-86-0C7H17O2PS2930.90
Phosphonic acid, methyl-, bis(1,2,2-trimethylpropyl) ester7040-58-6C13H29O3P2931.00
Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-cyclohexyl ester4241-34-3C7H14FOPS2931.00
Phosphonous dichloride, (1-methylethyl)-25235-15-8C3H7Cl2P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl ester, sodium salt22307-81-9C3H9O2PS.Na2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, anhydride with ethyl phosphonic acid, dipentyl ester109438-26-8C14H32O4P2S2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-propyl ester, (.+-.)-65142-99-6C6H15O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-propyl ester, sodium salt51825-84-4C4H11O2PS.Na2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[[(1-methylethyl)thio]methyl] ester104685-24-7C7H17O2PS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl ester, sodium salt74789-31-4C2H7O2PS.Na2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-(1-methylethyl) ester113411-07-7C6H15O2PS2931.00
Phosphoranetriamine, 1-ethyl-1iodo-N,N,N’,N’,N’’,N’’-hexamethyl-113687-04-0C8H23IN3P2931.00
Phosphonobromidodithioic acid, ethyl-, propyl ester114809-63-1C5H12BrPS22930.90
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester97931-20-9C8H18FO2P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, aluminum salt (3:1)114109-72-7CH5O3P.1/3Al2931.00
Phosphonamidic acid, N,N’-1,2-ethanediylbis[P-(1-methylethyl)-, disodium salt3520-76-1C8H22N2O4P2.Na22931.00
Phosphonous acid, methyl-, monoethyl ester89034-24-2C3H9O2P2931.00
Phosphonothioic acid, (1-methylethyl)-, O,S-diethyl ester110543-75-4C7H17O2PS2930.90
2-Oxa-4,6-dithia-3-phosphaoctan-8-oic acid, 3-methyl-, butyl ester, 3-oxide102585-58-0C9H19O4PS22930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, ethyl methyl ester93075-69-5C5H13PS32930.90
Quinolinium, 7[(ethoxymethylphosphinyl)oxy]-1-methyl-, iodide95230-44-7C13H17NO3P.I2933.49
Phosphonothioic acid, propyl-, O,O-diethyl ester98425-05-9C7H17O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,O-diisopropyl ester98545-29-0C8H19O2PS2931.00
Phosphonic acid, isopropyl-, ethyl isopropyl ester98545-34-7C8H19O3P2931.00
Phosphonothioic acid, isopropyl-, O,O-diisopropyl ester98958-62-4C9H21O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(diethylamino)ethyl] O-(2-methylpropyl) ester172825-49-9C11H26NO2PS2931.00
Phosphonic acid, methyl-d3-, mono(1,2,2-trimethylpropyl) ester172023-63-1C7H14D3O3P2845.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester, (.+-.)-62680-05-1C10H15O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(1-methylethyl) S-propyl ester102388-59-0C7H17O2PS2930.90
Phosphonic acid, ethyl-, zinc salt (1:1), monohydrate115320-63-3C2H5O3P.H2O.Zn2931.00
Glycine, N[[(ethoxymethylphosphinyl)thio]acetyl]-, ethyl ester, (.+-.)-79494-63-6C9H18NO5PS2930.90
Phosphonochloridic acid, ethyl-, ethyl ester, (.+-.)-7331-88-6C4H10ClO2P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-pentyl ester, (.+-.)-65143-02-4C8H19O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O-ethyl ester, (.+-.)-65143-01-3C7H17O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl S[(methylthio)methyl] ester104685-21-4C4H11O2PS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl S[[(1-methylethyl)thio]methyl] ester104685-22-5C6H15O2PS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] O-methyl ester104685-23-6C7H17O2PS22930.90
Phosphonothioic acid, propyl-, O,O-dipropyl ester100860-56-8C9H21O2PS2931.00
Phosphonic acid, methyl-, mono[3-(trihydroxysilyl)propyl] ester, monosodium salt84962-98-1C4H13O6PSi.Na2931.00
Phosphonic acid, methyl-, dipotassium salt77354-28-0CH5O3P.2K2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl ester, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1)73790-51-9C12H23N.C3H9O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(diethylamino)ethyl] ester171841-16-0C7H18NO2PS2931.00
Ammonium, (2-hydroxypropyl)trimethyl-, iodide, methylphosphonofluoridate3873-20-9C7H18FNO2P.I2931.00
Phosphonous acid, (1-methylethyl)-, diethyl ester61820-31-3C7H17O2P2931.00
Phosphorus(1+), bis(N-methylmethanaminato)methyl(1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecanato-N)-, iodide, (T-4)-139194-04-0C15H35N3O4P.I2934.99
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S,S-dipropyl ester150096-94-9C8H19OPS22930.90
Phosphonic acid, methyl-, monomethyl ester, aluminum salt35851-62-8C2H7O3P.1/3Al2931.00
Phosphonic acid, methyl-, mono[3-(trihydroxysilyl)propyl] ester, monosodium salt, reaction products with sodium silicate125229-70-1C4H13O6PSi.Na3824.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(dimethylamino)ethyl] ester172201-98-8C5H14NO2PS2931.00
Phosphonic acid, (1-methylethyl)-, disodium salt77354-29-1C3H9O3P.2Na2931.00
Phosphonic acid, propyl-, disodium salt53622-06-3C3H9O3P.2Na2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, monosodium salt52583-30-9C2H7O3P.Na2931.00
Phosphonic acid, methyl-, iron(3+) salt (4:1)132333-14-3CH5O3P.1/4Fe2931.00
Phosphonic dichloride, butyl-2302-80-9C4H9Cl2OP2931.00
Phosphorus(1+), methyltriphenoxy-, iodide, (T-4)-17579-99-6C19H18O3P.I2931.00
Phosphinic acid, methyl-, 2-methylbutyl ester130713-83-6C6H15O2P2931.00
Phosphonobromidothioic acid, methyl-, Oisopropyl ester90586-58-6C4H10BrOPS2931.00
Phosphonic acid, methyl-, monomethyl ester, monosodium salt73750-69-3C2H7O3P.Na2931.00
Uridine, 5-bromo-2’-deoxy-, 5’-(hydrogen methylphosphonate), monoammonium salt37571-18-9C10H14BrN2O7P.H3N2934.99
Phosphorus(1+), tris(N-butyl-1-butanaminato)methyl-, bromide, (T-4)-73790-46-2C25H57N3P.Br2931.00
Phosphonic acid, methyl-, zinc salt (2:1)4906-99-4CH5O3P.1/2Zn2931.00
Phosphonic acid, methyl-, magnesium salt (2:1)4906-98-3CH5O3P.1/2Mg2931.00
Phosphonic acid, methyl-, calcium salt (2:1)4906-78-9CH5O3P.1/2Ca2931.00
Phosphonic acid, methyl-, compd. with (aminoiminomethyl)urea (1:1)84402-58-4C2H6N4O.CH5O3P2931.00
Benzenaminium, 4-chloro-N-[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N-dimethyl-, methyl sulfate41294-13-7C13H22ClNO2PS.CH 3O4S2930.90
Phosphonic acid, methyl-, mono(1-methylethyl) ester, sodium salt6838-93-3C4H11O3P.Na2931.00
Benzenaminium, 3-chloro-N-[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N-dimethyl-, methyl sulfate39928-05-7C13H22ClNO2PS.CH 3O4S2930.90
Phosphonic acid, methyl-, monosodium salt2914-38-7CH5O3P.Na2931.00
Phosphonic acid, methyl-, monoammonium salt34255-87-3CH5O3P.H3N2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-ethyl S-propyl ester131453-92-4C6H15OPS22930.90
Phosphonothioic difluoride, (1-methylethyl)-135445-16-8C3H7F2PS2931.00
Phosphorus(1+), .mu.-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane-7,16-diyltetrakis(N- methylmethanaminato)dimethyl-, diiodide139194-01-7C22H54N6O4P2.2I2934.99
Phosphorus(1+), .mu.-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane-7,16-diyldifluorobis(N-methylmethanaminato)dimethyl-, diiodide139194-05-1C18H42F2N4O4P2.2I2934.99
Phosphonic acid, ethyl-, methyl 1-methylethyl ester141968-53-8C6H15O3P2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-methyl S-propyl ester150096-92-7C6H15OPS22930.90
Phosphonic acid, methyl-, disodium salt20677-21-8CH5O3P.2Na2931.00
Phosphinic acid, (ethylsulfinyl)methyl-, ethyl ester128869-79-4C5H13O3PS2930.90
3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, 2-methylpropyl ester, 4-oxide74789-26-7C10H21O4PS22930.90
7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphatetradecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide72720-11-7C12H25O4PS22930.90
7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphadodecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide72720-12-8C10H21O4PS22930.90
7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphatridecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide72720-13-9C11H23O4PS22930.90
7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphapentadecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide72720-14-0C13H27O4PS22930.90
Phosphonic acid, propyl-, di-2-propenyl ester73790-31-5C9H17O3P2931.00
1H-1,3,2-Benzodiazaphosphole, 5-chloro-2-ethyl-2,3-dihydro-, 2-oxide73790-34-8C8H10ClN2OP2934.99
Phosphonic acid, ethyl-, 4-(aminocarbonyl)phenyl ethyl ester74038-41-8C11H16NO4P2931.00
2-Oxa-4,6-dithia-3-phosphaoctan-8-oic acid, 3-methyl-, methyl ester, 3-oxide74789-22-3C6H13O4PS22930.90
Phosphonochloridodithioic acid, ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester78570-13-5C6H14ClPS22930.90
3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-oxide74789-25-6C8H17O4PS22930.90
Phosphinothioic acid, methyl-4-morpholinyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] ester71293-92-0C11H25N2O2PS2934.99
7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphadecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide74789-27-8C8H17O4PS22930.90
7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphaundecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide74789-28-9C9H19O4PS22930.90
7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphadecanoic acid, 6,9-dimethyl-, methyl ester, 6-oxide74789-29-0C9H19O4PS22930.90
7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphadecanoic acid, 6,9-dimethyl-, 2-methylpropyl ester, 6-oxide74789-30-3C12H25O4PS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-(2,4,6-trichlorophenyl) ester76203-96-8C9H10Cl3O2PS2931.00
Phosphonotrithioic acid, methyl-, di-2-propenyl ester76538-18-6C7H13PS32930.90
Phosphonochloridothioic acid, propyl-, O-(1-methylethyl) ester77529-46-5C6H14ClOPS2931.00
Phosphonothioic acid, [[(ethoxyethylphosphinothioyl)oxy]methyl]-, O,O-dimethyl ester91772-41-7C7H18O4P2S22931.00
3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-oxide74789-24-5C7H15O4PS22930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(diphenylmethyl) O-octyl ester68640-55-1C22H31OPS22930.90
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(1-oxopentyl)-, S-methyl ester67242-45-9C8H18NO2PS2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(3-methyl-1-oxo-2-butenyl)-, S-methyl ester67242-47-1C8H16NO2PS2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-methyl-N-(tetrahydro-2-furanyl)-, S-methyl ester67242-48-2C6H14NO2PS2932.19
Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-N-methyl-, methyl ester67242-50-6C4H12NPS22930.90
Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-N,N-dimethyl-, methyl ester67242-51-7C5H14NPS22930.90
Phosphonamidothioic acid, P-methyl-, S-methyl ester67242-52-8C2H8NOPS2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-phenyl ester67293-69-0C8H11OPS22930.90
Phosphonous acid, methyl-, mono(1-methylethyl) ester67538-57-2C4H11O2P2931.00
Diphosphonic acid, dipropyl-71760-04-8C6H16O5P22931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis[3-(trimethoxysilyl)propyl] ester67812-18-4C13H33O9PSi22931.00
Phosphinic acid, methyl-4-morpholinyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester71410-68-9C11H25N2O3P2934.99
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(diphenylmethyl) O-ethyl ester68640-57-3C16H19OPS22930.90
1,3,5,2,4,6-Trioxatriphosphorinane, 2,4,6-tripropyl-, 2,4,6-trioxide68957-94-8C9H21O6P32931.00
1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]-, (Z)-, methyl methylphosphonate70055-71-9C24H49N2O.C2H6O3P2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,O-dipropyl ester70677-22-4C8H19O2PS2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, butyl 4-nitrophenyl ester71002-67-0C12H18NO5P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 1-methylethyl 2-(1-piperidinyl)ethyl ester71293-83-9C11H24NO3P2933.39
Phosphonic acid, methyl-, cyclohexyl 2-(diethylamino)ethyl ester71293-85-1C13H28NO3P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, cyclohexyl 2-(dipropylamino)ethyl ester71293-86-2C15H32NO3P2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-ethyl ester78570-14-6C8H19OPS22930.90
Phosphonic acid, methyl-, methyl 3-(trimethoxysilyl)propyl ester67812-17-3C8H21O6PSi2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-diisopropyl ester89980-23-4C7H17O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-(3-methylphenyl) ester82980-43-6C9H13O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, (1-methylethyl)-, O-methyl O[3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl] ester82980-44-7C12H19O3PS22930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dimethyl ester84044-17-7C4H11O2PS2930.90
Phosphinic acid, methyl-, hexyl ester85187-13-9C7H17O2P2931.00
Phosphinic acid, methyl-, pentyl ester87025-52-3C6H15O2P2931.00
Phosphonobromidothioic acid, methyl-, O-ethyl ester88892-99-3C3H8BrOPS2931.00
Phosphonous acid, methyl-, 2-aminoethyl ester89166-63-2C3H10NO2P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(dimethylamino)ethyl] S-methyl ester89280-63-7C6H16NO2PS2930.90
Glycine, N[[(ethoxymethylphosphinyl)thio]acetyl]-, ethyl ester77890-13-2C9H18NO5PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(dimethylamino)ethyl] S-ethyl ester89893-76-5C7H18NO2PS2930.90
1-Propanaminium, 2[(fluoromethylphosphinyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-79351-08-9C7H18FNO2P2931.00*
Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dipropyl ester90220-14-7C7H17O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dipropyl ester90220-15-8C8H19O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-methyl S-propyl ester90220-16-9C6H15O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-methyl O-propyl ester90220-17-0C6H15O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-butyl S-methyl ester90220-18-1C7H17O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, propyl-, O,S-dimethyl ester90220-19-2C5H13O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-ethyl O-methyl ester90245-33-3C5H13O2PS2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-, S-methyl ester67242-43-7C7H16NO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-methyl O-(1-methylethyl) ester89282-92-8C5H13O2PS2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1-methylpropyl) O-propyl ester78570-26-0C9H21OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-methyl ester78570-15-7C7H17OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-ethyl ester78570-17-9C7H17OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-propyl ester78570-18-0C8H19OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-propyl ester78570-19-1C9H21OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-(1-methylethyl) ester78570-20-4C8H19OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-(1-methylethyl) ester78570-21-5C9H21OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-(1-methylpropyl) ester78570-22-6C7H17OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-(2-methylpropyl) ester78570-23-7C7H17OPS22930.90
Glycine, N[[(ethoxymethylphosphinyl)thio]acetyl]-, ethyl ester, (R)-79548-51-9C9H18NO5PS2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-(1-methylpropyl) ester78570-25-9C8H19OPS22930.90
Glycine, N[[(ethoxymethylphosphinyl)thio]acetyl]-, ethyl ester, (S)-79548-50-8C9H18NO5PS2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O,S-bis(1-methylpropyl) ester78570-27-1C10H23OPS22930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, 1-methylethyl propyl ester79100-73-5C8H19PS32930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, methyl propyl ester79106-86-8C6H15PS32930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, ethyl propyl ester79106-87-9C7H17PS32930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, ethyl 1-methylethyl ester79106-88-0C7H17PS32930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dimethyl ester, (R)-79236-71-8C3H9O2PS2930.90
Phosphonic acid, methyl-, ethyl methyl ester18755-36-7C4H11O3P2931.00
1-Propanaminium, 3[(fluoromethylphosphinyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-79351-07-8C7H18FNO2P2931.00*
Phosphonochloridothioic acid, isopropyl-, O-propyl ester91725-42-7C6H14ClOPS2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-(1-methylethyl) ester78570-24-8C7H17OPS22930.90
Imidocarbonyl chloride, hydroxy-, propyl methylphosphonate18796-79-7C5H10Cl2NO3P2931.00
Phosphonofluoridodithioic acid, methyl-, 1-methylethyl ester659-94-9C4H10FPS22930.90
Adenosine, cyclic 3’,5’-(methylphosphonate)117571-83-2C11H14N5O5P2934.99
Guanosine, P,2’-dideoxy-P-methylcytidylyl-(3’.fwdarw.5’)-, (R)-128312-31-2C20H27N8O9P2934.99
Adenosine, cyclic 3’,5’-(methylphosphonothioate)130320-50-2C11H14N5O4PS2934.99
Thymidine, P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)-P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)-P-deoxy-P- methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)-P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)-P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)- P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwd131900-31-7C87H119N16O47P72934.99
Thymidine, 5’-(hydrogen methylphosphonate), monoanhydride with diphosphoric acid138989-23-8C11H19N2O13P32934.99
Thymidine, 3’-deoxy-3’-fluoro-, 5’-(hydrogen methylphosphonate), monoanhydride with diphosphoric acid139459-42-0C11H18FN2O12P32934.99
Thymidine, P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)-4-thio-, (S)-151165-76-3C21H29N4O10PS2934.99
Phosphonic acid, methyl-, mono(1,2-dimethylpropyl) ester151299-67-1C6H15O3P2931.00
Phosphinic acid, ethyl-, .alpha.-methylbenzyl ester5074-90-8C10H15O2P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 3-(1-pyrenyl)propyl ester114942-11-9C20H18FO2P2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, S[(2,4-dichlorophenoxy)methyl] O-methyl ester18596-64-0C9H11Cl2O2PS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,6-dichlorophenyl) O-methyl ester112905-16-5C8H9Cl2O2PS2931.00
Imidocarbonyl chloride, hydroxy-, ethyl methylphosphonate18796-80-0C4H8Cl2NO3P2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester327-98-0C10H12Cl3O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloro-4-nitrophenyl) O-(1-methylethyl) ester328-04-1C11H15ClNO4PS2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl] O-ethyl ester329-21-5C14H23OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-(4-methylphenyl) ester333-43-7C11H17OPS22930.90
Phosphonous difluoride, ethyl-430-78-4C2H5F2P2931.00
Aziridine, 1,1’-(methylphosphinylidene)bis-465-60-1C5H11N2OP2933.99
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O[2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-1-(trifluoromethyl)ethenyl] ester84505-60-2C9H12F3N2O3PS2934.99
Phosphonic acid, ethyl-, ethyl 4-nitrophenyl ester546-71-4C10H14NO5P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(2,4-dimethylphenyl) ester88847-64-7C17H21O3P2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, diethyl ester78-38-6C6H15O3P2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 5-(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)pentyl ester92457-51-7C12H15FN3O5P2934.99
Phosphonothioic acid, methyl-, O,O-bis(2-fluoroethyl) ester1598-82-9C5H11F2O2PS2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(3,5-dimethylphenyl) ester88847-66-9C17H21O3P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(2,4,5-trichlorophenyl) ester88847-67-0C13H7Cl6O3P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(pentachlorophenyl) ester88847-68-1C13H3Cl10O3P2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-propyl O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester91168-87-5C6H12F3OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1-methylpropyl) O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester91168-88-6C8H16F3OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-propyl O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester91168-89-7C7H14F3OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(1-methylpropyl) O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester91168-91-1C7H14F3OPS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-propyl O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester91168-94-4C6H12F3O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-propyl O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester91168-95-5C7H14F3O2PS2930.90
Thymidine, 3’-(hydrogen methylphosphonothioate)117020-20-9C11H17N2O6PS2934.99
Phosphonothioic acid, methyl-, S-(1-methylpropyl) O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester91168-98-8C7H14F3O2PS2930.90
Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, S-ethyl ester673-98-3C3H8FOPS2930.90
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]ethyl ester96304-84-6C9H10FN4O5P2934.99
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 5[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]pentyl ester96304-85-7C12H16FN4O5P2934.99
Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-(1,2,2-trimethylpropyl) ester97931-17-4C7H16FOPS2931.00
1H-Benzotriazole, 1,1’-[(methylphosphinylidene)bis(oxy)]bis-103215-29-8C13H11N6O3P2933.99
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dimethyl ester, (R)-108711-95-1C4H11O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dimethyl ester, (S)-108711-96-2C4H11O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-diethyl ester, (S)-108711-97-3C6H15O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-methyl ester, (R)-108813-12-3C3H9O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,5-dichlorophenyl) O-methyl ester112905-14-3C8H9Cl2O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,5-dichlorophenyl) O-ethyl ester112905-15-4C9H11Cl2O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-(1-methylpropyl) O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester91168-96-6C8H16F3O2PS2930.90
Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester1497-68-3C4H10ClOPS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(ethylthio)ethyl] ester556-75-2C7H17O2PS22930.90
Phosphonochloridic acid, methyl-, methyl ester1066-52-0C2H6ClO2P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, monomethyl ester1066-53-1C2H7O3P2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, bis(1-methylethyl) ester1067-69-2C8H19O3P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S-(2,2-dimethylpropyl) O-ethyl ester1068-26-4C8H19O2PS2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S,S-bis(1-methylethyl) ester1071-07-4C7H17OPS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-(2-methylpropyl) ester1071-14-3C7H17O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-nitrophenyl) O-propyl ester1085-34-3C10H14NO4PS2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(1-methylethyl) ester1445-75-6C7H17O3P2931.00
Phosphonodithioic acid, (1-methylethyl)-, S,S-diethyl ester1496-90-8C7H17OPS22930.90
Phosphonodithious acid, methyl-, dipropyl ester999-34-8C7H17PS22930.90
Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, O-propyl ester1497-67-2C5H12ClOPS2931.00
Phosphonic acid, propyl-, dimethyl ester18755-43-6C5H13O3P2931.00
Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, O-methyl ester1497-69-4C3H8ClOPS2931.00
Phosphonous dichloride, ethyl-1498-40-4C2H5Cl2P2931.00
Phosphonic dichloride, (1-methylethyl)-1498-46-0C3H7Cl2OP2931.00
Phosphonothioic dichloride, (1-methylethyl)-1498-60-8C3H7Cl2PS2931.00
Phosphonofluoridodithioic acid, methyl-, butyl ester1510-34-5C5H12FPS22930.90
Phosphonofluoridic acid, methyl-1511-67-7CH4FO2P2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-ethyl S-2-fluoroethyl ester1512-59-0C5H12FOPS22930.90
Phosphonic acid, (1-methylethyl)-, diethyl ester1538-69-8C7H17O3P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S-(2-fluoroethyl) O-methyl ester1550-62-5C4H10FO2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) O-ethyl ester1593-27-7C10H13Cl2O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(4-chlorophenyl) O-ethyl ester1497-39-8C10H14ClO2PS2931.00
Phosphonic chloride fluoride, methyl-753-71-9CH3ClFOP2931.00
Phosphonofluoridodithioic acid, methyl-, ethyl ester673-99-4C3H8FPS22930.90
Phosphonous dichloride, methyl-676-83-5CH3Cl2P2931.00
Phosphonic dichloride, methyl-676-97-1CH3Cl2OP2931.00
Phosphonothioic dichloride, methyl-676-98-2CH3Cl2PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O,O-dimethyl ester681-06-1C3H9O2PS2931.00
Phosphonofluoridothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester682-89-3C4H10FOPS2931.00
Phosphonic acid, methyl-, diethyl ester683-08-9C5H13O3P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, methyl propyl ester683-25-0C5H13O3P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, methyl 1-methylethyl ester690-64-2C5H13O3P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(5,5,5-trichloropentyl) ester690-88-0C11H19Cl6O3P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S-ethyl O-propyl ester20687-07-4C6H15O2PS2930.90
Phosphonous difluoride, methyl-753-59-3CH3F2P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(2,3-dimethylphenyl) ester88847-63-6C17H21O3P2931.00
Phosphonothioic difluoride, methyl-753-72-0CH3F2PS2931.00
Phosphonothioic difluoride, ethyl-753-99-1C2H5F2PS2931.00
Phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester756-79-6C3H9O3P2931.00
Phosphonodithioic acid, isopropyl-, O-ethyl ester, S-ester with .alpha.-mercapto-p-tolunitrile786-15-2C13H18NOPS22930.90
Phosphonic chloride fluoride, ethyl-865-61-2C2H5ClFOP2931.00
1,3,2-Dioxaphosphorinane, 2,5,5-trimethyl-, 2-oxide873-97-2C6H13O3P2931.00
Phosphonic acid, methyl-993-13-5CH5O3P2931.00
Phosphonothioic dichloride, ethyl-993-43-1C2H5Cl2PS2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, S,S-diethyl ester995-88-0C5H13OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S,S-dipropyl ester996-04-3C7H17OPS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2-chloroallyl) O-(.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-4-nitro-m-tolyl) ester740-20-5C11H10ClF3NO4PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester25918-55-2C8H8Cl3O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(ethylsulfinyl)ethyl] ester53151-68-1C7H17O3PS22930.90
Aziridine, 1,1’-(methylphosphinothioylidene)bis-19782-04-8C5H11N2PS2933.99
Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dihexyl ester20626-89-5C13H29O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-hexyl O-methyl ester20626-93-1C8H19O2PS2930.90
Aziridine, 1,1’-(ethylphosphinothioylidene)bis-20825-63-2C6H13N2PS2933.99
8-Oxa-6-thia-3-thionia-7-phosphaundecane, 3,7-dimethyl-, methyl sulfate, 7-oxide21085-51-8C9H22O2PS2.CH3O4S2930.90
Phosphonic acid, methyl-, bis(2-chlorophenyl) ester21100-82-3C13H11Cl2O3P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O-(1-methylethyl) ester22522-32-3C8H19O2PS2930.90
Phosphonic acid, methyl-, 2-(4-methylphenyl)-2-oxoethyl 4-nitrophenyl ester22739-60-2C16H16NO6P2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2,5-dichloro-4-iodophenyl) O-ethyl ester25177-27-9C10H12Cl2IO2PS2931.00
Phosphinic acid, methyl-, ethyl ester16391-07-4C3H9O2P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,5-dichloro-4-iodophenyl) O-propyl ester25918-48-3C10H12Cl2IO2PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dibutyl ester15536-25-1C9H21O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,5-dichloro-4-iodophenyl) O-ethyl ester26084-76-4C9H10Cl2IO2PS2931.00
Phosphonamidic chloride, N,N-diethyl-P-methyl-27930-69-4C5H13ClNOP2931.00
Phosphonic acid, (trichloropropyl)-28351-15-7C3H6Cl3O3P2931.00
3-Oxa-5-thia-8-aza-4-phosphadecan-10-oic acid, 4-methyl-7-oxo-, 4-sulfide33932-97-7C7H14NO4PS22930.90
Glycine, N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-, ethyl ester34595-57-8C9H18NO4PS22930.90
Phosphonic acid, ethyl-, monomethyl ester34637-92-8C3H9O3P2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-methyl ester, (S)-38344-09-1C3H9O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O[2-chloro-1-(2,5-dichlorophenyl)ethenyl] O-methyl ester41491-52-5C11H12Cl3O2PS2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 4-aminophenyl 1,2,2-trimethylpropyl ester52134-57-3C13H22NO3P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(3,4-dimethylphenyl) ester88847-65-8C17H21O3P2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2,5-dichloro-4-iodophenyl) O-methyl ester25918-47-2C9H10Cl2IO2PS2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester, (R)-4789-36-0C4H11O2PS2931.00
Phosphine, methyl-593-54-4CH5P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, mono(1,2,2-trimethylpropyl) ester616-52-4C7H17O3P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S-(7,7-dimethyloctyl) O-ethyl ester1068-39-9C13H29O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-phenyl ester1497-41-2C10H15O2PS2931.00
Phosphonic acid, methyl-, monoethyl ester1832-53-7C3H9O3P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, monocyclohexyl ester1932-60-1C7H15O3P2931.00
3-Oxa-5-thia-8-thionia-4-phosphadecane, 4,8-dimethyl-, methyl sulfate, 4-oxide2562-54-1C8H20O2PS2.CH3O4 S2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-methyl ester2720-20-9C8H8BrCl2O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester3070-10-8C9H10Cl3O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-hexyl ester3675-87-4C9H21O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl ester18005-40-8C3H9O2PS2931.00
Phosphonic acid, methyl-, monopropyl ester4546-11-6C4H11O3P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(propylsulfinyl)ethyl] ester53151-69-2C8H19O3PS22930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester, (S)-5152-74-9C4H11O2PS2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(4-nitrophenyl) ester6395-57-9C13H11N2O7P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(4-chlorophenyl) ester6395-59-1C13H11Cl2O3P2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, ethyl 2,4,5-trichlorophenyl ester6492-18-8C10H12Cl3O3P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, ethyl 1,2,2-trimethylpropyl ester7040-56-4C9H21O3P2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, ethyl phenyl ester7526-28-5C10H15O3P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,5-dichloro-4-iodophenyl) O-methyl ester7533-75-7C8H8Cl2IO2PS2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, 2-chloroethyl 2,2-dichloroethenyl ester10368-23-7C6H10Cl3O3P2931.00
Ethanone, 1-(2-pyridinyl)-, O[ethyl(1-methylethoxy)phosphinyl]oxime15132-05-5C12H19N2O3P2933.39
Pyridinium, 2-(4-ethyl-1,6-dimethyl-4-oxido-3,5-dioxa-2-aza-4-phosphahept-1-en-1-yl)-1-methyl-, iodide15191-33-0C13H22N2O3P.I2933.39
Phosphonic acid, methyl-, ethyl 4-nitrophenyl ester3735-98-6C9H12NO5P2931.00
Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3[(mercaptomethylphosphinyl)oxy]-71142-69-3C19H25O3PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(methylsulfinyl)ethyl] ester53151-67-0C6H15O3PS22930.90
.beta.-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-alanyl]-, ethyl ester68030-50-2C13H25N2O5PS22930.90
Glycine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-.beta.-alanyl]-, ethyl ester68030-51-3C12H23N2O5PS22930.90
L-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-.beta.-alanyl]-, ethyl ester68030-52-4C13H25N2O5PS22930.90
L-Valine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-.beta.-alanyl]-, ethyl ester68030-53-5C15H29N2O5PS22930.90
.beta.-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-.beta.-alanyl]-, ethyl ester68030-54-6C13H25N2O5PS22930.90
Glycine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-valyl]-, ethyl ester68030-55-7C14H27N2O5PS22930.90
L-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-valyl]-, ethyl ester68030-56-8C15H29N2O5PS22930.90
L-Valine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-valyl]-, ethyl ester68030-57-9C17H33N2O5PS22930.90
.beta.-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-valyl]-, ethyl ester68030-58-0C15H29N2O5PS22930.90
L-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-alanyl]-, ethyl ester68030-48-8C13H25N2O5PS22930.90
3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-sulfide70519-66-3C7H15O3PS32930.90
Glycine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-alanyl]-, ethyl ester68030-47-7C12H23N2O5PS22930.90
Phosphonic acid, methyl-, oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-phenylene) ester71787-59-2C18H24O9P22931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-ethyl ester83318-76-7C8H19O2PS2930.90
Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-N-(1-methylethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester87361-61-3C9H22NPS22930.90
3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, methyl ester, 7-oxide 4-sulfide87579-55-3C7H15O4PS32930.90
3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4,7-dioxide87579-56-4C7H15O5PS22930.90
3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, 4-sulfide87579-57-5C6H13O3PS32930.90
Phosphonic acid, methyl-, bis(2-methoxyphenyl) ester88847-59-0C15H17O5P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis[4-(methylthio)phenyl] ester88847-60-3C15H17O3PS22930.90
Phosphonic acid, methyl-, bis(2,4-dichlorophenyl) ester88847-61-4C13H9Cl4O3P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(4-chloro-3-methylphenyl) ester88847-62-5C15H15Cl2O3P2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester, (R)-62705-71-9C10H15OPS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(butylsulfinyl)ethyl] O-ethyl ester53151-70-5C9H21O3PS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(pentylsulfinyl)ethyl] ester53151-71-6C10H23O3PS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(hexylsulfinyl)ethyl] ester53151-72-7C11H25O3PS22930.90
Phosphonic acid, methyl-, heptyl 2-nitrophenyl ester56402-39-2C14H22NO5P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 1-cyano-1-methylethyl 1-methylethyl ester58264-04-3C8H16NO3P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 2-nitrophenyl pentyl ester59223-32-4C12H18NO5P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(2,6-dimethylphenyl) ester60092-37-7C17H21O3P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(2-methylphenyl) ester60146-72-7C15H17O3P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(3-methylphenyl) ester60146-73-8C15H17O3P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(4-methylphenyl) ester60146-74-9C15H17O3P2931.00
L-Valine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-alanyl]-, ethyl ester68030-49-9C15H29N2O5PS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester, (S)-62680-03-9C10H15OPS22930.90
Phosphonic dichloride, ethyl-1066-50-8C2H5Cl2OP2931.00
Aziridine, 1,1’-[(1-methylethyl)phosphinylidene]bis-64283-09-6C7H15N2OP2933.99
Phosphonothioic acid, methyl-, S-(diphenylmethyl) O-ethyl ester65190-54-7C16H19O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(acetyloxy)ethyl] S-butyl ester66957-41-3C9H19O4PS2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O[2-(1-oxopropoxy)ethyl] ester66957-42-4C10H21O4PS2930.90
Butanoic acid, 2[[(butylthio)methylphosphinyl]oxy]ethyl ester66957-43-5C11H23O4PS2930.90
Pentanoic acid, 2[[(butylthio)methylphosphinyl]oxy]ethyl ester66957-44-6C12H25O4PS2930.90
Glycine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]glycyl]-, ethyl ester68030-43-3C11H21N2O5PS22930.90
L-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]glycyl]-, ethyl ester68030-44-4C12H23N2O5PS22930.90
L-Valine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]glycyl]-, ethyl ester68030-45-5C14H27N2O5PS22930.90
.beta.-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]glycyl]-, ethyl ester68030-46-6C12H23N2O5PS22930.90
Phosphonic acid, methyl-, bis(4-methoxyphenyl) ester60705-73-9C15H17O5P2931.00
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, S-methyl ester13113-89-8C2H6ClOPS2930.90
Phosphonic acid, methyl-, diphenyl ester7526-26-3C13H13O3P2931.00
Phosphonobromidothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester7608-38-0C4H10BrOPS2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester7776-66-1C4H11O2PS2931.00
Phosphonoselenoic acid, ethyl-, Se[2-(diethylamino)ethyl] O-ethyl ester10161-84-9C10H24NO2PSe2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl ester, S-ester with N-(2-mercaptopropyl)methanesulfonamide10177-86-3C7H18NO3PS32935.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl S-propyl ester10552-88-2C5H13O2PS2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-ethyl S-propyl ester10552-90-6C6H15OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-(2-chloroethyl) S-propyl ester10552-93-9C6H14ClOPS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-(4-nitrophenyl) ester13074-12-9C8H10NO4PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester13074-13-0C9H12NO4PS2931.00
Phosphonic dichloride, propyl-4708-04-7C3H7Cl2OP2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O-ethyl ester13088-84-1C7H17O2PS2930.90
Phosphonic acid, ethyl-, monoethyl ester7305-61-5C4H11O3P2931.00
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, S-ethyl ester13113-90-1C3H8ClOPS2930.90
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, S-propyl ester13113-91-2C4H10ClOPS2930.90
Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, S-methyl ester13113-92-3C3H8ClOPS2930.90
Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, S-ethyl ester13113-93-4C4H10ClOPS2930.90
Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, S-propyl ester13113-94-5C5H12ClOPS2930.90
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, Sisopropyl ester13113-98-9C4H10ClOPS2930.90
Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, S-(1-methylethyl) ester13113-99-0C5H12ClOPS2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-methyl S-propyl ester13126-64-2C5H13OPS22930.90
Phosphonochloridic acid, (1-methylethyl)-, 1-methylethyl ester13201-91-7C6H14ClO2P2931.00
Phosphonochloridic acid, propyl-, propyl ester13213-44-0C6H14ClO2P2931.00
Phosphonochloridic acid, propyl-, 1-methylethyl ester13213-45-1C6H14ClO2P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-propyl ester13088-83-0C6H15O2PS2930.90
Phosphonotrithioic acid, methyl-, dipropyl ester996-05-4C7H17PS32930.90
Phosphonic acid, (1-methylethyl)-4721-37-3C3H9O3P2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-methyl ester, (S)-5152-73-8C5H13O2PS2931.00
Phosphonochloridic acid, methyl-, ethyl ester5284-09-3C3H8ClO2P2931.00
Phosphonochloridic acid, ethyl-, ethyl ester5284-10-6C4H10ClO2P2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, ethyl methyl ester5301-65-5C5H13O3P2931.00
Phosphonamidic acid, P-ethyl-N,N-dimethyl-, ethyl ester, (+)-5559-42-2C6H16NO2P2931.00
Phosphonothioic dibromide, methyl-5827-24-7CH3Br2PS2931.00
4H-1,3,2-Benzodioxaphosphorin, 2-ethyl-, 2-oxide5853-68-9C9H11O3P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O[4-(methylsulfonyl)phenyl] ester5902-78-3C9H13O4PS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-cyanophenyl) O-phenyl ester5954-90-5C14H12NO2PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-5994-73-0CH5O2PS2931.00
Phosphonamidic acid, trimethyl-, methyl ester7351-34-0C4H12NO2P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-propyl ester6173-20-2C10H12BrCl2O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-diethyl ester, (R)-7348-85-8C6H15O2PS2930.90
Phosphonic acid, methyl-, dipropyl ester6410-56-6C7H17O3P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O[3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl] ester6552-19-8C10H15O3PS22930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O[4-(methylsulfinyl)phenyl] ester6587-45-7C11H17O3PS22930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, dipropyl ester6587-94-6C8H19PS32930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, diisopropyl ester6588-40-5C8H19PS32930.90
Phosphonic acid, ethyl-6779-09-5C2H7O3P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O,O-diethyl ester6996-81-2C5H13O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2,5-dichlorophenyl) O-ethyl ester7260-35-7C10H13Cl2O2PS2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, isopropyl p-nitrophenyl ester7284-58-4C11H16NO5P2931.00
Phosphonic acid, isopropyl-, isopropyl p-nitrophenyl ester7284-60-8C12H18NO5P2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, Oisopropyl O-(p-nitrophenyl) ester13361-94-9C11H16NO4PS2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, dimethyl ester6163-75-3C4H11O3P2931.00
Phosphonic acid, propyl-, methyl propyl ester18755-44-7C7H17O3P2931.00
Phosphonochloridic acid, isopropyl-, propyl ester13242-70-1C6H14ClO2P2931.00
Phosphonofluoridothioic acid, propyl-, S-propyl ester18350-61-3C6H14FOPS2930.90
Phosphonofluoridothioic acid, isopropyl-, S-ethyl ester18350-62-4C5H12FOPS2930.90
Phosphonic chloride fluoride, isopropyl-18350-81-7C3H7ClFOP2931.00
Phosphonofluoridothioic acid, ethyl-, Sisopropyl ester18356-48-4C5H12FOPS2930.90
Phosphonofluoridothioic acid, ethyl-, S-methyl ester18356-49-5C3H8FOPS2930.90
Glyoxylonitrile, phenyl-, oxime, O-ethyl ethylphosphonothioate18425-48-4C12H15N2O2PS2931.00
Glyoxylonitrile, phenyl-, oxime, ethyl ethylphosphonate18425-49-5C12H15N2O3P2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, S[[(4-chlorophenyl)thio]methyl] O-methyl ester18466-11-0C9H12ClOPS32930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(2,4-dichlorophenoxy)methyl] O-ethyl ester18596-51-5C11H15Cl2O2PS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(2,4-dichlorophenoxy)methyl] O-propyl ester18596-67-3C12H17Cl2O2PS22930.90
Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, S-(2-chloroethyl) ester18350-57-7C3H7ClFOPS2930.90
Phosphonic acid, methyl-, ethyl propyl ester18755-38-9C6H15O3P2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester18313-91-2C11H16NO4PS2931.00
Phosphonic acid, propyl-, diethyl ester18812-51-6C7H17O3P2931.00
Phosphonic acid, propyl-, bis(1-methylethyl) ester18812-55-0C9H21O3P2931.00
Phosphonochloridothioic acid, propyl-, S-methyl ester19057-03-5C4H10ClOPS2930.90
Phosphonochloridothioic acid, propyl-, S-propyl ester19057-04-6C6H14ClOPS2930.90
Phosphonochloridothioic acid, propyl-, Sisopropyl ester19057-05-7C6H14ClOPS2930.90
Phosphonochloridothioic acid, isopropyl-, S-ethyl ester19057-06-8C5H12ClOPS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloroethyl) O-(4-cyanophenyl) ester19133-28-9C11H13ClNO2PS2931.00
Phosphonic dibromide, methyl-19430-64-9CH3Br2OP2931.00
Ammonium, (2-hydroxyethyl)dimethylphenyl-, methyl sulfate, methylphosphonofluoridate19447-71-3C11H18FNO2P.CH3O4S2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, S,S’-[thiobis(methylene)] O,O’-diethyl ester20395-17-9C10H24O4P2S32930.90
Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-methyl ester20518-03-0C2H6FOPS2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-benzo[b]thiophene-4-yl S-propyl ester18729-79-8C12H15OPS32934.99
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl] O-(1-methylethyl) ester16537-51-2C14H18NO3PS22930.90
Phosphonic acid, ethyl-, dipropyl ester6163-76-4C8H19O3P2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, bimol. monoanhydride, S,S-dipropyl ester13413-40-6C8H20OP2S42930.90
Phosphonic acid, (1-methylethyl)-, ethyl 4-nitrophenyl ester13538-10-8C11H16NO5P2931.00
Phosphonochloridodithioic acid, methyl-, ethyl ester14283-39-7C3H8ClPS22930.90
Phosphonic diamide, P-ethyl-N,N,N’,N’-tetramethyl-14655-69-7C6H17N2OP2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2-chloro-2-propenyl) O-(4-nitrophenyl) ester14667-53-9C10H11ClNO4PS2931.00
Phosphonotrithioic acid, methyl-, dimethyl ester14806-66-7C3H9PS32930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,O-dimethyl ester14806-67-8C4H11O2PS2931.00
Phosphonochloridic acid, methyl-, propyl ester15110-09-5C4H10ClO2P2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, methyl 4-nitrophenyl ester15536-01-3C9H12NO5P2931.00
Phosphonous acid, methyl-, diethyl ester15715-41-0C5H13O2P2931.00
Phosphonofluoridothioic acid, ethyl-, S-propyl ester18350-59-9C5H12FOPS2930.90
Phosphonochloridodithioic acid, methyl-, methyl ester16284-71-2C2H6ClPS22930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, diethyl ester13297-95-5C6H15PS32930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl] O-(2-methylpropyl) ester16537-52-3C15H20NO3PS22930.90
Phosphonochloridodithioic acid, ethyl-, ethyl ester17162-55-9C4H10ClPS22930.90
Phosphonochloridodithioic acid, ethyl-, propyl ester17162-56-0C5H12ClPS22930.90
Phosphonochloridodithioic acid, ethyl-, 1-methylethyl ester17162-57-1C5H12ClPS22930.90
Butanedioic acid, [[methyl(propylthio)phosphinothioyl]thio]-, diethyl ester17581-48-5C12H23O4PS32930.90
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, O-propyl ester18005-37-3C4H10ClOPS2931.00
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, O-butyl ester18005-38-4C5H12ClOPS2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S,S-diethyl ester18032-95-6C6H15OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-methyl S[2-(methylamino)-2-oxoethyl] ester18278-44-9C5H12NO2PS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S,S’-[thiobis(methylene)] O,O’-dimethyl ester18300-07-7C8H20O2P2S52930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S,S’-[thiobis(methylene)] O,O’-diethyl ester18300-10-2C10H24O2P2S52930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-methyl ester15720-03-3C5H13O2PS2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(p-tert-butylphenyl) O-methyl ester2984-66-9C13H21OPS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-nitrophenyl) O-phenyl ester2665-30-7C13H12NO4PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) O-methyl ester2667-49-4C8H9Cl2O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O[4-(methylthio)phenyl] ester2703-13-1C10H15O2PS22930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-ethyl ester2720-17-4C10H12BrCl2O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-(1-methylethyl) ester2720-18-5C10H12BrCl2O2PS2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-methyl ester2720-19-6C9H10BrCl2O2PS2931.00
Phosphorane, tetrachloromethyl-2725-68-0CH3Cl4P2931.00
Ethanaminium, 2[(fluoromethylphosphinyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-, iodide2797-10-6C6H16FNO2P.I2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloro-4-nitrophenyl) O-methyl ester2917-21-7C9H11ClNO4PS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O[4-(ethylsulfonyl)phenyl] ester3309-71-5C11H17O4PS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-(4-methylphenyl) ester2984-65-8C10H15OPS22930.90
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, O-ethyl ester2524-16-5C3H8ClOPS2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 4-nitrophenyl 2-oxo-2-phenylethyl ester6203-26-5C15H14NO6P2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-methyl S-phenyl ester2984-68-1C8H11OPS22930.90
Phosphonic acid, propyl-4672-38-2C3H9O3P2931.00
Phosphonodithioic acid, propyl-, O-ethyl S-phenyl ester2984-71-6C11H17OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, Oisopropyl S-p-tolyl ester2984-73-8C12H19OPS22930.90
2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 3,9-dimethyl-, 3,9-dioxide3001-98-7C7H14O6P22931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-o-tolyl ester3099-88-5C11H17OPS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O[4-(ethylthio)phenyl] ester3186-12-7C11H17O2PS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O[4-(methylthio)phenyl] ester3186-14-9C9H13O2PS22930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-phenyl S-propyl ester3239-63-2C10H15OPS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chlorophenyl) O-ethyl ester2984-64-7C10H14ClOPS22930.90
Phosphonamidic acid, trimethyl-, isopropyl ester2511-07-1C6H16NO2P2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-[(2-pyridylthio)methyl] ester1748-47-6C10H16NOPS32933.39
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-(2-fluoroethyl) ester1763-36-6C5H12FO2PS2931.00
Phosphonic acid, propyl-, dipropyl ester1789-95-3C9H21O3P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, mono(1-methylethyl) ester1832-54-8C4H11O3P2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chloro-3-methylphenyl) O-ethyl ester1942-78-5C11H16ClOPS22930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chloro-m-tolyl) O-methyl ester1942-80-9C10H14ClOPS22930.90
Ammonium, (3-hydroxypropyl)trimethyl-, iodide, methylphosphonofluoridate1978-17-2C7H18FNO2P.I2931.00
Aziridine, 1,1’-(ethylphosphinylidene)bis-2275-83-4C6H13N2OP2933.99
Aziridine, 1,1’-(propylphosphinylidene)bis-2275-86-7C7H15N2OP2933.99
Phosphonamidic acid, trimethyl-, ethyl ester2404-80-0C5H14NO2P2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-[4-(ethylsulfinyl)phenyl] ester2636-23-9C11H17O3PS22930.90
Phosphonic acid, methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl 1-methylethyl ester, ethanedioate (1:1)2478-96-8C8H20NO3P.C2H2O42931.00
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, O-(1-methylethyl) ester2524-17-6C4H10ClOPS2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-diethyl ester2511-10-6C5H13O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-diethyl ester2511-11-7C6H15O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-methyl ester2511-12-8C5H13O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, propyl-, O,S-diethyl ester2511-13-9C7H17O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dibutyl ester2511-15-1C10H23O2PS2930.90
Phosphonic diamide, pentamethyl-2511-17-3C5H15N2OP2931.00
Phosphonamidic acid, trimethyl-, propyl ester2511-27-5C6H16NO2P2931.00
Phosphonothioic dichloride, propyl-2524-01-8C3H7Cl2PS2931.00
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, O-methyl ester2524-15-4C2H6ClOPS2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-phenyl ester2984-70-5C9H13OPS22930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,O-diethyl ester2455-45-0C6H15O2PS2931.00
Phosphinic acid, methyl-4206-94-4CH5O2P2931.00
Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-(1-methylethyl) ester4241-37-6C4H10FOPS2931.00
Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-propyl ester4241-38-7C4H10FOPS2931.00
Phosphonodithioic acid, propyl-, O-ethyl S-p-tolyl ester2984-67-0C12H19OPS22930.90
Phosphonic acid, propyl-, dibutyl ester4628-12-0C11H25O3P2931.00
Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-ethyl ester4241-39-8C3H8FOPS2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, O,S-diethyl ester3347-31-7C5H13OPS22930.90
Phosphonothioic dibromide, ethyl-3931-88-2C2H5Br2PS2931.00
Phosphonodithioic acid, isopropyl-, O-ethyl ester, S-ester with dihydro-3-mercapto-5-methyl-2(3H)-furanone4633-34-5C10H19O3PS22932.29
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-chlorobutyl) O[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl] ester3954-73-2C12H14ClF3NO4PS2931.00
Phosphonic acid, (1-methylethyl)-, bis(1-methylethyl) ester3759-39-5C9H21O3P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 1-methylethyl 4-nitrophenyl ester3735-97-5C10H14NO5P2931.00
Phosphonic acid, methyl-, monomethyl ester, anhydride with dimethyl phosphate3348-63-8C4H12O6P22931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O,S-diethyl ester3347-32-8C6H15OPS22930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-pentyl ester3675-88-5C8H19O2PS2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloro-4-nitrophenyl) O-ethyl ester3563-52-8C10H13ClNO4PS2931.00
Phosphoramidic chloride fluoride, dimethyl-36598-84-2C2H6ClFNOP2929.90
Phosphoramidic difluoride, dimethyl-354-43-8C2H6F2NOP2929.90
Phosphoramidic difluoride, dipropyl-40882-01-7C6H14F2NOP2929.90
Phosphoramidic bromide fluoride, diethyl-758-71-4C4H10BrFNOP2929.90
Phosphoramidic dichloride, dimethyl-677-43-0C2H6Cl2NOP2929.90
Phosphoramidic dichloride, diethyl-1498-54-0C4H10Cl2NOP2929.90
Phosphoramidic chloride fluoride, diethyl-650-72-6C4H10ClFNOP2929.90
Phosphoramidic difluoride, diethyl-359-94-4C4H10F2NOP2929.90
Phosphoramidic dichloride, dipropyl-40881-98-9C6H14Cl2NOP2929.90
Phosphoramidic acid, dimethyl-, methyl propyl ester170082-64-1C6H16NO3P2929.90
Phosphoramidic acid, ethylmethyl-, diethyl ester53279-98-4C7H18NO3P2929.90
Phosphoramidic acid, diethyl-, dimethyl ester65659-19-0C6H16NO3P2929.90
Phosphoramidic acid, dimethyl-, ethyl methyl ester, (S)-71877-78-6C5H14NO3P2929.90
Phosphoramidic acid, dimethyl-, ethyl methyl ester, (R)-71877-79-7C5H14NO3P2929.90
Phosphoramidic acid, diethyl-, ethyl methyl ester89893-77-6C7H18NO3P2929.90
Phosphoramidic acid, dimethyl-, ethyl 1-methylethyl ester99520-56-6C7H18NO3P2929.90
Phosphoramidic acid, dimethyl-, methyl 1-methylethyl ester141968-54-9C6H16NO3P2929.90
Phosphoramidic acid, dimethyl-, dimethyl ester597-07-9C4H12NO3P2929.90
Arsenic trichloride7784-34-1AsCl32812.10
Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-76-93-7C14H12O32918.19
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol1619-34-7C7H13NO2933.39
2-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methylethyl)-96-79-7C8H18ClN2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-diethyl-100-35-6C6H14ClN2921.19
2-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methylethyl)-, hydrochloride4261-68-1C8H18ClN.ClH2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-diethyl-, sulfate (1:1)67845-39-0C6H14ClN.H2O4S2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-diethyl-, hydrochloride869-24-9C6H14ClN.ClH2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-diethyl-, sulfate (2:1)68391-41-3C6H14ClN.1/2H2O4S2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-107-99-3C4H10ClN2921.19
1-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-propyl-, hydrochloride4535-86-8C8H18ClN.ClH2921.19
Propylamine, N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-, hydrochloride13105-93-6C7H16ClN.ClH2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N-ethyl-N-methyl-, hydrochloride4535-88-0C5H12ClN.ClH2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, hydrochloride4584-46-7C4H10ClN.ClH2921.19
Ethanamine, 1-chloro-N,N,-diethyl77200-17-0C6H14ClN2921.19
1-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-propyl-36716-60-6C8H18ClN2921.19
Ethanol, 2-(ethylisopropylamino)-, picrate2893-62-1C7H17NO.C6H3N3O72922.19
Ethanol, 2[bis(1-methylethyl)amino]-96-80-0C8H19NO2922.19
Ethanol, 2-(dipropylamino)-, hydrochloride4535-76-6C8H19NO.ClH2922.19
(2-Hydroxyethyl)tripropylammonium chloride96311-53-4C11H26NO.Cl2923.90
Ethanol, 2-(ethylmethylamino)-2893-43-8C5H13NO2922.19
Ethanol, 2[ethyl(1-methylethyl)amino]-2893-61-0C7H17NO2922.19
Ethanol, 2-(ethylpropylamino)-, picrate2893-64-3C7H17NO.C6H3N3O72922.19
Ethanaminium, N-ethyl-2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-, chloride63982-26-3C7H18NO2.Cl2922.19
Ethanol, 2-(dipropylamino)-3238-75-3C8H19NO2922.19
Ethanol, 2-(ethylpropylamino)-2893-56-3C7H17NO2922.19
Ethanethiol, 2[bis(1-methylethyl)amino]-5842-07-9C8H19NS2930.90
Ethanethiol, 2-(dipropylamino)-5842-06-8C8H19NS2930.90
Ethanethiol, 2-(diethylamino)-100-38-9C6H15NS2930.90
Ethanethiol, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride13242-44-9C4H11NS.ClH2930.90
Ethanethiol, 2-(dimethylamino)-108-02-1C4H11NS2930.90
Ethanaminium, 2-mercapto-N,N,N-trimethyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1)79321-32-7C7H7O3S.C5H14NS2930.90
[1,1’-Biphenyl]-4,4’-diethanaminium, N,N’-bis(2-mercaptoethyl)-N,N,N’,N’-tetramethyl-.beta.,.beta.’-dioxo-, dibromide60872-42-6C24H34N2O2S2.2Br2930.90
Ethanaminium, 2-mercapto-N,N,N-trimethyl-, iodide7161-73-1C5H14NS.I2930.90
Ethanethiol, 2-(diethylamino)-, hydrochloride1942-52-5C6H15NS.ClH2930.90
Ethanaminium, 2-mercapto-N,N,N-trimethyl-, chloride37880-96-9C5H14NS.Cl2930.90
Ethanethiol, 2[bis(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride41480-75-5C8H19NS.ClH2930.90
Ethanethiol, 2-(dimethylamino)-, sodium salt55931-94-7C4H11NS.Na2930.90
Ethanaminium, N,N-diethyl-2-mercapto-N-methyl-, iodide66753-00-2C7H18NS.I2930.90
Ethanaminium, 2-mercapto-N,N,N-trimethyl-625-00-3C5H14NS2930.90
[1,1’:4’,1’’-Terphenyl]-4,4’’-diethanaminium, N,N’-bis(2-mercaptoethyl)-N,N,N’,N’-tetramethyl-.beta.,.beta.’-dioxo-, dibromide73206-33-4C30H38N2O2S2.2Br2930.90
Ethanol, 2,2’-thiobis-111-48-8C4H10O2S2930.90
2-Butanol, 3,3-dimethyl-464-07-3C6H14O2905.19
Tablo 3
A. Toksik kimyasallar
Carbonic dichloride75-44-5CCl2O2812.10
Cyanogen chloride ((CN)Cl)506-77-4CClN2851.00
Hydrocyanic acid74-90-8CHN2811.19
Methane, trichloronitro-76-06-2CCl3NO22904.90
B. Precursors :
Phosphoric trichloride10025-87-3Cl3OP2812.10
Phosphorous trichloride7719-12-2Cl3P2812.10
Phosphorane, pentachloro-10026-13-8Cl5P2812.10
Phosphorous acid, trimethyl ester121-45-9C3H9O3P2920.90
Phosphorous acid, triethyl ester122-52-1C6H15O3P2920.90
Phosphonic acid, dimethyl ester868-85-9C2H7O3P2920.90
Phosphonic acid, diethyl ester762-04-9C4H11O3P2920.90
Sulfur chloride (S2Cl2)10025-67-9Cl2S22812.10
Sulfur chloride (SCl2)10545-99-0Cl2S2812.10
Thionyl chloride7719-09-7Cl2OS2812.10
Ethanol, 2,2’-(ethylimino)bis-139-87-7C6H15NO22922.19
Ethanol, 2,2’-(methylimino)bis-105-59-9C5H13NO22922.19
Ethanol, 2,2’,2’’-nitrilotris-102-71-6C6H15NO32922.13

 

* Bu sınıflandırmalar iyodür içeren anyon göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. Diğer anyonlar farklı tarife pozisyonlarında sınıflandırılabilmektedir.

Liste E

 

INNTarife Pozisyon
Pegacaristim(INN List 80)3907.20 
Pegnartograstim(INN List 80)3907.20 
Labradimil(INN List 83)2937.19 

INN LISTE 84

 

INNTarife Pozisyonu
Abrineurin2937.19
Alfatradiol2907.29
Aviscumine3002.90
Diflomotecan2939.99
Fesoterodine2922.50
Insulin glulisine2937.19
Micafungin2941.90
Peginterferonalfa-2a3907.20 
Peginterferonalfa-2b3907.20 
Pitrakinra2934.99
Sibenadet2934.20
Soblidotin2933.99
Sumanirole2933.99
Tipifarnib2933.79
Traxoprodil2933.39

 

INN LISTE 85

 

INNTarife Pozisyonu
Alicaforsen2934.99
Amelubant2925.20
Bimatoprost2937.50
Darbepoetin alfa3002.10
Drotrecogin alfa3002.10
Enfuvirtide2933.29
Epafipase3507.90
Epoetin delta3002.10
Garnocestim3002.10
Lapisteride2933.79
Livaraparin calcium3913.90
Mirostipen3002.10
Pralnacasan2934.99
Pratosartan2933.99
Reminertant2933.49
Tenivastatin2918.19
Zonampanel2933.59
Zoticasone2937.22

 

Liste F

 

INN LISTE 86

 

INNTarife Pozisyonu
Acolbifene2934.99
Bazedoxifene2933.99
Bifarcept2933.29
Coluracetam2934.99
Dapivirine2933.59
Deferasirox2933.99
Degarelix2937.19
Dersalazine2933.39
Detiviciclovir2933.59
Edonentan2935.00
Efaproxiral2924.29
Flindokalner2933.79
Gimatecan2939.99
Icaridin2933.39
Iguratimod2935.00
Ilaprazole2933.39
Indiplon2934.99
Indisulam2935.00
Leconotide2934.99
Licofelone2933.99
Lonafarnib2933.39
Lubazodone2934.99
Luliconazole2934.99
Meldonium2928.00
Metelimumab3002.10
Mitemcinal2932.29
Naxifylline2939.59
Oglufanide2933.99
Oregovomab3002.10
Otamixaban2933.39
Palifermin2933.29
Peramivir2925.20
Talibegron2922.19
Tariquidar2933.49
Tebanicline2933.39
Tecastemizole2933.39
Technetium (99m Tc) fanolesomab2844.40
Tigecycline2941.30
Tiviciclovir2933.59
Tosagestin2937.23
Trabectedin2934.99
Zosuquidar2933.59

 

Liste G

INN LISTE 87

 

INNTarife Pozisyonu
Apaziquone2933.99
Apolizumab3002.10
Asenapine2934.99
Axomadol2922.50
Bifeprunox2934.99
Canertinib2934.99
Cefovecin2941.90
Dabigatran etexilate2933.39
Delucemine2921.49
Ecromeximab3002.10
Eculizumab3002.10
Edotecarin2934.99
Eglumegad2922.49
Elzasonan2934.99
Enecadin2933.59
Ertiprotafib2934.99
Fandosentan2934.99
Fontolizumab3002.10
Garenoxacin2933.49
İdusulfase3507.90
İndiplon2934.99
İroxanadine2934.99
Lidorestat2934.20
Lubazodone2934.99
Lubiprostone2937.50
Lumiracoxib2922.49
Merimepodib2934.99
Naminidil2926.90
Nemifitide2933.99
nortopixantrone2933.99
Osemozotan2932.99
Palindore2934.99
Pascolizumab3002.10
Perflubrodec2903.47
Picoplatin2843.90
Pumosetrag2934.99
Siplizumab3002.10
Soraprazan2933.99
Tacapenem2941.90
Tapentadol2922.29
Tecadenoson2934.99
Tecalcet2922.29
Teneliximab3002.10
Topixantrone2933.99
Toralizumab3002.10
Torcitabine2934.99
triplatin tetranitrate2843.90
Tulathromycin2941.90
Vapaliximab3002.10
Varespladib2933.99

Liste H

INN LISTE 85 and 86

INNTarife Pozisyonu
Telbermin(INN List 85)2934.99 
Olcegepant (INN List 86)2933.59

Liste I

INN LIST 87

INNTarife Pozisyonu
Albaconazole2933.59
Alvimopan2933.39
Cethromycin2941.90
Eszopiclone2933.79
Liraglutide2937.19
Mozavaptan2933.99
Nalfurafine2939.19
Oblimersen2934.99
Ortataxel2932.99
Pegaptanib3907.20
Pegsunercept3907.20
Plevitrexed2933.59
Torcetrapib2933.49
Trabectedin2934.99

Liste J

INN LISTE 88

INNTarife Pozisyonu
Arundic acid2915.90
Salcaprozic acid2924.29
Alvocidib2934.99
Anatibant2935.00
Ardenermin2934.99
Arimoclomol2933.39
Aselizumab3002.10
Ataciguat2935.00
Atazanavir2933.39
Barixibat2933.39
Barusiban2934.99
Bertilimumab3002.10
Bortezomib2933.99
Cinacalcet2921.49
Darunavir2935.00
Dexmethylphenidate2933.39
Disufenton sodium2929.90
Dofequidar2933.59
Doramapimod2934.99
Etiprednol dicloacetate2937.22
Etravirine2933.59
Etriciguat2933.59
Fipamezole2933.29
Gemcabene2918.90
Ibrolipim2931.00
Iclaprim2934.99
Iosimenol2924.29
Latidectin2941.90
Lurasidone2934.20
Mantabegron2922.19
Matuzumab3002.10
Mitratapid2934.99
Oxeglitazar2932.99
Posizolid2934.99
Rafabegron2933.99
Rupintrivir2934.99
Sorafenib2933.39
Squalamine2922.19
Tacedinaline2924.29
Telbivudine2934.99

Liste K

INN LISTE 89

INNTarife Pozisyonu
Belimumab3002.10
Cantuzumab mertansine3002.10
Cimicoxib2935.00
Dabuzalgron2935.00
Dacinostat2933.99
Desvenlafaxine2922.50
Diquafosol2934.99
Disermolide2932.29
Edifoligide2934.99
Edratide2933.99
Elsilimomab3002.10
Elvucitabine2934.99
Epitumomab cituxetan3002.10
Firocoxib2932.29
Fluorescein lisicol2932.29
Freselestat2934.99
Galiximab3002.10
Icofungipen2922.49
Icrocaptide2933.99
Istradefylline2939.59
Ladostigil2924.29
Lapatinib2934.99
Lomeguatrib2934.99
Odiparcil2934.99
Omiganan2933.99
Pactimibe2933.99
Pertuzumab3002.10
Pixantrone2933.99
Pritumumab3002.10
Ralfinamide2924.29
Rebimastat2933.29
Talizumab3002.10
Technetium (99mTc)nitridocade2844.40