Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:11)

24.07.2009-27298 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO:11)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 39, 40, 41 ve 42 nci dönem toplantılarında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri listelerini (92, 94, 95, 96 ve 97 nolu listeleri) kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi (c) fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

(a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Tarife Cetveli ile bu cetvele istatistik alt açılımlar ilave edilerek hazırlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

(b) Tarife Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,

(c) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,

(d) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin Genel Yorum Kurallarını,

(e) International Non-Proprietary Name (INN): “Eczacılık Ürünlerine İlişkin Uluslararası Tescil Edilmemiş İsim”i,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliği eki sınıflandırma kararlarına uymayan bağlayıcı tarife bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN EŞYALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLARI

39. DÖNEM SINIFLANDIRMA KARARLARI
Eşya Tanımı Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırma Gerekçesi
 1. Her biri iki farklı ürün içerecek şekilde, kum saati şeklindeki sekiz cam şişeye konulmuş baharat, ot, tohum, meyve, tuz ve lezzet vericiler Şişeler özel olarak tasarlanmış metal çerçeve içinde sunulur. Bileşenler her bir şişe içinde katmanlar olarak yer alır. Cam şişelerin içeriğini oluşturan bileşenler (şişelere konulmadan önce unsurları karıştırılan lezzet vericiler hariç), kapların, bileşenlerin karışmasını engelleyen, kum saatine benzer şekilleri veya bütün defne yaprakları veya tarçın demetleri gibi bazı bileşenlerin partikül büyüklükleri nedeniyle, diğer bileşenlerle homojen karışımlar haline gelecek şekilde karışmazlar. Ayrı şişelerde sunulan ürünler aşağıdaki bileşimlere sahiptir:

 

(1)     Biberiye ve maydanoz benzeri kuru bitkiler, susam tohumları ve ezilmiş kırmızı biberden oluşan lezzet verici;

(2)     Karabiber daneleri ve ezilmiş kırmızı biber;

(3)     Dilimlenmiş kuru elmalar ve tarçın demetleri;

(4)     Bütün defne yaprakları ve susam tohumları, hardal tohumları ve ezilmiş kırmızı biberden oluşan lezzet verici;

(5)     Deniz tuzu (büyük taneler halinde) ve öğütülmüş karabiber ve tuzdan (düzenli kristaller halinde) oluşan lezzet verici;

(6)     Kırılmış kuru soğan ve kimyon tohumları;

(7)     Bütün kırmızı biber ve kişniş tohumları;

(8)     Anason tohumları ve tuzlu öğütülmüş tatlı kırmızı biber (paprika)’den oluşan lezzet verici.

2103.90 Alt pozisyonu

 

1 , 2 (b), 3(b) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 2. Çocuklar ve bebeklerdeki gaz sancısını, karın ağrısını ve fazla asidi azaltmak için ek işlem veya seyreltme yapılmaksızın, ölçülü dozlarda kullanılması amaçlanan, her 5 ml’de sodyum bikarbonat (50 mg) ve terpensiz dereotu tohumu yağı (2.15 mg)  içeren ve perakende satılmak üzere 100 ml.’lik kaplarda bulunan şurup (gripe water). Tavsiye edilen doz, çocukların yaşına bağlıdır ve günde sekiz defaya kadar 2.5 ml ile 15 ml arasında değişir.

 

2202.90 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 3. Kum saati şeklinde 3 adet cam şişeden oluşan ve perakende satılmak üzere bir set haline getirilen, bitkisel yağ, baharat ve bitki çeşnili sirke ve sıvı lezzet verici. Şişeler, özel olarak tasarlanmış metal çerçeve içinde sunulur ve metal bir mesnette birleştirilmiştir. Ayrı şişelerde sunulan ürünler aşağıdaki bileşimlere sahiptir:

1) Kırmızı biber ve kara biber çeşnili “Kanola” (düşük erüsik asitli kolza yağı);

2) “Kanola”, Balzamik sirke, beyaz sirke ve biberiyeden oluşan sıvı lezzet verici;

3)  Kırmızı biber, biberiye çeşnili ve kayısı, tuz, anti oksidanlar ve koruyucu madde içeren beyaz sirke.

22.09 Pozisyonu

 

1, 3(c) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 4. Bazı INN ürünleri.

[Ekteki 92 no’lu INN listesine bakınız].

 

29uncu ve 30uncu Fasıllar
 5. Bazı INN ürünleri.

[Ekteki 94 no’lu INN listesine bakınız].

 

29uncu Fasıl
 6. Bazı INN ürünleri.

[Ekteki 95 no’lu INN listesine bakınız].

 

28inci, 29uncu,  30uncu ve 35inci Fasıllar
7. Binapakril (ISO)2916.19 Alt pozisyonu1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
8. Paclitaxel (INN)2932.99 Alt pozisyonu1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
9. Larotaxel (INN)2932.99 Alt pozisyonu1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
10. Simotaxel (INN)2934.99 Alt pozisyonu1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
11. Bebekler, çocuklar ve yetişkinler için tavsiye edilen, damlatma veya burun boşluğunu yıkama ve damlatma veya gözleri ve göz banyosu için kullanılan kapları (eyebath) yıkama için kullanılan, koruyucu içermeyen sodyum klorür (% 0.9) steril solüsyon. Ürün 12 küçük plastik şişe içeren (her biri 5 ml) kutularda sunulur. 3307.90 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 12. Doğal olarak deniz oligo-elementleri ve mineral tuzlar bakımından zengin, fizyolojik, sterilize ve mikrodifüz deniz suyu solüsyonu. Koruyucu içermeyen, % 31.82 deniz suyu içeren inert itici gazlı (azot oksit) izotonik solüsyon. Burun boşluğunun günlük temizliğinde, kuru burun boşluğunu nemlendirmek için veya kulak/ burun/ boğaz şikayetlerinin tedavisini tamamlayıcı olarak bebekler, çocuklar ve yetişkinler için tavsiye edilir. Ürün, kağıt kutu içerisinde paketlenmiş, tepesinde delik (püskürtücü) bulunan 100 ml’lik metal sprey kutusunda yer alır.

 

3307.90 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 13. Akrilat bağlama ajanı ile birbirine emdirilmiş, m2 ağırlığı 60 ve 80 gr arasında olan ve 100 ve 1500 mm arasında genişlikte rulo haline getirilen, farklı kalınlıklardaki sentetik ve suni liflerin ve selüloz liflerin (%10 ila 35) karışımlarını içeren, ıslak yolla üretim süreci kullanılarak üretilen dokunmamış mensucat; bunların,  özelikle, kullanılıp atılabilen süt filtresi üretiminde kullanılması amaçlanır.

 

5603.12 veya 5603.13 Alt pozisyonu

(m2’deki ağırlığa bağlı olarak)

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 14. Aşağıdaki üç modülü kapsayan radyo ekipmanı (verici/alıcı):

 

–  dört radyo sinyali verici ve dört alıcıyı kapsayan merkezi birim,

–  alıcıların herhangi birindeki yetersizliği telafi etmek için anahtarlama sistem modulü,

– modüle mücehhez “arka panel (backplane)” baskılı devreler aracılığıyla diğer ünitelere bağlı MİF (Mesaj İletme Fonksiyonu-MCF) arayüz kartlarını içeren verici/alıcı ağ yönetim modülü. MİF üzerindeki entegre devreler uygun bir program (software) ile aktive olurlar.

 

Verici/alıcı modülü ve anahtarlama modülünün her biri bir  bölümde yer alır ve bölümler kablolarla birbiri ile bağlantılıdır. Dijital telekomünikasyon ağında kablosuz iletişimi sağlamak için tasarlanmış, ayrıca, optik lifler veya teller aracılığıyla da iletişim sağlayabilen bir ekipmandır.

8517.62 Alt pozisyonu

 

1 (Bölüm XVI Not 4) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 

EK: 92 NO’LU INN LİSTESİ

INNTarife Pozisyonu
becatecarin2941.90
cintredekin besudotox3002.90
davasaicin2924.29
epoetin zeta3002.10
eritoran2932.99
iboctadekin3002.10
sugammadex2932.99
talactoferrin alfa2934.99

 

94 NO’LU INN LİSTESİ

 

INNTarife Pozisyonu
alcaftadine2933.39
amibegron2922.50
aplaviroc2933.79
axitinib2933.39
bosutinib2933.59
brecanavir2935.00
casopitant2933.59
cevoglitazar2935.00
darapladib2933.59
dasatinib2934.10
dexamethasone cipecilate2937.22
eltrombopag2933.19
eprodisate2904.10
fimasartan2933.59
gabapentin enacarbil2924.29
goxalapladib2933.39
incyclinide2924.29
indantadol2924.29
larotaxel2932.99
lisdexamfetamine2924.29
lodenafil carbonate2935.00
masilukast2935.00
nilotinib2933.59
oglemilast2935.00
olaparib2933.59
orvepitant2933.79
ozarelix2937.19
paquinimod2933.79
parogrelil2933.39
relacatib2935.00
rilapladib2933.49
rolipoltide2933.29
romidepsin2934.99
simotaxel2934.99
sitagliptin2933.59
talotrexin2933.59
telaprevir2933.99
tramiprosate2921.19
velafermin2933.29
vicriviroc2933.59
vorinostat2928.00
zotarolimus2934.99

95 NO’LU INN LİSTESİ

INNTarife Pozisyonu
abagovomab3002.10
iodofiltic acid (123I)2844.40
aclidinium bromide2934.99
afimoxifene2922.19
aflibercept3002.10
aleglitazar2934.99
alferminogene tadenovec3002.90
apilimod2934.99
apricitabine2934.99
atacicept3002.10
azilsartan2934.99
bavituximab3002.10
bedoradrine2924.29
bremelanotide2933.79
bucelipase alfa3507.90
camobucol2930.90
capadenoson2934.10
catramilast2933.29
cediranib2933.59
denibulin2933.99
dexelvucitabine2934.99
efungumab3002.10
elacytarabine2934.99
elocalcitol2906.19
elsibucol2930.90
epoetin theta3002.10
ferroquine2933.49
fluticasone furoate2937.22
fosalvudine tidoxil2934.99
gamithromycin2941.90
ilepatril2933.79
inakalant2934.99
lapaquistat2934.99
levonadifloxacin2933.39
lexatumumab3002.10
lificiguat2934.99
lobeglitazone2934.10
lorcaserin2933.99
mifamurtide2932.99
migalastat2933.39
mirodenafil2935.00
motavizumab3002.10
naproxcinod2920.90
omtriptolide2932.29
pafuramidine2932.19
piraxostat2933.19
pramiconazole2934.99
prinaberel2934.99
rilonacept3002.10
rosabulin2934.10
sagopilone2941.90
sodelglitazar2934.10
sofigatran2933.99
succinobucol2930.90
taribavirin2934.99
tezampanel2933.49
ticagrelor2933.59
tigapotide2933.99
tipelukast2930.90
tomopenem2941.90
tylvalosin2941.90
vabicaserin2933.99
vapitadine2933.39
veliflapon2933.49
volinaserin2933.39
40. DÖNEM SINIFLANDIRMA KARARLARI
Eşya Tanımı Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırma Gerekçesi
 1. İnsanların yemesine elverişli, ağırlık itibariyle tuz içeriği %1.2 veya daha fazla olan fakat %3’ten fazla olmayan, bütün parçaları sofra tuzu emdirilmiş ve tamamen dondurulmuş tavuk parçaları

 

0210.99 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 2. Eczacılıkta kullanılmak üzere, botanik “Thea” cinsi çalılardan elde edilen kurutulmuş çay çiçekleri.

 

0902.20 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 3. Yaklaşık 250 ml’lik cam şişeye konulmuş, kuru kırmızı biber (iki kabuk) ve karabiber daneleri (hacim itibariyle yaklaşık %10) eklenmiş düşük erüsik asitli kolza yağı (Kanola).

 

1517.90 Alt pozisyonu

 

1ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 4. Kamış şekeri suyunun, santrifüj yapılmaksızın, açık havada buharlaştırılmasıyla elde edilen, kuru halde ağırlık itibariyle sakkaroz içeriği polarimetre okuma olarak 69o veya daha fazla olan fakat 85o’den fazla olmayan ve dekstroz olarak ifade edilen indirgen şeker içeriği kuru madde üzerinden % 4,5 veya daha fazla fakat % 15’ten fazla olmayan katı haldeki kamış şekeri. Ürün,  melas kalıntıları ve şeker kamışının diğer bileşenleri ile çevrilmiş, çıplak gözle görülemeyen, düzensiz şekillerdeki tabii anhedral mikrokristaller içerir.

 

17.01 Pozisyonu

 

1 no’lu Genel Yorum Kuralı

 5. Hacim itibariyle % 30 fermente edilmiş elma suyu,  (alkol derecesi % 6 vol), % 29,4 etil alkol, (alkol derecesi %96 vol),  % 2 zencefil hülasası, şeker, renk verici karamel ve su içeren, alkol derecesi % 30 olan içecekler.

 

22.08 Pozisyonu

 

1 no’lu Genel Yorum Kuralı

 6. Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları ile karıştırılmış susuz etanol.

 

27.10 Pozisyonu
 7. Alogliptin (INN)2933.59 Alt Pozisyonu
 8. Disomotide (INN)3002.20 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 9. Ovemotide (INN)3002.20 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 10. Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 92 süt proteini, katı yağ (%1.5’dan az) ve su içeren konsantre süt protein müstahzarı.
Bu ürün çeşitli gıda müstahzarlarında protein zenginleştirmesi için kullanılır.

 

35.04 Pozisyonu

 

1 no’lu Genel Yorum Kuralı

 11. Pegfilgrastim (INN)

 

3907.20 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 12. Uzun kollu “futbol kaleci forması”

 

61.10 Pozisyonu
 13. Kasık ve diz bölgelerinde dokumaya elverişli dolgu maddeleri bulunan “Boyatopu (paintball) pantolonu”. Dolgu maddesi yalnızca yer sürtünmesine ve paintball toplarına karşı asgari düzeyde bir koruma sağlar.

 

Fasıl 62

 

 14. Yüksekliği 4 ve 9 metre arasında değişen, birleştirilmeden aşağıdakilerle sunulan sekizgen çelik sütunlar:

 

–  60 milimetre çapında tüp şeklinde köşebentler. Aydınlatma kaynakları için bağlayıcı veya sabitleyici cihaz ile donatılmış bir veya daha fazla dal içerirler;

– sütunları yere sabitlemek için tespit vidaları; ve

– tamamlayıcı parçaları birleştirmek için aksesuar paketi (civatalar, somunlar, rondelalar)

 

Söz konusu sütunlar aydınlatma kaynakları veya elektrik cihazları ile techizatlandırılmamıştır. Bu sütunlar için elektrik kabloları ve sokak lambaları ayrı olarak sunulurlar.

7308.90  Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 

 15. 1 termistör de dahil olmak üzere 3 direnç ve diğer pasif elemanlara ek olarak, 6 transistör, 6 diyot ve 4 entegre devre içeren güç modülü. Bahsi geçenlerin hepsi ayrı işlemlerle üretilir, plastik reçine ile kalıplanarak ve tel ile bağlanarak bakır kaplı çerçeve üzerine monte edilirler. Söz konusu modül, üç fazlı elektrik motoruna akım sağlamak üzere akımı aktaracak şekilde çalışır. Özel uygulamalar yıkama makineleri ve klima üniteleri gibi tüketici cihazlarını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

 

8504.40 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 16. Diğer pasif elemanlara ek olarak, 6 transistör, 6 diyot ve 4 entegre devre içeren fakat termistör veya direnç içermeyen güç modülü. Bahsi geçenlerin hepsi ayrı işlemlerle üretilir, plastik reçine ile kalıplanarak ve tel ile bağlanarak bakır kaplı çerçeve üzerine monte edilirler. Söz konusu modül, üç fazlı elektrik motoruna akım sağlamak üzere akımı aktaracak şekilde çalışır. Özel uygulamalar, yıkama makineleri ve klima üniteleri gibi tüketici cihazlarını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

 

8504.40 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 17. (i) Metal oksit yarı iletken alan etkili transistör ile (ii) transistörü koruyan ve kontrol eden monolitik entegre devre içeren güç modülü.  Bahsi geçenler ayrı işlemlerle üretilir, plastik reçine ile kalıplanarak ve tel ile bağlanarak yatay veya dikey olarak bakır kaplı çerçeve üzerine monte edilirler. Söz konusu modül, elektrik akımlarını birinci taraftan güç kaynağı aktarma modunun ileri konvertörünün ikinci tarafına aktarır. Özel uygulamalar, batarya şarj cihazlarını ve adaptörleri, cep telefonlarını, kişisel dijital yardımcıları (PDAs), katı hal kalıcı depolama aygıtlarını kapsayan cihazları (MP3 çalar gibi),  C-TV’leri, monitörleri ve bilgisayarları (PC) (yardımcı güç)  içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

 

8504.40 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 18. (i) Metal oksit yarı iletken alan etkili transistör ile (ii) transistorü koruyan ve kontrol eden monolitik entegre devre içeren güç modülü.  Bahsi geçenler ayrı işlemlerle üretilir, plastik reçine ile kalıplanarak ve tel ile bağlanarak yatay olarak bakır kaplı çerçeve üzerine monte edilirler. Söz konusu modül, giriş gerilimine dayalı çıkış gerilimini düzenleyen veya sürdüren doğrusal regülatör gibi çalışır. Özel uygulamalar, batarya şarj cihazlarını ve adaptörleri, cep telefonlarını, kişisel dijital yardımcıları (PDAs), katı hal kalıcı depolama aygıtlarını kapsayan cihazları (MP3 çalar gibi),  C-TV’leri, monitörleri ve bilgisayarları (PC) (yardımcı güç)  içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

 

 

8504.40 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 19. “99 parça Trafik Seti” 10 fit uzunluğunda akü şarj kablosu, kaza bilgi rehberi, acil durumlar için  termal battaniye, radyatör su torbası, 2 tane ışıklı çubuk, 2 tane hortum kelepçesi, akaryakıt sifonu, vinil eldiven, üzerinde “Acil Durum Polis Çağır” yazılı kağıt bayrak, kırmızı bez, çok fonksiyonlu bıçak, el feneri, 2 tane D boy pil, panço,  rulo halinde radyatör tamir bandı, 6 tane soket sigorta, 27 tane naylon kablo bağı, patlak lastik tamir tüpü (yanıcı) ve ilk yardım çantası, ürünlerin hepsi güçlendirilmiş, plastik yumuşak taraflı, askılı ve fermuarlı çanta içerisine paketlenmiş olarak bulunur.  Çanta üzerinde momogram olarak acil durumlar için “Trafik Seti (Emergency Roadside Kit) ” ve acil durumlar için sarı üçgen sembol yer alır. Çanta araç içerisinde bulundurmak üzere tasarlanmıştır.

 

 

8544.42 Alt pozisyonu

 

1, 3 (c) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

41. DÖNEM SINIFLANDIRMA KARARLARI
Eşya Tanımı Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırma Gerekçesi
1.     İnsanların yemesine elverişli, kavuz içinde, kavrulmamış, tuzlanmamış Cucurbita pepo L. (genellikle balkabağı olarak bilinen) bitkisinin tohumları. Ürün 50 kg’lik torbalar içerisine bulunur ve “Çin Beyaz Balkabağı Tohumu” etiketlidir.

 

1212.99 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

2.     Hindistan cevizi suyu (%80), su, şeker, sitrik asit ve potasyum metabisülfit içeren doğrudan içecek olarak kullanılan müstahzar.  Ürün, perakende satılmak üzere 400 ml’lik kaplar içerisinde bulunur.

 

2202.90 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

3.     Hacim itibariyle % 30 fermente edilmiş elma suyu,  (alkol derecesi hacim itibariyle % 6), % 29,4 etil alkol (alkol derecesi hacim itibariyle %96),  % 2 zencefil hülasası ve şeker (%0.90’dan az), renk verici karamel ve su içeren, alkol derecesi hacim itibariyle % 30 olan alkollü içecekler.

 

2208.90 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

4.     Esas olarak metilfosfonik asit ve (aminoiminometil)üre (50:50 oranında) içeren karışımlar.

 

2931.00 Alt pozisyonu
 5. Ivermectine

 

2932.29 Alt pozisyonu
 6. Beroctocog alfa

 

2933.39 Alt pozisyonu
 7. Beperminogene perplasmid

 

2934.99 Alt Pozisyonu
 8. Bazı INN Ürünleri

[Ekteki 96 no’lu INN listesine bakınız].

 

 

28inci, 29uncu ve 30uncu Fasıllar
 9. Bazı INN Ürünleri

[Ekteki 97 no’lu INN listesine bakınız].

29uncu ve 30uncu Fasıllar
 10. Epoetin alfa

 

3002.10 Alt pozisyonu
 11. Epoetin beta

 

3002.10 Alt pozisyonu
 12. Epoetin gamma

 

3002.10 Alt pozisyonu
 13. Imisopasem manganese

 

3002.10 Alt pozisyonu
 14. Verpasep caltespan

 

3002.20 Alt pozisyonu
 15. Transferrin aldifitox

 

3002.90 Alt pozisyonu
 16. “Şerit Düzeltici”, makara üzerinde düzeltme şeridi rulosu ve kullanılmış şeridi yukarı çekmek üzere tasarlanmış sarıcı makara içeren plastik dispenserden oluşan düzeltme sistemi. Normalde, her bileşen aşağıdaki materyallerden yapılmıştır.

 

(i) Dispenser: AS, PS veya PC;

(ii) Düzeltme şeridi: “kristal” denilen kağıt veya PET, ve

(iii) şerit makarası ve sarıcı makara: ABS veya POM

 

AS: Akrilonitril stiren plastik; PS: Polistiren; PC: Polikarbonat; PET: Polietilen tereftalat; ABS: Akrilonitril butadien stiren plastik; POM: Polioksimetilen=Poliasetal.

 

Düzeltme şeridi, şeridin yüzeyine uygulanmış beyaz pigment kaplama filmden müteşekkildir. Kaplama film, düzeltilecek bölümün yüzeyine sıkıca, dispenserden çıkan transfer başına bastırılmasıyla uygulanır ve bölüm kapanana kadar yüzey üzerinde kaydırılır; sonra baş yukarı kaldırılır.

 

3824.90 Alt pozisyonu

 

1 (Fasıl 38 Not 3(d) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 17.  Esas olarak (5 – etil- 2- metil- 2- oxido – 1, 3, 2- dioxaphosphinan – 5- yl)metil metil metilfosfonat ve bis [(5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)metil] metilfosfonat içeren karışımlar.3824.90 Alt Pozisyonu
 18. Esas olarak dimetil metilfosfonat, oksiran ve  fosfor oksit (P2O5) içeren karışımlar.

 

3824.90 Alt Pozisyonu
 19. Paclitaxel poliglumex

 

3908.90 Alt Pozisyonu
 20. Belin altına kadar uzanan, uzun reglan kollu ve açma yeri olmayan dar yuvarlak yakalı örme futbol kaleci forması (% 100 polyester). Giyim eşyasının, alt kenarları bastırılmıştır, kolların üzerine dikilmiş olan asgari düzeyde koruyucu dirsek pedleri mevcuttur ve kol kenarlarına lastik örgü (ribbing) uygulanmıştır.

 

6110.30 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 21. Paintball sırasında giyilmek üzere tasarlanmış, dışı suya dayanaklı, çıplak gözle görülemeyen kaplama ile sıvanmış, esasen dokunmuş mensucattan (%70 polyester ve % 30 naylon) “Paintball pantolonu”. Kasık ve iç uyluk bölgesinde bir miktar ağ örgü mensucat, bel emniyet kemerini yerinde tutmak için lastik tutaç, dizin üstünde pantolonun hareketleri kolaylaştıracak şekilde esnemesine izin veren lif bağlantı, delikler, koruyucu kapaklı (sağın üstüne sol gelecek şekilde) önden fermuarlı kapama, pantolona ilişik ayarlanabilir kemer,  uzun yan cep ve bacak yama cebi bulunur. Kasık ve diz bölgelerinde, yer sürtünmesine ve paintball toplarına karşı koruma sağlayan bir miktar mensucattan dolgu maddesi yer almaktadır

 

6211.33 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 22. Havaalanı tesislerinde kullanılan türde “Yolcu Körüğü”. Yolcuların ve havaalanı personelinin dışarıya çıkmadan havaalanı terminal kapısı ile hava taşıtı arasında yürümesine olanak sağlar.

 

8479.89 Alt Pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 23. Limanlarda kullanılan türde “Deniz Limanı Yolcu Köprüsü (Güverteden Uzatılan Yolcu Merdiveni). Yolcuların dışarıya çıkmadan liman bağlantı kapısı ile yolcu gemisi veya feribot arasında yürümesine olanak sağlar.

 

8479.89 Alt Pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 24. Güç Dağıtım Ünitesi8536.69 Alt Pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 25. Bir yüzü plastikle sıvanmış iki katlı dokunmamış mensucattan yapılmış, katmanlı ve köşeleri boyunca sıcak mühürlenmiş, bir ucu açık ve ısıtma sistemi aracılığıyla sıcak hava enjekte etmek için bir ağızlık ile teçhizatlandırılmış tek kullanımlık battaniye. Ürün bir bütün olarak, hastanedeki hastaların hipotermia tedavisi için ve koruma için tasarlanmıştır.

 

9018.90 Alt Pozisyonu

 

1 (Fasıl 90 Not 2 (b)) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 26. Video Oyun Konsolu9504.10 Alt Pozisyonu

 

1 (Bölüm XVI Not 1 (p)) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

EK: 96 NO’LU INN LİSTESİ

INNTarife Pozisyonu
amifampridine2933.39
balamapimod2933.49
bevirimat2918.19
carisbamate2924.29
cevipabulin2933.59
dalcetrapib2930.90
firategrast2924.29
giripladib2935.00
imepitoin2934.99
isavuconazole2934.10
isavuconazonium chloride2934.10
litenimod2934.99
managlinat dialanetil2934.10
masitinib2934.10
methylnaltrexone bromide2939.19
naptumomab estafenatox                              3002.10
nemonoxacin2933.49
obinepitide2937.19
ozenoxacin2933.49
padeliporfin2843.90
pamapimod2933.79
panobinostat2933.99
pardoprunox2934.99
resatorvid2935.00
rusalatide2933.99
senicapoc2924.29
sergliflozin2940.00
telatinib2934.99
tesamorelin2937.19
vernakalant2933.99
votucalis2934.99

97 NO’LU INN LİSTESİ

INNTarife Pozisyonu
brivanib alaninate2933.99
albiglutide2937.19
albinterferon alfa-2b3002.10
anamorelin2933.39
apremilast2930.90
arbaclofen placarbil2924.29
arterolane2932.99
azilsartan medoxomil2934.99
begacestat2935.00
belinostat2935.00
boceprevir2933.99
canakinumab3002.10
carfilzomib2934.99
ceftaroline fosamil2941.90
cenersen2934.99
choline fenofibrate2923.10
cinaciguat2922.50
contusugene ladenovec3002.90
dapagliflozin2932.99
dovitinib2933.79
elvitegravir2933.49
epetirimod2933.99
epoetin kappa3002.10
eribulin2932.19
faxeladol2922.29
flovagatran2933.99
gantenerumab3002.10
golotimod2933.99
ibalizumad3002.10
idrabiotaparinux sodium2934.99
laropiprant2933.99
levamlodipine2933.39
metenkefalin2930.90
milveterol2924.29
motesanib2933.39
nepidermin2934.99
neratinib2933.49
perampanel2933.79
peretinoin2916.19
pexacerfont2933.39
pimavanserin2933.39
piragliatin2933.99
pomalidomide2925.19
posaraprost2937.50
pyronaridine2933.99
rabeximod2933.99
raltegravir2934.99
regrelor2934.99
rolapitant2933.79
romiplostim3002.10
ronacaleret2922.19
ropidoxuridine2934.99
rosonabant2933.39
salirasib2930.90
sitimagene ceradenovec3002.90
sotrastaurin2933.59
taranabant2933.39
tarenflurbil2916.39
teplizumab3002.10
teramaprocol2909.30
thrombin alfa3002.10
tiliquinatine2933.49
totrombopag2933.19
trabedersen2934.99
trelanserin2934.99
tridecactide2937.19
tropantiol2933.39
vatreptacog alfa (activated)3002.10
voclosporin2933.79
42. DÖNEM SINIFLANDIRMA KARARLARI
Eşya Tanımı Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırma Gerekçesi
1.                                                                                                                                                                                                                                                                                              İİzole soya proteini (% 75.05), % 80 konsantre peynir altı suyu proteini (% 24.5), aroma vanilya (% 0.25) ve silisyum dioksit (% 0.20) içeren, perakende satılmak üzere hazırlanmış net muhtevası 240 gr.olan kaplarda bulunan toz halinde gıda müstahzarı. Ürünün, gıda maddeleri veya içeçekler ile (5 gram, günde 1 ila 4 defa) tüketilmesi amaçlanır. Ürün, vanilya kokusu ve tadına sahiptir.

 

21.06 Pozisyonu

 

1 no’lu Genel Yorum Kuralları

2.     Hindistan cevizinin etli kısım hülasasını (% 57) ve su (% 43)  içeren, yemek pişirme amacıyla kullanılan müstahzar. Ürün perakende satılmak üzere hazırlanmış 400 ml’lik kaplarda bulunur.

 

2106.90 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

3.     Lonaprisan

 

2937.29 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

4.     Koyu kahverengi sıvı formunda, perakende satılmak üzere basınçlı kaplarda (750 ml) sunulan poliüretan köpük (mühür köpük). Basınçlı kap, kapağa basınç uygulanarak boşaltılırken kendi kendine genişleyen köpük dışarı çıkarak atmosfer koşulları altında beyaz hale gelir. Köpük, havadaki nem karşısında 10 dakika sonra sertleşir. Pencere ve kapı çerçevelerinin montajında, boşlukların doldurulmasında, çatı yapımında açıkları kapatılmasında ve yalıtım malzemesi olarak, ses geçirmez bölmelerin yapılmasında, boruların çevresindeki boşlukların doldurulmasında, kiremitlerin, duvar kaplamalarının sabitlenmesinde ve izolasyonunda kullanılır. Ürün, polieter polyol (20÷25%), difenilmetan-4,4’-diizosiyanat (40÷50%), tri(2-kloroizopropil)fosfat (0÷15%), C14-17 klorine parafinler (0÷15%), polisiloksan kopolimer (0,5÷1%), N,N’– dimorpholinediethyl eter (0,2÷0,5%), dimetil eter (2÷9%), itici gazlar: bütan (5÷10%), izobütan (5÷10%), propan (3÷6%) içerir.3214.10 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 5. Standart el aletleri ile normal demontajı gerektiren dişli bağlantıları kilitlemek ve mühürlemek için dizayn edilmiş ürünler. Ürün, poliglikol dimetakrilat (% 65), poliglikol dioctanoate ( %10 ila % 30), sakarin (%1 ila %5), kümen hidroperoksit (% 1), poli (vinil asetat) (%1 ila %5) ve silika (%1 ila %5) bileşimlerinden oluşan uçuk mavi sıvı haldedir. 50 ml’lik dozaj püskürtmeli plastik şişerlerde sunulur.

 

3506.10 Alt pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 6. Ortak bir kabin içinde birbirine monte edilmiş olan bir kompresör, bir ısı değiştirici bobin kondansatör, ısının tahliye edilmesi için ısı değiştirici bobin kondansatör üzerindeki havayı çekmek bir elektrikli motor tahrikli vantilatör ile üniteyi koruyan ve kontrol eden diğer bileşenlerden müteşekkil kompresör tipi split klima cihazı için açık hava soğutucu ünitesi. Bu ünite, bir veya daha fazla kapalı mekan buharlaştırıcı ünitesine soğutucu pompalayan bakır boru aracılığıyla bağlı olacak şekilde tasarlanmıştır. (Sadece açıkhava soğutucu ünitesi)

 

8415.90 Alt pozisyonu

 

1 (Bölüm XVI not 2 (b)) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 7. Ortak bir kabin içinde birbirine monte edilmiş olan bir kompresör, bir ısı değiştirici bobin kondansatör, ısı değiştirici bobin kondansatör üzerindeki havayı çekmek bir elektrikli motor tahrikli vantilatör, devri tersine çevirecek dört yönlü valf ile üniteyi koruyan ve kontrol eden diğer bileşenlerden müteşekkil kompresör tipi ters çevrimli, soğutucu veya ısıtıcı split klima cihazı için açık hava soğutucu ünitesi. Bu ünite, bir veya daha fazla kapalı mekan buharlaştırıcı ünitesine soğutucu pompalayan bakır boru aracılığıyla bağlı olacak şekilde tasarlanmıştır. (Açıkhava ters çevrimli ısı pompa ünitesi)8415.90 Alt pozisyonu

 

1 (Bölüm XVI not 2 (b)) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 8. Bir ön koltuk ve açık arka yük bölümünden oluşan 4 tekerlekli küçük,motorlu taşıt. Taşıt, sırasıyla, saatte 24.1 ve 22.5 kilometre azami hızda benzin veya elektrik motoru ile çalışır. Motorun çeşidine göre 544.4 ve 453.6 kilogram yükleme kapasitesine sahip olup, 2.8 metre uzunluğunda, 122 santimetre genişliğinde ve 3.2 metre dönme yarıçapındadır. Üretici taşıtı her türlü çim bakım işleri için pazarlamaktadır.

8704.31 Alt Pozisyonu

(Benzin motorlu) 

8704.90 Alt Pozisyonu

(Elektrik motorlu)

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 

 9. Profesyonel ütü faaliyetleri için tasarlanmış ütü makinası aşağıdakilerden oluşur;

 

(i)             Boyutları 125 cm (Uzunluk) x 75 cm ( genişlik) x 87 cm (yükseklik); ağırlığı 58 kg olan; kol ütü masası ve aspiratörlü, elektrik ısıtmalı dikdörtgen ütü masası;

(ii)           Silikon ütü altlığı, buhar basınç ölçeri,  gözle görülür ışıklı su seviye göstergesi, güvenlik termostatlı ısıtma elemanı, damıtık su için kazan ve pompa ile teçhizatlandırılmış buhar jeneratörü (15.5 kg ağırlığında); ve

(iii)          Elektrikli buharlı ütü (800W).

Ütü masası buhar üreticisine bir hortum ile bağlı olup, buhar masaya ilişik olan tabandaki pedal aracılığıyla masanın içine çekilir. Buharlı ütü buhar jeneratörüne buhar hortumu ve elektrik kablosu ile bağlı olacak şekilde dizayn edilmiştir.

 

8451.30 Alt pozisyonu

 

1 (Bölüm XVI not 4) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 10. Kol ütü masalı ve aspiratörlü dikdörtgen ütü masası. Masa yüzeyi, üstteki ısıtma elemanları ile elektrikle ısıtılır ve yüzey sıcaklığı termostat aracılığıyla ayarlanır. Masa, buhar jeneratörü ile bağlantılı olacak şekilde dizayn edilmiştir.   Buhar masaya ilişik olan tabandaki pedal aracılığıyla masanın içine çekilir. Masa, buhar jeneratörü ve elektrikli buharlı ütü ile birlikte profesyonel ütü faaliyetlerinde kullanılmak amaçlıdır; jeneratör ve ütü masa ile birlikte sunulmaz.