Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:16)

14.12.2013-28851 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 16)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 47, 48, 49, 50 ve 51 inci dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri sınıflandırma listelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

b) Tarife Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,

c) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,

ç) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin Genel Yorum Kurallarını,

d) International Non-Proprietary Name (INN): Eczacılık Ürünlerine İlişkin Uluslararası Tescil Edilmemiş İsmi,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek:

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 47. DÖNEM KARARLARI
NOEŞYA TANIMISINIFLANDIRMADİKKATE ALINAN AS KODLARISINIFLANDIRMA GEREKÇESİ
1%92 şeker, % 6 Frenk üzümü tozu, topaklanma önleyici, sitrik asit ve Frenk üzümü aroması içeren; sıcak su ile karıştırılarak içecek olarak tüketilmek üzere perakende satış için 32 gr’lık poşetlerde hazırlanmış toz halde müstahzar.2106.90GYK 1 ve 6
2Vanutide cridificar  (100 no.lu INN listesi)3002.20
3Belirli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki 101 no.lu INN listesine bakınız.)28, 29 ve 30 uncu Fasıllar
4Belirli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki 102 no.lu INN listesine bakınız.)13, 29 ve 30 uncu Fasıllar
5Belirli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki 103 no.lu INN listesine bakınız.)28, 29, 30, 35 ve 39 uncu Fasıllar
6INN ürünlerinin yeniden sınıflandırılması. (Bu belgenin sonundaki “INN ürünlerinin yeniden sınıflandırılması” listesine bakınız.)29 uncu Fasıl
7Plastik bir ağızlık ile içinde propilen glikol, gliserol, uçucu tütün yağı, vanilya, mentol, linalol, 2,5-dimetilpirazin ve 2- asetilpirazin içerikli bir solüsyon ile doyurulmuş emici malzeme bulunan plastik bir tüp içeren elektronik sigara kartuşu. Kartuşun elektronik sigara içinde ısınması sonucunda içindeki solüsyonun buharlaşması sayesinde kullanıcısının soluyabileceği; buhardan oluşan bir duman ortaya çıkmaktadır.3824.90GYK 1, 3(b) ve 6
8Plastik bir ağızlık ile içinde propilen glikol, gliserol, nikotin ve etil alkol içerikli bir solüsyon ile doyurulmuş emici malzeme bulunan plastik bir tüp içeren elektronik sigara kartuşu. Kartuşun elektronik sigara içinde ısınması sonucunda içindeki solüsyonun buharlaşması sayesinde kullanıcısının soluyabileceği; buhardan oluşan bir duman ortaya çıkmaktadır.3824.90GYK 1, 3(b) ve 6
9Motorlu taşıtların direksiyon kolonuna monte edilmek üzere tasarlanmış, montaj bileziğinin her iki yanına yerleştirilmiş olan birbirine monteli iki adet çok yönlü elektrikli anahtarlama aparatı. Çok yönlü aparatlardan bir tanesi taşıtın dış ortam ışıklarının kontrolü, diğeri ise ön cam silecekleri ve su püskürtme kontrolü içindir. Eşyanın, taşıtın elektrik sistemine bağlantısını sağlamak üzere elektrik kontağı mevcuttur.8537.10GYK 1 ve 6
DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 48. DÖNEM KARARLARI
 NO ÜRÜN TANIMI SINIFLANDIRMADİKKATE ALINAN AS KODLARISINIFLANDIRMA GEREKÇESİ
1“Karidesli Çin Mantısı (Wonton)” isimli 145 gr.lık ürün; plastik kase içinde sunulan ve 5 parça pişirilmiş, dondurulmuş karidesli wonton ihtiva eden dondurulmuş konsantre çorbadır. Tüketimden önce su ilave edilerek mikro dalga fırında pişirilmesi gereklidir.1902.2019.02 ve 21.04GYK 1, (2b), (3b) ve 6
2“Karidesli Çin Mantısı (Wonton)” adlı ürün 101 gr. olup, 8 parça pişirilmeden dondurulmuş karidesli mantı ile küçük bir kese çorba tozu içeren kâğıt ambalajda sunulur. Tüketimden önce mantılar 3 dakika haşlanmalı ve çözdürülmüş çorba tozuna eklenmelidir.1902.2019.02 ve 21.04GYK 1, (2b), (3b) ve 6
3Lityum iyon bataryalarda kullanılan lityum kobalt dioksit (LiCoO2)2841.90GYK 1 ve 6
4Tonapofilin (INN)2939.59
5Depaletrin, piperonil butoksit, izododekan ve HFA134a itici gaz içeren, bitlerin ve kafa derisindeki parazitlerin tedavisinde kullanılan antiparazit losyon.Ürün, karton kutu içine yerleştirilmiş 125 ml.lik plastik şişelerde satışa sunulmaktadır.

Losyon, havalandırılmış bir mekanda, alev alabilecek veya yüksek derecede ısınmış nesnelerden uzakta ve sadece bir kez olmak üzere kuru saça uygulanmalıdır.

Ürün kullanıldıktan sonra ölü bitlerin kolayca temizlenmesi için saçlar şampuanla yıkanmalıdır.

3808.9130.04 ve 38.08GYK 1 ve 6
6Malatiyon, permetrin, piperonil butoksit, izododekan ve HFA134a itici gaz içeren, bitlerin ve kafa derisindeki parazitlerin tedavisinde kullanılan antiparazit losyon. Ürün karton kutu içerisindeki 125 ml.lik plastik şişelerde perakende satışa sunulmaktadır. Losyon, havalandırılmış bir mekanda, alev alabilecek veya yüksek derecede ısınmış nesnelerden uzakta ve sadece bir kez olmak üzere kuru saça uygulanmalıdır. Ürün kullanıldıktan sonra ölü bitlerin kolayca temizlenmesi için saçlar şampuanla yıkanmalıdır.3808.9130.04 ve 38.08GYK 1 ve 6
7Sabun taşından yapılmış, hazne ve kapak ihtiva eden kalp veya kare şeklinde süs amaçlı kutular.6802.9968.02 ve 71.03GYK 1 ve 6
8Aşağıdaki bileşenlerden oluşan güvenlik giriş kapısı:-Ahşap dış panel

-Delinmeye karşı kaplama

-Çelik dış panel için montaj profili

-Çelik panel

-Uzunlamasına destek

-Uzunlamasına destek ve 3 noktalı kilit

-Mühür contası

-Omega profil destekli yapı (iskelet)

-Ahşap iç panel

-Çelik iç panel için montaj profili

-Çelik profil çerçeve

-Takılıp çıkarılabilir saçak boşluk sistemi

7308.3073.08 ve 83.03GYK 1, (2b), (3b) ve 6
9Aşağıdaki bileşenlerden oluşan güvenlik giriş kapısı:-Çelik dış panel

-Delinmeye karşı kaplama

-Çelik dış panel için montaj profili

-Çelik panel

-Uzunlamasına destek

-Uzunlamasına destek ve 3 noktalı kilit

-Mühür contası

-Omega profil destekli yapı (iskelet)

-Ahşap iç panel

-Çelik iç panel için montaj profili

-Çelik profil çerçeve

-Takılıp çıkarılabilir saçak boşluk sistemi

7308.3073.08 ve 83.03GYK 1 ve 6
10Tek fazlı, endüstriyel senkronize elektrik motoru içeren santrifüjlü meyve sebze suyu sıkacağı. Eşya, basma tipi açma/kapama düğmeli paslanmaz çelik motor, paslanmaz çelik hazne, plastik halka, paslanmaz çelik sepet; besleme tüpü ile boşaltma ve çıkarma ağızları içeren plastik bir kapak, paslanmaz çelik rende diski ve plastik bir atık haznesi içerir. Cihaz ticari amaçlıdır (Bar, restoran, kantin, klinik vb. yerlerde kullanılır) ve aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:-Motor hızı: 3.000 rpm

-Motor gücü: 700W

-Yoğunluk: 7 Amp

-Elektrik bağlantısı: 230V/50Hz

-Kapasite: saatte 100-120 kg sebze/meyve

-Atık hazne kapasitesi: yaklaşık 6 litre

-Ağırlık: yaklaşık 11 kg

-Boyutlar: 505x235x420 mm

8435.10GYK 1 ve 6
11Üç fazlı elektrik motoru içeren sürekli dilimleme, küp şeklinde kesme, kıyma, rendeleme, parmak patates (French fries)  şeklinde veya jülyen şekilde doğrama amaçlı kullanılan sebze hazırlama makinesi. Eşya bir motor birimi, iki adet ağzı ve itme aparatı bulunan bir besleme başlığı, basma tipi açma/kapama düğmesi olan bir kontrol paneli ihtiva etmektedir. Eşya aynı zamanda 3 mm (1/8 inç) dilimleme diski ve 3 mm (1/8 inç) orta boy rendeleme aparatı içermektedir. Cihaz ticari amaçlı kullanılmaktadır ve aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:-Motor hızı: 375 rpm

-Motor gücü: 600 W

-Elektrik bağlantısı: 400V/50 Hz

-3 saat veya daha az zamanda 1200 servis hazırlama

-Ağırlık: yaklaşık 15 kg

-Boyutlar: 745x610x310 mm

8438.60GYK 1 ve 6
12Sıvı veya yarı sıvı gıda karışımları hazırlama amaçlı üç fazlı elektrik motoru içeren emülsifiye edici ve karıştırıcı cihaz. Eşya paslanmaz çelik motor, paslanmaz çelikten mamul, kulplu silindirik tencere şeklinde bir kap, kabı ve kapağı sıyırmaya yarayan bir aparatla donatılmış kapak, paslanmaz çelikten kesici bıçak, basma tipi açma/kapama düğmesi ve hız seçicisi olan bir kontrol paneli içermektedir.Cihaz ticari amaçlı kullanılmaktadır (Hastane, restoran, tıbbi ve kimya laboratuvarları vb.nde) ve aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:

-Motor hızı: 1,500/3,000 rpm

-Motor gücü: 950/1,300 W

-Elektrik bağlantısı: 230-400V/50Hz

-Kase kapasitesi: yaklaşık 6.6 litre

-Ağırlık: yaklaşık 26 kg.

-Boyutlar: 520x280x340 mm

8438.80GYK 1 ve 6
13Kombine gazlı-elektrikli oda ısıtıcısı8516.2973.21 ve 85.16GYK 1 ve 6
14Bir arabanın tüm parçalarını içeren demonte araba montaj setleri.(*) Araç tanım numarasının sabitlenmesi, fren sisteminin yüklenmesi ve havanın geçirilmesi, direksiyon sisteminin yüklenmesi ve soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin yüklenmesi, farların ayarlanması, tekerleklerin ve frenlerin ayarları gibi işlemler, arabanın bütün parçalarının birleştirilmesi sonrasında yapılır. Bu durum GYK 2(a)’nın uygulanamayacağını göstermez.87.03GYK 2(a)(*)GYK 1 ve 2(a)
15Motosiklet parçaları seti:-Kontrol paneli

-124,1 cm³ benzinli motor

-Çerçeve gövde

-Yakıt tankı

-Kemer teli

-Oturak

-Gidon tutma borusu

-Ön far

-Ön tampon

-Çatal üst köprü

-Marş motoru

-Ön çatal Sağ/sol

-Egzoz susturucu

-Arka minder

87.11GYK 2(a)GYK 1 ve 2(a)
16Motosiklet parçaları seti:-Kontrol paneli

-Çerçeve gövde

-Yakıt tankı

-Kemer teli

-Oturak

-Gidon tutma borusu

-Ön far

-Ön tampon

-Çatal üst köprü

-Marş motoru

-Ön çatal Sağ/sol

-Egzost susturucu

-Arka minder

-Batarya

-Zincir

-Yan kaplama

-Motor başlatma kolu, vites değiştirme pedalı ve fren pedalı

Bu setin bileşenleri kendine uygun pozisyonlarda sınıflandırılır.GYK 2(a)GYK 1
172.1 Ses sistemli, amfi, stereo hoparlör ve subwoofer içeren oyun ve multimedya koltuğu.9401.6185.18 ve 94.01GYK 1 ve 6

 

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 49. DÖNEM KARARLARI
 NO ÜRÜN TANIMI SINIFLANDIRMADİKKATE ALINAN AS KODLARISINIFLANDIRMA GEREKÇESİ
1Fare altlığıMamul olduğu malzemeye göre sınıflandırılacaktır.84.73
2Macun formunda olup, 75 gr.lık kaplarda perakende satışa sunulan, %48 bal, %52 tahin karışımından oluşan helva (şeker mamulü).1704.9017.04, 19.01 ve 20.08GYK 1 ve 6
3Belirli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki “Belirli INN ürünlerinin sınıflandırılması” listesine bakınız.)29, 30 ve 39 uncu Fasıllar
4Belirli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki 104 no.lu INN listesine bakınız.)17, 28, 29, 30 ve 39 uncu Fasıllar
5Belirli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki 105 no.lu INN listesine bakınız.)28, 29, 30, 35 ve 39 uncu Fasıllar
6  Lunacalcipol (102 no.lu INN listesi)2930.90
7  Orlistat (INN)2932.20
8  Narlaprevir (102 no.lu  INN listesi)2933.99
9  Ulimorelin (103 no.lu INN Listesi)2934.99
10  Pegdinetanib (103 no.lu INN Listesi)3002.10
11Bitki özleri, (187,5 mg
kediotu kökünün (5,3-6,6:1) kurutulmuş etanolik özü, 45,0 mg kurutulmuş şerbetçi otu kozalağının (5,5-6,5:1) sulu özü), 67,5 mg maltodekstroz, renklendiriciler ve yardımcı maddeler içeren hap şeklinde müstahzar. Etiketine göre ürün, günde 2 ila 4 tablet olmak üzere ajitasyona karşı veya günde bir tablet uyku bozukluklarına karşı tavsiye edilmektedir. Ürün 60 tabletlik kutularda perakende satışa sunulmaktadır.
3004.9021.06 ve 30.04GYK 1 ve 6
12Sivrisinek tülü: (55 mg/m²) deltametrin formunda bir tür insektisit (böcek ilacı) emdirilmiş veya bu madde ile kaplanmış olan muhtelif şekil ve ebatta  (100%) polyester multifilamentlerden oluşan, çözgü-atkı şeklinde dokunmuş hazır eşya.6304.9138.08 ve 63.04GYK 1, 3(b) ve 6
131-      1- Tek gövde içinde bir ısı değiştiricisi ve motorlu fanı bulunan, tavana asılmak üzere dizayn edilmiş bir iç ünite ve2-      2- Tek gövde içinde soğutucu tipi kompresörü ve motorlu fan ile mücehhez kondansatörü bulunan bir dış üniteden oluşan split sistem klima cihazı.

Her iki ünite birbirine elektrik kabloları ve bakır boru ile bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.

8415.10GYK 1 ve 6
14Tablet, kapsül veya transdermal sistemlerin özel hazırlanmış bir çözünme ortamında ve önceden belirlenmiş zaman kısıtı ve işlem parametreleri altında çözündürülmesinde kullanılan; ABD Pharmacopeia’de belirlenmiş olan, 1- (sepet), 2-(raket), 5-(disk üzeri raket) ve 6-(silindir) no.lu USP metotları ile uyumlu 7 adet karıştırma ünitesi bulunan çözünme banyosu. Eşya aynı zamanda çözünme solüsyonunu önceden ayarlanmış ısıya getirmek üzere bir elektrikli ısıtma bobini içermektedir. Dahili bir kontrol paneli ile çözünme banyosunun söz konusu çözünme veya ilaç salınımı testinin gerektirdiği, ısı (20-60  ̊C), karıştırıcıların hızı (30-250 rpm), test yöntemi, tablet miktarı, örnekleme zamanı gibi işleme koşulları ayarlanabilmektedir. Çözünme banyosu, herhangi bir analizde kullanılmadığı durumda, bir bilgi işlem makinesine veya çözünme ortamındaki serbest aktif madde miktarını belirlemek için spektrofotometre gibi bir cihaza bağlanabilmektedir.8419.8984.19 ve 84.79GYK 1 ve 6
15“Tablet bilgisayar” olarak pazarlanan, yalnızca WI-FI ve Bluetooth bağlantısı özellikleri bulunan belli makineler.8471.30GYK 1 (16. Bölümün 3 no.lu notu, 84. Faslın 5(A) notu) ve 6
16(i) Entegre devre şeklindeki bir flaş belleğin (FLASH E2 PROM.), (ii) entegre devre şeklindeki bir mikroişlemcinin, (iii) pasif elemanların içine monte edilmiş, iletken bakır izlerle ve ana bilgisayar ara yüzlerine bağlantı için bir bağlantı yastığı ile donatılmış bir BT (Bismaleimide-Triazineresin) yüzeyden (baskılı devre kartı) oluşan, 2 GB’a kadar saklama kapasiteli, “Mini” veya “Mikro” katı-hal, uçucu olmayan bellek cihazları (flaş bellek, flaş elektronik hafıza kartları olarak bilinir).Bu cihazların boyutları 21.5 mmx20 mmx1.4 mm (“mini”) veya 15 mm x 11 mmx1.0 mm (“mikro”) ‘dir. Veriler, cihazın üzerine yazılır ve cihazın yazıcılar, cep telefonları, ses kayıt cihazları, dijital kameralar, veri toplama terminalleri ve video oyun konsolları gibi belirli bir alete takılması yoluyla okunur. Cihaza kayıtlı veriler aynı zamanda otomatik veri işleme makinelerine taşınabilir. Bu kartlar, bağlandıkları cihazın gücünden yararlanarak çalışır, pil gerektirmez.

 

8523.51GYK 1 (85. Faslın 4(a) notu) ve 6
17Bir sürücü kabini bulunan içecek dağıtmak için tasarlanmış, dört zamanlı, tek silindirli, sıkıştırma ateşlemeli 395 cm³ silindir motor tahrikli üç tekerlekli taşıt. Taşıtın 500 kg. taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Ön tekerlek gidon ile yönlendirilir. Taşıt, bir diferansiyel, 4 ileri bir geri dişlisi bulunan vites kutusu, transmisyon mili ve kampana fren içerir. Ön tekerlek süspansiyonu amortisör ve spiral yaylardan; arka tekerleklerin süspansiyonu ise iki teleskopik amortisör ile desteklenmiş yaprak yaylardan oluşur.8704.2187.04 ve 87.11GYK 1 ve 6
18Dört zamanlı, tek silindirli, kıvılcım ateşlemeli 175 cm³ silindir motor tahrikli, kargo kutusu bulunan üç tekerlekli taşıt. Taşıtın uzunluğu 2900 mm, genişliği 1050 mm ve yüksekliği 1250 mm’dir. Kargo kutusunun ölçüleri ise (Y x G x U) 1250 x 1000 x 280 mm’dir. Taşıtın net ağırlığı 260 kg’dır ve 230 kg yük kapasitesi vardır. Ön tekerlek gidon ile yönlendirilir. Taşıt, bir diferansiyel, 4 ileri bir geri dişlisi bulunan vites kutusu, transmisyon mili ve kampana fren içerir. Frenler gidon ve pedal tarafından çalıştırılır. Ön tekerlek silindir; arka tekerlekler yaprak-yay süspansiyonludur.8704.3187.04 ve 87.11GYK 1 ve 6
19Motorlu taşıtlara mahsus sürücü kabini ile içecek dağıtımı amaçlı bir karoseri ile donatılmış üç tekerlekli taşıt. Taşıtın dört zamanlı, tek silindirli, kıvılcım ateşlemeli, 249 ml hacimli motoru bulunmaktadır. Taşıt, 3380 mm uzunluğunda, 1435 mm genişliğinde ve 1545 mm yüksekliğinde olup; kargo kutusu (U x G x Y) boyutları ise 1.530 x 1.412 x 300 mm’dir. Direksiyonla yönlendiriliren taşıtın, elektrikli marşı, bir diferansiyeli, 4 ileri bir geri dişlisi bulunan vites kutusu mevcuttur.8704.3187.04 ve 87.11GYK 1 ve 6
20Demonte halde birlikte sunulan, aşağıdaki birbirinden ayrı temel bileşenlerden oluşan tüm vücut için kriyoterapi odası;1)      Bir kapı vasıtası ile birbiriyle bağlantılı, bir ön soğutma odası (- 60  ̊C) ve bir terapi odasından oluşan  (yaklaşık olarak -110  ̊C) kriyoterapi odası. Söz konusu oda yalıtım elemanlarından oluşmaktadır. Odanın dıştan dışa boyutları, 2400 mm (G) x 4200 mm (U) x 2550 mm (Y)’dir. Ön soğutma odasının ölçüleri; 1600 mm (G) x 2250 mm (Y) x 1760 mm (D) ve Terapi odasının ölçüleri; 2100 mm (G) x 2250 mm (Y) x 1700 mm (D)’dir. hem ön soğutma hem de terapi odaları suya dayanıklı özel bir halıyla kaplıdır. Odalarda ayrıca giriş kapıları, pencereler, aydınlatmalar, hoparlörler, başınç ayar elemanları ve evaporatörler bulunmaktadır. Evaporatörlerin hava sirkülasyonu sağlayan üç dahili fanı bulunmakta olup, evaporatörler defrost-ısıtma cihazına entegre edilmiştir. Terapi odasında ayrıca bir mikrofon ve video izleme sistemi bulunmaktadır.

2)      Soğutucu makine

Soğutucu, kapalı kasa içinde 3 seviyeli kaskad sistemi ve hava soğutma özelliği ile donatılmıştır. Cihaz, evaporatörle birlikte kriyoterapi odasının içinde ayrı bir odaya yerleştirilmiştir ve ortamı -110  ̊C ‘ye kadar soğutabilmektedir. Cihazın boyutları 1600 mm (G) x 1700 mm (Y) x 800 mm (D)’dir.

3)      Anahtarlama kabini

Anahtarlama kabini bir bütün olarak tüm vücut kriyoterapi odasının faaliyet için gerekli olan elektrik anahtarlama sistemini oluşturmaktadır. Söz konusu kabin yukarıda anlatılan soğutucu cihaz ile aynı odaya yerleştirilir. Kabinin ölçüleri 1000 mm (G) x 2000 mm (Y) x 500 mm (D)’dir.

4)      Kontrol masası

Kontrol masası, nano-sunucuları bulunan bir endüstriyel PC, bir adet 15” TFT dokunmatik ekran, kapalı devre telefon, iki hoparlör, bir mikrofon, bir CD çalar ve bir acil durdurma anahtarı içerir. Tüm bu bileşenler aynı kasa içindedir. Dokunmatik ekranın üzerinde tüm fonksiyonları, uyarlamaları ve makine değerlerini kontrol edebilen bir operatör bulunur. 600 mm (G) X 980 mm (Y) x 400 mm (D) boyutlarındaki masa, kriyoterapi odasına yerleştirilmektedir.

 

5)      Kondansatör

 

Kondansatör; üç fazlı motoru olan bir vantilatör ile mücehhez bir ısı değiştiricisi içerir. Kondansatör kriyoterapi odasının dışına yerleştirilir ve oda içindeki düşük ısıyı sağlamaya yarar.

Yukarıda sayılan bileşenlerin tümü, içinde soğutucunun dolaşacağı bakır borular ve elektrik kablolarıyla birbirine bağlanır.

9018.9084.18 ve 90.18GYK 1 (90. Faslın 3 no.lu notu ile 16. Bölümün 4 no.lu notu) ve 6.

 

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 50. DÖNEM KARARLARI
 NO ÜRÜN TANIMI SINIFLANDIRMADİKKATE ALINAN AS KODLARISINIFLANDIRMA GEREKÇESİ
1Köpekler için, aşağıdaki kompozisyonu içeren kimyasal madde emdirilmiş tasma:flumethrin (0.225 g), propoxur (1 g), titanyum dioksit (E171) (0.0061 g), sarı demir oksit (E172) (0.0099 g), di-n-butyladipate, diethylhexylftalat, epokside edilmiş soya yağı ve sitrik asit.

Tasma (kimyasal içeren), yaklaşık olarak 48 cm uzunluğunda, 1,4 cm genişliğinde ve 0,2 cm kalınlığındadır. Tasmanın, bir ucu diğer uçtaki yuvanın içine kaydırılarak kapatılmak suretiyle köpeğin boynuna sabitlenecek şekilde bir tokası bulunmaktadır.

Ürün, plastik ambalajda ve karton kutuda perakende satışa sunulmaktadır.

3808.913808.99GYK 1 ve 6
2Bisikletler için üç çeşit su şişesi:1. Tıpalı ve vidalı kapağı bulunan, daire şeklinde çeşitli renklerde ve baskılı desenlerde, 600 ve 750 ml arasında kapasiteye sahip plastik şişeler. Bazı şişeler battaniye tarzında, hava geçirmeyi engelleyen ve içindeki maddenin sıcaklığını iki buçuk saate kadar koruyabilen çift katlı folyoyla sarılıdır. Bazı şişeler ise kavramayı kolaylaştıran konkav bir şekle sahiptir.

Söz konusu şişeler, bisikletlerdeki şişe koyma yerlerine konulmak üzere tasarlanmıştır.

2. Çift bölmeli, ana bölmesi 1,100 ml ve temizleme ya da dondurma maksadıyla ayrılabilen içteki küçük bölmesi 470 ml kapasiteye sahip olan, vidalı kapaklı, esnek tüplerle ya da pipetle donatılmış, bisikletlerdeki aero çubuklarının bulunduğu sınırlı alanlarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış, plastikten mamul içecek şişeleri.

3. Üçgen prizma şeklinde, 1,200 ml sıvı kapasitesine sahip, vidalı kapakla, esnek tüplerle ya da pipetle donatılmış, alt boru ve bisiklet selesine monte edilmek üzere tasarlanmış plastik eşya. eşyayı bisiklete monte etmek için ilâveten montaj kiti gereklidir.

3924.9039.23, 39.24 ve 39.26GYK 1 ve 6. 
3Çeşitli şekillerde hazırlanmış ve cilalalanmış, inşaat sektöründe iç ve dış kaplama amacıyla kullanılan, üzerine izolasyon malzemesinin yerleştirilebileceği, ana yapıya sabitlenmiş dikey ya da yatay metal profillere korozyona dayanıklı özel metal klipslerle tutturulmuş terakota (pişmiş topraktan yapılmış) kaplama malzemesi.6907.9069.04 ve 69.07GYK 1 ve 6.
4Isı ve/veya ses yalıtımı amacıyla kullanılan, cam elyafından (cam yününden) yapılmış, rulolar hâlinde bulunan ürün.6250 – 10000 mm uzunluğunda, 1200 mm genişliğinde ve 50 mm kalınlığında olan ürün, sentetik liflerle karışık, birbirine paralel olmayan (rastgele konumlanmış) cam liflerinden oluşmuştur. Temel ipliği (elyaf), teknolojik süreçlerle üretilmiş malzemelerden ürüne zarar vermeksizin ayırmak imkânsızdır.7019.397019.31 ve                     7019.39 GYK 1 ve 6.
5Her iki ucu da açık, silindir şeklinde olan, çelikten,  yanında tutacağı bulunan ve delikli metal plaka ile iki dahili hazneye bölünmüş, mangal kömürü tutuşturmaya yarayan boru. Silindir 275 mm yüksekliğinde ve 170 mm çapındadır. Alt hazne hava akımını sağlamak için delinmiştir. Üst hazneye kömür konurken, alt hazneye kağıt doldurulmaktadır. Mangal kömürü tutuşturucu, bir mangalın veya barbekünün üzerine yerleştirilir ve kağıt tutuşturulur. Ürünün tasarımı, mangal kömürü bir mangal veya barbeküye yayılmaya hazır hale gelene kadar korlaşmayı sağlayıcı ve mangal kömürünün yanmasını hızlandırıcı bir baca etkisi yaratır.7321.8973.21 ve                        73.26 GYK 1 ve 6.
6Montaj esnasında esnekliği sağlarken çelik iğnenin düşmesini önleyen tutucu aparat ve çelik iğneden oluşan, montaj sürecinde birbirine bağlı bulunan iki adet simetrik, kavisli unsurdan oluşan bağlantı parçası. Parça sıcak damga yöntemiyle, toz spreyle boyanmıştır ve bir kaldırma aparatında (kirişlerde, tırnaklı kaldıraçlarda ve kumaş askılarında) kaldırma aksamı (askı ucu, çengeller, ana bağlantılar, vs.) oluşturmak üzere tasarlanmıştır.7326.90 73.26 ve   83.08GYK 1 ve 6.
7Sebze ve meyveler için elde kullanılan kabuk soyma aletlerinin ve rendelerin belli çeşitleri.8205.51 GYK 1 ve 6.
8Dizel motorlu ve 4 avara demirli 6 tekerlekli şasiden meydana gelen kendinden tahrikli makine (mobil vinç). Şasi, 360° dönebilen platformu desteklemekte olup; platforma kaldırma sistemi ve kanca bloğu bulunan 36 m uzunluğunda hidrolik, teleskopik (iç içe geçen) bir bum ile hem vinç hem de sürüş kontrollerini kapsayan, sürücü ve operatör kabini bulunan teleskopik kol monte edilmiştir. Sürüş sırasında kabin şasinin önünde yer alır ve mekanik olarak kilitlenir. Kaldırma operasyonu esnasında, teleskopik kol, sürücü kabinini operatörün maksimum göz hizası olan 7,8 m yüksekliğe kadar kaldırabilir. Vincin maksimum kapasitesi 45 t, maksimum kaldırma yüksekliği 48 m dir ve vinç maksimum 39 m lik yarıçapta çalışabilmektedir.8426.41GYK 1 ve 6.
9Özellikle dokunmatik ekranı ile kullanılmak üzere tasarlanmış, Wi-Fi ağına, mobil ağlara bağlanabilen veya Bluetooth bağlantısı  kurabilen tablet bilgisayar.Makinenin temel özellikleri şunlardır:

-Boyut…190x120x12 mm

-Ağırlık…0,4 kg

 

-Ekran:

Boyut(köşegen)…18 cm

Çözünürlük…..1024x 600

Teknoloji….…TFT LCD (C-Tipi   PLS)

 

-Giriş teknolojisi.……….

Kapasitif çoklu

dokunmatik

 

-Merkezi işlem birimi (CPU):

Model….…….Cortex A8

Mimari………………..ARM

Frekans (GHz).……. 1,0

Çekirdek  ……………1

-Bellek:

Tür ………………SSD

Kapasite………16/32 GB

Artırılabilir bellek  Micro SD RAM…….0,512 GB

 

-Bağlantı:

Wi-Fi

………………..802.11a/b/g/n

Bluetooth® …………….3.0

Hücresel…………..GSM /GPRS/EDGE, HSUPA/HSDPA/CDMA

GPS………GPS destekli

 

-Kamera………………Ön (1.3MP) ve arka (3 MP)

8471.3084.71 ve 85.17GYK 1 (16.Bölüm 3 no.lu notu ve 84. Faslın 5(A) notu) ve 6. 
10Tek bir gövde içinde kontrol devresi, giriş yuvaları ve bir yere monte etmek için ayar kumandası olan ve deniz ortamında kullanılmaya uygun olduğu belgelendirilmiş, TFT-AMLCD aktif-matris 23.1 inç (58,67 cm) renkli monitör. 

Monitör aşağıdaki unsurları ve özellikleri içermektedir:

 

Çözünürlük:

1600 x 1200 piksel, piksel aralığı 0.294 x 0.294 mm, 16.7 milyon renge kadar;

 

Parlaklık: 400 cd/m2;

 

Kontrast oranı: 600:1;

 

Görüntülenebilir açı: ±85° (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ);

 

Tepki süresi:

12 ms (Siyah-Beyaz-Siyah) veya 8 ms (Griden griye)

 

Desteklenen görüntüler:

VGA (Video Grafik Dizisi), SVGA (Süper VGA), XGA (Genişletilmiş Grafik Düzeni), SXGA (Süper XGA), UXGA (Ultra XGA), WUXGA (Geniş UXGA);

 

Desteklenen video standartları:

Aralıklı NTSC ve PAL/SECAM video, bileşik video;

Yüzey kapasitif dokunmaya duyarlı ekran;

 

Sinyal giriş/çıkış yuvaları:

DVI-I (Dijital Görüntü Arayüzü- hem analog hem de dijital sinyaller için), Sinyal IN, RGB Sinyal IN (HD D-SUB), RGB Sinyal OUT (HD D-SUB),  Multifonksiyon (D-SUB), USB I/O Type B Konektör);

 

Güç Terminalleri: AC Power IN (Standart IEC (Uluslar arası Elektroteknik Komisyonu) girişi), DC Power IN (D-SUB Konektör), AC Power OUT (Standart IEC çıkışı);

 

Ön kısımdaki kontrol düğmeleri:

Güç, parlaklık, kısayol tuşları (sol/sağ – basma tuşları), Mod durumuna göre Kırmızı/Turuncu/Yeşil yanan LED (ışık yayan diyot) halka göstergesi

 

8528.518528.51 ve          8528.59 GYK 1 ve 6. 
11Tek bir gövde içinde kontrol devreleri, iki USB aşağı akış konektörü, bir USB yukarı akış konektörü, bir DVI-D (sadece dijital sinyaller için) konektörü, bir VGA konektörü, ön panel kontrolleri (Menü, -/Auto, +/İnput, güç düğmeleri) içeren TFT-LCD aktif-matris 19 inç (48,3 cm) renkli monitör. 

Monitör aşağıdaki temel özelliklere sahiptir:

 

-Çözünürlük (maksimum):

1280 x 1024 (60Hz) piksel (analog ve dijital giriş),

 

-Piksel aralığı 0,294 mm;

 

-Parlaklık: 250 cd/m2;

 

-Kontrast oranı: 1000:1;

 

-Yatay frekans: 24-83 KHz;

 

-Dikey yenileme oranı: 50-75 Hz.

8528.518528.51 ve                                  8528.59 GYK 1 ve 6. 
12Tek bir gövde içinde kontrol devreleri, bir USB yukarı akış konektörü, dört USB aşağı akış konektörü, iki DVI-I (hem dijital hem analog sinyaller için) konektörü, ön panel kontrolleri (Menü, -/Auto, +/İnput, güç düğmeleri) içeren TFT-LCD aktif-matris 20,1 inç (51 cm) renkli monitör. 

Monitör aşağıdaki temel özelliklere sahiptir:

 

-Çözünürlük (maksimum): 1600 x 1200 (75Hz) piksel (analog ve dijital giriş),

 

-Piksel aralığı:  0,258 mm

 

-Parlaklık:        300 cd/m2

 

-Kontrast oranı:    1000:1

 

-Yatay frekans: 30-94 KHz

 

-Dikey yenileme oranı: 48-85 Hz.

 

8528.518528.51 ve                                       8528.59GYK 1 ve 6. 
132 IGBT çipi, transistörler kapatıldığında ters akımdan meydana gelebilecek hasarı önleyebilmek için transistörlere anti-paralel bağlanmış 2 diyot ve birkaç elektrot içeren IGBT (insulated gate bipolar transistor) cihazı (48 mm x 94 mm x 29 mm).Bu elementler alüminyum kablolarla birbirine bağlanır ve izolasyonu sağlamak için silikon jel ile doldurulmuş plastik bir gövde içerisinde birleştirilir.

Ürünün

fonksiyonları şunlardır: amplifikasyon, salınım, frekans dönüşümü ve elektrik akımı anahtarlama.

Ürün, üzerinden geçen yüksek akıma dayanaklıdır ve yüksek güçlü uygulamalarda akımı ve voltajı düzenleyebilir.

Voltaj seviyesi 1200 V ve akım seviyesi 150 A’dır.

Söz konusu ürün, örneğin; kaldıraçlar, asansörler, elektrikli demiryolları, elektrikli araçlar, UPS (kesintisiz güç kaynağı), robotlara ilişkin uygulamalar ve güneş/rüzgar enerjili jeneratörler gibi değişik alanlarda kullanılabilir.

 

8541.2985.04, 85.35  ve 85.41GYK 1 (85. Faslın 8 no.lu notu) ve 6 
14Rayların elektrik kaynaklarını yapmak üzere hem karayolunda hem demiryolunda gidebilecek şekilde tasarlanmış, kendiliğinden çalışan araç. Söz konusu araç:-dayanıklı boylamasına raylar ve dört adet boru şeklinde ara bağlantı ile çelikten şasi üzerine kurulmuştur;

 

-her biri iki adet havalı lastikle uyumlu iki adet çekiş aksı, içeri çekilebilir bujiler ile diferansiyel dişlileri, dizel motor;  kardan şaftla motordan akslara hidrostatik otomatik transmisyon ve üç adet fren sistemiyle donatılmıştır;

 

– havalı lastikleri, aracı demiryolu tekerlerine bağlantılı hat boyunca mevcut izler aracılığıyla demiryolu ekseninin sınırlarında maksimum 47 km/s hızla döndürmek ya da yol üzerinde döndürmek (maksimum 32 km/s hızla) ya da hatta girme veya çıkma amacıyla kullanılır;

 

– kumandalı sürüş kabinine, elektrikli kaynak işlemleri için döner kuleye monte edilmiş duble buma bağlı kaynak başlığı ve jeneratöre sahiptir.

 

8705.9086.04 ve  87.05GYK 1                            (17. Bölümün                          4(a) notu) ve 6. 

 

 

15Seyahat boyunca kayak malzemeleri, kamp ekipmanı, bagaj gibi kişisel eşyaların depolanması ve korunması için kullanılan port bagaj (Boyutlar: 226 cm (uzunluk) x 55 cm (genişlik) x 37 cm (yükseklik); ağırlık: 12 kg; hacim: 290 lt; yük kapasitesi: 50 kg). Port bagajla birlikte teslim edilen özel bir donanım sayesinde motorlu aracın dış tavanına monte edilmek için tasarlanmıştır. Port bagaj; her ikisi de tek tarafta birbirine tutturulmuş kalıp plastikten olan aerodinamik tasarıma sahip bir kapak ve bir hazneden oluşmaktadır. Port bagaja erişimi sınırlandırmak için entegre bir kilidi bulunmaktadır. 8708.9942.02 ve               87.08 GYK 1 ve 6.
16Seyahat boyunca kamp ekipmanı, bagaj gibi kişisel eşyaların depolanması ve korunması için kullanılan katlanabilir port bagaj (Boyutlar: 110 cm (uzunluk) x 80 cm (genişlik) x 40 cm (yükseklik); ağırlık: 7 kg; hacim: 280 lt; yük kapasitesi: 50 kg). Port bagajla birlikte teslim edilen özel bir donanım sayesinde motorlu aracın dış tavanına monte edilmek için tasarlanmıştır. Port bagaj kalıp plastik zemin ve kaynaklı dikişle tutturulmuş su geçirmez tekstil maddesinden mamul dış yüzeyden oluşmaktadır. Söz konusu port bagaj, entegre bir kilit ve eşya yerleştirme kolaylığı sağlamak amacıyla hemen hemen taban boyunca devam eden uzunca bir fermuarla donatılmıştır.  Port bagaj katlanabilir ve teslim sırasında verilen taşıma askısıyla beraber hurca koyulabilir. 8708.99 42.02 ve          87.08 GYK 1 ve 6.
17X-ray cihazından ayrı olarak sunulan ve hastaların muayenesi için X-ray cihazının içine monte edilmek üzere tasarlanmış fotoğraf kamerası. Kameranın üç temel bileşeni bulunmaktadır: fluorografik (X-ray) ekranı olan tüp, objektif lens tertibatı ve şerit sürücü mekanizması. Hastanın organlarına ait X-ray görüntüsü floresan ekranda gösterilir ve fotoğraf filmine kaydedilir. 9006.30 90.06 ve  90.22GYK 1 (90. Faslın 3 no.lu notu) ve 6 
18Alüminyum, magnezyum ve titanyum (AMT) alaşımından yapılmış, üzerine dijital fotoğraf veya video kamerasının oturtulabileceği üçayaklı kamera sehpası (tripod). Tripodu 3600 döndürmekte kullanılan iki adet tutacağı mevcuttur.Tripod, üzerine bu tarz cihazları monte etmek, yüksekliği ayarlamak ve kamerayı sabit tutmak için gereken tüm aksesuara ve bağlantı elemanına sahiptir.

 

9006.9176.16, 85.29 ve 90.06GYK 1 (90. Faslın                                                     2(b) notu) ve 6. 

 

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 51. DÖNEM KARARLARI
 NO ÜRÜN TANIMI SINIFLANDIRMADİKKATE ALINAN AS KODLARISINIFLANDIRMA GEREKÇESİ
1Ağırlıkça %81.8 az yağlı veya yağsız süt, %7.7 kolza yağı, %7.7 ayçiçeği çekirdeği yağı, %1.2 tuz, %1 süt (peynir altı suyu) proteini, %0.25 yulaf yağı, %0.2 peynir mayası, %0.1 asitleştirici kültür, %0.05 renklendirici madde (beta-karoten) ve 3.3 μg vitamin D içeren ve az yağlı veya yağsız sütün bitkisel yağlarla karıştırılması ve bakteri kültürü ve enzimi ile işlem görmesi, pıhtılaşma, kazeinin ayrışması, ısıtma, basınçlama, şekillendirme, kesme ve tuzlama işlemleri yoluyla elde edilen gıda müstahzarı. Söz konusu ürün, tüketilmeden önce 7 ila 10 haftalık bir süre içerisinde olgunlaştırılmalıdır. Bu ürün peynir ikamesi olarak kullanılmaktadır.1901.9004.06,19.01 ve 21.06GYK 1 ve 6
2Karton kutuda beraber perakende satışa sunulan, seramikten mamul süslenmiş fincan ve fincan tabağı, ve 200 g hazır kahve içeren cam kavanoz.Ayrı ayrı sınıflandırma;Hazır kahve: 2101.11

Fincan ve fincan tabağı: 69.12

 

GYK 3(b) GYK 1 ve 6

 

GYK 1

3Belirli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki 106 no.lu INN listesine bakınız.)28, 29 ve 30, 35 ve 39 uncu Fasıllar
4Belirli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki 107 no.lu INN listesine bakınız.)28, 29 ve 30, 35 ve 39 uncu Fasıllar
5Belirli INN ürünleri [Bu belgenin sonundaki 105 no.lu INN listesine bakınız.]29 uncu Fasıl
6İsimlerinde “morelin” ifadesi yer alan INN ürünlerinin yeniden sınıflandırılması (Bu belgenin sonundaki “İsimlerinde “morelin” ifadesi yer alan INN ürünlerinin sınıflandırılmasının revizyonu” listesine bakınız.)29 uncu Fasıl
7Daha önce kimyasal yapılarına göre sınıflandırılmış olan, isimlerinde “limus” ifadesi yer alan INN ürünlerinin yeniden sınıflandırılması (Bu belgenin sonundaki “İsimlerinde “limus” ifadesi yer alan INN ürünlerinin sınıflandırılmasının revizyonu” listesine bakınız.)29 uncu Fasıl
890 adet kapsül içeren plastik kutuda perakende satışa sunulan orlistat (INN) müstahzarı (her bir kapsül 120 mg orlistat içermektedir). Her bir kapsül orlistat dışında jelatin, indigo karmin (E132) ve titanyum dioksit (E171) içermektedir. Kapsülün dış kısmı yardımcı madde olarak şunları içermektedir: mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, povidon, sodyum loril sülfat ve talk.Bu müstahzar, doktor gözetimindeki düşük kalorili diyetle birlikte uygulanmalıdır. Bu ürün, kilo kaybetmek için uzun vadede etkili bir araç olarak önerilmektedir. Klinik çalışmalarından elde edilen veriler orlistatın kilo vermeye az da olsa yardımcı olduğunu göstermektedir. Söz konusu müstahzar ayrıca, tedavi edilmediğinde hipertansiyon ve diyabet gibi başka hastalıklara sebep olabilen yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol, yüksek kan şekeri gibi risk faktörlerini iyileştirmeye de yardımcı olmaktadır.3004.9021.06 ve 30.04GYK 1 ve 6
9Ayrı elemanlı sistemle (split-sistem) mücehhez klima cihazı aşağıda sayılanlardan oluşmaktadır:-Tek gövdeli bir ısı değiştirici tertibat ve motorlu fan içeren  (evaporatör) sabit türden dahili ünite. Bu ünite zemin üzerine konulmak için tasarlanmıştır, fakat genellikle sıkıca sabitlenmemekte ya da bulunduğu yerdeki betona oturtulmamaktadır.

-Tek gövde soğutma tipi kompresör, ısı değiştirici tertibat (kondensör) ve motorlu fan içeren harici ünite. Bu ünite, zemine veya çelik çubuklara monte etmek veya sabitleştirmek üzere tasarlanmıştır.

Her iki ünite de elektrik kabloları ve soğutucunun geçtiği borularla birbirine bağlanmak üzere tasarlanmıştır.

8415.828415.10 ve 8415.82GYK 1 ve 6
10İki adet motorlu fan, bir evaporatör, bir kondensör ve bir kompresör içeren (self-contained)  taşınabilir tek gövde klima cihazı. Eşya, kolay hareketi sağlamak için 4 adet küçük tekerleğin üzerine monte edilir ve kaydırma ve hareket ettirmeye mahsus iki adet gömme el tutma yeri ile mücehhezdir. Sıcak egzoz havasını bir pencere veya duvardan dışarıya vermek üzere söz konusu üniteye esnek bir egzoz hortumu takılabilir.8415.82GYK 1 ve 6
11Birlikte sunulan, ancak ayrı olarak ambalajlanan buhar türbini ve Alternatif Akım (AC) jeneratörü.Buhar türbini yüksek basınçlı sıcak buhar püskürtür ve bu buharı 200 MV çıkışlı bir devir hareketine dönüştürür. Jeneratör, buhar türbininin devir hareketinden 230 MVA çıkışlı elektrik gücü üretir.

Bu makineler elektrik gücü üreten bir tesisin zeminine monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Makinelerin pervaneleri bir araya getirilmekte, böylece makineler birbiriyle bağlantılı olarak çalışıp basınçlı buharın termal enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmektedirler.

 

8502.39Ayrı ayrı sınıflandırma (84.06 ve 85.02)GYK 1 ve 6
12AB sınıfı amplifikatör lambası, iki pre-amplifikatör lambası, iki amplifikatör lambası ve iki hoparlör ile birleştirilmiş, müzik aletlerine mahsus amplifikatör. Söz konusu eşya, elektro gitar, elektronik klavye/piyano, veya MP3 çalar gibi çeşitli kaynaklardan elektrik sinyalini alır, sinyali yükseltir ve daha sonra yükseltilmiş elektrik sinyalini hoparlörlere yönlendirerek ses üretir. Ayrıca bazı frekansları (bas, orta aralık ve tiz frekanslar) vurgulayarak ya da bu frekansların vurgusunu kaldırarak üretilen bu sesin tonunu değiştirebilir ve bu sese bazı elektronik efektler ekleyebilir.8518.228518.22, 8518.40 ve 8518.50GYK 1 ve 6 (16. Bölümün 3 no.lu notu)

 

101 NO.LU INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ
INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)INN (ORİJİNAL ADI)SINIFLANDIRMA
obetikolik asitobeticholic acid2937.29
tiyomolibdik asittiomolibdic acid2830.90
arhalofenatarhalofenate2924.29
atiratekanatiratecan2939.99
bardoksolonbardoxolone2926.90
davalintitdavalintide2937.19
elisidepsinelisidepsin2934.99
eptakog alfa pegol (aktif)eptacog alfa pegol (activated)3002.10
givinostatgivinostat2928.00
golnerminojen pradenovekgolnerminogene pradenovec3002.90
gosogliptingosogliptin2933.59
insülin degludekinsulin degludec2937.19
lagosiklovirlagociclovir2934.99
levomekuitazinlevomequitazine2934.30
moditiromisinmodithromycine2941.90
okriplazminocriplasmin3002.10
olodaterololodaterol2934.99
razupenemrazupenem2941.90
semaglutitsemaglutide2937.19
sograzepitsograzepide2933.39
tipapkinojen sovasivektipapkinogene sovacivec3002.90
torezolidtorezolid2934.99
varfollitropin alfavarfollitropin alfa2937.19

 

 

102 NO.LU INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ
INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)INN (ORİJİNAL ADI)SINIFLANDIRMA
zibrofusidik asitzibrofusidic acid2941.90
barasertibbarasertib2933.59
danoprevirdanoprevir2935.00
dilmapimoddilmapimod2933.79
dinasiklibdinaciclib2933.59
emayserfontemicerfont2933.29
guaraproloseguaraprolose1302.32
intedanibintedanib2933.79
maprakoratmapracorat2934.99
omadasayklinomadacycline2941.30
omekamtiv mekarbilomecamtiv mecarbil2933.59
plinabulinplinabulin2933.79
rintatolimodrintatolimod2934.99
sotaterseptsotatercept3002.10
tenifatekantenifatecan2939.99
varlitinibvarlitinib2934.10
zoleprodololzoleprodolol2934.99

 

103 NO.LU INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ
INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)INN (ORİJİNAL ADI)SINIFLANDIRMA
amuvatinibamuvatinib2934.99
anagliptinanagliptin2933.59
atecegatranatecegatran2933.99
atecegatran feksenetilatecegatran fexenetil2933.99
avibaktamavibactam2933.39
bavisantbavisant2934.99
bedakuilinbedaquiline2933.49
brentuksimab vedotinbrentuximab vedotin3002.10
senikrivirokcenicriviroc2933.29
kobisistatcobicistat2934.10
krizotinibcrizotinib2933.39
dekomitinibdacomitinib2933.59
dekspramipeksoldexpramipexole2934.20
drozitumabdrozitumab3002.10
dulaglutidedulaglutide2937.19
eliglustateliglustat2934.99
elpamotideelpamotide3002.20
ensituksimabensituximab3002.10
eteplirseneteplirsen2934.99
fasitibant klorürfasitibant chloride2935.00
fedovapagonfedovapagon2933.99
florbetapir (18F)florbetapir (18F)2844.40
flusiklatit (18F)fluciclatide (18F)2844.40
flusiklovin (18F)fluciclovine (18F)2844.40
flurpridaz (18F)flurpiridaz (18F)2844.40
foralumabforalumab3002.10
fosdevirinefosdevirine2933.99
ganitumabganitumab3002.10
gataparsengataparsen2934.99
gemigliptingemigliptin2933.79
iniparibiniparib2924.29
insülin tregopilinsulin tregopil2937.19
iyoflubenzamid (131I)ioflubenzamide (131I)2844.40
iyoforminolioforminol2924.29
ipraglifozinipraglifozin2934.99
itolizumabitolizumab3002.10
Iorvotuzumab mertansinIorvotuzumab mertansine3002.10
marasiklatitmaraciclatide2934.99
metformin glisinatmetformin glycinate2925.29
mibampatormibampator2935.00
navitoklaksnavitoclax2935.00
nonakog beta pegolnonacog beta pegol3002.10
obenoksazinobenoxazine2934.99
olaratumabolaratumab3002.10
olokizumabolokizumab3002.10
opikaponopicapone2934.99
orantiniborantinib2933.79
okselumaboxelumab3002.10
paliflutinepaliflutine2933.59
peginesatidepeginesatide3907.20
pegsitikespegsiticase3507.90
ponesimodponesimod2934.10
rezatomidinerezatomidine2933.29
roledumabroledumab3002.10
ruksolitinibruxolitinib2933.59
samalizumabsamalizumab3002.10
silmitasertibsilmitasertib2933.99
simenepagsimenepag2934.99
somatropin pegolsomatropin pegol2937.11
taprenepagtaprenepag2935.00
tasositinibtasocitinib2933.59
tedalinabtedalinab2933.99
tegobuvirtegobuvir2933.99
telapristonetelapristone2937.29
temanogreltemanogrel2934.99
tiprelestattiprelestat3001.90
tivantinibtivantinib2933.99
tofoglifozintofoglifozin2932.99
umifenovirumifenovir2933.99
umirolimusumirolimus2934.99
üridin triasetaturidine triacetate2934.99
vaniprevirvaniprevir2935.00
vemurafenibvemurafenib2935.00
verubulinverubulin2933.59
vidoflumidusvidoflumidus2924.29
vilanterolvilanterol2922.50
vipadenantvipadenant2934.99
vismodegibvismodegib2933.39
vorapaksarvorapaxar2934.99

 

YENİDEN SINIFLANDIRILAN INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ
INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)INN (ORJİNAL ADI)REVİZE SINIFLANDIRMA
ipamorelin (78)ipamorelin (78)2937.19
avotermin (77)avotermin (77)2934.99

 

BELİRLİ INN ÜRÜNLERİNİN LİSTESİ
INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)INN (ORJİNAL ADI)SINIFLANDIRMA
biksalomer (101)bixalomer (101)3911.90
sotrombomodulin alfa (101)sothrombomodulin alfa (101)3002.10
trombomodulin alfa (94)thrombomodulin alfa (94)3002.10
eksenatide (89)exenatide (89)2937.19
liksisenatit (99)lixisenatide (99)2937.19
amilintit (76)amilintide (76)2937.19
pramlintit (74)pramlintide (74)2937.19
seglitit (57)seglitide (57)2937.19

 

104 NO.LU INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ
INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)INN (ORİJİNAL ADI)SINIFLANDIRMA
abediterolabediterol2933.79
adomiparin sodyumadomiparin sodium3001.90
aganepagaganepag2934.99
alisertibalisertib2933.59
alvelestatalvelestat2933.79
amatuksimabamatuximab3002.10
arbaklofenarbaclofen2922.49
asfotaz alfaasfotase alfa3002.10
atinumabatinumab3002.10
atopaksaratopaxar2934.99
avagasestatavagacestat2935.00
bisegliptinbisegliptin2933.99
buriksaforburixafor2933.59
kadazolidcadazolid2934.99
karlumabcarlumab3002.10
senisertibcenisertib2933.59
krolibulincrolibulin2932.99
delamaniddelamanid2934.99
edivoksetinedivoxetine2934.99
efinakonazolefinaconazole2933.39
egaptivon pegolegaptivon pegol3907.20
elobiksibatelobixibat2934.99
elsiglutideelsiglutide2937.19
empagliflozinempagliflozin2932.19
enavatuzumabenavatuzumab3002.10
enokizumabenokizumab3002.10
erismodegiberismodegib2934.99
erteberelerteberel2932.99
etrolizumabetrolizumab3002.10
florbenazi (18F)florbenazine(18F)2844.40
forayjirimodforigerimod2933.29
fulranumabfulranumab3002.10
gaksilozgaxilose2940.00
jevokizumabgevokizumab3002.10
granotapitgranotapide2924.29
ikrukumabicrucumab3002.10
irosustatirosustat2932.20
ivakaftorivacaftor2933.49
iksazomibixazomib2931.00
lenvatiniblenvatinib2933.49
letaksabanletaxaban2933.59
letermovirletermovir2933.59
levoglikozlevoglucose1702.30
linsitiniblinsitinib2933.49
luseogliflozinluseogliflozin2934.99
lusutrombopaglusutrombopag2934.10
mavoglurantmavoglurant2933.99
merisitabinmericitabine2934.99
mogamulizumabmogamulizumab3002.10
namilumabnamilumab3002.10
naronapridenaronapride2933.39
onartuzumabonartuzumab3002.10
ordopidinordopidine2933.39
orteronelorteronel2933.99
pakritinibpacritinib2934.99
plesanatitplecanatide2937.19
pomaglumetad metiyonilpomaglumetad methionil2934.99
ponatinibponatinib2933.59
ponezumabponezumab3002.10
prakinostatpracinostat2933.99
kuizartinibquizartinib2934.99
radotinibradotinib2933.59
radretumabradretumab3002.10
ravatirelinravatirelin2937.90
ronomilastronomilast2933.39
selurampanelselurampanel2935.00
seridopidinseridopidine2933.39
setipiprantsetipiprant2933.99
simoktokog alfasimoctocog alfa3002.10
solitromisinsolithromycin2941.90
talimojen laherparepvektalimogene laherparepvec3002.90
telotristattelotristat2933.59
tregalizumabtregalizumab3002.10
turoktokog alfaturoctocog alfa3002.10
ublituksimabublituximab3002.10
urelumaburelumab3002.10
usistapideusistapide2933.39
vesenkumabvesencumab3002.10
vidupiprantvidupiprant2935.00

 

105 NO.LU INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ
INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)INN (ORİJİNAL ADI)SINIFLANDIRMA
abeksinostatabexinostat2932.99
amilomotitamilomotide3002.20
anivamersenanivamersen2934.99
asunaprevirasunaprevir2935.00
besifovirbesifovir2933.59
blosozumabblosozumab3002.10
brodalumabbrodalumab3002.10
kabozantinibcabozantinib2933.49
kalasparces pegolcalaspargase pegol3507.90
kantuzumab ravtansincantuzumab ravtansine3002.10
seftolozanceftolozane2941.90
senderititcenderitide2937.19
cepeginterferon alfa-2bcepeginterferon alfa-2b3002.10
konberseptconbercept3002.10
krenezumabcrenezumab3002.10
krenolanibcrenolanib2934.99
dabrafenibdabrafenib2935.00
daclatasvirdaclatasvir2933.29
dalanterseptdalantercept3002.10
dasolampaneldasolampanel2933.49
delanzomibdelanzomib2933.39
delkasertibdelcasertib2934.99
dolutegravirdolutegravir2934.99
epelsibanepelsiban2934.99
etoksibamidetoxybamide2924.19
evacetrapibevacetrapib2933.99
ekseporfinyum klorürexeporfinium chloride2933.99
enkaleretencaleret2922.19
fasiniklinfacinicline2933.39
fiboflaponfiboflapon2933.39
ficlatuzumabficlatuzumab3002.10
galeterongaleterone2937.29
ganetespibganetespib2933.99
indatuksimab ravtansinindatuximab ravtansine3002.10
lofolastat (123I)Iofolastat (123I)2844.40
irdabisantirdabisant2933.99
iksekizumabixekizumab3002.10
ladariksinladarixin2935.00
lenomorelinlenomorelin2937.19
lesinuradlesinurad2933.99
leksibulinlexibulin2933.59
lipegfilgrastimlipegfilgrastim3002.10
lorediplonlorediplon2934.99
lumakaftorlumacaftor2934.99
lurbinektedinlurbinectedin2934.99
melfalan flufenamidmelphalan flufenamide2924.29
milsiklibmilciclib2933.59
naldemedinnaldemedine2939.19
naloksegolnaloxegol2939.19
narnatumabnarnatumab3002.10
navariksinnavarixin2932.19
nelosiguatnelociguat2933.59
nivokasannivocasan2934.99
oklasitiniboclacitinib2935.00
olcorolimusolcorolimus2941.90
ozoralizumabozoralizumab3002.10
pateklizumabpateclizumab3002.10
peginterferon lambda-1apeginterferon lambda-1a3002.10
pegnivakoginpegnivacogin3907.20
pictrelisibpictrelisib2935.00
pimasertibpimasertib2933.39
rekoflavonrecoflavone2932.99
rukaparibrucaparib2933.79
safotibantsafotibant2935.00
selepressinselepressin2937.19
sepantronyum bromürsepantronium bromide2933.99
serelaksinserelaxin2937.19
simeprevirsimeprevir2935.00
siponimodsiponimod2933.99
sirukumabsirukumab3002.10
spriferminsprifermin2934.99
suvoreksantsuvorexant2934.99
tabalumabtabalumab3002.10
tefinostattefinostat2928.00
trametinibtrametinib2933.79
upamostatupamostat2935.00
vatelizumabvatelizumab3002.10

 

106 NO.LU INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ
INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)                 INN (ORİJİNAL ADI)SINIFLANDIRMA
deoksikolik asitdeoxycholic acid2918.19
florilglutamik asit (18F)florilglutamic acid (18F)2844.40
tiazotik asittiazotic acid2933.99
amitifadinamitifadine2933.99
bamosiranbamosiran2934.99
brekspiprazolbrexpiprazole2934.99
buparlisibbuparlisib2934.99
kamisinalcamicinal2933.59
kaplasizumabcaplacizumab3002.10
serlapirdincerlapirdine2933.99
deksmekamilamindexmecamylamine2921.30
drisapersendrisapersen2934.99
faldaprevirfaldaprevir2934.10
flanvotumabflanvotumab3002.10
follitropin gamafollitropin gamma2937.19
cemsitabin elaydatgemcitabine elaidate2934.99
gliserol fenilbütiratglycerol phenylbutyrate2916.39
idursulfas betaidursulfase beta3507.90
inklakumabinclacumab3002.10
luserastatlucerastat2933.39
naltalimidnaltalimide2934.99
niraparibniraparib2933.39
ondelopranondelopran2934.99
patiromer kalsiyumpatiromer calcium3906.90
patritumabpatritumab3002.10
plazomisinplazomicin2941.90
pradijastatpradigastat2933.39
pritelivirpritelivir2935.00
kuilizumabquilizumab3002.10
radavirsenradavirsen2934.99
raficrelidrafigrelide2933.59
refametinibrefametinib2935.00
rigosertibrigosertib2930.90
romosozumabromosozumab3002.10
samidorfansamidorphan2933.49
sapitinibsapitinib2933.59
sarilumabsarilumab3002.10
insan için sekretinsecretin human2937.19
selisistatselisistat2933.99
setrobuvirsetrobuvir2935.00
sevuparin sodyumsevuparin sodium3001.90
solitomabsolitomab3002.10
sovaprevirsovaprevir2935.00
sutezolidsutezolid2934.99
tanzisertibtanzisertib2934.99
tavaboroletavaborole2934.99
tedatioksetintedatioxetine2933.39
tipirasiltipiracil2933.59
tirasemtivtirasemtiv2933.99
tozadenanttozadenant2934.20
trebananibtrebananib3002.10
trelagliptintrelagliptin2933.59
umeklidinyum bromürumeclidinium bromide2933.39
vapendavirvapendavir2934.99
vonoprazanvonoprazan2935.00
vortioksetinvortioxetine2933.59
107  NO.LU INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ
INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)INN (ORİJİNAL ADI)SINIFLANDIRMA
aktoksumabactoxumab3002.10
aladorianaladorian2934.99
alirokumabalirocumab3002.10
antitrombin gamaantithrombin gamma3002.10
asudemotidasudemotide3002.20
ariklosenauriclosene2929.90
avatrombopagavatrombopag2934.10
balugrastimbalugrastim3002.10
barisitinibbaricitinib2935.00
bevenopranbevenopran2934.99
bezlotoksumabbezlotoxumab3002.10
birinapantbirinapant2933.99
blisibimodblisibimod3002.10
burlulipazburlulipase3507.90
sebranopadolcebranopadol2934.99
sindunistatcindunistat2930.90
klazakizumabclazakizumab3002.10
kobimetinibcobimetinib2933.39
krisantaspascrisantaspase3507.90
daktolisibdactolisib2933.49
daniriksindanirixin2933.39
demsizumabdemcizumab3002.10
duligotumabduligotumab3002.10
elubriksinelubrixin2935.00
empegfilgrastimempegfilgrastim3002.10
enobosarmenobosarm2926.90
enotikumabenoticumab3002.10
ensereptidensereptide2934.99
enzalutamidenzalutamide2933.29
ertugliflozinertugliflozin2932.99
etirinotekan pegoletirinotecan pegol2939.99
evogliptinevogliptin2933.59
fasiglifamfasiglifam2932.99
fasinumabfasinumab3002.10
firtekan pegolfirtecan pegol2939.99
fluralanerfluralaner2934.99
futuksimabfutuximab3002.10
jiminabantgiminabant2933.59
golvatinibgolvatinib2933.59
ibrutinibibrutinib2933.59
idelalisibidelalisib2933.59
imgatuzumabimgatuzumab3002.10
insülin peglisproinsulin peglispro2937.19
lampalizumablampalizumab3002.10
latanoprosten bunodlatanoprostene bunod2937.50
latromotidlatromotide3002.20
lifitegrastlifitegrast2934.99
ligelizumabligelizumab3002.10
lirilumablirilumab3002.10
lomibuvirlomibuvir2934.99
lusitaniblucitanib2933.49
momelotinibmomelotinib2934.99
neseprevirneceprevir2935.00
nivolumabnivolumab3002.10
okaratuzumabocaratuzumab3002.10
omarigliptinomarigliptin2935.00
oprozomiboprozomib2934.10
ortikumaborticumab3002.10
parsatuzumabparsatuzumab3002.10
perakizumabperakizumab3002.10
plakulumabplaculumab3002.10
pokapavirpocapavir2909.30
pradimotidepradimotide3002.20
kuisinostatquisinostat2933.59
rabusertibrabusertib2934.99
relugoliksrelugolix2934.99
rilimocin galvasirepvekrilimogene galvacirepvec3002.90
rilimocin glafolivekrilimogene glafolivec3002.90
saridegibsaridegib2935.00
sebelipaz alfasebelipase alfa3507.90
senrebotassenrebotase3002.90
simtuzumabsimtuzumab3002.10
sonolisibsonolisib2932.20
surotomisinsurotomycin2941.90
teknesyum (99mTc) etarfolatidtechnetium (99mTc)etarfolatide2844.40
tenapanortenapanor2935.00
trabodenosontrabodenoson2934.99
trempamotidtrempamotide3002.20
trenonakog alfatrenonacog alfa3002.10
trifarotentrifarotene2933.99
versirnonvercirnon2935.00
vintafolidevintafolide2939.99
vosimacin amiretrorepvekVocimagene amiretrorepvec3002.90
vorsetuzumabvorsetuzumab3002.10
vorsetuzumab mafodotinvorsetuzumab mafodotin3002.10
zatuksimabzatuximab3002.10
zoptarelin doksorubisinzoptarelin doxorubicin2941.90
“MORELIN” KÖKÜNE SAHİP BAZI INN ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASINI İNCELEME
INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)INN (ORİJİNAL ADI)SINIFLANDIRMA
kapromorelin(83)capromorelin(83)2933.99
eksamorelin (72)examorelin (72)2937.19
makimorelin (100)macimorelin (100)2937.90
pralmorelin(77)pralmorelin(77)2937.19
rismorelin(74)rismorelin(74)2937.19
sermorelin(56)sermorelin(56)2937.19
“LIMUS” KÖKÜNE SAHİP BAZI INN ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASINI İNCELEME
INN (TÜRKÇE ADLANDIRMA)INN (ORİJİNAL ADI)SINIFLANDIRMA
everolimus (82)everolimus (82)2934.99
pimekrolimus(81)pimekrolimus(81)2934.99