Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:24)

26.11.2016-29900 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 24)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 56 ve 57 nci dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri sınıflandırma listelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Armonize Sistem (AS) Kodu: Dünya Gümrük Örgütüne üye tüm ülkelerce kullanılan altı haneli Armonize Sistem Nomanklatür kodunu,

b) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kuralları,

c) International Non-Proprietary Name (INN): Eczacılık Ürünlerine İlişkin Uluslararası Tescil Edilmemiş İsmi,

ç) Tarife pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,

d) Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC): Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 56. DÖNEM KARARLARI
NoEşya TanımıSınıflandırmaKararıDikkate Alınan AS KodlarıSınıflandırma Gerekçesi
1.Taze mürekkep balığından (Sepia officinalis)  elde edilmiş, dondurulmuş-kurutulmuş mürekkep balığı tozu. Ürün gıda üretiminde kullanma amaçlıdır.0307.99GYK 1 ve 6.
2.Etil alkol (%30,5) ve dekstrin (%69,5) karışımından sprey-kurutma yöntemiyle elde edilen, nem oranı ağırlıkça % 2,5 (± 1,5) olan, kurutulmuş beyaz bir toz halinde alkol. Toz haldeki alkolün içindeki dekstrin; spreyleme işlemi ürünü toz hale getirirken etil alkolün içindeki su moleküllerini hapsetmek için taşıyıcı ajan olarak çalışır. Suda kolayca çözünebilir özellikteki ürün, atıştırmalıklarda, premikslerde, içeceklerde, çorbalarda, işlenmiş deniz mahsülleri ve diğer hayvansal gıdalarda, hazır gıdalarda, turşularda, soya sosunda kaynatılmış yiyeceklerde, işlenmiş tarımsal ürün, gıda vb.’nde kullanılmak amaçlı olup; lamine edilmiş alüminyum ambalaj içinde sunulur.2106.90GYK 1 ve 6.
3.Fırıncılık ürünlerinde (kekler, muslar, tatlılar vb.) dekorasyon veya dolgu malzemesi olarak kullanılan çırpılmış kremanın yerine ikame olarak kullanılabilecek nitelikte, krem rengine yakın bir renkte, tatlandırılmış akışkan krema. Ürün, köpürtülmüş olabilir (bu işlem % 350 kadar hacmi artırır) ve 1 litrelik tetra ambalajlarda sunulur.2106.90GYK 1 ve 6.
4.Peroksiketaller29.1129.09 ve 29.11GYK 1 (29. Fasıl, 3 no.lu Not).
5.Sıvı maltitol3824.9029.40 ve 38.24GYK 1 ve 6.
6.Modifiye edilmiş alkid reçinesinin white spirit içindeki çözeltisinden oluşan ürün, boya ve vernik ürünlerinin imalatında kullanılır (ör: bağlayıcı bileşen olarak, kereste dekor malzemesi olarak veya vernik ya da boya ürünlerinin kompozisyonunu düzeltmek için). Ürünün içeriğindeki white spirit oranı ağırlıkça %93,95’tir, geriye kalan ağırlıkça  % 6,05’lik kısmı ise alkid reçinesi oluşturur. Müstahzar, karayolu tankerlerinde ya da demiryolu depo vagonlarında dökme olarak veya 200 litrelik metal bidonlarda bulunur.3208.10GYK 1 (32. Fasıl, 4 no.lu Not) ve 6.
7.Modifiye edilmiş alkid reçinesinin white spirit içindeki çözeltisinden oluşan ürün, boya ve vernik ürünlerinin imalatında kullanılır (ör: bağlayıcı bileşen olarak, kereste dekor malzemesi olarak veya vernik ya da boya ürünlerinin kompozisyonunu düzeltmek için). Ürünün içeriğindeki white spirit oranı ağırlıkça %98,40’tır, geriye kalan ağırlıkça  % 1,60’lık kısmı ise alkid reçinesi oluşturur. Müstahzar, karayolu tankerlerinde ya da demiryolu depo vagonlarında dökme olarak veya 200 litrelik metal bidonlarda bulunur.3208.10GYK 1 (32. Fasıl, 4 no.lu Not) ve 6.
8.Modifiye edilmiş alkid reçinesinin white spirit içindeki çözeltisinden oluşan ürün, boya ve vernik ürünlerinin imalatında kullanılır (ör: bağlayıcı bileşen olarak, kereste dekor malzemesi olarak veya vernik ya da boya ürünlerinin kompozisyonunu düzeltmek için). Ürünün içeriğindeki white spirit oranı ağırlıkça %98,88’tir, geriye kalan ağırlıkça  % 1,12’lik kısmı ise alkid reçinesi oluşturur. Müstahzar, karayolu tankerlerinde ya da demiryolu depo vagonlarında dökme olarak veya 200 litrelik metal bidonlarda bulunur.3208.10GYK 1 (32. Fasıl, 4 no.lu Not) ve 6.
9.Parfüm, ‘eau de cologne’ veya tuvalet suyu imalatında ham madde olarak kullanılan ve aşağıdaki kompozisyona sahip olan ürün (ağırlıkça % olarak):

–          Etil alkol (alkol derecesi hacimce % 96,1)                99,47;

–          Hoş koku veren katkılar          0,5;

–          Dietil ftalat                             0,02;

–          Brilliant Green                         0,003.

3302.90GYK 1 (33. Fasıl, 2 no.lu Not) ve 6.
10.Perakende satışa hazır halde, iki parçalı kadın giysisi:–          Uzun kollu, yakasız üst giysi, hafif örme kumaştan (%87 polyester, %13 elastan) mamuldür. Giysinin etek kısmı ve kol ağızları bastırılmıştır.

 

 

Ayrı ayrı sınıflandırma

–   6109.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYK 1 (11 inci Bölüm, 14 no.lu Not) ve 6.
–          Hafif örme kumaştan (%87 polyester, %13 elastan) mamul alt giysi. Giysinin paçaları bastırılmıştır, boyu ayak bileklerine kadardır ve bel kısmı elastiktir.–   6104.6361.04, 61.08 ve 61.15
11.Çocuğu, bir yetişkinin sırtında ve oturur vaziyette taşımaya yönelik ‘çocuk taşıyıcı’. Ürün tasarımı itibarıyla ince kenarlı bir çerçeveye, destekli sırt kısmına ve bir çapa noktasına sahiptir. Söz konusu eşyanın esas kullanıma yönelik kısmı bir çocuk koltuğundan oluşmakla birlikte; eşya, çocuğu çıkarttıktan sonra ağzı fermuarlanıp, sırt çantası gibi takılarak kullanılabildiğinden bir tür sırt çantasını andırır. Yükleme kapasitesi 20 kg olan eşyanın açık bir oturma alanı ile iki adet cebi mevcuttur ve hava koşullarından çocuğu korumak için çıkarılıp takılabilen metal çerçeveli bir kapüşonu vardır. Ürün, anatomik olarak şekil verilmiş tekstilden mamul bir oturağın, destekli omuz askıları ve kalça kemerinin, çapa noktasının (çocuğu eşyanın içine yerleştirirken veya çıkartırken ayakla basılarak eşyayı sabitlemeye yarayan, alt kısımdaki oyuk), emniyet kemerlerinin, tutacakların, çıkarılabilir yüz yastığının ve çocuğun ihtiyaçlarını koymak üzere muhtelif cebin, alüminyumdan bir  çerçeve üzerine yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur.6307.9042.02 ve 63.07GYK 1 (11 inci Bölüm, 7(f) no.lu Not), 3(b) ve 6.
12.Yeni doğan döneminden çocuk olana dek bebeği taşımaya yarayan, 20 kg maksimum yükleme kapasiteli ‘bebek taşıyıcı’ (dışı % 100 pamuklu kanvas kumaştan, iç astarı % 100 pamuk satenden). Ürün, sağlam bir bel kemeri ve destekli, omuzlara tam oturan askılarla (bebeği konforlu şekilde taşımaya yarayan) donatılmıştır. Kemer, bebeğin ağırlığını taşıyanın kalçalarına vererek destek (bel ve sırt koruması) sağlar. Kullanıcı, bebek taşıyıcıyı; bebek dışarı ya da içeri bakacak şekilde önüne takarak, kalça üstüne takarak veya sırtına takarak olmak üzere alternatif şekillerde kullanabilir.6307.90GYK 1 (11 inci Bölüm, 7(f) no.lu Not) ve 6.
13.İki adet delikli, plastik parçanın özel biçimli bir top oluşturacak şekilde birleştirilmesinden oluşan ‘yıkama topu’. Ürün iki adet mıknatıs ve dört farklı tipte (farklı renk ve boylarda) seramik pellet (boncuk) içerir ve fiziksel bir süreçle yıkama yapmak üzere çamaşır makinelerinde kullanılır.69.12GYK 1 ve 3(b).
14.Entegre sistem halinde evaporatör ve kurutucudan oluşan, etil alkol distilasyonundan açığa çıkan yaş atıkların işlenmesinde kullanılan eşya. Söz konusu ekipman, etil alkol üretiminin ikincil ürünü olarak DDGS (kurutulmuş damıtık parçalar ve çözünebilirler) üretir (5,530 kg/s). Sistemin bileşenleri demonte halde birlikte sunulur.8419.39GYK 1 (16. Bölüm, 4 no.lu Not) ve 6.
15.Düz panel (plazma ve LCD) televizyonlar için, alüminyum gövdeli, mobil konferans TV standı olarak da bilinen, konferans salonlarında, sınıflarda, yönetim kurulu toplantılarında, eğitim odalarında, fuarlarda, pazarlama etkinliklerinde vb.’de kullanılabilen ses/görüntü zemin standı [195 x 88,9 x 68,6 cm ebadında (sırasıyla 76,8 x 35 x 27 inç’e denk gelmektedir)]. Ürünün boru şeklindeki teleskopik dikey gövdesi, üst tarafında düz ekran montaj braketleri ile yüksekliği ayarlanabilen kamera rafı ve alt kısmında ses/görüntü ekipmanı yerleştirmek için ayrı bir raf ile donatılmıştır. Ürünün taban kısmında dört adet küçük tekerlek (castor) (iki tanesi sabitleme için kilitlenebilir niteliktedir) mevcuttur. Yüksekliği ayarlanabilen boru şeklindeki gövde aynı zamanda kablo kanalı olarak işlev yapar. Montaj braketleri özel olarak 40 ila 60 inç’lik (101,6 ila 152,4 cm) civatalar için (ağırlığı 100 lbs (45 kg)’ye kadar olan düz panel TV’ler içindir) tasarlanmış olan ürünün, televizyonun eğimini veya yönünü değiştirmeye uygun mekanizması mevcuttur; televizyon bu sayede dik (portre) veya yatay (ör: landscape) olarak konumlandırılabilir. Söz konusu stant demonte olarak sunulur.9403.20GYK 1 (94. Fasıl, 2 no.lu Not), 2(a) ve 6.
16.Düz panel (plazma ve LCD) televizyonlar için, çelikten (heavy gauge) yapılmış, dayanıklı bir donanıma sahip, geniş gövdeli TV standı olarak da bilinen, ses/görüntü zemin standı [toplam yüksekliği 71 inç (180,3 cm)’tir]. Ürün, ağırlığı 150 lbs (68 kg)’ye kadar olan en fazla 42 inç (106,7 cm) ekranlı düz panel TV’ler içindir. Üst, orta ve alt gözlerden oluşan toplam üç adet sabit rafı ve iki adet çekilebilir rafı bulunan metal gövdeli ürünün taban kısmında dört adet küçük tekerlek (castor) (iki tanesi sabitleme için kilitlenebilir niteliktedir) mevcuttur. Kauçukla kaplı olan en üst rafta, televizyonun eğimini ve yönünü (çeşitli yükseklik seviyelerinde) ayarlayarak sabitlenecek cıvataların montajı için direk şeklinde iki adet braket bulunur. Bu direklerin her biri 29 inç (73,7 cm) olup dahili kablo kanalı içerir ve 1 inç (2,54 cm) aralıklarla dört faklı seviyede yükseklik ayarlamasına imkan verir. Üstteki iki sabit raf 32 inç (81,3 cm) genişliğinde, 18 inç (45,7 cm) yüksekliğinde; alttaki sabit raf ise üst raflarla aynı genişlikte, ancak 24 inç (61 cm) yüksekliğindedir. Tüm sabit raflar 150 lbs (68 kg) yük taşıma kapasitesine sahiptir. Üst rafın altına yerleştirilmiş olan ve dışa doğru çekilebilen raflardan biri 9,25 x 15,5 inç (23,5 x 39,4 cm), diğeri 12,75 x 15,5 inç (32,4 x 39,4 cm) ölçülerindedir ve her biri 20 lbs (9 kg) taşır. Aynı zamanda 6 m (20 foot) kablosu ve kablo sarıcısı olan dörtlü (yüksek akım koruyuculu) elektrik aksamı içeren söz konusu stant, demonte olarak sunulur.9403.20GYK 1 (94. Fasıl, 2 no.lu Not), 2(a) ve 6.
17.Eğlendirirken aynı zamanda çocuğun koordinasyon ve dengesini sağlıklı motor aktiviteler vasıtasıyla geliştirmeye yönelik ‘zıplama topları’. Ürünün emniyet kontrolü, üzerindeki (topla aynı malzemeden mamul) tek parça halindeki tutacakla sağlanır. Zıplama topları, tutacağı sayesinde motor aktiviteleri planlı şekilde yapmaya veya egzersiz yapmaya olanak sağlar. Toplar, 45cm, 55 cm veya 66 cm’lik farklı boylarda bulunabilmektedir ve bunlar için önerilen maksimum ağırlık sırasıyla 45 kg, 70 kg ve 90 kg’dır.9506.9195.03 ve 95.06GYK 1, 3(c) ve 6.
DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 57. DÖNEM KARARLARI
NoEşya TanımıSınıflandırmaKararıDikkate Alınan AS KodlarıSınıflandırma Gerekçesi
1.Mantar (Mortierella Alpina) fermentasyonu, santrifüj ve rafinasyon sonucunda meydana gelen, tabii gliserit karışımı formunda araşidonik asit (ARA) yağı. Ürünün kompozisyonu; % 95-98 trigliserit, % 2-5 digliserit ve monogliserit’tir. Trigliserit ise esas olarak araşidonik asit, palmik asit, linoleik asit ve diğer yağ asitleri vb. içeren, yağ asididir. Ürün oda sıcaklığında açık sarı veya turuncu-sarı renkte bir sıvıdır ve 4 ºC’nin altında katı hale geçer. Ürün, hekzan veya petrol eteri gibi organik çözücülerde çözünebilir ancak suda çözünmez.1515.90
2.Yeşil hindistan cevizinden (%99,95) elde edilen, % 0,05 şeker eklenmiş (hindistan cevizlerinin tatları arasındaki olası farkları bertaraf etmek için) hindistan cevizi suyu. Söz konusu meyve suyu doğal olarak hindistan cevizi aroması içerir ve her biri 290 ml’lik 24 adet şişe içeren karton kutularda bulunur.2009.8920.09 ve 22.02GYK 1 ve 6.
3.% 100 kuşburnundan elde edilmiş, kahverengi akışkan sıvı (Briks değeri 65) formunda kuşburnu suyu konsantresi. İçecek vb. gıda maddesi üretiminde ham madde olarak kullanılan ürün, 250 kg’lık aseptik ambalajlarda sunulur.2106.9013.02 ve 21.06GYK 1 ve 6.
4.Belirli INN ürünleri. (Bu metnin sonunda yer alan, “Dianexin”in (INN Listesi 109), “Relamorelin”in (INN Listesi 110) ve “Transcrocetin”in (INN Listesi 111) Sınıflandırılması listesine bakınız).29 ve 30. fasıllar
5.Belirli INN ürünleri. (Bu metnin sonunda yer alan, yeni INN ürünlerinin sınıflandırılmasına ilişkin 112 no.lu listeye bakınız).28, 29, 30, 35 ve 39. fasıllar
6.Belirli INN ürünleri. (Bu metnin sonunda yer alan, yeni INN ürünlerinin sınıflandırılmasına ilişkin 113 no.lu listeye bakınız).28, 29, 30, 35 ve 39. fasıllar
DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 57. DÖNEM KARARLARI
NoEşya TanımıSınıflandırmaKararıDikkate Alınan AS KodlarıSınıflandırma Gerekçesi
7.Belirli INN ürünleri. (Bu metnin sonunda yer alan, “Belirli INN Ürünlerinin Yeniden Sınıflandırılmasına İlişkin INN Listesi”ne bakınız).29. fasıl
8.Pelletler halinde bulunan, 25 kg’lık poşetlerde sunulan “anti blokaj ana karışım (Masterbatch) katkısı”. %80 düşük-yoğunluk lineer polietilen ve %20 doğal silikadan oluşan ürün, iki polietilen tabaka arasındaki yüzey temasını azaltmak amacıyla plastik katkısı olarak kullanılır.3901.1038.24 ve 39.01GYK 1 ve 6.
9.Polietilenden mamul, yuvarlak iç kesitli ve iç kısmında belirli mesafelerde plastik damlatıcılar bulunan, delikli plastik borular. Eşyanın duvar kalınlığı 0,65 ila 1,15 mm arasında değişir. Ürün, özellikle damla sulama sistemlerinde yüzey ağını oluşturmada kullanılması amacıyla tasarlanmıştır. Üründeki damlatıcılar, sulanacak bitkinin tipine göre değişen belirli zikzaklar içerir.Tarımsal amaçlı olarak toprak ve bitkilere sıvı (su) taşımada kullanılan eşya; seralar, sebze veya çiçek tarlaları için uygundur. Düşük akış (su) hızı gerektiren ve sık aralıklı ekim yapılan alanlarda önerilir.3917.2139.17 ve 84.24GYK 1 ve 6.
10.Plastikten mamul, sepet şeklinde 6,5 l’lik çöp kutusu. Ürünün çöp atmak için plastik şeritlerden oluşan bir açıklığı bulunan plastik bir kapağı ve bir sapı vardır. Eşya, kesici hastane atıkları için (iğne, şırınga, skalpel vb.) kullanılmak amaçlıdır.3924.9039.23 ve 39.24GYK 1 ve 6.
11.Nihai şekli verilmiş, dekorlu, plastikten mamul yapay tırnak. Kullanıcılar, ürünü yapıştırıcı yardımıyla kendi tırnaklarının üzerine yapıştırırlar. Yapay tırnaklar yapıştırıldıktan sonra yaklaşık 7 ila 10 gün dayanır, tırnaktan çıkarıldıktan sonra atılır.3926.9033.04 ve 39.26GYK 1 ve 6.
DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 57. DÖNEM KARARLARI
NoEşya TanımıSınıflandırmaKararıDikkate Alınan AS KodlarıSınıflandırma Gerekçesi
12.Nihai şekli verilmiş, dekorlu, plastikten mamul, yardımcı ürünleriyle (yapıştırıcı, aplikasyon aparatı, tampon vb.) birlikte perakende satılmak üzere hazırlanmış halde yapay tırnak seti. Kullanıcılar, ürünü yapıştırıcı yardımıyla kendi tırnaklarının üzerine yapıştırırlar. Yapay tırnaklar yapıştırıldıktan sonra yaklaşık 7 ila 10 gün dayanır, tırnaktan çıkarıldıktan sonra atılır.3926.9033.04 ve 39.26GYK 1, 3(b) ve 6.
13.Soğuk izostatik pres (CIP):  muhtelif malzemeden sinterleme yaparak eşya üretmek için kullanılan otomatik hareketli kalıp (‘wet bag’ olarak bilinir) izostatik presleme sistemi.84.79GYK 1
14.Kendi güç kaynağı ile çalışan, yaya kontrollü; bir sürüş aksı, bir kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motor (tek silindirli, dört zamanlı, hava soğutmalı,  maksimum gücü: 4,8 (6,5) Kw/3600 rpm), yakıt tankı (6,5 l) ve bir tutacak (aynı zamanda direksiyondur) ile donatılmış makine. Makine, iki adet lastikli tekerlek (400-8), 4-4 çapa bıçakları (2+2) ve kurak arazi disk bıçağı ile tek kutu içinde birlikte ve demonte halde sunulur.Makine, eğimi % 10’dan daha az olan ve sert tabakaya ulaşana kadarki su yüzeyinin derinliği 250 mm’den fazla olmayan arazilerde (paddy field), kumlu toprağın, killi toprağın (sera sebzelerinin tabanı) ve kurak alanların değiştirilebilir parçalar takılarak işlenmesi için uygundur.

Bunların yanında makine; çapa, kazayağı bıçak, pulluk, 3-4 çapa bıçağı, Europe bıçak ve patates sökme bıçağına da uygundur (bu parçalar makineyle birlikte sunulmaz). Eşya aynı zamanda, kısa mesafeli taşıma amacıyla ya da sabitken güç üretme makinesi olarak kullanılabilir.

 

Toprağı süren kısmı:8432.29

 

 

 

Entegre ünite olarak 84.32 pozisyonunda birlikte sınıflandırma; motokültörün 87.01 pozisyonunda, toprağı süren kısmın 84.32 pozisyonunda ayrı ayrı sınıflandırılmasıGYK 1 ve 6.

 

 

 

 

Motokültör kısmı:

8701.10

GYK 1 (87. Fasıl, 2 no.lu Not), 2(a) ve 6.
DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 57. DÖNEM KARARLARI
NoEşya TanımıSınıflandırmaKararıDikkate Alınan AS KodlarıSınıflandırma Gerekçesi
15.Kendi güç kaynağı ile çalışan, yaya kontrollü; bir sürüş aksı, bir sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motor (tek silindirli, dört zamanlı, hava soğutmalı,  maksimum gücü: 5,4 (4,0) Kw/3600 rpm), yakıt tankı (3,5 l) ve bir tutacak (aynı zamanda direksiyondur) ile donatılmış makine. Makine, iki adet lastikli tekerlek (400-10), 4-4 çapa bıçakları (2+2) ve kurak arazi disk bıçağı ile tek kutu içinde birlikte ve demonte halde sunulur.Makine, değiştirilebilir parçalar vasıtasıyla; rotatif toprak sürme, çukur açma ve arazideki tümsekleri düzeltme, kısa mesafeli taşıma ile balyalama, yağmurlama, kimyasal püskürtme, harman, hasat, güç üretme vb. çok sayıda fonksiyonu yerine getirmeye uygundur. Bunların yanında makine; su pompalama, spreyleme, arazi düzeltme, pulluk, kazayağı bıçak, 4-5 çapa, elektrik starteri ve patates sökme bıçağı parçalarına da uygundur (bu parçalar makineyle birlikte sunulmaz).Toprağı süren kısmı:8432.29

 

 

 

 

Entegre ünite olarak 84.32 pozisyonunda birlikte sınıflandırma; motokültörün 87.01 pozisyonunda, toprağı süren kısmın 84.32 pozisyonunda ayrı ayrı sınıflandırılmasıGYK 1 ve 6.

 

 

 

 

Motokültör kısmı:8701.10GYK 1 (87. Fasıl, 2 no.lu Not), 2(a) ve 6.
16.Renkli, 228,21 mm x 148,86 mm x 2,39 mm ölçülerinde, portatif bilgi işlem makinesi (tablet bilgisayar) için tasarlanmış TFT-LCD (ince film transistörü-likit kristal gösterge) modül.Gösterge modülü 10,1 inç (25,65 cm) aktif matris TFT-LCD panel, bir LED arka plan ünitesi ve esnek bir baskılı devre kartı (FPCB) içerir.  Voltajı modül için uygun düzeye çevirmeye ve gösterge panelinin fonksiyonunu kontrol etmeye yarayan elektronik devreler içeren FPCB birimi, esas cihaz ile gösterge modülü arasındaki ara yüzü sağlar.8473.30GYK 1 (16. Bölüm, 2(b) Notu) ve 6.
17.Hücresel ağlar için (mobil) telefonlara monte edilmek üzere tasarlanmış, plastik çerçeveli ve aşağıdaki bileşenleri içeren aksam:8517.7085.17, 85.43 ve 90.31GYK 1 (16. Bölüm, 2(b) Notu) ve 6.
DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 57. DÖNEM KARARLARI
NoEşya TanımıSınıflandırmaKararıDikkate Alınan AS KodlarıSınıflandırma Gerekçesi
(i)        Telefonun ekranına dokunulmaksızın el hareketlerinin yakalanmasına yarayan jest sensörü. Bileşen, çip şeklindedir ve bir ışık veren diyot (ışık veren saha) ve bir sensör (ışık alan saha) içerir. Işık veren diyot (LED) kızılötesi (IR) ışın yayar ve sensör elden yansıyan kızılötesi ışını alarak kullanıcının jestini algılar.(ii)      Televizyon,  set üstü kutu (set top box) vb. dış cihazı uzaktan kumanda edebilmek için IR sinyali yayan IR LED.

(iii)    Telefonun ana kartı ile aksam arasındaki bağlantıyı sağlamaya yönelik konektör.

(iv)    Aksamın bileşenlerini desteklemek ve elektrik bağlantısı sağlamak için esnek baskılı devre kartı (FPCB).

 

Jest sensörü ile IR LED işlevlerini birbirinden bağımsız olarak yapar.

18.Hücresel ağlar için (mobil) telefonlara monte edilmek üzere tasarlanmış, aşağıdaki bileşenleri içeren aksam:

(i)   Bobin ve mıknatıslardan oluşan, elektrik geldiğinde mekanik titreşim sağlayan lineer titreşim motoru; etiket modunda kullanılır.

(ii)      12,1 mm x 7,1 mm x 3,47 mm ebadında, bir telefon konuşması sırasında karşıdan elektrik sinyali olarak aldığı sesleri ses sinyaline dönüştürerek veren (veya zil sesi, müzik gibi diğer bir hoparlörden verilen ses ve sinyalleri), efektif frekans bandı: 300 Hz~ 3,4 kHz olan hoparlör (veya alıcı).

(iii)    Çevresel sesleri, örneğin video çekerken, telefon tarafından kullanılabilecek elektrik sinyallerine dönüştüren mikrofon (telefon konuşması için telefonun

 

8517.70GYK 1 (16. Bölüm, 2(b) Notu) ve 6.
DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 57. DÖNEM KARARLARI
NoEşya TanımıSınıflandırmaKararıDikkate Alınan AS KodlarıSınıflandırma Gerekçesi
alt kısmında ayrı bir mikrofon bulunur).(iv)    Kulaklık bağlayabilmek için kulaklık konektörü.

(v)  Telefonun ana kartı ile aksam arasındaki bağlantıyı sağlamaya yönelik konektör.

(vi)    Aksamın bileşenlerini desteklemek ve elektrik bağlantısı sağlamak için esnek baskılı devre kartı (FPCB).

Titreşim motoru, hoparlör, mikrofon ve kulaklık konektörleri işlevlerini birbirinden bağımsız olarak yapar.

19.Şehir içi demiryolu ağlarında kullanılan, elektrikle hareket eden,  demiryolu vagonu sistemi;  elektrikli çoklu ünite (EMU) olarak bilinir.Ürün, iki adet motorlu vagon (M-car olarak bilinir) ve bir römork vagondan (T-car olarak bilinir) oluşur. Her bir taşıyıcı 22,6 m uzunluğunda, 2,9 m genişliğinde ve 3,8 m yüksekliğindedir. EMU; 46 kişi oturarak, 298 kişi ayakta olmak üzere 344 yolcuya kadar alabilir. Römork vagonun üst kısmında bulunan pantograf elektriği sağlar; elektrik, ana trafodan alınarak motorlu vagonlardaki konvertörlere iletilir. Konvertörler, AC akımı DC akıma dönüştürür ve invertöre gönderir. İnvertör DC akımı 3 fazlı AC akıma çevirerek elektrik motorlarını çalıştırır.8603.10‘Elektrikli çoklu ünite (EMU)’ olarak 86.03 pozisyonunda tek bir ünite gibi sınıflandırılması veya her bir vagonun ayrı ayrı sınıflandırılmasıGYK 1, 2(a) ve 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dianexin”in (INN Listesi 109), “Relamorelin”in

(INN Listesi 110) ve “Transcrocetin”in

(INN Listesi 111) Sınıflandırılması

 

INNSınıflandırma
dianexin3002.10
relamorelin2934.99
transcrocetin2917.19

 

 

*          *          *

 

 

Yeni INN Ürünlerinin Sınıflandırılması(112 no.lu INN Listesi)
INNSınıflandırma
abemaciclib2933.59
amiselimod2922.50
asinercept3002.10
atezolizumab3002.10
avoralstat2933.39
axalimogene filolisbac3002.90
balixafortide2934.99
bovhyaluronidase azoximer3507.90
brolucizumab3002.10
centanafadine2933.99
crisaborole2934.99
dectrekumab3002.10
desfesoterodine2922.50
deutetrabenazine2845.90
durvalumab3002.10
elafibranor2930.90
eleclazine2934.99
elgemtumab3002.10
emeramide2930.90
epetraborole2934.99
eprociclovir2933.59
eptacog beta (activated)3002.10
erlosiban2933.99
evinacumab3002.10
flutafuranol (18F)2844.40
follitropin delta2937.19
gepotidacin2934.99
gilteritinib2934.99
ibiglustat2934.10
indimilast2934.10
indusatumab3002.10
indusatumab vedotin3002.10
infigratinib2933.59
isatuximab3002.10
lanopepden2934.99
lascufloxacin2933.49
lavamilast2934.99
lilotomab3002.10
lokivetmab3002.10
lopixibat chloride2934.99
lutetium (177Lu) lilotomab satetraxetan2844.40
mereletinib2933.59
motolimod2933.99
necuparanib3913.90
neladenoson dalanate2934.10
nelonicline2934.99
nemolizumab3002.10
nusinersen2934.99
onalespib2933.59
ozanimod2934.99
pegpleranib3907.20
pexidartinib2933.39
pinometostat2934.99
radalbuvir2934.99
ralinepag2924.29
relebactam2933.39
ridinilazole2933.39
roneparstat3913.90
sacrosidase3507.90
sapanisertib2934.99
seletalisib2933.59
setmelanotide2934.99
solcitinib2933.99
somapacitan2937.11
somavaratan2937.11
spanlecortemlocel3002.10
spebrutinib2933.59
susoctocog alfa3002.10
tazemetostat2934.99
temsavir2933.59
tesidolumab3002.10
toreforant2933.59
trofinetide2933.99
vandortuzumab vedotin3002.10
verosudil2934.99
verubecestat2934.99
vosoritide2937.19
zuretinol acetate2936.21

 

 

*          *          *

 

 

Yeni INN Ürünlerinin Sınıflandırılması(113 no.lu INN Listesi)
INNSınıflandırma
acalabrutinib2933.39
afasevikumab3002.10
aglatimagene besadenovec3002.90
alofanib2935.00
altiratinib2933.39
amcasertib2934.10
apalutamide2933.39
ascrinvacumab3002.10
avacincaptad pegol3907.20
avelumab3002.10
belizatinib2933.39
bexagliflozin2932.99
bictegravir2934.99
bleselumab3002.10
brigatinib2933.59
capsaicin2939.99
cenerimod2934.99
cenobamate2933.99
cergutuzumab amunaleukin3002.10
cinhyaluronate sodium3913.90
ciraparantag2933.59
clivatuzumab tetraxetan3002.10
cobitolimod2934.99
daprodustat2933.54
difelikefalin2933.39
dinutuximab beta3002.10
dusquetide2933.99
efpegsomatropin2937.11
elamipretide2925.29
emicizumab3002.10
enasidenib2933.69
enerisant2934.99
entrectinib2934.99
erdafitinib2933.19
etripamil2926.90
evenamide2924.29
evocalcet2933.99
ezutromid2934.99
fibatuzumab3002.10
fitusiran2934.99
fosnetupitant2933.59
glembatumumab vedotin3002.10
guadecitabine2934.99
inebilizumab3002.10
ingenol disoxate2934.99
iodine (131I) derlotuximab biotin2844.40
isunakinra3002.10
labetuzumab govitecan3002.10
landogrozumab3002.10
lefitolimod2934.99
marzeptacog alfa (activated)3002.10
mecapegfilgrastim3002.10
merestinib2933.79
mirvetuximab soravtansine3002.10
monalizumab3002.10
murepavadin2933.79
nadorameran3002.20
nastorazepide2933.99
navivumab3002.10
netarsudil2933.49
obiltoxaximab3002.10
omaveloxolone2926.90
opicinumab3002.10
pamrevlumab3002.10
pegcantratinib3907.20
pemafibrate2934.99
piclidenoson2934.99
plozalizumab3002.10
ravidasvir2933.29
rinucumab3002.10
risankizumab3002.10
rivabazumab pegol3002.10
ronopterin2933.59
rovalpituzumab3002.10
rovalpituzumab tesirine3002.10
sacituzumab govitecan3002.10
sacubitrilat2924.29
selonsertib2933.39
solnatide2934.99
sparsentan2935.00
tavilermide2934.99
tegoprazan2934.99
tesevatinib2933.59
tezepelumab3002.10
tisotumab3002.10
tisotumab vedotin3002.10
trevogrumab3002.10
vaborbactam2934.99
vadastuximab talirine3002.10
velmanase alfa3507.90
vesatolimod2933.59
vistusertib2934.99
volanesorsen2934.99
volixibat2934.99
voxilaprevir2935.00
zidebactam2933.39

 

Belirli INN Ürünlerinin Yeniden Sınıflandırılması
INNSınıflandırma
diflomotecan2934.99
elomotecan2934.99
esuberaprost2932.99
firtecan peglumer2939.99
metaraminol2939.49
oxilofrine2939.49
sepetaprost2932.99