-Gümrük Genel Tebliğleri

Elektronik Gümrük İşlemleri Acil Durum Tebliği (Seri No:1)
Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)
Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)
Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat:2016/2)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri
Gümrük Genel Tebliği (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) (Seri No:1)
Gümrük Genel Tebliği (FİKRİ VE SINAİ HAKLAR) (Seri No: 1)
Gümrük Genel Tebliği (GEÇİCİ İTHALAT) Seri No:4
Gümrük Genel Tebliği (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (Seri No:1)
Gümrük Genel Tebliği (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (Seri No:2)
Gümrük Genel Tebliği (GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZALARI) (Seri No:10)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No : 16) (Geçici depolama yerleri ve antrepoya alınmayarak, gümrüğün gözetimi altında sahibine teslim edilecek eşya)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 30)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 45)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 62)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70) (A.TR Belgelerinin Basımı Dağıtımı)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 71)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 74)
 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 76)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 81)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90) (AB menşeli olmayan Mobilya ve aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılabileceği Gümrük İdareleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 92) (Çakmaklar ve diğer ateşleyiciler – Yetkili Gümrük)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 93) (Halıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94) (Motorlu Kara Taşıtları İhtisas Gümrüğü)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 95) (İhtisas Gümrüğü-Gübre İthalatı)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96) (Deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların S.D.Giriş işlemlerine yetkli gümrükler)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97) (Düz Cam İthalatında Serbest Dolaşıma Giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri)
 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98) (LPG)
 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99) (Ham petrol ve akaryakıt türlerinin serbest dolaşımına girişine yetkili gümrük idareleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100) (Solvent ve Petrol Ürünleri yetkili gümrük müdürlükleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:101)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:102) (Pil ve Akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:103) (Telsiz ve telekomünikasyon ithalatı)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:104) (Atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105) (Tekstil İhtisas Gümrük idareleri)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:111)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:114) (Ozon tabakasını incelten maddelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)
 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:138)
 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:143)
 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:146)(Gümrük Mevzuatında yer alan 2018 yılı tutarları)
 Gümrük Genel Tebliği (GÜMRÜK KIYMETİ) (Seri No:2)
 Gümrük Genel Tebliği (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME) Seri No:3
 Gümrük Genel Tebliği (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (Seri No:2)
 Gümrük Genel Tebliği (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (Seri No:3)
 Gümrük Genel Tebliği (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (Seri No:4)
 Gümrük Genel Tebliği (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ) (Seri No:3)
 Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)
 Gümrük Genel Tebliği (İHRACAT) (Seri No:1)
 Gümrük Genel Tebliği (MAHRECE İADE) (Seri No:2)
 Gümrük Genel Tebliği (NİHAİ KULLANIM) (Seri No:1)
 Gümrük Genel Tebliği (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) (Seri No:4)
 Gümrük Genel Tebliği (SEKTÖREL DESTEKLEME) (Seri No: 1)
Gümrük Genel Tebliği (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ) (Seri No: 2)
Gümrük Genel Tebliği (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ) (Seri No:13)
Gümrük Genel Tebliği (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ) (Seri No:15)
Gümrük Genel Tebliği (SÜRE DEĞİŞİMİ) (Seri No:2)
Gümrük Genel Tebliği (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (Seri No:2)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No: 4)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No: 8)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No: 9)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:10)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:11)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:12)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:13)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:15)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:16)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:17)
 Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:18)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:20)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:22)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:23)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:24)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:25)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:26)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:27)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE) (Seri No:11)
Gümrük Genel Tebliği (TARİFE) (Seri No:14)
Gümrük Genel Tebliği (TECİL VE TAKSİTLENDİRME) (Seri No: 1)
Gümrük Genel Tebliği (TIR İŞLEMLERİ) (Seri No:1)
Gümrük Genel Tebliği (TRANSİT REJİMİ) (Seri No: 1)
Gümrük Genel Tebliği (TRANSİT REJİMİ) (Seri No:3)
Gümrük Genel Tebliği (TRANSİT REJİMİ) (Seri No:4)
Gümrük Genel Tebliği (TRANSİT REJİMİ) (Seri No:5)
Gümrük Genel Tebliği (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (Seri No:7)
Gümrük Genel Tebliği (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (Seri No:8)
Gümrük Genel Tebliği (YATIRIM TEŞVİK) (Seri No:8)
Gümrük Genel Tebliği (YATIRIM TEŞVİK) (Seri No:9)
 Gümrük Genel Tebliği (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (Seri No: 6)
Gümrük Genel Tebliği (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) (seri No:1)
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)
Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No:2)
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/12)
İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat:2017/4)
Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat:2018/2)
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/11)
Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)
Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/10)
Sayaç İşlemleri Tebliği (Seri No:1)
Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2016/31)
Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
Türkiye-AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)