Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebl

Ticaret Bakanlığından: 30.11.2018-30611 Resmi Gazete

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Ek-2’sine aşağıda yer alan bölümler eklenmiştir.

TESPİT KODUTESPİT KONUSU2018
GK2

 

Tespit Raporu Başına1.700 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5’i, toplam ücretin 6.500 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

TESPİT KODUTESPİT KONUSU2018
DR2Tespit Raporu Başına1.700 TL’den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin binde 5’i

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
30/12/201529578
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-1/7/201629759
2-29/12/201629933
3-23/12/201730279
4-12/1/201830299