Gümrük Yönetmeliği Ek:19 (Kurye Mektubu Örneği)

EK 19

KURYE MEKTUBU ÖRNEĞİ

T.C.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Kabın adedi ve cinsiGideceği yer

………………………………………… Dışişleri Bakanlığı kuryesi olarak yabancı memleketlere gitmekte ve beraberinde yukarıda adet ve nevi gösterilen ve üzeri Bakanlık mühürü ile mühürlü bulunan ………………….. parça kap götürmektedir.

 

Ankara, / /20

Dışişleri Bakanı a.