Gümrük Yönetmeliği Ek:30 (Nihai Kullanım İzin Belgesi)

EK 30

NİHAİ KULLANIM İZİN BELGESİ

TR ………………………….

(İzin Numarası)

Orijinal1.İzin Hak Sahibiİzni veren Gümrük İdaresi
1a.Bu Karar aşağıdaki kayıt tarih ve sayılı başvurunuza ilişkindir:
2.Gümrük Rejim(ler)i

 

3.Başvuru türü4.Devam formları
5.Hesapların/Kayıtların türü ve tutulduğu yer
6.İznin geçerlilik süresi
ab
7.Gümrük rejimine tabi tutulacak eşya
GTİPTanımMiktarKıymet
8.Üretiminde veya işlenmesinde kullanılacak eşya
GTİPTanımVerimlilik Oranı
9.Planlanan faaliyetlerin detayları
10.Ekonomik koşullar
11.Gümrük İdaresi/leri
aGiriş Gümrük İdaresi :
bÇıkış Gümrük İdaresi :
cDenetleyici Gümrük İdaresi :
12.Ayniyet13.İbra Süresi (ay)14.Basitleştirilmiş usüller15.Devir
ab
16.İlave bilgi/koşullar (örneğin teminat gereksinimine ilişkin)
17.

Tarih İmza Mühür

İsim Soyad

 

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir