İhracat Destekleri

—–Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ N0: 2011/1)
—–Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin 2014/8 Sayılı Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları
—–Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar No: 2014/8)
—–Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar No:2014/4)
—–Tasarım Desteği Hakkında 2008/2 sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
—–Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2008/2)
—–Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıtynin Desteklenmesi Hakkında 2006/4 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
—–Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıtynin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)
—–Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Dekteklenmesi Hakkında 2010/8 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
—–Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Dekteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir