İran’da Takas Ticaretine Kısmi İzin

İran Ticaret, Sanayi ve Madenler Bakanlığından izin alan belirli sayıda firmanın ihracatını gerçekleştirdiği ürünlerin bedeli karşılığında ekte yer alan 8’li GTİP kapsamındaki 64 ürün grubunun ithalatını yapabileceği belirtilmiştir.

(NOT: ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları devam etmektedir. ABD’nin takipteki en önemli aracı SWIFT sistemi bu yöntemle aşılmaya çalışılmaktadır.)
Takas Ticaretine Konu GTİP Ürünler Listesi
85451100 69032090
72021100 85451100
72023000 84798990
27040090 84289090
84549000 84749090
27040090 84144090
27011900 84553000
84549000 84836000
28046900 84559000
28261200 85015310
28182000 84836000
85451100 90249000
27131200 90111000
28371100 72241010
38021000 85352990
38247900 84831090
84749090 85451100
73084000 72021920
40169300 72021990
84314990 72029300
85389090 72029100
28182000 98870312
28263000 40111030
28261200 40111090
85451100 40111000
27131200 87084015
72021100 87084010
68042290 87085011
84152010 84073490
84798970 94012000
87082910 87089211
85272900 85443020
87081010 87082910