İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 19)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 19)

10.08.2018 – 30505 Resmi Gazete

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

“G.T.İ.P.MADDE İSMİGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,
EFTA,
F.ADA.
GÜR.B-
HER.
G.
KORE
MLZY.SİNG.D-8D.Ü.
1206.00.91.00.19Diğerleri131301313131313
1206.00.99.00.19Diğerleri131301313131313
2303.10.11.00.11Mısır glüteni00000000
2303.10.11.00.19Diğerleri00000000
2303.10.19.00.11Mısır glüteni00000000
2303.10.19.00.19Diğerleri00000000
2303.10.90.00.00Diğerleri00000000
2303.20.10.00.00Şeker pancarının etli kısımları00000000
2303.20.90.00.00Diğerleri00000000
2303.30.00.00.00Biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları00000000
2305.00.00.00.00Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın)00000000
2306.10.00.00.00Pamuk tohumundan00000000
2306.20.00.00.00Keten tohumundan00000000
2306.30.00.00.00Ayçiçeği tohumundan00000000
2306.41.00.00.00Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan00000000
2306.49.00.00.00Diğerleri00000000
2306.50.00.00.00Hindistan cevizi veya kopradan00000000
2306.60.00.00.00Palm cevizi veya palm bademinden00000000
2306.90.05.00.00Mısır embriyolarından00000000
2306.90.11.00.00Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar00000000
2306.90.19.00.00Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3’ten fazla olanlar00000000
2306.90.90.00.00Diğerleri00000000″

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.