İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 27.04.2019-30757 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.Eşya TanımıBirim Gümrük Kıymet

(ABD Doları/Ton)*

1204.00.90.00.00Diğerleri1.200
1205.10.90.00.00Diğerleri1.000
1205.90.00.00.00Diğerleri1.000
1206.00.91.00.19Diğerleri450(1)(2)
1206.00.99.00.19Diğerleri450(1)(2)
1207.60.00.00.00Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu600
1208.90.00.00.11Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları850
1512.11.91.00.00Ayçiçeği tohumu yağı1.000
1512.19.90.00.11Ayçiçeği tohumu yağı1.100

*Ton: Brüt ağırlık

(1) Yalnız kabuksuzlar için dönem ayırımı olmaksızın 1.500 ABD Doları/Ton uygulanır

(2) 1 Şubat – 1 Temmuz (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde 380 ABD Doları/Ton uygulanır

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.