İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 14.03.2020-31068 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/10)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 13/6/2018 tarihli ve 30450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/10)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.Eşyanın TanımıBirim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
8431.31.00.00.11Boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi (boy fotoseli)25
8431.31.00.00.12Asansör kılavuz rayları2
8431.31.00.00.19Diğerleri4

*Brüt ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
13/6/201830450