İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 22.11.2019-30956 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/3/2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.Eşya TanımıBirim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

3921.12.00.00.00Vinilklorür polimerlerinden olanlar3,5
3921.90.41.00.00Yüksek basınçla tabaka tabaka tertiplenmiş, bir veya iki yüzü dekore edilmiş olanlar2,5
3921.90.43.00.00Diğerleri2,5
3921.90.90.90.00Diğerleri2,5

*Kg: Brüt ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
6/3/201830352