Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar (Genelge 2019/19)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : 17474625-010.06.01

Konu : Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar

GENELGE (2019/19)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ekli listede kayıtlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin olarak karşılarında belirtilen sınıflandırma kriterlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

EK:

Sıra No(1) Eşyanın Tanımı(2) Tarife Pozisyonu/GTİP(3) Gerekçe/Açıklama
1Çerezlik ayçiçeği tohumu1206.00.91.00.11

1206.00.99.00.11

Kabuklu olsun olmasın, ham yağ oranı %36 ve altında olan ayçiçeği tohumları çerezlik olarak sınıflandırılır.
2İşlem  görmemiş, temizlenmiş, kurutulmuş, öğütülmüş veya toz haline getirilmiş; daha ileri bir işlem görmemiş kına14.04Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 14.04 tarife pozisyonu açıklama notları.
314.04 pozisyonunun izin verdiğinden daha ileri bir işlem görmüş ancak 33. Fasıl kapsamındaki amaçlara uygun şekilde hazırlanmamış/amba lajlanmamış olan dökme kına ve kına esaslı eşya

 

32.03Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 32.03 tarife pozisyonu açıklama notları.
414.04 pozisyonunun izin verdiğinden daha ileri bir işlem görmüş; tüketiciye desen boyamak vb. şekillerde cilt üzerinde süsleme yapmak amacıyla sunulduğu perakende ambalajından anlaşılan kına ve kına esaslı eşya33.04Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 33. Fasıl genel açıklama notları
514.04 pozisyonunun izin verdiğinden daha ileri bir işlem görmüş; tüketiciye saç boyamak amacıyla sunulduğu perakende ambalajından anlaşılan kına ve kına esaslı eşya33.05Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 33. Fasıl genel açıklama notları
Trietonalamin 85 (TEA 85) isimli eşya3824.99.92.00.39Trietonalamin 85 (TEA 85)’in, %85’i Trietanolamin (TEA), geri kalan %15’lik kısmı, üretimden kalan “Dietanolamin (DEA)’den” veya “Dietanolamin (DEA) ile Monoetanolamin (MEA) karışımından” oluşmaktadır. Söz konusu eşya, bu şekliyle, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2922.15.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan Trietonalamin’e, 29 uncu Fasıl Genel Açıklamalar Bölümünde yer alan “safsızlık” kriteri itibariyle uymamaktadır. Bu sebeple, Trietonalamin 85 (TEA 85) isimli eşyanın 3824.99.92.00.39 GTİP’inde sınıflandırılması gerekmektedir.