Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) – (II) Sayılı Liste

– (II) sayılı listede, yarı römorklar için çekiciler, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosiklet, helikopter, uçak, gemi, yat, eğlence ve spor tekneleri gibi taşıtlar, yer almaktadır.

(II) SAYILI LİSTE  (01.01.2019)

 

G.T.İ.P. NO

 

Mal İsmi

 

Vergi Oranı (%)

8701.20Yarı römorkler için çekiciler4
87.0210 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
– Otobüs1
– Midibüs4
– Minibüs9
87.03Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]
– Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan

güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

— İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında

olanlar

5
— İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar5
— Sadece elektrik motorlu olanlar5
– Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
— Motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler5
— Sadece elektrik motorlu olanlar5
– Diğerleri
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar30
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar35
— Diğerleri60
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar30
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar35
—- Diğerleri60
— Diğerleri
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar100
—- Diğerleri110
— Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

—- Diğerleri

100

110

— Diğerleri160
— Sadece elektrik motorlu olanlar

 

— Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler3
— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler7
— Motor gücü 120 kW’ı geçenler15
8703.10.11.00.00Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar6,7
8703.10.18.00.00Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar)6,7
87.04Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )
– Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler hariç);
— Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçmeyenler10
— Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçen fakat 4000 cm³’ü geçmeyenler52
— Motor silindir hacmi 4000 cm³’ü geçenler75
— Sadece elektrik motorlu olanlar
— Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler10
— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler52
— Motor gücü 120 kW’ı geçenler75
– Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar
— Sadece elektrik motorlu olanlar10
— Diğerleri10
– Diğerleri
— Sadece elektrik motorlu olanlar4
— Diğerleri4
87.05Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]4
87.09Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları4
87.11Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)

(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

– Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler0
– Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler37
8711.60.10.00.00Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar0
8711.60.90.00.11Motor gücü 20 kW’ı geçenler37
8711.60.90.00.12Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler0
88.02Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları

[(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]

0,5
8901.10.10.00.1118 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri

(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)

0
8901.10.90.00.11Yolcu ve gezinti gemileri

(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)

0
89.03Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar

ve kanolar hariç)

8
– Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri0