Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) – (IV) Sayılı Liste

– (IV) sayılı listede, genel itibariyle, havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler, kozmetik ürünleri, kürkler ve kürkten giyim eşyası, muzır neşriyat, sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için bazı cam eşyalar, manikür ve pedikür takım ve aletleri, altın veya gümüş kaplama kaşık, çatal ve kaşık-çatal takımları, klimalar, ısıtıcılar, beyaz eşyalar, elektrik motorlu araçların motorunu çalıştırmaya mahsus araç pilleri, küçük ev aletleri, cep telefonu, telsiz-telefon cihazları, mikrofon, hoparlör, kulaklık, amplifikatörler, ses kayıt ve çalma cihazları, televizyon, projektör, kamera, ses ve görüntü cihazları, infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazı, inci ve kıymetli taşlardan mamul saat kayışları, tabancalar ve diğer ateşli silahlar ile sürgülü silahlar, kristal avizeler, bazı oyun eşyaları, hayvansal maddelerden süs eşyaları gibi mallar yer almaktadır.

 ÖTV (IV) SAYILI LİSTE
G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi

Oranı (%)

1604.30Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler20
3303.00Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç)20
33.04Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (İlaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları 

20

3305.20.00.00.00 Perma ve defrize müstahzarları20
3305.30.00.00.00Saç spreyleri20
3305.90(Saç losyonları, boyaları, v.b)Diğerleri20
33.07Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın)20
 Traş köpüğü ve traş kremi6,7
3401.11.00.90.00Diğerleri (Yalnız traş sabunu)6,7
4103.90.90.00.11 

 

Diğer hayvanların yaş derileri(Koyun ve kuzuların yaş derileri hariç)

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20 

 

4103.90.90.00.12 

 

Diğer hayvanların kuru derileri(Koyun ve kuzuların kuru derileri hariç)

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20 

 

4103.90.90.00.13 

 

Diğer hayvanların pikle derileri(Koyun ve kuzuların pikle derileri hariç)

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20 

 

4103.90.90.00.19 

 

Diğerleri(Koyun ve kuzu ile keçi ve oğlakların ham postları hariç)

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20 
43 Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamülleri[Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç]20
49.01 Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın)(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)20 
49.02 Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin)(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)20 
7013.10.00.10.00(Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası)Sofra ve mutfak işleri için olanlar20
7013.22.10.00.00(Kurşun kristalden ayaklı bardak)El imali olanlar20
7013.22.90.00.00(Kurşun kristalden ayaklı bardak)Makine imali olanlar20
7013.33.11.00.00(Kurşun kristalden el imali bardak)Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış20
7013.33.19.00.00(Kurşun kristalden  el imali bardak)Diğerleri20
7013.33.91.00.00(Kurşun kristalden makine imali bardak)Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış20
7013.33.99.00.00(Kurşun kristalden makine imali bardak)Diğerleri20
7013.41.10.00.00(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)El imali olanlar

(Bardak hariç)

20
7013.41.90.00.00

 

(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)Makine imali olanlar

(Bardak hariç)

20
 7013.91.10.00.00(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)El imali olanlar20
 7013.91.90.00.00(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)Makine imali olanlar20
8214.20.00.00.00Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)20
 8215.10.20.00.11(Kaşık, çatal  vb. takım halinde)Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar20
 8215.91.00.90.11(Tek kaşık, çatal vb.)Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar20
84.15Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)6,7
84.18Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)6,7
8419.11.00.00.00Gazla çalışan anında su ısıtıcılar6,7
8419.19.00.00.11(Katı yakıtlı)Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)6,7
 

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)Diğerleri 

6,7

8421.12.00.00.11(Çamaşır kurutma makinaları)Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg’ı geçmeyecek kapasitede olanlar 

6,7

8422.11.00.00.00(Bulaşık yıkama makinaları)Evlerde kullanılanlar6,7
 

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)Çamaşırı önden yüklemeli olanlar 

6,7

 

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar 

6,7

8450.11.90.00.00(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçen fakat 10 kg’ı geçmeyenler6,7
8450.12.00.00.00(Çamaşır yıkama makinası)Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)

 

6,7
 8450.19.00.00.11(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)Elektrikli olanlar6,7
8450.19.00.00.19(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)Diğerleri6,7
8451.21.00.00.11(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma makinaları)Evlerde kullanılanlar6,7
85.07Elektrik akümülatörleri (bunların separatörleri dâhil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar)3
85.08Vakumlu elektrik süpürgeleri6,7
85.09(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)(*)6,7
8510.10.00.00.00(Elektrikli)Traş makinaları6,7
85.16Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)(*)6,7
8517.11.00.00.00Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları20
8517.12.00.00.11Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları25
8517.12.00.00.12Alıcısı bulunan verici mobil araç (cellular) telsiz telefon cihazları20
8517.12.00.00.13Alçak güçlü (100 miliwatt’dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları20
8517.69.31.00.00Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar20
8517.69.39.00.00Diğerleri(Yalnız amatör telsiz alıcı cihazları)20
8517.69.90.90.14Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt’dan küçük) telsiz cihazları20
8517.69.90.90.15Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları20
8517.69.90.90.18Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları20
8517.69.90.90.21Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları (gücü 100 miliwatt’dan az olanlar)20
8517.69.90.90.29Diğerleri(Yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm cihazları)20
85.18Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri,  takım halindeki ses amplifikatörleri20
85.19Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (8519.81.81.00.00, 8519.81.85.00.00, 8519.81.95.00.00, 8519.89.90.10.00, 8519.89.90.90.00 hariç)6,7
85.21Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)6,7
8523.29.15.00.18(Manyetik mesnetler)Video bantları6,7
8523.29.39.00.16(Diğer manyetik mesnetler)Video bantları6,7
8523.40.11.00.11(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)Lazer diskler6,7
8523.40.13.00.11(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)Lazer diskler6,7
8523.40.19.00.11(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)Lazer diskler6,7
8523.40.51.00.00(Otomatik bilgi işlem makinası dışında kullanılanlar)Dijital çok yönlü  diskler (DVD)6,7
8523.40.59.00.00(Dijital çok yönlü olmayan diskler)Diğerleri6,7
8525.80Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon kameraları; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar]20
8526.92Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları20
8527.12Cep tipi radyo kaset çalar20
8527.13Ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar20
 

8527.19.00.00.00

(Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)Diğerleri 

6,7

 

8527.21.20.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)Lazer okuma sistemli olanlar 

20

 

8527.21.52.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 

20

 

8527.21.59.00.00

(Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)Diğerleri 

20

 

8527.21.70.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)Lazer okuma sistemli olanlar 

20

 

8527.21.92.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 

20

 

8527.21.98.00.00

(Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)Diğerleri 

20

 

8527.29.00.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar)Diğerleri 

20

8527.91.11.00.00(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar6,7
8527.91.19.00.00(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)Diğerleri6,7
8527.91.35.00.00(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)Lazer okuma sistemli olanlar6,7
8527.91.91.00.00(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar6,7
8527.91.99.00.00(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)Diğerleri6,7
8527.92.10.00.00Çalar saatli radyolar6,7
8527.92.90.00.00(Saatli radyolar)Diğerleri6,7
8527.99.00.00.00(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)Diğerleri6,7
85.28Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) (8528.41.00.00.00 ;  8528.51.00.00.00 ;  8528.61.00.00.00 hariç)6,7
8543.70.90.00.15Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)20
9113.90.80.20.00(Saat kayışları)İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamül olanlar20
9302.00.00.00.00Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)20
93.03Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)20
9405.10.50.10.11Kristal avizeler20
95.04Lunaparklar benzeri yerler için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil20
96.01İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil)20
NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.

 

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir