Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) – (IV) Sayılı Liste

– (IV) sayılı listede, genel itibariyle, havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler, kozmetik ürünleri, kürkler ve kürkten giyim eşyası, muzır neşriyat, sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için bazı cam eşyalar, manikür ve pedikür takım ve aletleri, altın veya gümüş kaplama kaşık, çatal ve kaşık-çatal takımları, klimalar, ısıtıcılar, beyaz eşyalar, elektrik motorlu araçların motorunu çalıştırmaya mahsus araç pilleri, küçük ev aletleri, cep telefonu, telsiz-telefon cihazları, mikrofon, hoparlör, kulaklık, amplifikatörler, ses kayıt ve çalma cihazları, televizyon, projektör, kamera, ses ve görüntü cihazları, infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazı, inci ve kıymetli taşlardan mamul saat kayışları, tabancalar ve diğer ateşli silahlar ile sürgülü silahlar, kristal avizeler, bazı oyun eşyaları, hayvansal maddelerden süs eşyaları gibi mallar yer almaktadır.

“8528.71.99.00.00 GTİP numaralı ürünün ithalatının ÖTV’ye tabi olup olmadığı” TIKLAYINIZ…


[1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle değişen liste. Yürürlük: 1/5/2019]

(IV) SAYILI LİSTE

G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Oranı (%)
1604.31.00.00.00Havyar20
1604.32.00.00.00Havyar yerine kullanılan ürünler20
3303.00Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç)20
33.04Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları20
3305.20.00.00.00Perma ve defrize müstahzarları20
3305.30.00.00.00Saç spreyleri20
 

3305.90

(Saç losyonları, boyaları, v.b) 

20

Diğerleri
33.07Traş öncesinde, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları,

kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın)

20
Traş köpüğü ve traş kremi6,7
3401.11.00.90.00Diğerleri (Yalnız traş sabunu)6,7
4103.90.00.00.11Diğer hayvanların yaş derileri20
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]
4103.90.00.00.12Diğer hayvanların kuru derileri20
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]
4103.90.00.00.13Diğer hayvanların pikle derileri20
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]
4103.90.00.00.19Diğerleri20
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]
43Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri25
[Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç]
43.01Ham kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham post ve deriler hariç)0
43.02Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler (baş, kuyruk, pençeler ve diğer parçalar dahil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer maddeler ilave edilmemiş) (43.03 pozisyonundakiler hariç)0
49.01Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın)20
(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)
49.02Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin)20
(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)
 

7013.10.00.10.00

(Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası) 

20

Sofra ve mutfak işleri için olanlar
 

7013.22.10.00.00

(Kurşun kristalden ayaklı bardak) 

20

El imali olanlar
 

7013.22.90.00.00

(Kurşun kristalden ayaklı bardak) 

20

Makina imali olanlar
 

7013.33.11.00.00

(Kurşun kristalden el imali bardak) 

20

Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
 (Kurşun kristalden el imali bardak) 

 

7013.33.19.00.00Diğerleri20
 

7013.33.91.00.00

(Kurşun kristalden makina imali bardak) 

20

Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
 

7013.33.99.00.00

(Kurşun kristalden makina imali bardak) 

20

Diğerleri
 

7013.41.10.00.00

(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası) 

20

El imali olanlar
(Bardak hariç)
 

7013.41.90.00.00

(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası) 

20

Makina imali olanlar
(Bardak hariç)
 

7013.91.10.00.00

(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya) 

20

El imali olanlar
 

7013.91.90.00.00

(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya) 

20

Makina imali olanlar
8214.20.00.00.11Çıt çıt tipi tırnak makasları20
 

8214.20.00.00.19

[Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)] 

20

Diğerleri
 

8215.10.20.00.11

(Kaşık, çatal vb. takım halinde) 

20

Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar
 

8215.91.00.90.11

(Tek kaşık, çatal vb.) 

20

Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar
84.15Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)0
[Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite  ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]
84.18Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)0
(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)
8419.11.00.00.00Gazla çalışan anında su ısıtıcılar0
 

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı) 

0

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
 

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya

depolu su ısıtıcıları)

 

0

Diğerleri
 

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları) 

0

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar
 

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları) 

0

Evlerde kullanılanlar
 

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) 

0

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar
 

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) 

0

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar
 

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası) 

0

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler
 (Çamaşır yıkama makinası) 

 

8450.12.00.00.00Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)0
 

 

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan

çamaşır yıkama makinası)

 

 

0

Elektrikli olanlar
 

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası) 

0

Diğerleri
 

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları) 

0

Evlerde kullanılanlar
85.07Elektrik akümülatörleri (bunların seperatörleri dahil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (Yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu

çalıştırmaya mahsus olanlar)

3
85.08Vakumlu elektrik süpürgeleri0
 

 

85.09

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma

makinaları vb.)

 

0

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)
 

8510.10.00.00.00

(Elektrikli) 

6,7

Traş makinaları
85.16Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)0
8517.11.00.00.00Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları20
8517.12.00.00.11Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları 
-Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar25
-Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp 1.500 TL’yi aşmayanlar40
-Diğerleri50
8517.12.00.00.12Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları20
8517.12.00.00.19Diğerleri20
[Yalnız alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları]
8517.69.30.00.00Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı cihazlar20
(Yalnız arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar ile amatör telsiz alıcı cihazları)
8517.69.90.90.24Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) telsiz cihazları ve diğer amatör telsiz cihazları20
8517.69.90.90.29Diğerleri20
(Yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm cihazları)
85.18Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplikatörleri20
85.19Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (8519.81.95.00.00 hariç) (Sinematoğrafik ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar hariç)6,7
85.21Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)6,7
 

8523.29.15.00.18

(Manyetik mesnetler) 

6,7

Video bantları
 

8523.29.19.00.00

(Diğer manyetik mesnetler) 

6,7

Diğerleri
(Yalnız video bantları)
 

8523.41.10.00.00

(Kayıt yapılmamış optik mesnetler) 

6,7

Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler
(Yalnız lazer diskler)

 

 

8523.41.30.00.00

(Kayıt yapılmamış optik mesnetler) 

6,7

Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşan fakat 18 gigabaytı aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler
(Yalnız lazer diskler)
 

8523.41.90.00.00

(Kayıt yapılmamış optik mesnetler) 

6,7

Diğerleri
(Yalnız lazer diskler)
 

8523.49.10.00.00

(Diğer optik mesnetler) 

6,7

Dijital çok yönlü diskler (DVD)
(Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar, sadece sesi

tekrar vermeye mahsus olanlar, otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar hariç)

8523.49.20.00.00Diğerleri6,7
(Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar, sadece sesi

tekrar vermeye mahsus olanlar, otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar hariç)

8525.80Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon kameraları; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar]20
8526.92Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları20
8527.12Cep tipi radyo kaset çalar20
8527.13Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar20
 

8527.19.00.00.00

(Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 

6,7

Diğerleri
 

 

8527.21.20.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik

radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

 

 

20

Lazer okuma sistemli olanlar
 

 

8527.21.52.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik

radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

 

 

20

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
 

 

8527.21.59.00.00

(Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda

kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

 

 

20

Diğerleri
 

 

8527.21.70.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik

radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

 

 

20

Lazer okuma sistemli olanlar
 

 

8527.21.92.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik

radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

 

 

20

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
 

 

8527.21.98.00.00

(Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda

kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

 

 

20

Diğerleri
 

 

8527.29.00.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde ses

kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

 

 

20

Diğerleri
 

8527.91.11.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 

6,7

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
 

8527.91.19.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 

6,7

Diğerleri
 

8527.91.35.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 

6,7

Lazer okuma sistemli olanlar
 

8527.91.91.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 

6,7

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

 

 

8527.91.99.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 

6,7

Diğerleri
8527.92.10.00.00Çalar saatli radyolar6,7
 

8527.92.90.00.00

(Saatli radyolar) 

6,7

Diğerleri
 

8527.99.00.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 

6,7

Diğerleri
85.28Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar);

televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) (8528.42.00.00.00; 8528.52.10.00.00; 8528.62.00.00.00 hariç)

6,7
8543.70.03.00.00Video oyun konsolları için kablosuz kızıl ötesi uzaktan kumanda cihazları20
8543.70.90.00.15Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)20
 

9113.90.00.30.00

(Saat kayışları) 

20

İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul olanlar
9302.00.00.00.00Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)20
93.03Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)20
9405.10.50.10.11Kristal avizeler20
95.04Video oyun konsolları ve makinaları, eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil20
96.01İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle

elde edilen eşya dahil)

20
NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.