— Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/25)

Ekonomi Bakanlığından: 31.12.2014-29222 Resmi Gazete

TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARIN EKİNDE YAPILAN DÜZENLEMENİN DUYURULMASI HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/25)

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 (1) 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde verilen yetkiye istinaden Ekonomi Bakanlığınca yeniden belirlenen Karar ekinin 11 ve 32 nci bölümlerindeki sorumlu/koordinatör, katkıda bulunacak kuruluşlar ile 15 ve 19 uncu bölümlerine ilave edilen alt ürün grubu başlıklarındaki sorumlu/koordinatör, katkıda bulunacak kuruluşlar Ek 1’de yer almaktadır.

             Protokol

             MADDE 2 (1) Gerekli görüldüğü takdirde, kuruluşlar arasında devre ilişkin usul ve esaslar yapılacak protokol ile belirlenir.

             Yürürlük

             MADDE 3 (1) Bu Tebliğ 23/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

  Ek:1

Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı

Konu Başlığı

Koordinatör Kurumlar ve Çalışmalara Katkıda Bulunacak Diğer Kurumlar

11. Tekstil Ürünleri 

 

   

     

 

Koordinatör Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı

15. Tehlikeli Maddeler

 

 

-    Pil ve akümülatörler

 

 

 

Koordinatör Kurumlar:  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurum:  Ekonomi Bakanlığı

 

19. Ticarette Teknik Engellerin Kaldırılmasına İlişkin Genel Hükümler

 

 

-       Ayakkabılar

 

 

 

 

 

 

Koordinatör Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı

 

32. Muhtelif

 

 

 

 

 

 

 

-       Ayakkabılar

Koordinatör Kurum:   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı

 

 

 

Koordinatör Kurum:    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

 

Katkıda Bulunacak Kurumlar:  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249634 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249634 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?