E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,44 TL
1 € = 3,69 TL
11999327 Ziyaretçi

1 Canlı hayvanlar

www.orgTR.org Yürürlük: 01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1
2 3 4
01.01 Canlı atlar,eşekler,katırlar ve bardolar:
- Atlar:
0101.21.00.00.00 - - Damızlıklar Baş 10
0101.29 - - Diğerleri :
0101.29.10.00.00 - - - Kesimlik atlar Baş 35
0101.29.90.00.00 - - - Diğerleri Baş 35
0101.30 - Eşekler:
0101.30.00.10.00 - - Damızlıklar Baş 10
0101.30.00.90.00 - - Diğerleri Baş 35
0101.90 - Diğerleri:
0101.90.00.10.00 - - Damızlıklar Baş 10
0101.90.00.90.00 - - Diğerleri Baş 35
01.02 Canlı büyükbaş hayvanlar:
- Sığırlar
0102.21 - - Damızlıklar :
0102.21.10.00.00 - - - Düveler (doğurmamış dişi sığırlar) Baş 10
0102.21.30.00.00 - - - İnekler Baş 10
0102.21.90.00.00 - - - Diğerleri Baş 10
0102.29 - - Diğerleri:
0102.29.10.00.00 - - - Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler Baş 150
- - - Ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler:
0102.29.21.00.00 - - - - Kesimlik olanlar Baş 150
0102.29.29.00.00 - - - - Diğerleri Baş 150
- - - Ağırlığı 160 kg.ı geçen fakat 300 kg.ı geçmeyenler:
0102.29.41.00.00 - - - - Kesimlik olanlar Baş 150
0102.29.49.00.00 - - - - Diğerleri Baş 150
- - - Ağırlığı 300 kg.ı geçenler:
- - - - Düveler (doğurmamış dişi sığırlar):
- - - - - Kesimlik olanlar:
0102.29.51.00.11 - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçenler Baş 150
0102.29.51.00.19 - - - - - - Diğerleri Baş 150
0102.29.59.00.00 - - - - - Diğerleri Baş 150
- - - - İnekler:
- - - - - Kesimlik olanlar:
0102.29.61.00.11 - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar Baş 150
0102.29.61.00.19 - - - - - - Diğerleri Baş 150
0102.29.69.00.00 - - - - - Diğerleri Baş 150
- - - - Diğerleri:
- - - - - Kesimlik olanlar:
0102.29.91.00.11 - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar Baş 150
0102.29.91.00.19 - - - - - - Diğerleri Baş 150
0102.29.99.00.00 - - - - - Diğerleri Baş 150
- Bufalo:
0102.31.00.00.00 - - Damızlıklar Baş 10
0102.39 - - Diğerleri :
0102.39.10.00.00 - - - Evcil türler Baş 150
0102.39.90.00.00 - - - Diğerleri Baş 150
0102.90 - Diğerleri
0102.90.20.00.00 - - Damızlıklar Baş 10
- - Diğerleri :
0102.90.91.00.00 - - - Evcil türler Baş 150
0102.90.99.00.00 - - - Diğerleri Baş 150
01.03 Canlı domuzlar:
0103.10 - Damızlıklar
0103.10.00.10.00 - - Evcil damızlıklar Baş 30
0103.10.00.90.00 - - Diğer damızlıklar Baş 30
- Diğerleri:
0103.91 - - Ağırlığı 50 kg. dan az olanlar:
0103.91.10.00.00 - - - Evcil türler Baş 85
0103.91.90.00.00 - - - Diğerleri Baş 85
0103.92 - -  Ağırlığı 50 kg. veya daha fazla olanlar:
- - - Evcil türler:
0103.92.11.00.00 - - - - Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar Baş 85
0103.92.19.00.00 - - - - Diğerleri Baş 85
0103.92.90.00.00 - - - Diğerleri Baş 85
01.04 Canlı koyun ve keçiler:
0104.10 -  Koyunlar:
0104.10.10.00.00 - - Damızlıklar Baş 20
- - Diğerleri:
0104.10.30.00.00 - - - Kuzular (1 yaşında veya daha küçük) Baş 150
0104.10.80.00.00 - - - Diğerleri Baş 150
0104.20 - Keçiler:
0104.20.10.00.00 - - Damızlıklar Baş 20
- - Diğerleri
0104.20.90.00.13 - - - Oğlaklar Baş 150
0104.20.90.00.14 - - - Evcil olmayan keçiler Baş 150
0104.20.90.00.18 - - - Diğerleri Baş 150
01.05 Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü)
ördekler, kazlar,  hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]:
-  Ağırlığı 185gr.ı geçmeyenler:
0105.11 - -  Horozlar ve tavuklar ("Gallus Domesticus" türü):
- - - Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler :
0105.11.11.00.00 - - - - Damızlık olanlar Adet 30
0105.11.19.00.00 - - - - Diğerleri Adet 75
- - - Diğerleri:
0105.11.91.00.00 - - - - Damızlık olanlar Adet 30
0105.11.99.00.00 - - - - Diğerleri Adet 75
0105.12 - - Hindiler:
- - - Damızlık olanlar
0105.12.00.10.11 - - - - Hindi civcivi Adet 30
0105.12.00.10.19 - - - - Diğerleri Adet 30
0105.12.00.90.00 - - - Diğerleri Adet 75
0105.13. - - Ördekler
0105.13.00.00.11 - - - Damızlık olanlar Adet 30
0105.13.00.00.12 - - - Diğerleri Adet 75
0105.14 - - Kazlar
0105.14.00.00.11 - - - Damızlık olanlar Adet 30
0105.14.00.00.12 - - - Diğerleri Adet 75
0105.15 - - Beç tavukları
0105.15.00.00.11 - - - Damızlık olanlar Adet 30
0105.15.00.00.12 - - - Diğerleri Adet 75
- Diğerleri
0105.94 - - Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü) ;
0105.94.00.10.00 - - - Damızlık olanlar Adet 30
0105.94.00.90.00 - - - Diğerleri Adet 75
0105.99 - - Diğerleri:
- - - Ördekler:
0105.99.10.10.00 - - - - Damızlık olanlar Adet 30
0105.99.10.90.00 - - - - Diğerleri Adet 75
- - - Kazlar:
0105.99.20.10.00 - - - - Damızlık olanlar Adet 30
0105.99.20.90.00 - - - - Diğerleri Adet 75
- - - Hindiler:
0105.99.30.10.00 - - - - Damızlık olanlar Adet 30
0105.99.30.90.00 - - - - Diğerleri Adet 75
- - - Beç tavukları:
0105.99.50.10.00 - - - - Damızlık olanlar Adet 30
0105.99.50.90.00 - - - - Diğerleri Adet 75
01.06 Canlı diğer hayvanlar:
- Memeliler:
0106.11.00.00.00 - - Maymunlar (Primatlar) Adet 30
0106.12.00.00.00 - - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları
(Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli
ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler); fok, deniz Adet 30
aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler):
0106.13.00.00.00 - - Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) Adet 30
0106.14 - - Tavşanlar veya yabani tavşanlar:
- - - Evcil tavşanlar:
0106.14.10.10.00 - - - -  Damızlıklar Adet 30
0106.14.10.90.00 - - - -  Diğerleri Adet 30
0106.14.90.00.00 - - - Diğerleri - 30
0106.19 - - Diğerleri:
0106.19.00.10.00 - - - Kobaylar, fareler - 5
0106.19.00.90.00 - - - Diğerleri - 30
0106.20 - Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) :
0106.20.00.00.11 - - Süs kaplumbağası (akvaryum için) Adet 30
0106.20.00.00.19 - - Diğerleri Adet 30
- Kuşlar:
0106.31.00.00.00 - - Yırtıcı kuşlar Adet 30
0106.32.00.00.00 - - Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları, Adet 30
makaolar ve kakadular dahil)
0106.33 - - Devekuşları; emular (Dromaius novaehollandiae):
0106.33.00.10.00 - - - Damızlıklar kg/adet 30
0106.33.00.90.00 - - - Diğerleri kg/adet 30
0106.39 - - Diğerleri:
- - -  Güvercinler:
0106.39.10.10.00 - - - - Damızlıklar kg/adet 30
0106.39.10.90.00 - - - - Diğerleri kg/adet 30
- - -  Diğerleri:
0106.39.80.10.00 - - - - Damızlıklar - 30
0106.39.80.90.00 - - - - Diğerleri - 30
-  Böcekler
0106.41 - - Arılar:
0106.41.00.10.00 - - - Damızlıklar - 30
0106.41.00.90.00 - - - Diğerleri - 30
0106.49 - - Diğerleri:
0106.49.00.00.11 - - - Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler - 30
0106.49.00.00.19 - - - Diğerleri - 30
0106.90 - Diğerleri:
0106.90.00.10.00 - - Damızlıklar - 30
- - Diğerleri:
0106.90.00.90.11 - - - Kurbağalar - 30
0106.90.00.90.12 - - - Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler - 30
0106.90.00.90.19 - - - Diğerleri - 30