E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,52 TL
1 € = 4,19 TL
15088292 Ziyaretçi

1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği Ekleri (Ek:1)

EK 1- Yetki Belgesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seri: ....   No:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİ BELGESİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belge Başlangıç Tarihi
:
 
 
 
 
 
 
 
Belge Bitiş Tarihi
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN
 
 
 
 
 
 
 
Adı Soyadı
:
 
 
 
 
 
 
 
TC Kimlik No
:
 
 
 
 
 
 
 
Yetki No
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜZEL KİŞİNİN
 
 
 
 
 
 
 
Ticaret Unvanı
:
 
 
 
 
 
 
 
Vergi No
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda bilgileri yer alan Gümrük Müşaviri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 226 ncı maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 694 üncü maddesine istinaden Gümrük Müsteşarlığı’nca belirlenecek tespit işlemlerini yapmaya yetkilidir.