1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği Ekleri (Ek:2)

EK 2- Tespit Kodları
 
Tespit Konusu
Tespit Kodu
Genel ve özel antrepo açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit
AN1
Genel ve özel antrepolardaki genişletme-daraltma başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit
AN2
Genel ve özel antrepolardaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit
AN3
Genel ve özel antrepolardaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit
AN4
Antrepo devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun tespiti
AN5
Özel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının tespiti
AN6
Genel ve özel antrepoların stok kayıtlarının tespiti
AN7
Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu bir kısım eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti
GC1
Nihai kullanım konusu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespiti
NK1
Gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri
kapsamındaki eşya ile ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek tespit
DR1
Onaylanmış ihracatçı yetkisini haiz firmalarca düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin dönemsel kontrolü ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespiti
AT1
Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi'nden ihraç edildiğinin tespiti
GC2
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemine ilişkin tespit
GK1
A.TR dolaşım belgelerinin dönemsel kontrolü ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespiti
AT2
EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının Dönemsel Kontrolü ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespiti
EU1
Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti
EU2
*Genel Antrepolara eşya giriş çıkışlarının tespiti AN8
*18.09.2009-27353 R.G.ile eklenmiştir

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303980 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303980 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?