1072 SAYILI RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE MAKİNALARI HAKKINDA KANUN

RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE MAKİNALARI HAKKINDA KANUN (Kanun Sayısı:1072)

 27/12/1968 - 13086 Resmi Gazete

        Madde 1 - Türk Ceza Kanununun 228 nci  maddesinin kapsamı dışında kalsa bile umuma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne ad altında olursa olsun kazanç kasdiyle oynanmasa dahi rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet istiyen, otomatik, yarı otomatik el veya ayakla kullanılan oyun alet veya makinaları ile benzerlerini bulundurmak veya çalıştırmak veya yurda sokmak yahut imal etmek yasaktır.

    Bu kanunun uygulanmasında spor kulüpleri, gençlik teşekkülleri ve dernekler umuma açık yer sayılır.

    Ancak 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun 18 inci maddesi hükümleri saklıdır.

    Madde 2- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./325.mad)

    Bu Kanuna aykırı hareket edenler bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

    Madde 3 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 4 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 5 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260775 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260775 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?