12.Fasıl (GTC İzahnamesi)

FASIL 12

YAĞLI TOHUM VE MEYVELER;

MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVELER;

SANAYİDE VEYA TIPTA KULLANILAN BİTKİLER;

SAMAN VE KABA YEM

Fasıl Notları.

1.- 12.07 pozisyonu, diğerleri meyanında, palm meyvesi ve çekirdeği, pamuk tohumu, Hint yağı tohumu, susam, hardal, aspir, haşhaş tohumlarına ve shea fıstığına (karite fıstığı) uygulanır. 12.07 pozisyonu, 08.01 veya 08.02 pozisyonlarında yer alan ürünler ile zeytinlere (7. veya 20. Fasıllar) uygulanmaz.

2.- 12.08 tarife pozisyonu sadece yağı alınmamış un ve kaba unlara değil, aynı zamanda yağı kısmen alınmış veya yağı alınıp tamamen veya kısmen kendi orijinal yağı tekrar eklenmiş olan un ve kaba unlara da uygulanır. Bununla beraber, bu pozisyon 23.04 ila 23.06 pozisyonlarındaki artıklara uygulanmaz.

3.- 12.09 pozisyonu anlamında, pancar tohumları, ot ve diğer çim tohumları, süs çiçekleri tohumları, sebze tohumları, orman ağaçları tohumları, meyve ağaçları tohumları, fiğ tohumları (Vicia faba türünden olanlar hariç) veya acı bakla tohumları "ekilmeye mahsus tohumlar" olarak kabul edilirler.

Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar ekilmeye mahsus olsalar bile, 12.09 pozisyonu dışında kalırlar:

(a) Baklagil sebzeler veya tatlı mısır (Fasıl 7);

(b) 9. Fasılda yer alan baharat veya diğer ürünler;

(c) Hububat (Fasıl 10); ya da

(d) 12.01 ila 12.07 veya 12.11 pozisyonlarında yer alan ürünler.

4.- 12.11 pozisyonu, diğerleri meyanında, aşağıdaki bitki ve bitki parçalarını da  kapsar: Fesleğen, zembil çiçeği, ginseng, çördük otu, meyan kökü, her türlü nane, biberiye, sedef otu, adaçayı ve pelin.

Bununla beraber 12.11 pozisyonuna aşağıda yazılı olanlar dahil değildir:

(a) 30. Fasılda yer alan ilaçlar;

(b) 33. Fasılda yer alan parfümeri, kozmetik ve tuvalet müstahzarları; veya

(c) 38.08 pozisyonunda yer alan böcek ilaçları, mantar ilaçları, ot ilaçları, dezenfektanlar veya benzeri ürünler.

5.- 12.12 pozisyonunun tatbikinde "deniz otları ve diğer algler" tabirine aşağıda yazılı olanlar dahil değildir;

(a) 21.02 pozisyonunda yer alan cansız tek hücreli mikroorganizmalar;

(b) 30.02 pozisyonda yer alan mikroorganizma kültürleri; veya

(c) 31.01 veya 31.05 pozisyonlarında yer alan gübreler.

Altpozisyon Notu:

1.- 1205.10 alt pozisyonu anlamında “düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumları” tabirinden; ağırlık itibariyle %2’den az erusik asit içeren sabit yağ ve gramında 30 mikromolden az glukosinolat içeren katı bileşen veren rep veya kolza tohumları anlaşılır.

GENEL AÇIKLAMALAR

12.01 ila 12.07 pozisyonları ekim için veya diğer amaçlar için hazırlanmış durumda olsalar da, endüstriyel veya yenilebilir katı ve sıvı yağların çıkarılmasında (presleme veya çözücüler ile) kullanılan türden tohumları ve meyveleri kapsar. Bununla beraber bu pozisyonlar; 08.01 veya 08.02 pozisyonlarında yer alan ürünleri, zeytinleri (Fasıl 7 veya Fasıl 20), kendilerinden yağ elde edilebilmekle beraber genelde daha çok başka amaçlar için kullanılan örneğin kayısı, şeftali veya erik çekirdeklerini (12.12 pozisyonu) ve kakao tanelerini (18.01 pozisyonu) kapsamaz.

Bu pozisyonlarda yer alan tohumlar ve meyveler bütün, kırılmış, ezilmiş, soyulmuş veya kabukları alınmış olabilir. Bunlar ayrıca, esas olarak daha iyi muhafazalarını sağlamak (örn; lipolitik enzim faaliyetini keserek ve nemin bir kısmını yok ederek), acılığını gidermek, antibesinsel faktörleri etkinsizleştirmek veya kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla ısıl işleme tabi tutulmuş olabilirler. Ancak bu işlemler, tohumların ve meyvelerin doğal özelliklerini değiştirmemesi ve genel kullanımından ayrı başka özel bir kullanıma uygun hale getirmemesi şartıyla kabul edilebilir.

Yağlı tohumlar veya meyvelerden bitkisel yağ çıkarımından arta kalan katı artıklar (yağı alınmış un ve kaba unlar dahil) bu pozisyonların haricindedir (23.04, 23.05 veya 23.06 pozisyonları).

12.01 -     SOYA FASULYESİ (KIRILMIŞ OLSUN OLMASIN).

1201.10 -  Tohum

1201.90 - Diğerleri

Soya fasulyesi çok önemli bitkisel yağ kaynağıdır. Bu pozisyonda yer alan soya fasulyesi acılığını gidermek amacıyla ısıl işleme tabi tutulmuş olabilir (Genel Açıklama Notuna bakınız).

Bununla birlikte, kahve yerine kullanılan kavrulmuş soya fasulyesi bu pozisyon haricindedir(21.01 pozisyonu).

Altpozisyon Açıklama Notu

1201.10 Altpozisyonu

1201.10 altpozisyonu anlamında "tohum" terimi sadece, yetkili ulusal makamlarca ekimde kullanılmak üzere kabul edilen soya fasulyesi tohumunu kapsar.

12.02 -     YER FISTIĞI (KAVRULMAMIŞ VEYA BAŞKA ŞEKİLDE PİŞİRİLMEMİŞ, KABUKLU VEYA KIRILMIŞ OLSUN OLMASIN) (+).

1202.30 - Tohum

- Diğerleri

1202.41 -- Kabuklu

1202.42 -- Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın)

Bu pozisyon, kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş olan kabuklu, kabuksuz, bütün veya kırık haldeki fıstıkları (yer fıstığı olarak da bilinen) kapsar. Bu pozisyonda yer alan yer fıstıkları daha iyi korunması amacıyla ısıtma işlemine tabi tutulmuş olabilir (Genel Açıklama Notuna bakınız). Kavrulmuş veya diğer şekillerde pişirilmiş yer fıstıkları, 20.Fasılda yer alırlar.

Altpozisyon Açıklama Notu.

1202.30 Altpozisyonu

1202.30 altpozisyonu anlamında "tohum" terimi sadece, yetkili ulusal makamlarca ekimde kullanılmak üzere kabul edilen yer fıstığı tohumunu kapsar.

12.03 -     KOPRA.

Kopra, Hindistan cevizi yağı çıkarılmasında kullanılan Hindistan cevizinin etli iç kısmının kurutulmasıyla elde edilir ve insan tüketimi için elverişli değildir.

İnsanlar için gıda olarak tüketime uygun kurutulmuş ve kıyılmış Hindistan cevizi bu pozisyona dahil değildir (08.01 pozisyonu).


12.04 - KETEN TOHUMU (KIRILMIŞ OLSUN OLMASIN).

Keten tohumu, keten bitkisinin tohumu olup kuruyan yağların en önemli kaynaklarından birisidir.

12.05 - REP VEYA KOLZA TOHUMLARI (KIRILMIŞ OLSUN

OLMASIN)

1205.10 - Düşük erusik asitli rep veya kolza tohumları

1205.90 - Diğerleri

Bu pozisyon rep veya kolza tohumlarını kapsar (birkaç Brassica türü, özellikle B.napus ve B.repa (veya B.campestris)). Bu pozisyon geleneksel rep veya kolza tohumları ve düşük erusik asitli rep veya kolza tohumlarının her ikisini kapsar. Düşük erusik asitli rep veya kolza tohumları, örn. canola tohumları veya Avrupa repi veya kolza tohumları “double zero”, ağırlık itibariyle %2’den daha az toplam erusik asit içeriğine sahip sabit yağ ve gramında 30 mikromolden az glukosinolat içeren katı içerik ihtiva eder.

12.06 - AYÇİÇEĞİ TOHUMU (KIRILMIŞ OLSUN OLMASIN) ¨

Bu pozisyon adi ayçiçeği (Helianthus annuus) tohumlarını kapsar.

12.07 -     DİĞER YAĞLI TOHUMLAR VE MEYVELER (KIRILMIŞ OLSUN OLMASIN) (+)

1207.10 -  Palm meyvesi ve çekirdekleri

- Pamuk tohumu

1207.21 -- Tohum

1207.29 -- Diğerleri

1207.30 -  Hint yağı tohumları

1207.40 -  Susam tohumu

1207.50 -  Hardal tohumu

1207.60 -  Aspir (Carthamus tinctorius) tohumları

1207.70 -  Kavun, karpuz tohumları

- Diğerleri:

1207.91 -- Haşhaş tohumu

1207.99 -- Diğerleri

Bu pozisyon, 12.01 ila 12.06 pozisyonlarında belirtilenlerin dışındaki yemeklik ve sanayide kullanılan katı ve sıvı yağların ekstraksiyonunda kullanılan tohumları ve meyveleri kapsar (Genel Açıklama Notuna da bakınız).

Bu pozisyona diğerleri meyanında aşağıda yazılı olanlar dahildir:

Babassu çekirdekleri                                                           Mowra tohumları

Kayın cevizi( Akgürgen fıstığı)                                           Hardal tohumları

Candle cevizi                                                                       Niger tohumları

Karapa cevizi (touloucouna cevizi gibi)                              Oiticica tohumları

Hint yağı tohumları                                                             Palm meyvesi ve

çekirdekleri

Chaulmoogra tohumları                                                       Karaısırgan tohumları

Pamuk tohumları                                                                 Musilhind (pulza)

fıstığı

Croton tohumu                                                                    Haşhaş tohumları

Akşam çuhaçiçeği tohumlarının                                          Aspir tohumları

Oenothera biennis ve Oenothera Susam tohumları

lamarckiana türünden olanları                                            Shea (Karite) fıstığı

Üzüm çekirdekleri                                                               Stillingia tohumları

Kenevir tohumları                                                               Çay tohumları

Illipe tohumları                                                                    Tung fıstığı (veya

oleococca tohumları)

Kapok tohumları

Altpozisyon Açıklama Notu.

1207.21 Altpozisyonu

1207.21 altpozisyonu anlamında "tohum" terimi sadece, yetkili ulusal makamlarca ekimde kullanılmak üzere kabul edilen pamuk tohumunu kapsar.

12.08 -     YAĞLI TOHUM VE MEYVELERİN UN VE KABA UNLARI (HARDAL UNU HARİÇ).

1208.10 - Soya fasulyesinin unu ve kaba unu

1208.90 - Diğerleri

Bu pozisyon, 12.01 ila 12.07 pozisyonlarında yer alan yağlı tohumların veya meyvelerin öğütülmesiyle elde edilen yağı alınmamış veya kısmen yağı alınmış unları veya kaba unları kapsamaktadır. Ayrıca, yağı alınmış ve kendi orijinal yağlarıyla kısmen ya da tamamen yağı yükseltilmiş unlar ve küspeler de bu pozisyonda yer alırlar (bu Fasılın 2 nolu Notuna bakınız).

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

(a) Yer fıstığı (Amerikan fıstığı) ezmesi (20.08 pozisyonu).

(b) Hardal unu ve irmiği (yağı alınmış veya alınmamış, müstahzar halde olsun olmasın) (21.03 pozisyonu).

(c) Yağı alınmış unlar ve küspeler (hardalınkiler hariç) (23.04 ila 23.06 pozisyonları).

12.09 -     EKİM AMACIYLA KULLANILAN TOHUM, MEYVA VE

SPORLAR.

1209.10 - Şeker pancarı tohumları

- Yem bitkileri tohumları

1209.21 -- Yonca tohumu

1209.22 -- Üçgül tohumu (Trifolium spp.)

1209.23 -- Çayır otu tohumları

1209.24 -- Kentucky mavi otu tohumu (Poa pratensis L.)

1209.25 -- Çim tohumları (Lolium multiflorum Lam, Lolium perene L.)

1209.29 -- Diğerleri

1209.30 -  Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları

- Diğerleri:

1209.91 -- Sebze tohumları

1209.99 -- Diğerleri

Bu pozisyon, ekim amacıyla kullanılan bütün tohumları, meyveleri ve sporları kapsar. Bu pozisyon aynı zamanda, filizlenme yeteneği kalmayan bu gibi ürünleri de içine alır. Bununla birlikte, Genel Açıklama Notunun sonunda yer alanlar gibi, ekim amacı güdülse dahi normal olarak ekimden başka bir amaçla kullanıldığı için Tarifenin başka bir yerinde sınıflandırılmış ürünler, bu pozisyona dahil değildir.

Pozisyonun içerdiği ürünler; pancar tohumu, ot veya diğer ot tohumları (yonca, evliya otu, üçgül, çayır otu, çim, Kentucky mavi otu, çayır kelp kuyruğu otu vb.), süs çiçeklerinin tohumları, sebze tohumları, orman ağaçları tohumları (tohum taşıyan çam kozalakları dahil), meyve ağaçları tohumları, fiğ tohumları (iri bakla ve at baklası gibi Vicia faba türleri hariç), acı bakla tohumları, demirhindi tohumları, tütün tohumları ve 12.11 pozisyonunda yer alan ürünleri veren bitkilerin tohumları (kendileri daha ziyade parfümeri, eczacılık, böcek veya mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılmayanlar).

Bu pozisyonda yer alan ürünler (özellikle çim tohumları), saf kimyasal gübre tanecikleri ile karıştırılmış halde kağıt bir zemine yerleştirilmiş ve üzeri de gözenekli bir plastikle takviyeli ince katmanlı yastıkla örtülmüş olabilir.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

(a) Mantar miseli (06.02 pozisyonu).

(b) Baklagiller ve tatlı mısır (Fasıl 7 ).

(c) 8. Fasılda yer alan meyveler.

(d) 9. Fasılda yer alan baharatlar ve diğer ürünler.

(e) Hububat taneleri (Fasıl 10).

(f) 12.01 ila 12.07 pozisyonlarında yer alan yağlı tohumlar ve meyveler.

(g) Kendileri daha ziyade parfümeri, eczacılık, böcek veya mantar öldürücü veya benzer amaçlarla kullanılan tohum ve meyveler (12.11 pozisyonu).

(h) Keçiboynuzu (12.12 pozisyonu).

12.10 - ŞERBETÇİ OTU KOZALAKLARI (TAZE VEYA KURUTULMUŞ,

TANE, TOZ VEYA "PELLET" ŞEKLİNE GETİRİLMİŞ OLSUN

OLMASIN); LÜPÜLİN.

1210.10 - Şerbetçi otu kozalakları (tane, toz veya pellet şekline

getirilmemiş)

1210.20 - Şerbetçi otu kozalakları (tane, toz veya pellet şekline getirilmiş);

lüpülin

Şerbetçi otu kozalakları, şerbetçi otu (Humulus lupulus) bitkisinin pullu kozalak benzeri başakçıkları veya çiçekleridir. Bunlar genellikle bira sanayinde biraya aroma vermek için kullanıldığı gibi aynı zamanda tıbbi amaçlarla da kullanılır. Kozalaklar, taze veya kuru ve tane, toz veya pellet (yani doğrudan doğruya presle veya ağırlığının %3 nü aşmayan bir yapıştırıcı katılmasıyla, aglomere edilmiş) şeklinde olsun olmasın bu pozisyonda yer alırlar.

Lüpülin, şerbetçi otu kozalaklarının etrafındaki sarı renkte reçineli tozlar olup, içerdiği acılı ve kokulu maddeler şerbetçi otunun karakteristik özelliğini teşkil etmektedir. Biracılıkta şerbetçi otunun kısmi ikamesi olarak ve tıpta kullanılmaktadır. Kurutulduktan sonra mekanik olarak şerbetçi otundan ayrılabilir.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

(a) Şerbetçi otu hülasası (13.02 pozisyonu).

(b) Şerbetçi otu posaları (23.03 pozisyonu).

(c) Şerbetçi otunun uçucu yağı (33.01 pozisyonu).

DEVAMI

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577308 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577308 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?