15 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği EK:1

EK: 1

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
................ Vergi Dairesi Başkanlığı
............... Vergi Dairesi Müdürlüğü


 

 

 

 İSTİSNA KAPSAMINDA FUEL OİL SATIN ALMA İZİN BELGESİ

 

 

Aşağıda mükellefiyet ve lisans bilgileri yer alan ......................................................................... 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Geçici 5 inci maddesi hükmü uyarınca yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere fuel oil satın almaya yetkilidir.

 

 

 

Tarih - İmza - Mühür

 


ÜRETİCİNİN

Ticaret Unvanı

:

Vergi Dairesi

:

Vergi Kimlik No

:

Lisans Türü, Tarih ve No (EPDK)

:

Adres

:

 

Telefon No

:

Faks No

:

E-Mail

:

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300803 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300803 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?