E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15369406 Ziyaretçi

15 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği EK:2

EK: 2

 

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü


 

 

 

İSTİSNA KAPSAMINDA MOTORİN SATIN ALMA İZİN BELGESİ

 

 

Aşağıda mükellefiyet ve lisans bilgileri yer alan ve birincil yakıtı doğalgaz ikincil yakıtı motorin olan......................................................................... 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Geçici 5 inci maddesi hükmü uyarınca yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere motorin satın almaya yetkilidir.

 

 

 

Tarih - İmza - Mühür

 

 

 


ÜRETİCİNİN

Ticaret Unvanı

:

Vergi Dairesi

:

Vergi Kimlik No

:

Lisans Türü, Tarih ve No (EPDK)*

:

Adres

:

 

Telefon No

:

Faks No

:

E-Mail

:

*YİD modeli santraller için lisans türü, tarih ve numarasına ilişkin herhangi bir bilgiye ihtiyaç bulunmamaktadır.