15 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği EK:22

 

EK:22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECİL -TERKİN KAPSAMINDA %5 ORANINDAKİ İNDİRİMLİ TEMİNATTAN YARARLANANLARA İLİŞKİN BİLGİ FORMU

 

 

Düzenleyen Vergi Dairesi:

 

 

 

 

Düzenleme Tarihi ve No:

 

 

 

 

İndirimli Teminat Kapsamında Alım Yapılabilecek Azami Miktar:

 

 

 

 

İndirimli Teminattan Yararlanma Hakkı Bulunan Alıcının:

 

 

 

 

Adı Soyadı (Unvanı)

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen Vergi Dairesi

Mühür- İmza

 

 

 

 

Vergi Dairesi:

 

 

 

 

Vergi Kimlik No:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

YURT İÇİ ALIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İTHALATA İLİŞKİN BİLGİLER

 

ÖTV Mükellefinden Alınan ya da İthal Edilen Mal Bilgileri

 

İndirimli Teminat Kapsamında Alım Yapılabilecek Azami

Miktar

İndirimli Teminattan Yararlanılabilecek Azami Miktardan

 

Satıcı ÖTV Mükellefinin

Satış Faturası Tarih/No

İthalatın Yapıldığı

Gümrük İdaresi

Gümrük Giriş Beyannamesi Tarih veya

Tescil No

 

G.T.İ.P. No

Miktarı

(Kg. veya Lt.)

 

Adı-Soyadı (Unvanı)

Vergi Dairesi

Vergi Kimlik No

Kaşe- İmza

Adı

Mühür-İmza

Kullanılan Miktar

Kalan

Miktar

 

1

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ÖTV mükelleflerinden mal alımında “Yurt İçi Alımlara İlişkin Bilgiler” bölümü, ithalat durumunda ise “İthalata İlişkin Bilgiler” bölümü doldurulacaktır.

 

* Satır sayısı mükellefin talebi göz önünde bulundurularak vergi dairesi tarafından tespit edilecektir. Sayfa sayısının artırılması durumunda vergi dairesi tarafından her bir sayfaya müteselsil sıra numarası verilecek ve her sayfa mühürlenecektir.

 

*Kullanılan toplam sütununa yurt içinden alınan veya ithal edilen mal miktarları, kalan miktar sütununa ise indirimli teminat kapsamında satın alınacak veya ithal edilecek miktardan kullanılan miktar düşüldükten sonra kalan miktar yazılacaktır. İmalatçılar bir sonraki alışlarında azami miktar olarak bir önceki satırda yer alan kalan miktarları dikkate alacaklar ve bir sonraki satıra yazacaklardır.

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260426 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260426 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?