E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,54 TL
1 € = 4,12 TL
14430277 Ziyaretçi

15 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği EK:3

 

EK: 3

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
.................Vergi Dairesi Başkanlığı
...............Vergi Dairesi Müdürlüğü


 

DAĞITIM İZİN BELGESİ

 

                      Aşağıda mükellefiyet bilgileri yer alan ………………………………4760 sayılı ÖTV Kanununun Geçici 5 inci maddesi hükmü uyarınca Maliye Bakanlığınca düzenlenen Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde belirlenmiş olan üreticilere, bu tebliğlerde açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde …../…/……. tarihine kadar istisna kapsamında fuel oil ve motorin teslim etmeye yetkilidir.

 

 

                                                                                                                                           Tarih-İmza-Mühür

 

 

DAĞITICININ

 

Ticaret Unvanı

:

 

Vergi Dairesi

:

 

Vergi Kimlik No

:

 

Lisans Tarih ve No

:

 

Adres

:

 

 

Telefon No

:

 

Faks No

:

 

E-Mail

: