15 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği EK:5

EK: 5

 

 

FUEL OİL VE MOTORİN KULLANIMINA İLİŞKİN TALEP VE TAAHHÜTNAME

                                                                    

 

DAĞITICI BİLGİLERİ               

                                                                    

Ticaret Unvanı                                  :          

Adresi                                                :          

Vergi Dairesi (ÖTV Yönünden)        :                                                                                                                                             

Vergi Kimlik Numarası                      :    

                                                                                              

SATIN ALINAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER                               

                                                                    

G.T.İ.P. Numaraları                          :          

Adı                                                    :          

Ölçü Birimi                                        :          

Birim Fiyatı                                       :          

Toplam Tutarı                                   :          

İlgili Faturaların Tarih ve Numarası  :          

                                                                    

                   

Yukarıda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve 4760 sayılı ÖTV Kanununun Geçici 5 inci maddesinde düzenlenen istisna kapsamında satın aldığımız fuel oil ve motorini yalnızca elektrik üretiminde kullanacağımızı beyan ve taahhüt eder, bu taahhüdümüzün ihlali halinde mükellef adına tahakkuk edecek vergi ile buna ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca kesilecek ceza, hesaplanacak gecikme faizi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hesaplanacak gecikme zammını mükellefle birlikte müşterek ve müteselsil borçlu sıfatıyla ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Bu taahhüdümüzün uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde KDV tahsil dairesinin bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.

                                                                                                    

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            Tarih

                                                                                                                                                  İmza - Kaşe

 

ÜRETİCİNİN                                                        

 

Ticaret Unvanı                              :                                                       

Adresi                                           :                                                                                                                                                                                                                                                               

Vergi Dairesi (KDV Yönünden)    :              

Vergi Kimlik Numarası                 :

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260109 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260109 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?