E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,44 TL
1 € = 3,69 TL
11999413 Ziyaretçi

(2) Etler ve yenilen sakatat (www.orgTR.org)

www.orgTR.org Yürürlük: 01.01.2012
ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
02.01 Sığır eti (taze veya soğutulmuş):
0201.10.00.00.00 -  Karkas ve yarım karkas - 250
0201.20 -  Diğer kemikli parçalar:
0201.20.20.00.00 - - Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) - 250
0201.20.30.00.00 - - Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) - 250
0201.20.50.00.00 - - Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) - 250
0201.20.90.00.00 - - Diğerleri - 250
0201.30.00.00.00 -  Kemiksiz - 250
02.02 Sığır eti (dondurulmuş):
0202.10.00.00.00 -  Karkas ve yarım karkas - 250
0202.20 -  Diğer kemikli parçalar:
0202.20.10.00.00 - - Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) - 250
0202.20.30.00.00 - - Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) - 250
0202.20.50.00.00 - - Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) - 250
0202.20.90.00.00 - - Diğerleri - 250
0202.30 -  Kemiksiz:
0202.30.10.00.00 - - Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş parçaya bölünmüş,
her çeyrek karkas dondurulmuş tek bir blok halinde) ; iki blok
halinde dondurulmuş, eşit olarak bölünmüş çeyrek parçalar [ bu
bloklardan biri tam veya en fazla beş parçaya bölünmüş ön çeyrek
parçadan,diğeri tek parça halinde arka çeyrek parçadan (fileto
hariç) oluşmalıdır.] - 250
0202.30.50.00.00 - - Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri - 250
0202.30.90.00.00 - - Diğerleri - 250
02.03 Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
- Taze veya soğutulmuş:
0203.11 - - Karkas veya yarım karkas :
0203.11.10.00.00 - - - Evcil domuz eti - 250
0203.11.90.00.00 - - - Diğerleri - 250
0203.12 - -  But, kol ve bunların parçaları (kemikli):
- - - Evcil domuz eti:
0203.12.11.00.00 - - - - But ve but parçaları - 250
0203.12.19.00.00 - - - - Kol ve kol parçaları - 250
0203.12.90.00.00 - - - Diğerleri - 250
0203.19 - -  Diğerleri:
- - - Evcil domuz eti:
0203.19.11.00.00 - - - - Ön kısım ve bunların parçaları - 250
0203.19.13.00.00 - - - - Bel kısmı ve bunların parçaları - 250
0203.19.15.00.00 - - - - Karın ve karın parçaları - 250
- - - - Diğerleri:
0203.19.55.00.00 - - - - - Kemiksiz - 250
0203.19.59.00.00 - - - - - Diğerleri - 250
0203.19.90.00.00 - - - Diğerleri - 250
-  Dondurulmuş:
0203.21 - -  Karkas ve yarım karkas:
0203.21.10.00.00 - - - Evcil domuz eti - 250
0203.21.90.00.00 - - - Diğerleri - 250
0203.22 - - But, kol ve bunların parçaları (kemikli):
- - - Evcil domuz eti:
0203.22.11.00.00 - - - - But ve but parçaları - 250
0203.22.19.00.00 - - - - Kol ve kol parçaları - 250
0203.22.90.00.00 - - - Diğerleri - 250
0203.29 - -  Diğerleri:
- - - Evcil domuz eti:
0203.29.11.00.00 - - - - Ön kısım ve bunların parçaları - 250
0203.29.13.00.00 - - - - Bel kısmı ve bunların parçaları - 250
0203.29.15.00.00 - - - - Karın ve karın parçaları - 250
- - - - Diğerleri:
0203.29.55.00.00 - - - - - Kemiksiz - 250
0203.29.59.00.00 - - - - - Diğerleri - 250
0203.29.90.00.00 - - - Diğerleri - 250
02.04 Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş):
0204.10.00.00.00 - Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya soğutulmuş) - 250
- Diğer koyun etleri (taze veya soğutulmuş):
0204.21.00.00.00 - - Karkas ve yarım karkas - 250
0204.22 - - Diğer kemikli parçalar:
0204.22.10.00.00 - - - Kısa ön çeyrekler - 250
0204.22.30.00.00 - - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım) - 250
0204.22.50.00.00 - - - But veya yarım but - 250
0204.22.90.00.00 - - - Diğerleri - 250
0204.23.00.00.00 - - Kemiksiz - 250
0204.30.00.00.00 - Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş ) - 250
- Diğer koyun etleri (dondurulmuş):
0204.41.00.00.00 - - Karkas ve yarım karkas - 250
0204.42 - - Kemikli diğer parçalar:
0204.42.10.00.00 - - - Kısa ön çeyrekler - 250
0204.42.30.00.00 - - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım) - 250
0204.42.50.00.00 - - - But veya yarım but - 250
0204.42.90.00.00 - - - Diğerleri - 250
0204.43 - - Kemiksiz:
0204.43.10.00.00 - - - Kuzu eti - 250
0204.43.90.00.00 - - - Diğerleri - 250
0204.50 - Keçi eti:
- - Taze veya soğutulmuş:
0204.50.11.00.00 - - - Karkas ve yarım karkas - 250
0204.50.13.00.00 - - - Kısa ön çeyrekler - 250
0204.50.15.00.00 - - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım) - 250
0204.50.19.00.00 - - - But veya yarım but - 250
- - - Diğerleri:
0204.50.31.00.00 - - - - Kemikli parçalar - 250
0204.50.39.00.00 - - - - Kemiksiz parçalar - 250
- - Dondurulmuş:
0204.50.51.00.00 - - - Karkas ve yarım karkas - 250
0204.50.53.00.00 - - - Kısa ön çeyrekler - 250
0204.50.55.00.00 - - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım) - 250
0204.50.59.00.00 - - - But veya yarım but - 250
- - - Diğerleri:
0204.50.71.00.00 - - - - Kemikli parçalar - 250
0204.50.79.00.00 - - - - Kemiksiz parçalar - 250
0205.00 At,eşek,katır veya bardo etleri(taze,soğutulmuş veya dondurulmuş):
- Taze veya soğutulmuş
0205.00.20.00.11 - - At eti - 250
0205.00.20.00.19 - - Eşek, katır ve bardo etleri - 250
- Dondurulmuş
0205.00.80.00.11 - - At eti - 250
0205.00.80.00.19 - - Eşek, katır ve bardo etleri - 250
02.06 Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların
yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş):
0206.10 - Sığır sakatatı (taze veya soğutulmuş):
0206.10.10.00.00 - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar - 250
- - Diğerleri:
0206.10.95.00.00 - - - Kalın ve ince etek - 250
0206.10.98.00.00 - - - Diğerleri - 250
-  Sığır sakatatı (dondurulmuş):
0206.21.00.00.00 - - Diller - 250
0206.22.00.00.00 - - Karaciğerler - 250
0206.29 - - Diğerleri:
0206.29.10.00.00 - - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar - 250
- - - Diğerleri:
0206.29.91.00.00 - - - - Kalın ve ince etek - 250
0206.29.99.00.00 - - - - Diğerleri - 250
0206.30.00.00.00 -  Domuz sakatatı (taze veya soğutulmuş) - 250
-  Domuz sakatatı (dondurulmuş):
0206.41.00.00.00 - - Karaciğerler - 250
0206.49.00.00.00 - - Diğerleri - 250
0206.80 -  Diğerleri (taze veya soğutulmuş):
0206.80.10.00.00 - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar - 250
- - Diğerleri:
0206.80.91.00.00 - - - At,eşek,katır ve bardo sakatatı - 250
- - - Koyun ve keçi sakatatı
0206.80.99.00.11 - - - - Koyun ve keçilerin karaciğerleri - 250
0206.80.99.00.12 - - - - Koyun kuyruğu - 250
0206.80.99.00.19 - - - - Koyun ve keçilerin diğer sakatatı - 250
0206.90 - Diğerleri (dondurulmuş):
0206.90.10.00.00 - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar - 250
- - Diğerleri:
0206.90.91.00.00 - - - At,eşek,katır ve bardo sakatatı - 250
- - - Koyun ve keçi sakatatı
0206.90.99.00.11 - - - - Koyun ve keçilerin karaciğerleri - 250
0206.90.99.00.12 - - - - Koyun kuyruğu - 250
0206.90.99.00.19 - - - - Koyun ve keçilerin diğer sakatatı - 250
02.07 01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen
sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
- Horoz ve tavuklar ( "Gallus domesticus" türü):
0207.11 - - Parçalanmamış  (taze veya soğutulmuş):
0207.11.10.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83'lük
denilen tavuklar - 100
0207.11.30.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,fakat
boyun,yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen
tavuklar - 100
0207.11.90.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu,yüreği ,
karaciğeri ve taşlığı alınmış %65'lik denilen tavuklar veya diğer
şekilde bulunanlar - 100
0207.12 - - Parçalanmamış (dondurulmuş):
0207.12.10.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları
kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış
% 70'lik denilen tavuklar - 100
0207.12.90.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları
kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış
% 65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar - 100
0207.13 - - Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş):
- - - Parçalar:
0207.13.10.00.00 - - - - Kemiksiz - 100
- - - - Kemikli:
0207.13.20.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler - 100
0207.13.30.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) - 100
0207.13.40.00.00 - - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları - 100
0207.13.50.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları - 100
0207.13.60.00.00 - - - - - But ve but parçaları - 100
0207.13.70.00.00 - - - - - Diğerleri - 100
- - - Sakatat:
0207.13.91.00.00 - - - - Karaciğerler - 50
0207.13.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
0207.14 - - Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) :
- - - Parçalar:
0207.14.10.00.00 - - - - Kemiksiz - 100
- - - - Kemikli:
0207.14.20.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler - 100
0207.14.30.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) - 100
0207.14.40.00.00 - - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları - 100
0207.14.50.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları - 100
0207.14.60.00.00 - - - - - But ve but parçaları - 100
0207.14.70.00.00 - - - - - Diğerleri - 100
- - - Sakatat :
0207.14.91.00.00 - - - - Karaciğerler - 50
0207.14.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
-  Hindiler:
0207.24 - - Parçalanmamış  (taze veya soğutulmuş):
0207.24.10.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,
yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler - 100
0207.24.90.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,
yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya
diğer şekilde bulunanlar - 100
0207.25 - - Parçalanmamış  (dondurulmuş):
0207.25.10.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,
yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler - 100
0207.25.90.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,
yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya
diğer şekilde bulunanlar - 100
0207.26 - - Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) :
- - - Parçalar:
0207.26.10.00.00 - - - - Kemiksiz - 100
- - - - Kemikli:
0207.26.20.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler - 100
0207.26.30.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) - 100
0207.26.40.00.00 - - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları - 100
0207.26.50.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları - 100
- - - - - But ve but parçaları:
0207.26.60.00.00 - - - - - - Butun alt kısmı ve parçaları - 100
0207.26.70.00.00 - - - - - - Diğerleri - 100
0207.26.80.00.00 - - - - - Diğerleri - 100
- - - Sakatat :
0207.26.91.00.00 - - - - Karaciğerler - 50
0207.26.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
0207.27 - - Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) :
- - - Parçalar:
0207.27.10.00.00 - - - - Kemiksiz - 100
- - - - Kemikli:
0207.27.20.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler - 100
0207.27.30.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) - 100
0207.27.40.00.00 - - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları - 100
0207.27.50.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları - 100
- - - - - But ve but parçaları:
0207.27.60.00.00 - - - - - - Butun alt kısmı ve parçaları - 100
0207.27.70.00.00 - - - - - -  Diğerleri - 100
0207.27.80.00.00 - - - - - Diğerleri - 100
- - - Sakatat :
0207.27.91.00.00 - - - - Karaciğerler - 50
0207.27.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
- Ördekler :
0207.41 - - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
0207.41.20.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, yada
bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 85'lik
denilen ördekler - 100
0207.41.30.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boyun
yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen ördekler - 100
0207.41.80.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş, ayak, boyun, yürek,
karaciğer ve taşlıkları alınmış % 63'lük denilen ördekler ve diğer
şekilde bulunanlar - 100
0207.42 - - Parçalanmamış (dondurulmuş):
0207.42.30.00.00 - - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu,
karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70'lik denilen ördekler - 100
0207.42.80.00.00 - - - - Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu,
karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63'lük denilen ördekler
ve diğer şekilde bulunanlar - 100
0207.43.00.00.00 - - Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş) - 50
0207.44 - - Diğerleri ( taze veya soğutulmuş):
- - - Parçalar:
0207.44.10.00.00 - - - - Kemiksiz - 100
- - - - Kemikli:
0207.44.21.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler: - 100
0207.44.31.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) - 100
0207.44.41.00.00 - - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları - 100
0207.44.51.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları - 100
0207.44.61.00.00 - - - - - But ve but parçaları - 100
0207.44.71.00.00 - - - - - "palto" denilen kısımlar - 100
0207.44.81.00.00 - - - - - Diğerleri - 100
- - - Sakatat:
0207.44.91.00.00 - - - - Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç) - 50
0207.44.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
0207.45 - - Diğerleri ( dondurulmuş):
- - - Parçalar:
0207.45.10.00.00 - - - - Kemiksiz - 100
- - - - Kemikli:
0207.45.21.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler - 100
0207.45.31.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) - 100
0207.45.41.00.00 - - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları - 100
0207.45.51.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları - 100
0207.45.61.00.00 - - - - - But ve but parçaları - 100
0207.45.71.00.00 - - - - - Kaz ve ördeğin "palto" denilen kısımları - 100
0207.45.81.00.00 - - - - - Diğerleri - 100
- - - Sakatat :
- - - - Karaciğerler:
0207.45.93.00.00 - - - - - Yağlı karaciğerler - 50
0207.45.95.00.00 - - - - - Diğerleri - 50
0207.45.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
-  Kazlar :
0207.51 - - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):
0207.51.10.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları
kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar - 100
0207.51.90.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı
alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar - 100
0207.52 - -  Parçalanmamış (dondurulmuş)
0207.52.10.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları
kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar - 100
0207.52.90.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı
alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar - 100
0207.53.00.00.00 - - Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş): - 50
0207.54 - - Diğerleri ( taze veya soğutulmuş):
- - - Parçalar:
0207.54.10.00.00 - - - - Kemiksiz - 100
- - - - Kemikli
0207.54.21.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler - 100
0207.54.31.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) - 100
0207.54.41.00.00 - - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları - 100
0207.54.51.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları - 100
0207.54.61.00.00 - - - - - But ve but parçaları - 100
0207.54.71.00.00 - - - - - Palto denilen kısımlar - 100
0207.54.81.00.00 - - - - - Diğerleri - 100
- - - Sakatat :
0207.54.91.00.00 - - - - Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç) - 50
0207.54.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
0207.55 - - Diğerleri ( dondurulmuş):
- - - Parçalar:
0207.55.10.00.00 - - - - Kemiksiz - 100
- - - - Kemikli
0207.55.21.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler - 100
0207.55.31.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) - 100
0207.55.41.00.00 - - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları - 100
0207.55.51.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları - 100
0207.55.61.00.00 - - - - - But ve but parçaları - 100
0207.55.71.00.00 - - - - - Palto denilen kısımlar - 100
0207.55.81.00.00 - - - - - Diğerleri - 100
- - - Sakatat :
- - - - Karaciğerler:
0207.55.93.00.00 - - - - - Yağlı karaciğerler - 50
0207.55.95.00.00 - - - - - Diğerleri - 50
0207.55.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
- Beç tavuklarına ait olanlar:
0207.60.05.00.00 - - Parçalanmamış (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş): - 100
- - Diğerleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
- - - Parçalar:
0207.60.10.00.00 - - - - Kemiksiz - 100
- - - - Kemikli :
0207.60.21.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler - 100
0207.60.31.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) - 100
0207.60.41.00.00 - - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları - 100
0207.60.51.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları - 100
0207.60.61.00.00 - - - - - But ve but parçaları - 100
0207.60.81.00.00 - - - - - Diğerleri - 100
- - - Sakatat :
0207.60.91.00.00 - - - - Karaciğerler - 100
0207.60.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
02.08 Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya
dondurulmuş):
0208.10 - Tavşanlar veya yabani tavşanlara ait olanlar:
0208.10.10.00.00 - - Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı - 200
0208.10.90.00.00 - - Diğerleri - 200
0208.30.00.00.00 - Maymunlara (primatlara) ait olanlar - 200
0208.40 - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea
takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz ineklerine
(dugonlara)  (Sirenia takımından memeliler) ait olanlar; fok,
deniz aslanı, deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler) na
ait olanlar :
0208.40.10.00.00 - - Balina eti - 200
0208.40.20.00.00 - - Fok  eti - 200
0208.40.80.00.00 - - Diğerleri - 200
0208.50.00.00.00 - Sürüngenlerin etleri ve yenilen sakatatı (yılanlar ve
kaplumbağalar dahil) - 200
0208.60.00.00.00 - Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) a ait olanlar - 200
0208.90 - Diğerleri:
0208.90.10.00.00 - - Evcil güvercinlerin etleri ve yenilen sakatatı - 200
0208.90.30.00.00 - - Av hayvanlarına ait olanlar (tavşanlar veya yabani tavşanlar hariç) - 200
0208.90.60.00.00 - - Ren geyiği eti - 200
0208.90.70.00.00 - - Kurbağa bacağı - 200
0208.90.98.00.00 - - Diğerleri - 200
0209.00 Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının
yağları (eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış ) (taze,
soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş,
kurutulmuş veya tütsülenmiş):
0209.10 - Domuzlara ait olanlar
- - Domuzun deri altı yağı (lard):
0209.10.11.00.00 - - - Taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş - 50
0209.10.19.00.00 - - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş - 50
0209.10.90.00.00 - - Domuz yağı (0209.10.11.00 veya 0209.10.19.00 alt pozisyonundakiler hariç) - 50
0209.90.00.00.00 - Diğerleri - 50
02.10 Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş
veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları:
- Domuz etleri:
0210.11 - - But, kol ve bunların parçaları (kemikli):
- - - Evcil domuz etleri:
- - - - Tuzlanmış veya salamura edilmiş:
0210.11.11.00.00 - - - - - But ve but parçaları - 127
0210.11.19.00.00 - - - - - Kol ve kol parçaları - 127
- - - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş:
0210.11.31.00.00 - - - - - But ve but parçaları - 127
0210.11.39.00.00 - - - - - Kol ve kol parçaları - 127
0210.11.90.00.00 - - - Diğerleri - 127
0210.12 - - Karın ve karın parçaları:
- - - Evcil domuzlara ait olanlar:
0210.12.11.00.00 - - - - Tuzlanmış veya salamura edilmiş - 127
0210.12.19.00.00 - - - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş - 127
0210.12.90.00.00 - - - Diğerleri - 127
0210.19 - - Diğerleri:
- - - Evcil domuzlara ait olanlar:
- - - - Tuzlanmış veya salamura edilmiş:
0210.19.10.00.00 - - - - - Yarım karkas veya dörtte üç ön parça - 127
0210.19.20.00.00 - - - - - Dörtte üç arka parça veya orta kısımlar - 127
0210.19.30.00.00 - - - - - Ön parçalar ve ön parçaların kısımları - 127
0210.19.40.00.00 - - - - - Bel kısmı ve parçaları - 127
0210.19.50.00.00 - - - - - Diğerleri - 127
- - - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş:
0210.19.60.00.00 - - - - - Ön kısmı ve parçaları - 127
0210.19.70.00.00 - - - - - Bel kısmı ve parçaları - 127
- - - - - Diğerleri:
0210.19.81.00.00 - - - - - - Kemiksiz - 127
0210.19.89.00.00 - - - - - - Diğerleri - 127
0210.19.90.00.00 - - - Diğerleri - 127
0210.20 - Sığır etleri:
0210.20.10.00.00 - - Kemikli - 127
0210.20.90.00.00 - - Kemiksiz - 127
- Diğerleri (et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları dahil):
0210.91.00.00.00 - - Maymunlara (primatlara) ait olanlar - 127
0210.92 - - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea
takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri
(Sirenia takımından memeliler) ; fok, deniz aslanı ve deniz aygırları
(Pinnipedia alt takımından memeliler) na ait olanlar:
0210.92.10.00.00 - - - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea
takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri
(Sirenia takımından memeliler) ne ait olanlar - 127
- - -  Diğerleri
0210.92.91.00.00 - - - - Etler - 127
0210.92.92.00.00 - - - - Sakatat - 127
0210.92.99.00.00 - - - -  Et ve sakatatatın yenilen un ve ezmeleri - 127
0210.93.00.00.00 - - Sürüngenlere (yılanlar ve kaplumbağalar dahil)
ait olanlar - 127
0210.99 - - Diğerleri
- - - Etler:
0210.99.10.00.00 - - - - At eti (tuzlanmış, salamura edilmiş veya kurutulmuş) - 127
- - - - Koyun ve keçi etleri:
0210.99.21.00.00 - - - - - Kemikli - 127
0210.99.29.00.00 - - - - - Kemiksiz - 127
0210.99.31.00.00 - - - - Ren geyiği eti - 127
0210.99.39.00.00 - - - - Diğerleri - 127
- - - Sakatat:
- - - - Evcil domuzlara ait olanlar:
0210.99.41.00.00 - - - - - Karaciğerler - 127
0210.99.49.00.00 - - - - - Diğerleri - 127
- - - - Sığırlara ait olanlar:
0210.99.51.00.00 - - - - - Kalın ve ince etek - 127
0210.99.59.00.00 - - - - - Diğerleri - 127
- - - - Diğerleri:
- - - - - Kümes hayvanlarının karaciğerleri:
- - - - - - Kaz ve ördeklerin yağlı karaciğerleri (tuzlanmış veya  salamura edilmiş):
0210.99.71.10.00 - - - - - - - Kaz karaciğeri - 50
0210.99.71.20.00 - - - - - - - Ördek karaciğeri - 127
0210.99.79.00.00 - - - - - - Diğerleri - 127
0210.99.85.00.00 - - - - - Diğerleri - 127
0210.99.90.00.00 - - - Et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları - 127