2000/25, 2000/50, 2001/8, 2009/67, 2010/42 sayılı genelgeler (Genelge 2013/18)

                                                                  T.C.
                                        GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
                                               Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 26484290-010.06.01 06.06.2013
Konu : 2000/25, 2000/50, 2001/8, 2009/67, 2010/42 sayılı genelgeler
                                                              GENELGE
                                                                (2013/18)
İlgi : a) 2000/25 sayılı Genelge.
b) 2000/50 sayılı Genelge.
c) 2001/8 sayılı Genelge.
d) 2009/67 sayılı Genelge.
e) 2010/42 sayılı Genelge.
2009/67 sayılı Genelge eki listenin ;
- 9 uncu satırında yer alan "Hint yağı içindeki trigliseritlerin parçalanıp, oluşan yağ asitlerinden sadece risinoleik asidin hidrojene edilmesi ile elde edilen 12-hidroksi-stearik asidin de yer aldığı hidrojene hint yağları. %76-90 oranları arasında değişen 12-hidroksi-stearik asit içermekte ve geriye kalan kısmı ise stearik asit, az miktarda palmitik asit ve çok az miktarda bu yağ asitlerinin doymamışlarından oluşmaktadır." şeklinde tanımı verilen eşyanın tarife pozisyonu 2918.19.98.90.00,
- 16 ncı satırında yer alan "Yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktifmadde karışımları" şeklinde tanımı verilen eşyanın tarife pozisyonu 309.90.96.90.13, aynı satır karşısında yer alan gerekçe "Belirtilen GTİP’te bir sınıflandırma yapılabilmesi için ilgili eşyanın (GYK 6 uyarınca) aynı seviyeli tirelerin her
birinin kendi arasında karşılaştırılmış ve ürüne uygun olanının seçilmiş olması gerekmektedir.
Örneğin; 3 tireli (---) seviyeye göre ele aldığımızda, 2309.90.96.90.13 GTİP’de sınıflandırılan eşya ‘Nişasta veya 1702.30.50.00, 1702.30.90.00, 1702.40.90.00, 1702.90.50.00 ve 2106.90.55.00 alt  pozisyonlarında yer alan glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin, maltotekstrin şurubu ve süt ürünleri
içerenler’ tanımına uygun olmamalıdır.",
2010/42 sayılı Genelgede yer alan "ayakkabılarda ayağın ve ayakkabının arkasını kapsayan bölüm (gamba bölümü) ile burnun ve hemen onun arka bölümünü kapsayan kısım (yüz kısmı) arasında kalan bölüm olan kamara kısmına monte edilen, çelikten mamul, ayakkabı taban astarını kuvvetlendirici fonksiyonunu haiz kamara çeliği” şeklinde tanımı verilen eşyanın tarife pozisyonu ise 6406.90.90.10.00 olarak yeniden belirlenmiştir.
Diğer taraftan, 2000/25, 2000/50 ve 2001/8 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM :
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266448 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266448 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?