2002/2

Tarih 25/12/2002
Sayı B.07.0.GEL.0.53/5373-156/ 057000
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


SAYI : B.07.0.GEL.0.53/5373-156
KONU :


KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ
(Sıra No: 2002/2)

..................... VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir/Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)
............... GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE


Hakkında SMİYB düzenleme tespiti bulunan ve 27 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A-1) bölümünde sayılan şartları haiz imalatçıların olumsuz tespitin bulunduğu dönem için iadesi talep edilen verginin dört katı teminat göstermeleri halinde; olumsuz tespit konusunda yapılacak vergi incelemesi sonuçlanıncaya kadar diğer dönemlere ilişkin kendilerine ait vergi ve SSK prim borçlarına mahsup taleplerinin genel esaslara göre yerine getirilmesi uygun görülmüştür. Bu mükelleflerin nakden veya ortakları ile mal veya hizmet satın aldığı mükelleflerin vergi ve SSK prim borcuna mahsuben iade taleplerinde 84 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (2.3.1) bölümü uygulanır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Maliye Bakanı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270682 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270682 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?