2004/1

Tarih 24/09/2004
Sayı B.07.0.GEL.0.53/5373-158/045322
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.53/5373-158/045322

KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ
(SIRA NO: 2004/1)
İLGİ : a) 24/01/1994 tarih ve B.07.0.GEL.0.60/15-205-13035 sayılı 1994/1 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi İç Genelgesi.
b) 15/12/1997 tarih ve B.07.0.GEL.0.53/5373-153/54409 sayılı 1997/4 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi İç Genelgesi.

 

30/06/1954 tarih ve 6426 sayılı "Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Vergi Muafiyeti Anlaşması" kapsamına, 92/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katma değer vergisinin de dahil edilmesi üzerine yayımlanan 40 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, ortak savunma amacıyla kullanılacağı yetkili makamlarca belirtilen mal ve hizmetlerde katma değer vergisi uygulanmayacağı açıklanmıştır.

Bu amaçla, ABD veya onun namına hareket eden yetkili makamlarca satın alınacak mal ve hizmetlerin satıcılarına verilmek üzere, kullanılacak belge ile bu belgeyi imzalamaya yetkili olan ABD'nin Türkiye'deki birimlerini ve istisnadan yararlanacak askeri birimler ile özel firmaları gösteren listeler ilgi (a) ve (b) de kayıtlı İç Genelgelerimiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

Bu çerçevede İlgi (b) de kayıtlı İç Genelgemiz eki listelerde zaman içerisinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan sorunların giderilmesi açısından, söz konusu listelerin güncelleştirilmesine ihtiyaç duyulmuş, Dışişleri Bakanlığının 01/07/2004 tarih ve 375.60/2004/ALGY/275036 sayılı yazısı ekinde alınan yeniden düzenlenmiş listeler ekte gönderilmiştir.

Ayrıca F-16 Projesi kapsamında F-16 Sistem Yönetim Bölüm Direktörlüğü tarafından onaylanacak belge karşılığında bu istisnadan yararlanacak özel firmalar ve kuruluşları gösteren liste de ilişikte yer almaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 
 
Mehmet AHKEMOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889545 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889545 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?