2004/2

Tarih 21/10/2004
Sayı B.07.0.GEL.0.5773-7/49702
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.5773-7/49702
KONU :

KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ
(SIRA NO: 2004/2)

........................... VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)
1. KAPSAM
Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işleriyle ilgili olarak yapılacak katma değer vergisi iadelerine yönelik aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun 14' ncü maddesinde; transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesna olup, mükelleflerin bu faaliyetleri nedeniyle yüklendikleri, ancak indirim yoluyla gideremedikleri katma değer vergisi, Kanunun 32'nci maddesine göre iade edilmektedir.

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünce yayımlanan 09.05.2004 tarih ve 4497 sayılı genelgede; Habur Sınır Kapısından Irak'a yapılacak karayoluyla uluslararası eşya taşımalarında ulaştırma açısından C-2 yetki belgesinin (C2 Yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara Ulaştırma Bakanlığınca verilen belgedir.) 31.12.2005 tarihine kadar aranılmayacağı açıklanmıştır.

Bakanlığımızca yapılan düzenlemelerde, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinden doğan iade taleplerinde aranılacak belgeler arasında C-2 yetki belgesi sayılmamaktadır.

Ancak vergi dairelerinin gerekli görülen bazı hallerde söz konusu belgeyi aradıkları anlaşılmaktadır. Bu nedenle mükelleflerin sadece Habur sınır kapısından Irak'a karayoluyla yapılan taşımacılık faaliyetleriyle ilgili, söz konusu tarihe kadar olan dönemlere ait iade taleplerinin, C-2 yetki belgesi aranılmadan yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 
 
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290460 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290460 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?