2006/10736 Bazı Ölçü ve Ölçü Aletlerinin 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar

2006/10736 Bazı Ölçü ve Ölçü Aletlerinin 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar

05.08.2006-26250 Resmi Gazete
Karar Sayısı :
2006/10736

Ekli "Bazı Ölçü ve Ölçü Aletlerinin 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 29/6/2006 tarihli ve 3071 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.


BAZI ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN 3516 SAYILI ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsama alınan ölçü ve ölçü aletleri

MADDE 1 - (1) Basınç, yoğunluk, hız, zaman, sıcaklık ve ısı ölçüm aletleri, alkolmetre ve alkol hidrometreleri, alkol tabloları, tartı aletleri, hazır ambalajlama işlemleri, hububat muayene aletleri, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gaz sayaçları ile sıvıların veya gazların kütlesel ölçümünü yapan sistemler, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, trafikte hız ölçümünde kullanılan aletler, taşıtlarda kullanılan hız ölçerler ve hız sınırlayıcıları, takograf cihazları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması hizmetlerinde kullanılan ölçüm cihazları, gemi tankları, ölçü şişeleri ile ölçü olarak kullanılan ecza kapları, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alınmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 - (1) Bu Karar 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 - (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278515 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278515 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?