E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,65 TL
1 € = 3,92 TL
13228065 Ziyaretçi

2008/12

Dış Ticaret Müsteşarlığından:   31.12.2008-27097 R.G. (2.M.)
2008/12 SAYILI SOLVENT VE BAZI PETROL ÜRÜNLERİNİN
İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
 
             MADDE 1 – Bu Tebliğ ile, 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalat: (2008/12) sayılı "Solvent ve Bazı Petrol Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.